Háncs Péter:

VI. TÚRA-, TÁBORSZERVEZÉS ÉS VEZETÉS

Egy kirándulás az élet kellemes élménye, de túrázónak lenni egész más életmódot jelent. A két fogalom tehát minőségi különbséget rejt, de mindkettő természetjárás, és ez a fontos!

A kirándulás bárki számára elérhető, "könnyed" séta, a túra már komolyabb fizikai és pszichés testedzést, teljesítményt jelent.

Túravezetés, túraterv

A túravezetés "szakma", tehát tanulni kell! Az ismeretek elsajátíthatók önképzéssel is, de jobb, ha szervezett keretek között (a Magyar Természetbarát Szövetség /MTSZ/ szervezésében) történik és vizsgával zárul. Sajnos az alkalmasságra még ez sem garancia! A felelősség ugyanakkor nagy: erkölcsi, szakmai és büntetőjogi téren egyaránt! Ezért is fontos az alapos felkészülés! Gondos előrelátással a problémák - ha ki nem is zárhatók, de - minimalizálhatók.

A túravezető akkor alkalmas feladata ellátására, ha ahhoz megfelelő tulajdonságokkal rendelkezik. Hogy mik ezek, azt nem könnyű megfogalmazni, mert a nélkülözhetetlen természetbarát szemléleten túl szinte mindenhez kell értenie, így a felkészült túravezető igazi polihisztor.

A túravezetői munka követelményei - legalább- három fő területre bonthatók:

Állandó követelmény a folyamatos önképzés. A túravezető személye állandóan előtérben van, így példaként szolgál. Az ifjúsági, a bronz és ezüstjelvényes fokozat vizsgával, míg az arany pályázat útján szerezhető meg. A túravezetői fokozatot vizsgabizonyítvánnyal, igazolvánnyal és jelvénnyel ismerik el.

A túravezetés önként vállalt társadalmi tevékenység. Bár nehéz, de igen hálás feladat, mely sok örömet nyújthat. Ez akkor is igaz, ha tudjuk, hogy a túravezetőnek komoly kötelezettségei is vannak:

Jogok:

Kötelességek:

Felelősség:

A túra résztvevőivel tudatosítani kell, hogy saját elhatározásukból vállalták a nehézségeket, az esetleges veszélyeket, és azokon a túravezető segítségével úrrá tudnak lenni. Itt kell felhívnunk a figyelmet arra, hogy a túravezető által meghirdetett túra, abban az esetben, ha a feltételeket az érdeklődő elfogadja és jelentkezik a túrára, a költségeket befizeti, polgári jogi szerződésnek minősül. Ez azt jelenti, hogy a túravezető felelős a meghirdetett program betartásáért az abban leírtaknak megfelelően. A program változásáról a résztvevőket időben értesítenie kell, akadályoztatása esetén helyettesről kell gondoskodnia. Ellenkező esetben a jelentkezők kártérítési igénnyel léphetnek fel ellene.

A túra megvalósítása tervezésre, szervezésre, a túra lebonyolítására (vezetésére) és utólagos feladatokra bontható.

Tervezés

Szervezés

Túrakiírás tartalma

A túra lebonyolítása (vezetése)

A túra tervezése és szervezése, vagyis az előkészítés elsősorban elméleti és szervezési felkészültséget követel, maga a túravezetés vezetői képességet igényel. A vezetőnek az egész túra alatt - lehetőleg "észrevétlenül" irányítani kell a túra résztvevőit úgy, hogy a tagok ne "parancsnokot", hanem segítő barátot lássanak benne.

Találkozóhelyen:

Túramenetben

Legyünk rugalmasak, szükség esetén tudjunk változtatni a túraterven. Értékeljük a túrát a résztvevőkkel közösen!

Túra utáni teendők

Táborozás

A táborozás a természetjárás több napos, kizárólag a szabad természetben megvalósított formája, amely a természetjárás elvi és gyakorlati szabályaira támaszkodik.

Tábort szervezni csak nagy körültekintéssel szabad, mert több ember programját ronthatjuk el hosszabb időre.

A tábor mindenképpen terheli környezetét, s ezt minimalizálni kell!

Két táborozási fajtát különböztetünk meg. Ezek a

A mozgótábor jellemzői:

Az állótábor jellemzői:

Állótábor esetén a tábor jellegénél és céljánál fogva lehet:

A táborszervezés legfontosabb tennivalói: az előkészítés, a táborépítés, a tábor programjának megvalósítása, a táborhely visszaállítása eredeti állapotába, a tábor munkájának értékelése.

A tábor előkészítése

Általában a terveinkhez keresünk helyszínt, de a táborhely adottságai is segíthetnek a program összeállításában.

Terepszemle

Kapcsolatfelvétel

Szervezési és programterv

A többoldalas tervnek - melynek tartalma a célok és programok miatt mindig más - csak a csomópontjait vázoljuk fel:

A tábor építése

A tábor helyszínének ismeretében készítjük az elhelyezési tervet az alábbiak figyelembevételével:

Tábori építmények

Ezek lehetnek: lakósátrak, parancsnoki sátor, raktársátor, konyhasátor, étkező sátor, mosdósátor, rendezvény sátor, elsősegély sátor, tűzrakóhely, zászlótartó oszlop, élelmiszer tároló verem, szeméttároló verem, kerítés, stb.

A táborépítés gyakorlatilag folyamatos munka. A munkák célszerű sorrendje lehet az alábbi:

A lakósátrakat utcásan vagy kör alakban helyezhetjük el. A sátrak telepítésénél alapvető szempontok az alábbiak:

A sátrakat nem szabad mélyedésbe tenni, mert ott gyűlik össze a víz.

Forrásfoglalás esetén nagyon gondosan kell eljárnunk. A fertőzött ívóvízzel tömeges megbetegedést okozhatunk. Emiatt a területileg illetékes szervektől (erdészet, orvos, önkormányzat, stb.) érdeklődni kell a vízvételi lehetőségekről, a környező források állapotáról. A forrás csak akkor lehet megfelelő, ha van öntisztulása, kifolyása. Az erdei források vízhozama ritkán elegendő egy egész tábor ellátására, ezért legtöbb esetben meg kell szervezni a legközelebbi kútról a vízhordást. A forrás közelében lehetőleg ne mosakodjunk, illetve ne mosogassunk. Ha nem forrásból, hanem vízfolyásból (ér, patak, stb.) szerezzük be az ivóvizet, győződjünk meg arról, hogy a vízvételi hely, illetve a vízfolyás mentén 200 m-es körzetben nincs-e szennyeződés (pl. elhullott állat teteme). Az utóbbi időszakokban bekövetkezett nagyfokú víz- és talajszennyezések miatt inkább a vezetékes ivóvízet javasoljuk.

A tábori WC felállításánál alapvető szempont, hogy minél távolabb legyen az élelmiszerektől, a konyhától, a vízvételi helytől, és a szél a szagot ne vigye a tábor felé. Általában 15-20 fő után számítsunk egy fülkét. Szükség esetén körül kell keríteni. Ha saját építésű latrinát állítunk fel, a tábor bontásakor a kiásott gödröt földdel be kell temetni, esetleg klórmésszel fertőtleníteni. A WC közelébe telepíthetjük a szeméttárolót is. A komposztálható anyagokat gödörbe, a nem bomló anyagokat (műanyag, fém, üveg, papír, stb.) műanyag zsákokba gyűjtsük. Ez utóbbiakat megfelelő rendszerességgel, de legkésőbb a tábor bontásakor el kell szállítanunk, vagy szállíttatnunk!

A mosakodás biztosítására célszerű női és férfi mosdósátrakat felállítani. Ezek alj nélküli sátrak legyenek. A földre deszkarácsozatot helyezzünk, vagy kövezzük ki, amire a táborozók rá tudnak állni, a kiömlő víz viszont a talajba el tud szivárogni. A sátorban egy lábazaton álló, vagy más módon megemelt lavort helyezzünk el. A ruhák számára készíthetünk faágakból fogast, a mosdóeszközök tárolására pedig kis asztalkát.

A konyha-, és étkező sátrat az élelmiszertároló veremmel egymás közelében építhetjük fel. Ugyanilyen csoportosítás alkalmazható a raktár-, elsősegély- és parancsnoki sátrak esetében is. A rendezvény sátor állhat a tábor közepén.

A tábort célszerű jelképes kerítéssel körülvenni. Ez ugyan nem akadályozza meg illetéktelenek bejutását. de jelzi a tábor határait. Ez lehet gallyakból, kövekből kirakva. Esetleg kötéllel körbekerítve.

A tábor szervezete

A tábort a tábor vezetősége irányítja. Ennek létszáma függ a tábor jellegétől, céljaitól, a tábor létszámától, a feladatok mennyiségétől és milyenségétől. Egy nagyobb létszámú tábor vezetősége állhat az alábbi reszortfelelősökből:

A felsorolás nem lehet teljes, csak ötleteket próbálunk adni. Kisebb létszámú tábor esetében ezeket a feladatokat össze lehet vonni, más jellegű táborok esetében további reszortfelelősök kinevezése is szükségessé válhat.

Röviden vázoljuk, milyen feladatok adódhatnak az egyes reszortfelelősök számára:

Táborvezető

Műszaki felelős

Gazdasági felelős

Szervezési felelős

Élelmezési felelős

Egészségügyi felelős

Tábori programok, napirend, szolgálatok

A tábori program gyakorlatilag a táborozás fajtáinak és célkitűzéseinek megfelelően olyan sokszínű lehet, hogy annak mindegyikét számbavenni lehetetlen vállalkozás. A jelen esetben a tábori program összeállításakor egy oktató tábort veszünk alapul.

Ügyelnünk kell arra, hogy minden táborozó számára hozzáférhetővé tegyük a részletes, napra lebontott időbeosztást és annak tárgyát. Ennek szellemében az alábbi főbb szempontokat érdemes figyelembe venni:

 1. Ébresztő és takarodó ideje,
 2. Étkezések és főzések ideje,
 3. Szabadfoglalkozások ideje,
 4. A foglalkozások ideje, tárgya, a szükséges felszerelések, eszközök, a foglalkozást vezető neve,
 5. A gyakorlati túrák ideje, témái, feladatai,
 6. Az éjszakai gyakorlatokra való felkészülés, gyülekezés ideje, a gyakorlat tárgya, időtartama,
 7. Személyre kiszabott feladatok,
 8. Rossz idő esetére tartalék feladatok,
 9. Értékelések, megbeszélések, eligazítások ideje, helye,
 10. Ügyeletesek, szolgálatosok beosztása,
 11. A tábor bontásának kezdete,
 12. A tábor elhagyásának ideje.

Tábori etika

A tábor bontása

A táborbontás során a tábor területét az eredeti állapotnak megfelelően kell visszaállítani. A tábor bontásának sorrendje lehet az alábbi:

 1. a tábori építmények bontása (kerítés, táborkapu, pince, vermek, stb.),
 2. a közös felszerelés megtisztítása,
 3. a szemét összeszedése,
 4. a helyszíni anyagokat összeszedjük és egy helyre hordjuk (gallyak, ágak, kövek, stb.),
 5. a tüzet eloltjuk és földdel letakarjuk,
 6. egyéni felszerelést összecsomagoljuk,
 7. sátrat bontunk,
 8. a vízelvezető árkokat és a WC-t, komposzt gödröt betemetjük,
 9. az összecsomagolt hátizsákokat egy helyre gyűjtjük,
 10. a tábor területének átvizsgálása, a hiányosságok megszüntetése,
 11. a tábor elhagyása. A tábort utolsónak a táborvezető hagyja el.

A táborozás utáni teendőkFelhasznált Irodalom:


A túravezetés általános ismeretei
Túrista ismeretek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja