Természetbarát Híradó

66. szám

1997. szeptemberIN MEMORIAM

Berend Ottó (1907-1997)
Buruczky Ferenc (1968-1997)
Mendly Gyula (1925-1997)

HÍRCSOKOR

Kopjafa az elhunyt természetbarátok emlékére
Meteor találkozó Győrben
Hattayer Béla emlékérmet kapott ...
Lezajlott a XXX. Nemzetközi Tisztúra
XXXV. Postás-Távközlési Természetjáró Találkozó
Máramarosi kaput kapott Simonfa
XIII. Vértes 50
Dunántúli természetbarát vezetők XXV. tanácskozása
Új jelvényszerző túra Zalában
Két teljesítménytúra hír Zselic 50 és Írottkő 70

MEGJELENT

Térkép hírek
Aggtelek és vidéke Turistakalauza

KI VOLT?

Gábor Ignác
Pápa Miklós dr.

KUDARCOK, EMLÉKEK, TANULSÁGOK ...

Lazítani tilos!
Kötelező útvonal

TERMÉSZETVÉDELEM

Gondolatok a fenntartható fejlődésről

ÚTON

Apróságok innen - onnan
Kerékpáron Budapest körül - Gödöllő - Szigethalom
Balaton-felvidéki túranapló III.
A 6. ICF Elba-túra
Barangolások a Kárpátokban I.

TURISTA DAL

Természetbarát barlangászok dala

VERS

Pödör György: Szeptember


In Memoriam

BEREND OTTÓ
1907-1997

Ismét gyarapodott az örök turistaösvényeken túrázók száma: 1997. július 8-án, 90 éves korában elhunyt Berend Ottó, aranyjelvényes túravezető, a Duna Sport Club alapító tagja és örökös elnöke.

75 évvel ezelőtt megalakította a Duna Sport Clubot, melynek Turista Szakosztályát 1930-ban vette fel soraiba a Magyar Turista Szövetség. 1937-ben a DSC tagjaival - hazánkban először - megrendezi az első Országos Tájékozódási Terepgyakorlatot, melyet az évek során több is követett. Ebből a kezdetből alakult ki a tájékozódási futás és a mai hagyományos természetjáró tájékozódási túraversenyek is.

Munkaszolgálat és kitelepítés után a Magyar Természetbarát Szövetség keretében, társaival megszervezi a szövetkezeti turisták részére a Spartacus Természetbarát Egyesületet.

Az utóbbi években, még 90 éves korában is, szervezi a még élő DSC tagokat, kirándulásokat, város- és múzeumlátogatásokat vezet. Halála előtt egy hónappal még kirándulást szervezett a martonvásári Brunszvik kastélyhoz. Jó szervező, lelkes turista volt, aki utolsó perceiben is a túrák megvalósítására gondolt.

Emléke soká fennmarad, mint a Tájékozódási Terepgyakorlatok és versenyek meghonosítója.

Malcsiner Sándor

BURUCZKY FERENC
1968 - 1997

Buruczky Ferenc meteorológus gimnáziumi tanulmányait Zalaszentgróton végezte kiváló eredménnyel, majd az ELTE meteorológus szakán szerzett diplomát. Egyetemi évei alatt, a BEAC Természetjáró Szakosztályában vált a természetet kedvelő fiatalember tudatos, szervezett természetjáróvá, majd nagyszerü eredményeket felmutató teljesítménytúrázóvá.

Diplomája megszerzése után előbb a sármelléki, majd a budaőrsi repülőtéren dolgozott meteorológusként, azután pedig a Pannon Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Karának Agrometeorológiai Tanszékén végzett oktató- és kutatómunkát, s készült a Ph. D. fokozat megszerzésére. Szorgalmával, kedvességével és szerénységével mindenütt kivívta társai szeretetét és megbecsülését. Önzetlensége, segítőkészsége és kitartása szinte ámulatba ejtette környezetét.

A SUPER 8 teljesítménytúrának előbb szervezője, majd vidékre kerülése után rendszeres résztvevője volt. Zala megyében bekapcsolódott a megyei bizottság munkájába. Ő fogta össze és irányította a Zalai-dombság keleti részének turisztikai feltárását és útjelzés hálózatának kialakítását. Közremüködött a terület turista térké-pének előkészítésében és a terület bejárásában. Társszerzője a "Kirándul a család" sorozat 11 számú, a Dél-Dunántúl kirándulási, túrázási lehetőségeit bemutató füzetnek. Az idén is elindult a Super 8-on, de sajnos a kerékpáros szakasz elején máig is érthetetlen módon elesett, s olyan súlyos koponyasérüléseket szenvedett, melyekbe a gyorsan érkező és gondos orvosi segítség ellenére két nappal később belehalt.

Halála mélyen megrázta az egész természetjáró társadalmat. Ferit mély részvét mellett június 21-én temettük el szülőfalujában, Türjén. A temetésen a rokonok, tanítványok és munkatársak mellett ott voltak a BEAC Természetjáró Szakosztályának, a Teljesítménytúrázók Társaságának és a Téry Ödön Túrista Baráti Társaságnak a képviselői, valamint rajtuk kívül is Feri számos túristatársa és barátja.

Fájdalmasan korán félbeszakadt, mégis teljességre törekvő élete példa, értelmetlen, tragikus halála pedig intő figyelmeztetés lehet mindnyájunknak.

Azon leszünk, hogy Buruczky Ferit ne csak szívünkben és emlékezetünkben tartsuk meg, hanem túristához méltó módon emléket is állítsunk neki.

Dr. Gács János

MENDLY GYULA
1925 - 1997

Több mint 10 évig irányította és vezette mint elnök a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetséget. Vezetése alatt erősödött meg a kapcsolat a Bakonyi és a Balatoni Intéző Bizottsággal. Munkája nem volt látványos, de annál inkább mélyreható.

Megszámlálhatatlan időn át, késő éjjelekbe nyúlóan szekesztette munkatársaival a Balaton és a Bakony új térképeit és lektorálta azokat.

Számtalan kilátó kezdeményezése alapján épült meg, nemkülönben sok erdei pihenő, szalonnasütő, pad, esőbeálló és egyebek. Kitartóan harcolt az autós pihenőkért. Útikalauz írás és lektorálás, napilapi cikkek mind fémjelzik akkori munkáját.

1982-ben jelentette be, hogy a BAKIB titkári munkája megsokasodott, ezért még az évben október 12.-én a Megyei Természetbarát Szövetség Intéző bizottsági űlésén tisztsége alól saját kérésre a Bizottság felmentette. A Megyei Sporthivatal Díszoklevél jutalomban részesítette és az egy évtizedes társadalmi munkáját megköszönte.

Mendly Gyula mérnököt, egykori elnökünket 1997. június 24-én Balatonalmádiban, a Vörösberényi temetőben búcsúztatták utolsó útján a rokonok, a barátok, túratársak, ismerősök.

Nyugodjon békében.

Szilágyi László


Hírcsokor

KOPJAFA AZ ELHUNYT TERMÉSZETBARÁTOK EMLÉKÉRE

A Győr-Moson-Sopron Megyei Természetbarát Bizottság a Győrújbarát feletti Kíátó-hegyen avatta fel a címlapon látható kopjafát, amelyet az elhunyt turista elődők emlékére emeltek. A kopjafát Geistweiler György és Szabó Zoltán a győri Kovács Margit művészeti szakközépiskola tanulói faragták.

Ugyanekkor avatta a település polgármestere azt az emlékkövet is, amelyet a nem rég emelt kilátó alá helyeztek el, arra emlékezve, hogy a napóleoni-háborúban itt volt a győztes franciák harcálláspontja. Innen írányították a hadműleteket.

Egyébként a hely igen alkalmas ilyen célokra. A Sokorói-dombság legnyugatibb helye, csodálatos kilátással a Kis-Alföldre, Győrre és a pannonhalmi apátságra. Kedvező látási viszonyok mellett még a soproni tv-torny is látható.

A Szövetségünk részéről Horváth Zoltán alelnök, valamint a Híradó felelős szerkesztője volt jelen a kedves ünnepségen.

METEOR TALÁLKOZÓ GYŐRBEN

Ugyancsak a "vizek városa" adott otthont a Meteor-család hagyományos éves találkozójának. A több mint ötszáz résztvevő az ország különböző pontjairól érkezett. Szigetközi, panonnhalmai és sokorói kirándulásokon kivül természetesen városnézés és vetélkedők, valamint bakancsosbál szinesítették a programot. Ahhoz. hogy a város rászolgáljon az idézett jelzőjére az égiek is alaposan besegítettek. A rá következő héten már árvízi készültség volt a térségben.

A záró ünnepségen Kallós Gyula a Meteor Szövetség elnöke kiosztotta az idei "Hattayer Béla" emlékérmeket, majd a Győri Kisfaludy Színház művészei, hangulatos zenés műsorral zárták a talákozót.

"HATTAYER BÉLA" emlékérmet kapott

DR. ALTORJAI JÓZSEFÉ

Ezüstjelvényes túravezető, a székesfehérvári Pénzintézetek Meteor SE elnökségi tagja. Komoly szerepe volt az egyesülete által kezelt vérteskozmai kulcsosház kialakításában és működtetésében.

GÖNCZY MIKLÓS

Ezüstjelvényes túravezető, a Bükki Vörös Meteor SE tagja, éveken át szervezete az AGRIA városismereti versenyeket és közreműködött más természetjáró versenyek szervezésében.

SZELE GÉZA

Aranyjelvényes túravezető, a TTE Meteor Egyesület Triál csoport alapítója és hosszú időn át vezetője.

VÍGH RUDOLFNÉ

Ezüstjelvényes túravezető, a KPVDSZ Szegedi Vörös Meteor Természetjáró Szakosztály elnöke, a Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség vezetőségi tagja.

A kitüntetésekhez gratulálunk!LEZAJLOTT A XXX. NEMZETKÖZI TISZATÚRA

AZ ELŐTÚRA

A TÚRA

VII. 26-án Szakadó eső ellenére közel ezren gyűltek egybe a tiszabecsi a megnyitóra. Petrika Ilona, SzSzB. Megye Sportintézet igazgatója üdvözölte a résztvevőket, majd a település alpolgármestere megnyitotta a túrát.

VII. 27-én 21% vízállásnál, 18°C, kissé áradó, közepes vízen 221 (többségében új) - köztük 51 jugoszláv, 2 német - túrázó indult el. Vásárosnaménynél többen kiszálltak. Itt csatlakozott 2 brit. Benknél a belógó alacsony kompkötél miatt 2 kenu borult. Tokajban - a szokásnak megfelelően - a zöm a túrát befejezte. 35-en indultak tovább Bodzsát József vezetésével. Köztük 1 német, 26 jugoszláv. Szolnoktól 25-en mentek tovább, a 19 jugoszláv "hazáig" evezett. Csongrádtól lefelé Berki László vezette a túrát.

Dr.EKT


XXXV. POSTÁS-TÁVKÖZLÉSI TERMÉSZETJÁRÓ TALÁLKOZÓ

Augusztus 22-re közel hatszázan gyűltek egybe a soproni campingben, hogy részt-vegyenek a XXXV. Postás-Távközlési találkozón. Másnap 80 - négy fős csapat - állt rajthoz a tájékozódási túraversenyen, amelyet a Miskolci Távközlési Igazatóság természetjárói nyertek a debreceni Postaigazgatóság és a Bp-i Távközlési Igazgatóság csapatai előtt. A vándorserleget is a miskolciak vihették haza.

Azok, akik nem indultak a tájékozódási versenyben, hazai és több ausztriai autóbuszos túrák közül választhattak.

- Foki Imre -


MÁRAMAROSI KAPUT KAPOTT SIMONFA

Két romániai fafaragó, Száz Dániel Láposvásáról és Mau Nicolae Máramarosból a Kaposvári Meteor vendégeként hosszabb időt töltött Simonfán az egyesület kulcsosházában. Ennek emlékére faragták a képen látható, érdekes és nálunk kevésbé ismert tipusú máramarosi kicsi kaput.


XIII. VÉRTES 50

A rekkenő hőség ellenére 459-en indultak az idei Vértes 50-hez kapcsolódó túrákon. Csupán hatan nem teljesítették a kíválasztott távot. A legtöbb indulót a széksfehérvári Szondi SE nevezte. A legfiatalabb magyar induló ifj. Moharos László, Oroszlányból, külföldi Bauer Hilde volt Németországból. A legidősebb hazai induló Pók Jánosné Zichyújfaluból, külföldi Bauer Hans volt ugyancsak Németországból. Valamennyien - különdíjként - diszes kupát is kaptak.


VAS MEGYE RENDEZTE A DUNÁNTÚLI TERMÉSZETBARÁT VEZETŐK XXV. TANÁCSKOZÁSÁT

Dunántúli Természetbarát Vezetők TalálkozójaAugusztus végén a szobathelyi Savaria Szakközépiskola Kollégiuma volt a tanácskozás színhelye.

Azok, akik 29-én kora délután érkeztek, városnézésen vehettek részt. De a később érkezők is bekapcsolódhattak a Püspöki Palota belső termeinek bejárásába.

Este Varga Gábor, a Megyei Sportigazgatóság helyettes vezetője adott tájékoztatást Vas megye sportjáról, majd Szabó Imre főtitkárunk szólt a követkető időszak teendőiről és adott kimerítő tájékoztatást a Wesselényi Közalapítvány pályázati lehetőségeiről. Végül konzultációval zárult a nap.

30-án burgenladi autóbuszos túrát szerveztek a vendéglátók. Ennek során felkeresték Fraknó (Forcthenau) és Borostyánkő (Bernstein) várait, Borostyánkőn a Bánya Múzeumot. Megnézték Máriafalva (Mariasdorf) műemlék, és Csáva (Stoob) templomát a kerámia képekkel. Végül megkóstólhatták Tarcsafürdő (Bad Tatzmandorf) ásványvizeit.

31-én a megyék vezetői és Pálmai Vencel, az MTSZ titkára adták közzé mondanivalójukat. Befejezésként Biácsi Tamásnétól, a házgazdától - Veszprém megye képviseletében - Simon Ágoston, elnök átvette a díszes "vándorbotot".

Gördülékenyen szervezett, minden zökkenőtől mentes, jó hangulatú tanácskozásra sikeredett ez évben a dunántúli területi vezetők összejövetele.

- KL-ÚJ LEHETŐSÉG ZALÁBAN

Új jelvényszerző túramozgalom az Olajos körút: Bázakerettye - Lispeszentadorján - Maróc - Vétyemi ősbükkös - Szécsisziget - Kerkateskánd - Máhomfa - Lentiszombathely - Lenti - Gosztola - Lendvadedes - Tornyiszentmiklós - Kiscsehi - Budafapuszta - Bázakerettye útvonalon, 89 km hosszon. A túra szervezője az Olajipari Természetbarát Egyesület


KÉT TELJESÍTMÉNYTÚRA HÍR

Október 11-én lesz a Zselic 20, 30, 50 teljesítménytúra, a Kaposvári TTE rendezésben. nevezés és indítás 5-től 7,30-ig a kaposvári vasútállomásról. Szállás: Zselickisfaludon a Vándor kulcsosházban.
Levélcím: KTTE 7400 Kaposvár, Csokonai u. 1. 102. terem.

FIGYELEM! Megváltozott az ÍROTTKŐ 70 időpontja.
Az új időpont: OKTÓBER 23.Térkép hírek - lásd külön lapon.


KI VOLT?

A Magyar Természetbarát Szövetség elnöksége ez évben két új "arcképes" kitüntetést ítélt oda az arra érdemeseknek, a "Gábor Ignác" és a "Pápa Miklós" érmet. Talán az utóbbi név az idősebb természetbarátok körében még ismert. Ez sem bizonyos, ezért most közreadjuk Dr. Pápa Miklós egyik írását Gábor Ignácról. Megjelent a "Turista" című újság 1965 májusi számában. És egy rövid emlékezés Dr. Pápa Miklósra azoknak, akik már személyesen nem ismerhették.

Gábor Ignác emlékezete

A Gábor Ignác emlékérmet az ifjuság természetjáróvá nevelésében élenjárók kaphatják meg.

Dr. Pápa Miklós

A Pápa Miklós emlékérmet a túravezetőképzésben legerdeményesebbek kaphatják meg.


KUDARCOK, EMLÉKEK, TANULSÁGOK

Egy túraversenyző történetei - Horváth T. Csaba sorozata:

Lazítani tilos!
Kötelező útvonal - a részeket lásd külön lapokon.


Gondolatok a fenntartható fejlődésről II. - lásd külön lapon.


ÚTON

Apróságok innen - onnan (Gyenes Péter) - lásd külön lapon.

Kerékpáron Budapest körül - Gödöllő - Szigethalom (Nagy Sándor) - lásd külön lapon.

Balaton-felvidéki túranapló III. (Szádeczky-Kardoss Géza) - lásd külön lapon

A 6. ICF Elba-túra (Dr. Garay Dénes) - a befejező részt lásd külön lapon.

Barangolások a Kárpátokban I. (Rácz Erzsébet) - lásd külön lapon.


Pödör György: Szeptember című versét lásd a Verseskötetben.

A természetbarát barlangászok dalát lásd a Tábortűzi dalok gyűjteményben.


A Természetbarát Híradó (ISSN 1217-0194) a Magyar Természetbarát Szövetség tájékoztatója.
Kiadja: a Szövetség Elnöksége.
Postacím: 1396 Budapest, Pf. 483. Telefon: (1) 111-2467 Fax:: (1) 153-1930
Felelős kiadó: Szabó Imre
Felelős szerkesztő: Kalmár László
(A Web változatot készíti: Szabó Zoltán)
A Természetbarát Híradó nyomtatott példánya előfizethető a kiadónál.
Ára egy évre 1440 Ft, - tagszervezeteknek kedvezményesen 960 Ft.
Megjelenik havonta.
Lapzárta előző hó 15-én. Később érkező anyagokat, cikkeket, híreket csak a következő számban tudjuk figyelembe venni. Kéziratot nem küldünk vissza és nem őrzünk meg.Természetjáró folyóiratok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja Magyar Természetbarát Szövetség honlapja Magyar Természetbarát Szövetség honlapja Magyar Természetbarát Szövetség honlapja