A TÚRAVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEI

A Budapesti Természetbarát Sportszövetség és a Túravezető Oktatók Sportegyesülete közös kiadásában megjelent a középfokú túravezető képzést segítő jegyzet "A túravezetés általános ismeretei" címmel.

A jegyzet megvásárolható mind a két szervezetnél.

Fontos figyelmeztetés: A jegyzet nem helyettesíti a túravezetői tanfolyamokat. A jegyzet internetes változatát kizárólag a túravezetői tanfolyamok hallgatói számára, egyéni felkészülésük segítésére készítettük el. A jegyzet ismeretanyaga önmagában nem jogosít fel senkit sem túravezetői tevékenység végzésére. A szerzők és kiadók a jogosulatlan, túravezetői képesítés nélkül vezetett túrák során bekövetkezett balesetért, káresetért sem jogi, sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget nem vállalnak!

A szerzői jogokról: A jegyzetet bármilyen formában sokszorosítani, másolni, terjeszteni, a Magyar Természetbarát Szövetség túravezetői tanfolyamain kívül felhasználni a kiadók és szerzők hozzájárulása nélkül nem szabad.

Az említett szervezetek címe és telefonszáma:

Budapesti Természetbarát Sportszövetség (BTSSZ)
1053 Budapest, Curia u. 3. 11/2 emelet.
Oktatási és Módszertani Bizottság ügyelete: hétfő 17-18 óra között.
T/F: (1) 317-9466, (1) 318-0933/138, 139 mellékek.

Túravezető Oktatók Sportegyesülete (TVO SE)
Erzsébetvárosi Sportközpont, 1076 Budapest, Százház u. 9-23.
Ügyelet: csütörtök 17-18 óra között.
T: (20) 955-5751, F: 347-2110. E-mail: tvo_se@freemail.huA túravezetés általános ismeretei

jegyzet a középfokú túravezetői tanfolyamok hallgatói számára

A Budapesti Természetbarát Sportszövetség Oktatási és Módszertani Bizottsága és a
Túravezető Oktatók Sportegyesülete közös kiadása.

Főszerkesztő: Háncs Péter, a Túravezető Oktatók Sportegyesülete elnöke.
Szakmai lektor: Almásy Valéria, a BTSSz Oktatási és Módszertani Bizottsága vezetője.
Felelős kiadó: Tholt Albert a Budapesti Természetbarát Sportszövetség főtitkára.
Az illusztrációkat Háncs Péter szerkesztette.

Tartalomjegyzék

Bevezetés

I. A természetjárás története (Thuróczy Lajos)
II. Szakági ismeretek (Háncs Péter)
III. Jelvényszerző túramozgalmak (Háncs Péter)
IV. Természetjáró minősítés (Borsos Gábor)
V. Magyarország természetjáró földrajza (Bozó András)
VI. Túra- és táborszervezés, vezetés (Háncs Péter)
VII. A túravezető nevelőmunkája (Dr. Tóth József)
VIII. Természetvédelem, jogszabályismeret (Háncs Péter)
IX. Földtörténet, geológia (Pokolné Südi Eszter)
X. Ökológiai ismeretek, élővilág (Varga Béláné)
XI. Meteorológiai alapismeretek (Merza Ágnes-Szinell Csaba)
XII. Természetjáró egészségtan, elsősegély (Háncs Péter)
XIII. Művészettörténet (Kreutzer Andrea-Szoleczky Emese)

Tereptan - külön kötetben

1. Melléklet: Természetvédelem, jogszabályismeret c. fejezethez
2. Melléklet: Ökológiai ismeretek, élővilág c. fejezethez
3. Melléklet: Meteorológiai alapismeretek c. fejezethez
4. Melléklet: Művészettörténet c. fejezethezBEVEZETÉS

"A túravezetőképzés hazánk természetjáró életében igen komoly múltra tekint vissza. Mindig szükség volt képzett vezetőkre, irányítókra, akik készek voltak e tárgyban tanfolyamon részt venni, vizsgát tenni felkészültségük bizonyítására. 1954-55-ben jelent meg a "Túravezetők könyve I-II." kötete, ezt követte 1958-61 között a 3 kötetes új kiadás. Azután sokáig nem jelent meg semmi, míg végre 1978-ban kiadásra került a "Túravezetőképzés - Vizsgakérdések - feleletek" c. könyv. Ennek segítségével újabb, sok száz túravezető készült fel az ifjúsági és bronzjelvényes vizsgára...".

Ezekkel a szavakkal kezdődött a Magyar Természetbarát Szövetség 1986-ban kiadott "A túravezetés általános ismeretei" című tankönyve. Az ötezer példányban megjelent könyv hamar elfogyott. Így közel egy évtizeden át a tanfolyami hallgatók számára nem állt rendelkezésre tankönyv.

A Budapesti Természetbarát Sportszövetség Oktatási és Módszertani Bizottsága, valamint a Túravezető Oktatók Sportegyesülete által összeállított jegyzet ezt a hiányt igyekszik pótolni.

Jelen jegyzetünk megjelentetését nem csak az indokolta, hogy elfogyott a korábban kiadott könyv, hanem az is, hogy időközben hazánkban jelentős társadalmi-gazdasági átalakulás zajlott le, amely alapjaiban megváltoztatta a túravezető-képzés követelményrendszerét is. Természetesen akadnak olyan tantárgyak, melyeket az átalakulás nem érintett. Ilyen időtálló például az élővilág, geológia, természetföldrajz, művészettörténet. Azonban a természetvédelem, valamint a jogszabályok lényeges átalakuláson mentek keresztül. A sportszervezetek működési feltételei is megváltoztak. Megszűntek az állami, vállalati, szakszervezeti támogatások, az egyesületeknek önfenntartóvá kellett válniuk. Ezzel egy időben meg kellett tanulniuk a központi irányítás iránymutatásai helyett a saját sportkoncepció kialakítását. Egészségügyi vonatkozásban újabb veszélyforrások jelentkeztek (pl. Lyme-kór, tibolia), fejlődött, változott a túramozgalmak rendszere, a természetjáró minősítés, a térképek és sportfelszerelések is.

Mivel 1986. óta a Magyar Természetbarát Szövetség nem jelentetett meg újabb tankönyvet, az 1995-ben újjá alakult BTSSz Oktatási és Módszertani Bizottsága, valamint az 1998-ban, a Budapest és vonzáskörzetében tevékenykedő túravezető oktatók összefogásával megalakult Túravezető Oktatók Sportegyesülete azt a célt tűzte ki maga elé, hogy ezt az űrt igyekszik lehetőségei szerint megszüntetni. Ez a jegyzet az oktatók több, mint tíz éves gyakorlati tapasztalatai és a legújabb ismeretanyagok alapján készült, megtartva az MTSz oktatási tematikáját. A megjelentetéssel egyben segítséget kívánunk adni az 1999. nyarán újonnan beindított ifjúsági, valamint a hagyományos középfokú túravezetői tanfolyamok számára, hogy a képzés szintjét országosan is azonos szintre emeljük.

Ezzel a jegyzettel nem akartunk teljesen újat alkotni. Mindazt, ami a korábbi jegyzetből - kisebb módosítással - jelenleg is használható, meghagytuk. Hagyománytiszteletből a könyv címén sem változtattunk. Igyekeztünk a középfokú (bronzjelvényes) és a - tartalmilag, követelményrendszerében az előzővel azonos, csak életkor elhatárolást jelentő - ifjúsági túravezető-képzésre fordítani a hangsúlyt. Ez a képzési szint elégséges a túravezetői tevékenység végzéséhez. Azok számára, akik további ismeretekre kívánnak szert tenni, sportvezetők, vagy túravezető-oktatói tevékenységet szeretnének végezni, nélkülözhetetlen a felsőfokú (ezüstjelvényes) tanfolyam elvégzése. Azonban ezen ismeretanyagokra jelen jegyzet nem vállalkozik.

Az utóbbi idők eseményei bebizonyították, hogy hosszú időre könyvet írni nem lehet. Egyes fejezetek tartalma az idők folyamán sem változik, mások viszont állandó módosítást igényelnek. Azonban a túravezető-képzéshez nélkülözhetetlen egy jegyzet megléte. Ezt az ellentmondást próbáltuk meg feloldani úgy, hogy a jegyzet fejezeteit cserélhetőre alakítottuk ki. Minden fejezet önálló oldalszámozással bír, így bármikor kiemelhető, cserélhető anélkül, hogy az egész jegyzet szerkezetét érintené.

Bízunk abban, hogy e jegyzet hasznos olvasmány lesz minden ifjúsági és középfokú túravezetői tanfolyamra jelentkezett hallgató számára vizsga előtt és után egyaránt. Oktató kollégáink számára pedig szeretnénk e jegyzettel segítséget adni, hogy az ország bármely részén szervezett tanfolyamok hallgatói számára is biztosítani tudják a szükséges ismeretanyagot az előadások és jelen jegyzet alapján. Egyben szeretnénk megkérni a kedves olvasókat, hogy jobbító szándékú észrevételeiket juttassák el címünkre annak érdekében, hogy az általunk észre nem vett hibákat, tévedéseket kijavíthassuk.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani a jegyzet elkészítésében közreműködő túravezető sporttársnőknek és sporttársaknak, akikkel ezt a jegyzetet kemény egy éves munkával összeállítottuk és azoknak is, akik a jegyzet megjelenését lehetővé tették.

Budapest, 1999. november 29.
Háncs Péter
főszerkesztőTúravezető Oktatók Sportegyesülete
Túrista ismeretek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja