Németh Imre - Némethné Katona Judit

ZÖLD KALANDRA FEL!

Környezetvédelemről túrázóknak - turistaságról környezetvédőknek

Zöld Kalandra Fel!

A "Zöld kalandra fel" lapok az azonos című könyv szövege és képanyaga alapján készültek. A könyv a Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Alapítvány kizárólagos költségvállalásával, a Havasi Rózsa Kft gondozásában került kiadásra (felelős kiadó: Szabó Imre, ISBN: 963 04 49315).

A két kötet megvásárolható - többek között - az MTSZ központjában.

(A HTML változatot készítette: Szabó Zoltán.)Tartalomjegyzék

Zöld kalandra fel!
Előszó a 2. kiadáshoz
Baráti bevezető

I. kötet

1. Ők, akik túráztak
    1.1. Turista történelem
    1.2. Turista elődök
        Petőfi Sándor
        Táncsics Mihály
        Eötvös Lóránd
        Móricz Zsigmond
        Berda József
        Rockenbauer Pál
2. Mi, akik túrázunk
    2.1 A természetjárás helye
    2.2 A természetjárás nevelési lehetőségei
3. Ahol túrázunk
    3.1. Kőzetburok (litoszféra)
        3.1.1. Kőzetek
        3.1.2. Ásványok, ásványi nyersanyagok
        3.1.3. Ősmaradványok
        3.1.4. A felszín formakincsei
        3.1.5. Terepismeret, térképismeret, tájékozódás
            3.1.5.1 Terepismeret
                A domborzat ábrázolása
                Alapszintkülönbség meghatározása
                A lejtőszög meghatározása
                A lejtőszög számítása
                Láthatóság megállapítása
            3.1.5.2. A felszín (terep) ábrázolása: a térkép
            3.1.5.3 Tájékozódás
    3.2. Levegőburok (atmoszféra)
        3.2.1. A légkör összetétele, szerkezete és jelentősége
        3.2.2. Tiszta levegőt!
        3.2.3. Az időjárás elemei, légköri folyamatok
    3.3. Vízburok (hidroszféra)
        3.3.1. A víz jelentősége
        3.3.2. Víz mindenütt
        3.3.3. A vizek védelme létkérdés
    3.4. Talajtakaró (pedoszféra)
        3.4.1. A talaj alkotórészei
        3.4.2. A talaj jelentősége és védelme
    3.5. Az élővilág színtere (bioszféra)
        3.5.1. Élőlénytársulások - életközösségek
            Hazai fás társulások
            Hazai fátlan társulások
            3.5.1.1. Dombvidéki és középhegységi klimazonális erdők
            3.5.1.2. Telepített erdők
            3.5.1.3. Edafikus intrazonális erdők
            3.5.1.4. Fás társulások állatvilága
            3.5.1.5. Fátlan társulások
            3.5.1.6. Fátlan társulások állatvilága
    3.6. Az emberiség szférája és a kultúrtáj, azaz épített környezetünk
        3.6.1. Turistalétesítmények
        3.6.2. Erdő- és vadgazdálkodási létesítmények
        3.6.3. Települések
        3.6.4. Történelmi városok, műemlékek, művészeti stíluskorszakok
            A római kor emlékei
            Román sílusú műemlékek és jellemzők
            Gótikus stílusú műemlékek és jellemzőik
            Reneszánsz stílusú műemlékek és jellemzőik
            Barokk stílusú műemlékek és jellemzőik
            Klasszicista műemlékek és jellemzőik
        3.6.5. A környezet és az ember viszonya
    3.7. Környezet- és természetvédelem, környezetgazdálkodás, műemlékvédelem
        3.7.1. A környezetvédelem fogalma
        3.7.2. A természetvédelem fogalma
        3.7.3. A természetvédelem tárgyai
        3.7.4. A védett területek típusai
        3.7.5. A természeti környezet állapota hazánkban
        3.7.6. A nemzeti természetmegőrzési politika koncepciója
        3.7.7. Az MTSZ természetvédelmi szolgálata
        3.7.8. Műemlékvédelem
4. Ahogyan túrázunk
    4.1. Kirándulás, túra
    4.2. Túravezetés, túraterv
        4.2.1. Tervezés
        4.2.2. Szervezés
        4.2.3. A túra lebonyolítása (vezetése)
        4.2.4. Túra utáni teendők
    4.3. Táborozás
    4.4. Felszerelés
        4.4.1. Felszerelések csoportosítása
        4.4.2. Ruházat
        4.4.3. Hátizsák
        4.4.4. Hálófelszerelés
        4.4.5. Egészségügyi- és tisztálkodási szerek
        4.4.6. Étkezési- és főzőfelszerelés
        4.4.7. Egyéb felszerelések
    4.5. Egészséges táplálkozás
        4.5.1. Mit együnk egynapos túrán?
        4.5.2. Mit nem szabad vinni?
        4.5.3. Mit nem szabad enni?
        4.5.4. Ha lehet kerüljük
        4.5.5. Az étkezés rendje több napos túrán
        4.5.6. Az élelmiszerek beszerzése hosszabb túrákon
        4.5.7. Hol és hogyan étkezzünk a természetben?
    4.6. Hogyan szemeteljünk?
    4.7. Tűzrakás, tábortűz
    4.8. Megfigyelés a túrán
        4.8.1. A megfigyelés általános szabályai
        4.8.2. Ásvány-, kőzet- és kövületgyűjtés, megfigyelés
        4.8.3. Növénymegfigyelés, gyűjtés
        4.8.4. Állatgyűjtés
        4.8.5. Életnyomok gyűjtése, megfigyelése
        4.8.6. Madár- és vadles
        4.8.7. Éjszakai cserkészés
        4.8.8. Vízi megfigyelés
    4.9. Dalok és játékok
    4.10. Szálláshelyek
    4.11. Utazás, utazással kapcsolatos teendők
    4.12. Turista egészségtan
        4.12.1. Jobb félni, mint megijedni - egészségügyi tanácsok
        4.12.2. Elsősegélynyújtás
            4.12.2.1. Teendők rosszullét esetén
            4.12.2.2. Teendők sérülés esetén
        4.12.3. Gyakrabban előforduló betegségek és kezelésük
    4.13. A természetjárás tízparancsolata
5. Túrázzunk!
    5.1. Építsd, fejleszd magad!
    5.2. A környék felfedezése
        5.2.1. Országjárás, hazai túra- és kirándulási lehetőségek
    5.3. Távolabbi (külföldi) túralehetőségek
    5.4. Turista szervezetek
        5.4.1. MTSZ - Magyar Természetbarát Szövetség
        5.4.2. TFSZ - Természetjáró Fiatalok Szövetsége
    5.5. Szakági túrázás
        5.5.1. Gyalogos szakági túrázás
        5.5.2. Kerékpáros szakági túrázás
        5.5.3. Evezős szakági túrázás
        5.5.4. Barlangász szakági túrázás
        5.5.5. Hegymászó szakági túrázás
        5.5.6. Síző szakági túrázás
        5.5.7. Egyéb túrázási formák
6. Túrázás felsőfokon
    6.1. Jelvényszerző túramozgalmak
    6.2. Természtjáró minősítés
    6.3. Oktatás, képzés
7. Természetjáró irodalom
Ajánlott irodalom

Ha Murphy túrázna

II. kötet (gyakorlati ismeretek)

1. A túraterület felmérése
    A természeti környezet összetevői, jellemzői
    Az épített, gazdasági, társadalmi környezet elemei, jellemzői
    Kulturális környezet, műemlékek
2. Kőzet- és ásványfelismerés; gyűjtés
    2.1. Miről ismerhetjük fel a kőzeteket, ásványokat?
        2.1.1. Fontosabb kőzeteink leírása
            Magmás kőzetek
            Üledékes kőzetek
            Átalakult kőzetek
        2.1.2. Gyakrabban előforduló ásványok leírása
        2.1.3. Leggyakoribb kövületek bemutatása
    2.2. Hogyan gyűjtsünk kőzeteket és ásványokat?
    2.3. A mészkőhegységek jellegzetes formakincsei, karsztjelenségek
3. Domborzati idomok ábrázolása
4. Tájékozódás, mérések térképen és terepen
    4.1. Tájékozódás távolságbecsléssel a terepen
    4.2. Tájékozódás a távolság számításával és mérésével
        4.2.1. Tereptávolság számítása
        4.2.2. Térképtávolság számítása
        4.2.3. Távolság mérése térképen és terepen
            4.2.3.1. Távolság mérése térképen
            4.2.3.2. Távolság mérése terepen lépésszámlálással
        4.2.4. Menetidő számítása
    4.3. Szintkülönbségek (magasságkülönbségek) meghatározása
        Lejtőmeredekség számítása
        Lejtőmeredekség mérése
        Lejtőszög mérése tájolóval terepen
    4.4. Tájékozódás iránymeghatározással
        4.4.1. Hogyan tájékozódhatunk nappal?
        4.4.2. Hogyan tájékozódhatunk este és éjszaka?
    4.5. Tájékozódás iránytűvel és tájolóval
        Laptájoló
        A Bézárd tájoló
        A térkép tájolása iránytűvel vagy tájolóval
    4.6. Iránymérés a térképen és a terepen
        Iránymérés a térképen
        A térképen mért irányszög azonosítása terepen
        Iránymérés a terepen
        Terepen mért irányszög azonosítása a térképen
    4.7. Helymeghatározás
        4.7.1. Helymeghatározás tájolóval
            Előremetszés
            Oldalmetszés
            Hátrametszés
5. Időjárás prognózis
    5.1. Milyen idő várható?
    5.2. Jósol a természet
6. Hazánkban található talajtípusok
    6.1. Zonális talajok
    6.2. Azonális talajok
7. Ehető-, gyógyító- és mérgező növények
    7.1. Vadon termő ehető növények
    7.2. Gyakoribb ehető gombák
    7.3. Halálosan, vagy nagyon erősen mérgező gombák
    7.4. Mérgező növények
    7.5. Gyógyító növények
8. Antropogén szennyező anyagai forrásai és hatásuk
9. Megfigyelések (gyűjtések)
    9.1. Lágyszárú növények megfigyelése
    9.2. Fák megfigyelése
    9.3. Nyomolvasás
    9.4. Madárhangok felismerése
    9.5. A gyűjtés eszközei
10. Túrafelszerelés
    10.1. Egyéni felszerelések
    10.2. Közös (csoportos) felszerelések
    10.3. Túravezetői felszerelés
    10.4. Hasznos csomók
11. Turista menü, tábori főzőcske
    11.1. Receptajánlatok
    11.2. Mit, hol és hogyan készíthetünk, ehetünk
    11.3. Tűzhelyek
12. Dalok
    Magyar népdalok
    Más népek dalai
    Műdalok
13. Játékok
    13.1. Szabadban játszható játékok
    13.2. Szobai játékok
14. Gyógyszerkészlet és elsősegélynyújtó felszerelés, gyógyteák
15. Magyarország turista földrajza
    15.1. Magyarország földrajzi helyzete
    15.2. Magyarország földtörténete, domborzatának kialakulása
    15.3. Magyarország sajátos domborzatának jellemzői
    15.4. Magyarország vízrajza
        15.4.1. Felszín alatti vizeink
        15.4.2. Felszíni vizek
            15.4.2.1. Folyóvizek
            15.4.2.2. Állóvizek
    15.5. Magyarország természetjáró tájegységei
        15.5.1. A természetjáró tájegységek felosztása
            Alföld
            Kisalföld
            Alpokalja
            Dunántúli-dombság és a Mecsek
            Dunántúli-középhegység
            Északi-középhegység
    15.6. Magyarország közlekedésföldrajza
        15.6.1. Közúti közlekedéshálózat
                    Közúti közlekedéshálózat (folyt.)
        15.6.2. Vasúthálózatunk
        15.6.3. Vízi közlekedés
        15.6.4. Légi közlekedés
16. Magyarország tájegységei, a főbb látnivalók
    16.1. Alföld
        16.1.1. Mezőföld
        16.1.2. Drávamellék
        16.1.3. Dunamellék
        16.1.4. Kiskunság
        16.1.5. Tiszamellék
        16.1.6. Maros-Körös-köze
        16.1.7. Körös-vidék
        16.1.8. Nagykunság
        16.1.9. Hortobágy
        16.1.10. Hajdúság
        16.1.11. Nyírség
        16.1.12. Szatmár-Bereg
    16.2. Kisalföld
        16.2.1. Szigetköz
        16.2.2. Mosoni-síkság
        16.2.3. Rábaköz
        16.2.4. Fertő-Hanság medence
        16.2.5. Marcal-medence
        16.2.6. Rába-völgye
        16.2.7. Győr - Tatai teraszvidék
    16.3. Alpokalja
        16.3.1. Soproni-hegység
        16.3.2. Balfi-dombság
        16.3.3. Kőszegi-hegység
        16.3.4. Vasi-dombság
        16.3.5. Vasi-hegyhát és Kemeneshát
    16.4. Dunántúli-dombság és a Mecsek
        16.4.1. Mecsek-hegység
        16.4.2. Villányi-hegység
        16.4.3. Geresdi-dombság
        16.4.4. Baranyai-dombság
        16.4.5. Zselic, Völgység, Tolnai-Hegyhát, Szekszárdi-dombság
        16.4.6. Külső-Somogy
        16.4.7. Belső-Somogy
        16.4.8. Zalai-dombság
    16.5. Dunántúli-középhegység
        16.5.1. Keszthelyi-hegység
        16.5.2. Tapolcai-medence
        16.5.3. Balaton-felvidék
        16.5.4. Déli-Bakony
        16.5.5. Északi-Bakony
        16.5.6. Bakonyalja, Sukoró, Vértesalja
        16.5.7. Vértes
        16.5.8. Velencei-hegység
        16.5.9. Gerecse
        16.5.10. Budai-hegység
        16.5.11. Pilis-hegység
        16.5.12. Visegrádi-hegység
    16.6. Északi-Középhegység
        16.6.1. Börzsöny
        16.6.2. Cserhát
        16.6.3. Mátra
        16.6.4. Bükk
        16.6.5. Aggteleki-hegység
        16.6.6. Cserehát
        16.6.7. Zempléni-hegység
        16.6.8. Gödöllői-dombság
        16.6.9. Heves-Borsodi-dombság
        16.7 Budapest


Zöld kalandra fel!

Ajánljuk eddigi és leendő túratársainknak, a Természet minden barátjának.

A Szerzők

"A természet varázsát ontja bőven.
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!"

(Shakespeare)

"Sohasem az a fontos,
hogy milyen messze, milyen magasra ment az ember,
s az sem, hogy milyen nehezen
- csakis az, milyen élményeket hozott magával."

(Karl Lukan)

ELŐSZÓ A 2. KIADÁSHOZ

Az első kiadás példányai lassan elfogynak.

A leggyakoribb vásárlók a természetbarátok voltak. Néha kényszerből.

Míg a környezetvédők számára könyvek, füzetek állnak rendelkezésre, addig a turisták részére is használható, átfogó kiadvány nem jelent meg az utóbbi években. Így a "Zöld kalandra fel!" - bár nem e célra készült - mégis a túravezetői ismeretek egyik jelentős forrásává vált.

A második kiadás ezért már tudatosabban kíván a természetbarátok szolgálatába állni. Így, bár az összes túravezetői ismeretet nem tartalmazhatja terjedelemi okok miatt e könyv, de a bővítés abba az irányba történt, hogy az alkalmi és szervezett természetjárók kis kézikönyvként használhassák e kiadványt.

Bízunk benne, hogy hűséges útitárs lesz e kötet, melyet a gyakorló túrázó - reményeink szerint - hasznára forgathat túra közben, kint a terepen.

Tudjuk, hogy nem pótolja az igazi kézikönyveket, a bevált határozókat, de talán kedvet ébreszt azok használatához, és közben segíti a természet gyakorlati megismerését.

Reméljük a zöld kalandok és színes élmények, tartós barátságok és nagy sportteljesítmények segítője lesz a "Zöld kalandra fel!"

A Szerzők

BARÁTI BEVEZETŐ

Aki útra kel az kalandot, élményt vár. Aki túrázik azzal sok minden megtörténhet; a természetbarát lét sok szép és felejthetetlen emléket ígér:

S eközben barátokra lelünk, megismerjük önmagunkat, s talán megértjük azt a nagy rendszert, melyből mi magunk is vétettünk: a természetet.

Tehát: "zöld kalandra fel"!

Kiadványunk nem pótolja a túravezetői tudnivalókat, de igyekszik úgy ismereteket nyújtani, hogy azt egy új gondolkodási-cselekvési mód hassa át. Mi ez? Zöld túrázás, ökoturizmus, lágy természetjárás ...

Mi, az igazi természetbarátok már régóta ennek szellemében neveljük egymást. E szép hagyományt, a környezet egészéért felelős (ökológikus) gondolkodásmódot kívánjuk kiterjeszteni, tudatossá tenni a természet barátai, a turisták körében.

A szerzők

1. rész: Ők, akik túráztak, mi, akik túrázunkTúrista ismeretek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja