Borsos Gábor:

IV. TERMÉSZETJÁRÓ MINŐSÍTÉS

A túrázói minősítés a sportjellegű természetjárás egyfajta értékmérője. Nem kimagasló teljesítményt, hanem rendszeres, átlagos szintű sportteljesítményt értékel. A lényeg a rendszeres és tudatos tevékenységen van. Minősítést csak a szervezett természetjárók (MTSz tagok) szerezhetnek a szövetségek, szakosztályok hivatalos túráin és egyéni túrákon. A túrán való részvételt a túrajelentés kitöltésével a túravezető igazolja.

Alacsonyabb szintű minősítésnél elégséges egy szakágban pontokat gyűjteni. Magasabb fokozat eléréséhez legalább két szakágban teljesített túrák szükségesek.

A minősítés alapját az egyéni túranapló képezi. Ezt, minden minősítési pontokat gyűjtő természetjáró, a túrajelentések alapján egyénileg tölti ki. Az egyéni túranaplók mellett a szakosztály sporttevékenységét szakosztályi túranaplóban is vezetni kell.

Az MTSz 1990-ben kiadott egy új minősítési szabályzatot.

A TERMÉSZETJÁRÓ MINŐSÍTÉS CÉLJA

A rendszeres sportjellegű természetjárás elismerése, ezáltal ilyen tevékenységre késztetés.

A hangsúly nem a kimagasló teljesítményen, hanem a rendszeres és tudatos tevékenységen van. A minősítési fokozatok megszerzése a folyamatos program biztosítása mellett elsősorban az erkölcsi értéket jelentő önbecsülést segíti.

A TERMÉSZETJÁRÓ MINŐSÍTÉS FELADATA

Szakáganként, követelményszint szerint összevethető, egységes teljesítményrendszer biztosítása.

Az 1990-től jelenleg érvényes Szabályzat eleget tesz a sokrétűség, az egymásra épültség és a fokozatosan növekvő elvárások igényének. Az egyes szakágakra előírt pontok gyűjtése során össze lehet hasonlítani a különböző szakágak sportteljesítményeit. Alapelvként jelentkezett, hogy azonos erőkifejtést, teljesítményt igénylő túráknak azonos pontszámot adjanak. Így nem csak a gyalogos, hanem a magashegyjáró, a kerékpáros, a vízitúrázó, a vitorlázó, a barlangász és a síelő is értékelhető egymáshoz.

A TERMÉSZETJÁRÓ MINŐSÍTÉS RENDSZERE

Fizikai teljesítményen alapuló, időhöz kötött, egymásra épülő, folyamatosan növekvő követelményeket támasztó követelményrendszer. A fokozatok többször is megszerezhetők, a legmagasabb megszerzett minősítés nem évül el.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Természetjáró minősítést csak az kaphat, aki mind a teljesítés időszaka alatt, mind a minősítés időpontjában érvényes Magyar Természetbarát Szövetség igazolvánnyal rendelkezik, és a teljesítést egyéni túranaplóval dokumentálja.

Minden fokozatcsak a megelőző megszerzése után teljesíthető.

Gyalogtúrázás és síelés szakágban a teljesítés alsó korhatára a betöltött 6. év, más szakágakban a betöltött 10. év. A minősítésnek felső életkori határa nincs.

A minősítés alapegysége a szakágak sajátosságait figyelembe vevő pontérték. Az egyes fokozatok megszerzéséhez a szabályzatban megfogalmazott feltételek teljesítése szükséges. A pontok egy vagy több szakágban vegyesen is összegyűjthetők. (Egy túrán belül is kombinálhatók a szakágak.)

A 20 pontot el nem érő túrák és városnézések nem értékerlhetők.

A teljesítési időnek csak felső határa van (rövidebb időn belül is teljesíthető). Valamennyi fokozat teljesítése egyszer - szülés, betegség, katonai szolgálat, stb. miatt - megszakítható.

A túrák itthon és külföldön egyaránt teljesíthetők.

A túrák teljesítése nincs létszámhoz kötve.

SZAKÁGAK MINŐSÍTÉSE

A.) Gyalogtúrázás

A gyalogos szakágban a túra nehézsége függ a megtett távolságtól és a felfelé megtett szinttől. Előbbire 1,5 pontot ad a szabályzat kilométerenként, valamint 100 méterenként 2 pontot ad a szint leküzdéséért. A december 1-től február végéig eső téli napokon lebonyolított túrán naponként plusz 3 ponttal ismeri el a nehezebb téli útviszonyokat. Elfogadja ezen időszakon kívül is az extrém időjárási viszonyok esetén, nagy hóban megtett túrát is.

Tájékozódási túraversenyeken kilométerenként 3 pontot adnak, mivel itt a leggyakrabban nem utakon járnak a résztvevők. Ebben az esetben nem a ténylegesen megtett táv a mérvadó, hanem az elméletileg legrövidebb út, vagyis a légvonalban mért távolság.

A túra nehézsége függ attól. hogy milyen felszerelést visz magával a természetjáró. E szerint, ha egy turistaházból kiindulva és oda estére visszatérve, másnap ezt másik irányban megtéve csillagtúrázunk, akkor csak az úgynevezett egynapi élelmet, ruhát visszük magunkkal. Azonban ha minden nap máshol alszunk, vándorolunk, akkor az összes felszerelésünket magunkon kell vinnünk. "Többnapos túra esetében naponként csillagtúrán plusz 1 pont, vándortúrán plusz 2 pont jár." Sátorban történő éjszakázás nagyobb elismerést jelent, mert felszerelésünk súlyosbodik azzal, hogy a sátrat és a hálófelszerelést is vinnünk kell. Ezen plusz teljesítményeket is elismeri a szabályzat: "Ha a többnapos túra sátrazással történik, úgy minden éjszakáért állótáborban plusz 2 pont, mozgótáborban plusz 10 pont jár."

B.) Magashegyi túrázás

"Erdőhatár feletti túrázás. Például a Kárpátokban és Közép-Európában 1500 méter tengerszint feletti magasság elérése." Eltérő megítélés alá esnek az egy túrán belül is eltérő jelleggel bíró, különféle erőkifejtést igénylő terepszakaszok. Ezek szerint különböztetik meg a turistaházhoz vezető, vagy völgyben felvezető szakaszt, a gyephavas jellegű terepen teljesített gerinctúrát, a biztosítást még nem igénylő, de már a kezet is igénybe vevő mászóutat, és a kötélbiztosítást igénylő nehézségű túrát. Ezeken a túrákon néha lefelé még nehezebb a haladás, mint felfelé, ezért a lejtőn teljesített időt is be kell számítani a teljesítménybe. Itt kell kihangsúlyozni, hogy a magashegyi túrázás minősítésekor az időt, - nem a tényleges teljesítés idejét, mely erősen függ az egyén teljesítőképességétől - hanem az útleírásban, vagy az irányjelző-tájékoztató oszlopokon megjelölt, úgynevezett "kalauzidőt" kell figyelembe venni.
 
 
 
Nehézségi fokozatok

Kalauzidő szerint minden óráért hónapban

Minden 100 m szintkülönbségért

  IV.-IX. X.-III. fel le
1.) Magashegyi völgyi túra (menedékházhoz, vízeséshez, tengerszemhez) 6 pont 7 pont 2 pont -
2.) Gyephavasi túra (hágó, gerinc, csúcs) 8 pont 10 pont 2 pont 1 pont
3.) Sziklatúra (Fal, gerinc, csúcs, kiépített biztosítással) 8 pont 12 pont 4 pont 2 pont
4.) Biztosítást igénylő alpesi túra (biztosított mászóút, gleccser) 14 pont 18 pont 5 pont 3 pont

" Többnapos túra, illetve sátorozás többletpontjai azonosak a gyalogtúránál leírt pontszámokkal. Egy túrán belül is az eltérő nehézségű szakaszokat külön-külön kell pontozni."

C.) Túra kerékpározás

"Csak a KRESZ szabályainak megfelelő túrák minősíthetők."

Ennél a szakágnál a terep és országúti túrák között teszünk különbséget, feltételezve, hogy a terepkerékpározás kétszer annyira igénybe veszi szervezetünket, mint az országúti haladás.
 
1 km műúton 0,5 pont, minden 100 m szintemelkedésért 1 pont,
1 km terepen 1 pont, minden 100 m szintemelkedésért 2 pont jár.
Többnapos túra esetén naponként - csillagtúrán plusz 1 pont,
  - vándortúrán plusz 2 pont jár.
Sátorban töltött éjszakáért - állótáborban plusz 2 pont,
  - mozgótáborban plusz 8 pont jár.

D.) Vízitúrázás

"Önálló hajóvezető csak a 14. életévét betöltött személy lehet"

A vízitúrázás során is meg kell különböztetnünk a különféle nehézségű szakaszokat. Minél vadabbak a körülmények, annál több a megszerezhető pont, vagy álló vízen nehezebb haladni, mint a víz folyásával megegyezően szinte csurogni, még nehezebb vízfolyással szemben haladni!
 

1 km evezés pontértéke

*A víz nemzetközi

VI. - VIII.

IV. - V. és IX.- X.

XI. - III.

besorolása

hónapokban

Állóvíz

1,,5

1,6

2,3

Folyóvíz

le

fel

le

fel

le 

fel

ZW (szelíd víz) AC

1

2

1,2

2,4

1,5

3

WW (vadvíz) I.

1,4

-

1,7

-

2,1

-

WW* II.

1,7

-

2

-

2,6

-

WW* III.

2,1

-

2,5

-

3,2

-

WW* IV.

3

-

3,6

-

4,5

-

WW* V. - VI.

6

-

7

-

9

-

* A vízitúrázó szakirodalomban alkalkmazott, nemzetközi rendszer szerint, vízsebességek és akadályok alapján minősített túraútvonalak.

A környező országok vízitúra útvonalainak besorolása a külföldi szakirodalomben megtalálható. A magyar víziutak minősítését az MTSZ Vízitúra Bizottsága elkészítette és körleveleiben, illetve a Turista Magazinban közzétette.
 
Sátorban töltött éjszakáért - állótáborban plusz 2 pont,
  - mozgótáborban plusz 6 pont jár.

A Minősítési Szabályzat általában mindenhol elvonatkoztat a túra során a hátizsák és felszerelés súlyától, azonban a vízitúránál figyelembe veszi a zsilipnél, duzzasztónál az egész felszerelés (hajó, felszerelés) átemelését, melyre külön ad pontot.

" Hajó átemelésért plusz 3 pont jár, a teljes vízitúra felszerelés szállításáért plusz 25 pont jár.

Egy túrán belül is az eltérő nehézségű szakaszokat külön-külön kell pontozni."

E.) Vitorlázás

Mivel a szörfdeszkán állva egyensúlyozni és az izomzat segítségével kell kormányozni, ezért:
 

1 km vitorlázás pontértéke

 

VI. - VIII.

IV. - V. és IX. - X.

 

hónapokban

Túravitorlázás

0,7 pont

0,8 pont

Szörfözés

1 pont

1,2 pont

A tárgyévben még fel nem keresett kikötő (túrahely) igazolt érintése plusz 10 pont.
Túra közben telephelyen kívül töltött éjszaka plusz 3 pont.
MVSZ túraversenyen részvétel igazolt befutással plusz 5 pont.

F.) Síelés

Mindenfajta síelés - alpesi, futó és túra - pontozható.

1 óra 6 pont.
 
Többnapos túra esetén naponként - csillagtúrán plusz 1 pont,
  - vándortúrán plusz 2 pont jár.
Nyílt sítúrán való részvételért   plusz 5 pont,
Síalpinista rallyn való részvételért   plusz 10 pont jár.

G.) Barlangi túrázás

Barlangi túraként az idegenforgalmilag kiépítetlen barlangok (barlangjáratok) értékelhetők.
 

Nehézségi fokozat

Pontérték óránként

1.) Mászást különösebben nem igénylő járatok

7

2.) Egyszerű, biztosítás nélküli mászásokat magába foglaló járatok

11

3.) Biztosítást igénylő járatok

14

4.) Csak kötéltechnikával teljesíthető járatok

22

Vízes járatok, vagy egyéb különleges körülmények eggyel magasabb fokozattal számítandók. (A 4. fokozat esetében 30 pont).

A magyarországi barlangok (járatok) nehézségi fokozatait az MTSZ Barlang Bizottsága tartja nyilván.

AZ EGYES FOKOZATOK TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Eddig a különféle szakágakban különböző módokon megszerezhető pontokról beszéltünk. Az elismerés fokozatai biztosítják a szabályzat rendszerében megjelölt fokozatosságot, egymásra épülést.
 
 

I. Bronzjelvényes természetjáró

A bronzjelvényes természetjáró elismerés annak adható, aki:

"Legfeljebb 1 éven belül teljesít 500 pontot."

II. Ezüstjelvényes természetjáró

Az ezüstjelvény megszerzése valamivel nehezebb már, de nem igényel különösebb erőfeszítést. Normális fizikumú turista szabadidejétől függ a teljesítés időtartama. A tapasztalat általában az, hogy az egy plusz két évre kitűzött követelményt másfél-két év alatt teljesítik.

"Legfeljebb további 1 éven belül teljesít újabb 800 pontot."

III. Aranyjelvényes természetjáró

Az aranyjelvény eléréséhez már komoly felkészülés szükséges.

"Legfeljebb további 2 éven belül teljesít újabb 2.300 pontot. Ebből 500 pontot táj-, vagy országismertető túramozgalom*, vagy más szakág keretében kell igazoltan teljesíteni. (A túramozgalmon belül egy útvonal vagy egynapos túramozgalom csak egy alkalommal számolható el.)

*Túramozgalom = természetbarát szervezetek által kiírt, nem meghatározott napon (napokon) rendezett, hanem öntevékenyen, folyamatosan teljesíthető hosszabb-rövidebb túrák. Legtöbbször útvonalhoz kötöttek, vagy érintő pontokat tartalmaznak."

Itt kapcsolódik a szabályzathoz a jelvényszerző túramozgalmak szelleméből átvett egyik elem, vagyis hazánk megismerése. Gyalogos szakágban túrázóknak ajánlatos elkezdeni az Országos Kék-túra útvonalának bejárását, mert a következő fokozatnál már kötelező lesz a teljesítése! A túramozgalmak közül az Országos Kék-túráról már tettünk említést, ennek folytatása a Rockenbauer Pálról elnevezett Dél-Dunántúli Kék-túra, vagy az ország gyalogos körbejárásához az utolsóként nemrég kijelölt Alföldi-Kéktúra. Egy-egy tájegységünk bemutatását szolgálja a Pest-megyei Piros, vagy a Rákóczi túra, Kohász Kék, a Bükk 900-as csúcsai. De ide sorolható a Vízi Nagykör, a Nemzetközi Tisza-túra, az Országos Kerékpár Körtúra is. A fokozat odaítélésekor először e feltétel teljesültét szokták ellenőrizni!

IV. Érdemes természetjáró

Ennek a címnek az elérése keményebb az előzőekhez képest, mert aránylag rövid idő alatt kell a legtöbb pontot összegyűjteni. Ez a fokozat már egy szorgalmas és minden időjárási körülmények között, több szakágban is kipróbált turistát feltételez! Aki teljesíti elmondhatja magáról, hogy képet alkotott hazája tájairól, népéről, s fizikai állapota is megfelelő. Ő valóban mestere a szabadidő hasznos eltöltésének. Rendszeresen teljesítménytúrázóknak nem okoz gondot a teljesítése.

"Legfeljebb további három éven belül teljesít újabb 4.000 pontot. Ebből 1.000 pontot táj-, vagy országismertető túramozgalomban*, vagy más szakágban kell teljesíteni az aranyjelvényes fokozatnál leírt feltételek szerint.

Csak gyalogos szakágban feltétel az Országos Kéktúra teljesítése is."

V. Kiváló természetjáró

"Időhatár nélkül teljesít újabb 15.000 pontot egyéb feltétel nélkül."

E címet elérők elmondhatják magukról, hogy a turizmus professzorai. A teljesítés során tapasztaltak valódi tudást adtak. Ezen a szinten a turista meghatározója környezetének, nem ritkán vezetője valamilyen szinten társainak, de mindenképpen példaként szolgál szakosztálytársai előtt! 

AZ IGAZOLÁS RENDJE

JELVÉNYEK ÁTADÁSA

A jelvény átadásáról, lehetőleg ünnepélyes keretek között a minősítési fokozatot odaítélő szervezetnek kell gondoskodnia.Felhasznált irodalom:

MTSZ Minősítési Szabályzat


A túravezetés általános ismeretei
Túrista ismeretek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Szövetség honlapja
Szövetség honlapja
Szövetség honlapja
Szövetség honlapja
Szövetség honlapja
Szövetség honlapja
Szövetség honlapja