Természetbarát Híradó

77. szám

1998. július - augusztusKÖLTEMÉNY

Fecske Csaba: Nyári képek

IN MEMORIAM

Czibók István (1911 - 1998)
Előd Tihamér (1914 - 1998)
Sulyán Mihály (1922 - 1998)

HÍRCSOKOR

Az 1999. évi eseménynaptárhoz
Címváltozás
A Szentgyörgy-hegyo Sárkány-barlang
A Czárán-botok hazatértek
Újabb TKM honismereti játék
Palócország elbűvölte vendégeit
Élménybeszámoló az Országos Meteor Találkozóról

MEGJELENT

Püspökszentlászló, az arborétum és a Zengő
Képek a Kárpátokból

EGY TÚRAVERSENYZŐ ÉLMÉNYEI

Ki is az ellenfél ?

ÚTON

Somogyország tájain
Bükki tájakon
A Fülöpházi homokbuckák halmain
Két keréken Bécstől Budapestig, a Csallóközön átIn Memoriam

CZIBÓK ISTVÁN
1911 - 1998

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy Czibók István túratársunk elhunyt. A tanácsrendszert megelőzően Veszprém város utolsó demokratikusan választott polgármestere volt. Egy ideig szakmai ismeretére és gyakorlatára te való tekintettel tanácselnök helyettesként dolgozott, majd a Megyei Tanács revizori osztályának vezetőjeként ment nyugdíjba.

1953-tól igazolt Természetbarát, 1959-ig a Veszprémi Petőfi Sportkör tagja. Ezt követően a Közalkalmazottak Természetbarát Egyesület Veszprémi Osztályának vezetője, majd a Bakony TE tagja. A Természetszeretetét, s a Bakony szépségét országos tájfutó bíróként is igyekezett a fiatalokkal megismertetni. 1955-től a Veszprém Megyei TSB. Természetjáró Sportszövetség versenybírói tanácsának elnöke. 1962-től a Megyei Természetbarát Szövetség alelnöke, a Tájfutó Szövetség megalakulásáig, amelynek megyei elnöke lesz. 1965-től aranyjelvényes túravezető, 1983-ban - Komáromi Jenővel és Németh Józseffel együtt - a Veszprém Megyei Szövetség örökös tiszteletbeli tagja. Betegsége miatt az utóbbi években egyre ritkábban találkoztunk vele.

Túratársai és magam nevében emlékét kegyelettel megőrizzük.
Simon Ágostonné
aranyjelvényes túravezető


ELŐD TIHAMÉR
1914 - 1998

Vízművek SC Természetbarát Szakosztály tagja volt. 1960-ban kapcsolódott be az MTSZ központ munkájába. A Vízitúra Bizottság TID albizottságában tevékenykedett 1983-ig. 66 éves korában Ingolstadtól a Fekete-tengerig folyamatosan végig evezte a Dunát. 1980-ban teljesítménye alapján az "Év Vízitúrázója".

-KL-

SULYÁN MIHÁLY
1922 - 1998

Testnevelő tanár. Beosztott, illetve vezető feladatokat látott el - OSH-tól az OTSH-ig - a mindenkori országos sporthatóságnál. Nevéhez fűződik a Falusi Dolgozók Spartakiádjának elindítása és évenkénti megrendezése.

1983-ban a Magyar Természetbarát Szövetség munkatársaként vonult nyugdíjba.

- KL -Hírcsokor

AZ 1999. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁRHOZ

Országos Gyalogos Találkozó V. 21 - 24. Velence
TEGYOT VI. 29 - VII. 2. Eger
TEDOT VII. 5 - 9. Eger
Országos Kerékpáros Találkozó VII. 8 - 11. Nyírtelek
Természetjárók Napja IX. 25. Dobogókő

Az összesített eseménynaptár összeállításához az adatok beküldési határideje: 1998. október 20.

Az internetes feldolgozás megkönnyítésére kérjük, hogy az esemény megnevezésén, helyszínén és időpontján kívül, a rendező szervezet elérhetőségét (postacímét, telefon, esetleges fax számát) is tüntessék fel.

Kérjük külön megjelölni azokat az eseményeket, amelyek a napi sajtóban is közzétehetők. Ezekről legkésőbb a megrendezés előtt egy hónappal részletes kiírás is szükséges.CÍMVÁLTOZÁS: A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség új címe: 7621 Pécs, János u. 22. A telefon változatlan: (72) 310-226


A SZENTGYÖRGY-HEGYI SÁRKÁNY-BARLANG
("JÉG-BARLANG")

Az elnevezés kettőssége abból adódik, hogy a középkorban a helyet Sárkány- barlangnak nevezték. Úgy gondolták, hogy Sárkányölő Szent György ebben a barlangban végzett a gonosz sárkánnyal. Napjainkban a környék lakói a helyet különleges klímájáról nevezik "Jég-barlangnak".

A Styx Barlangkutató Csoport 1997-től rendelkezik az érintett területre érvényes kutatási engedéllyel. Eddig két kutatótábort tartottunk. Őszi tábor: október 17-19., tavaszi tábor: április 3-8. A táborokban átlagosan 15 fő vett részt. Meghívott vendég: Eszterhás István. Elvégzett munkálatok: a felszíni bazaltomladékban egy 2x2 m-es alapterületű kutatóaknát kezdtünk el lemélyíteni. A tömbök kiemelését flaschenzug segítségével, elszállítását pedig egy magasban kifeszített kötélpályán oldottuk meg. A tavaszi táborban végzett aknamélyítés fagyott omladékban történt. A huzat egyre erősödött.

Április 5.: történelmi pillanat! Sikerült bejutni a Szentgyörgy-hegy bazaltjában képződött jeges barlangba. Táborozásunk végére a barlang hossza elérte a 32 m-t, mélysége pedig a 10 m-t. (Hazai bazalt-barlangjaink sorában ez már előkelő.)

A barlang teljes terjedelmében a fagy uralkodik. Több helyen jégképződmények láthatóak. Léghőmérséklet 0oC.

Cholnoky: "Mindenesetre érdemes a dolgot alaposabban tanulmányozni, s esetleg feltárni, mert a jégbarlang a mi égövünkön igen ritka dolog, s nagyon érdemes arra, hogy világhírt szerezzünk neki".

John Szilárd, Síkos Zoltán


A Czárán-botok hazatértek

A "Czárán Gyula" Alapítvány egyik meghatározó célkitűzése az, hogy kapcsolatot létesítsen a nagy apostol követőivel, azok leszármazottjaival. Így alakult ki az a baráti társaság, mely az alapítvány köré csoportosult: dr. Papp Miklós, Papp Lajos fia, Mátyás Csaba, Mátyás Vilmos fia, dr. Erdélyi István, Erdélyi Ferenc fia, Mokos Katalin, Mokos József leánya, hogy csak a legkiemelkedőbb személyeket említsük. Több mint két éves levelezésünk, kapcsolattartásunk eredménye az lett, hogy eddig sikerült közkinccsé tennünk Papp Lajos és Mátyás Vilmos életrajzát és mun- kásságát. Folyamatban van az adatgyűjtés a Sasok Turista Egyesülete elnökének, Erdélyi Ferenc életrajzának kialakítására, valamint egy Mokos József fényképalbum összeállítása. Ezen művek majd bővebb betekintést nyújtanak a '30-as évek nagyváradi hagyományápoló és turista tevékenységébe.

A "Barangolások a Bihar-hegységben" című könyv első kiadása elfogyott, példányai megkerülték a világot, keresett könyvcsemegévé vált. A második kiadás megjelente- téséhez szükséges anyagi fedezetet az Illyés Közalapítványnál pályáztuk meg, de sajnos sikertelenül. A könyvet eljuttattuk a "Czáránkövetők" leszármazottjaihoz, így Dr. Mátyás Csabához is aki egyetemi tanár, a Soproni Erdészeti Egyetem Környezet- védelmi karának megbízott igazgatója, nemzetközi hírű szaktekintély. Idézünk az 1998 március 23-án kelt leveléből: "...Hálásan köszönöm Daday János barangolások... kötet dedikált példányát. Csak a meghatottság hangján szólhatok erről a kiadványról, azt hiszem nemcsak nekem, hanem sokunknak - nemcsak egy emlékkiadvány, hanem mérföldkő és történelmi dokumentum." Április 8. keltezéssel újabb levelet kaptunk: keresem a lehetőséget kedves gesztusaitok viszonzására... Elsőre arra gondoltam, hogy apám féltve őrzött 2 Czárán-botját elvinném. Mit szóltok hozzá? "...

Czárán-botok

Mit lehet ehhez szólni? Meghatódással vesszük tudomásul a megtiszteltetést és bizalmat? Újabb levélváltás, majd Egri Feri faxot kap: "Kedves Barátom... szóltak, hogy távollétemben kerestél. Talán így megelőzöm a telefont: a vasúti kocsi száma 427-es, ki fogom dugni az ajtón, vagy ablakon, talán észrevesszük egymást időben

... Tehát csütörtökön este (1998. 23. 4.), háromnegyed 11-kor!"

Lassan telnek a napok. Végre eljön az idő, Dadayné Rózsika, Daday János és Egri Ferenc fogadják a nagyváradi állomáson a kedves, kis bajszú, 54 éves tudóst, akit személyesen csak most ismertünk meg. Átnyújtotta botokat és egy borítékot. Megható pillanatok voltak. Bizsergető a pillanat, amikor a kezünkbe vesszük azokat a százéves botokat, amelyeken Czárán Gyula, Fischer Aladár és Mátyás Vilmos ujjlenyomatai is ott vannak. A vonat csak három percet áll, már indul is.

Otthon megtekintjük a botokat. Csodálatos faragás! De hallgassuk meg mit ír Csaba a mellékelt borítékban lévő levélben: A Czárán botok eredetileg Fischer Aladár, az aradi római katolikus gimnázium igazgatója tulajdonában volt, aki még tanúja és résztvevője volt Czárán bihari túráinak és feltáró munkáinak. Ő ajándékozta azokat tanítványának, Mátyás Vilmosnak, aki az egyiket, a bevésés tanulsága szerint használta is, 17 éves korában. (Valószínűleg ekkor kaphatta). A botok az aradi szülői házban maradtak - azóta útszélesítés okán lebontották. 1956 nyarán a politikai helyzet enyhülésével, Mátyás Vilmos, fiával együtt (a 12 éves Csabával - a szerzők megjegyzése), először látogatott haza emigrálása óta. A biharfüredi túrára ismét elvitte a botot, majd visszautazva Magyarországra, más feljegyzéseivel, könyveivel együtt a két botot is Sopronba vitte, ahol azok mostanáig voltak. A Czáránkultusz újraélesztésében és apám emlékének gondozásában kifejtett, múlhatatlan munkásságról megemlékezvén, hálám jeléül ezen reliquiákat a legméltóbbnak a Czárán Gyula Alapítványnak adományozom. Sopron-Szombathely, 1998. április 23. Mátyás Csaba."

A botok első nyilvános bemutatására 1998. április 28-án került sor a Bihari Napló és az Erdélyi Napló szerkesztőségében, azon munkatársak körében bemutatva, akik támogatták a Czárán Gyula Alapítványt. Egy későbbi időpontban, szívesen bemutatjuk minden érdeklődő turistának. Azon túl, hogy Dr. Mátyás Csaba adományát a "Czárán Gyula" Alapítvány nagy erkölcsi megbecsülésnek tekinti és a továbbiakban is méltó szeretne maradni ezen megbesüléshez, felettébb nagy öröm tölt el minket, amikor azt tapasztaljuk, hogy cente- kért vagy pfeningekért elkótyavetyélt erdélyi értékeink helyére időnként vissza is találnak múltunk ereklyéi, legyen szó bár csak két jelentéktelennek tűnő turistabotról is. Köszönjük néked Mátyás Csaba!
Daday János
titkár
Egri Ferenc
elnökÚJABB
HONISMERETI

TKM

TKM
JÁTÉK

A Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület azokat, akik érdeklődnek az1848-49 évi forradalom és szabadságharc eseményei iránt, újabb honismereti jelvényszerző játékra hívja.

A megjelent "EMLÉKHELYEK" című kis füzetben megyénként sorolják fel a leg- ismertebb események színhelyeit, röviden ismertetve az ott történteket. Ez a füzet jól felhasználható a tanórákon, kirándulásokon, túrákon és táborozások alkalmával.

A részletesebb tájékozódást, vezetői felkészülést segíti a füzetben a szakirodalmi ajánlás: az emlékhelyekről szóló TKM-kiskönyvtár köteteinek megjelölése és a köz- ismertebb forrásmunkák feltüntetése, az un. szakbibliográfia.

A játék résztvevőinek lehetőségük nyílik arra is, hogy a füzetben nem szereplő 48/49-es emlékhelyeket is felkutassanak (pl. honvédsírok, emléktáblák vagy cente- náriumi emlékek) és ezeket is jegyezzék fel, hiszen minden emlékhelyért 1-1 pont jár, amelyet a füzethez csatolt igazolólapon kell dokumentálni.

A résztvevő fiatalok 18 éves korig 10, a felnőtteknek pedig 20 emlékhelyet kell, hogy felkeressenek ahhoz, hogy az Igazolólap beküldése után megkaphassák az emlékjelvényt.

Az EMLÉKHELYEK című füzet térítésmentesen beszerezhető a TKME irodában (1087 Budapest, Könyves Kálmán u. 40.).

Az érdeklődőknek részletes információval szolgál hétfő-szerda-péntek délelőtt: Ferenczi Mária.

Dr. Tóth JózsefPüspökszentlászló, az arborétum és a Zengő
Képek a Kárpátokból
- Megjelent ... rovatunk rövid ismertetőit lásd a rovat saját lapján.


PALÓCORSZÁG ELBŰVÖLTE VENDÉGEIT

(A Nógrádi Sport júniusi számában olvastuk)

A közelmúltban Salgótarján adott otthont a természetjárók ötödik országos találkozójának. A rangos seregszemle megrendezése nagy megtiszteltetést, ám ugyanolyan nagy kihívást is jelentett a megyei természetbarát szövetség számára.

A nemzetközivé terebélyesedett találkozóra nemcsak hazánkból, hanem a romániai Aradról és a szlovákiai Losoncról is érkeztek vendégek. Utóbbiakkal már hosszabb idő óta gyümölcsöző kapcsolatokat ápol a megyei szövetség. A közel félezer résztvevő a találkozó idejére a tóstrandi gyermek táborban és a kempingben rendezkedett be.

Az ünnepélyes megnyitón Puszta Béla polgármester és Szabó Imre, az országos szövetség főtitkára köszöntötte a vendégeket. Utána színvonalas kulturális műsor következett a Tücsök zenekar, a Főnix tánccsoport, a Petőfi színjátszócsoport és a Salgótarjáni Aerobic Club közreműködésével. A találkozó ideje alatt a gyalogos természetjárás kapta a fő hangsúlyt. A rendezők két nap alatt hat-hat fakultatív túrát indítottak. A Palóc Pompei teljesítménytúrán 30 km-es távon tehették próbára állóképességüket mindazok, akik vállalkoztak az Ipolytarnóc és Salgótarján közötti nagy út megtételére. A hatvan résztvevőt a szokatlanul nagy felhőszakadással kísért jégeső sem tudta elrettenteni attól, hogy teljesítse az ezer méter szintemelkedéssel is megnehezített távot. Sok kíváncsit vonzott a Palócország nevezetességeit bemutató utóbuszos túra is. A három busznyi érdeklődő először az ipolytarnóci ősleletet, majd a szécsényi Kubinyi Múzeumot, a ferences kolostort, a hollókői falumúzeumot tekintette meg. A sorból Szentkút sem maradhatott ki, majd a tari sztúpánál a látogatók a lámával is találkoztak, aki ismertette a buddhizmus lényegét, a sztúpa történetét, majd az imaházba invitálta az érdeklődőket.

Szép számmal akadtak olyanok is, akik szlovákiai körútra indultak. Ez a csoport felkereste a világviszonylatban is jelentős octinai aragonit barlangot, majd túrázásra és lanovkázásra is lehetőség nyílott a "szlovák paradicsomban" lévő üdülőfalunál, Dedinkynél. Emellett a megyei szövetség által ajánlott programokon kívül ki-ki kedvére túrázhatott a saját maga által választott utakon. Nagyon sokan ellátogattak a somoskői várba, ahol megnézhették a színpompás tűzijátékot. Ez igazi meglepetéssel szolgált, ugyanis az ötletgazda, Angyal János a találkozó tiszteletére hozta a tervezettnél két héttel előre ezt a nem mindennapi látványosságot. A záróünnepségen az országos szövetség nevében Pálrnai Vencel köszönte meg a rendezők munkáját, majd átadta természetjárásban érdemes és kiváló minősítést elért turistáknak az őket megillető jelvényeket. Gubola István, a megyei szövetség elnöke megköszönte a vendégeknek, hogy ilyen szép számmal fogadták el a meghívást és jöttek el Nógrád megyébe.

Ezután Gabora Károly és népi zenekara szórakoztatta a résztvevőket.

A következő nap már a táborzárással és a búcsúzkodással telt el, de még ekkor is akadt olyan csoport, amely az utolsó pillanatokat is kihasználva, nekivágott a Karancsnak...

Összességében elmondhatjuk, hogy a találkozó kedvező fogadtatásra talált, a résztvevők sok szép élménnyel gazdagodva búcsúztak Salgótarjántól. Többen is jelezték, hogy szeretnék újra meglátogatni ezt a látnivalókban gazdag vidéket.

A rendezők szeretnék megköszönni valamennyi támogatójuknak a segítséget, amely hozzájárult a találkozó sikeres Iebonyolításához.

Dr. Nyiri László


ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGOS METEOR TALÁLKOZÓRÓL

(A TTE METEOR augusztus havi értesítőjében olvastuk)

Nagy várakozással intultunk NyíregyházáróI a METEOR-os Találkozóra, Kaposvárra. A Gyergyai Albert Kollégiumba való megérkezéskor Borsos András és kedves felesége gondoskodtak arról, hogy minél többet megismerjünk a környék nevezetességeiből.

A kedves fogadtatás után mindenki elfoglatta szálláshelyét, majd egy rövid érdekesebb városnézésben volt részünk. E csodálatos város mindenkit lenyűgőző szépségével, szebbnél-szebb utcáival és épületeivel, ápolt és rendezett, virágos kertjeivel. A látvány magáért beszélt.

A hosszú utazás fáradalmait kipihenve másnap korán indultunk az Ágneslaki Arborétumba, órácskát tölthettünk el a tiszta levegővel telített kömyezetben. Ezután mindenki nagy izgalommal várta a kisvonatozást, melynek végállomása Kaszó-puszta vott. Innen továbbindulva megtekintettűk a Csokonay Gimnáziumot, majd visszatértünk szálláshelyünkre. A vacsora után kellemes hangulatban lezajlott zenés táncos muIatságon, ún. "bakancsos" bálon vettünk részt. A zenészek mindent megtettek annak érdekében, hogy az Ifjúsági Házban megtartott bálon mindenki a lehető legjobban érezze magát.

Szombaton Somogyvámosra utaztunk, ahol a külvilággal szinte nem is foglalkozó, kiegyensúlyozott és harmóniában élő Krismahívőket látogattuk meg. Az egy órás ottani idegenvezerés alkalmával betekimtést nyerhettünk a nemrég épűlt Krisna templomba, megismerkedheitünk a hívők szokásaival és akinek kedve volt, megkóstolhatta a bionövényekböl készült ételeket is. Eme felejthetetlen élmény után a somogyvári bencés apátság romjait néztük meg, majd utunk Buzsákra vezetett. A polgármester meleghangú üdvözlete után egy kis műsorral kedveskedtek nekünk, majd a buzsáki népművészet jellegzetességeiről tartottak bemutatót.

Este az Ifjúsági Házban az Országos Szövetség elnöke, Kallós Gyula értékelte az elmúlt évi túristamozgalmat, majd utána négy fő részére Hattayer-dij kerűlt átadásra. Ezt követően dr. Kolber István, a Somogy Megyei Kőzgyűlés elnöke, valamint Kaposvár alpolgármestere kitüntetéseket adtak át a kaposvári METEOR Természetbarát Egyesűlet tagjainak kiemelkedő munkájukért. Az ünnepség végén bejelentették, hogy az 1999. évi Országos Találkozó Egerben lesz.

Köszönjük a házigazdáknak, a Somogy Megyei Közgyűlés elnökének, Kaposvár Polgármesteri Hivatalának, a kaposvári METEOR Természetbarát Egyesűletnek, valamint mindazoknak, akik hozzájárultak, hogy a találkozón résztvevő 400 ember megismerhetett számos somogy megyei nevezetességet, tőrténelmi műemléket, népművészeti és természeti szépséget.

A résztvevők nevében mondhatom, hogy a találkozó magas szinvonalú volt és mindenki hazavitt egy darabot a szíve csücskében Somogy megyéböl és a somogyi nép barátságából.

Őszinte elismerésünket fejezzük ki a rendezőknek, a sok névtelen segítőnek és név szerint: Bakonyi Jánosnak és Sármezei Ferencnek.
Kallós Gyula
Nyíregyháza Zöldért Meteor
Természetbarát EgyesűletKi is az ellenfél ? - Horváth T. Csaba túraversenyzésről szóló történeteinek következő darabját lásd külön lapon.

Somogyország tájain - Gyenes Péter túrabeszámolóját lásd külön lapon.

Bükki tájakon - Szádeczky-Kardoss Géza élménybeszámolóját lásd külön lapon.

A Fülöpházi homokbuckák halmain - Németh Imre cikkét a Szép tájak, gyönyörű élmények sorozatból lásd külön lapon.

Két keréken Bécstől Budapestig, a Csallóközön át - Murányi Attila sorozatának befejező részét lásd a sorozat lapján.


A Természetbarát Híradó (ISSN 1217-0194) a Magyar Természetbarát Szövetség tájékoztatója.
Kiadja: a Szövetség Elnöksége.
Postacím: 1396 Budapest, Pf. 483. Telefon: (1) 311-2467 Fax:: (1) 353-1930
Felelős kiadó: Szabó Imre
Felelős szerkesztő: Kalmár László Telefon: (1) 302-7990
(A Web változatot készíti: Szabó Zoltán)
A Természetbarát Híradó nyomtatott példánya előfizethető a kiadónál.
Ára egy évre 1440 Ft, - tagszervezeteknek kedvezményesen 960 Ft.
Megjelenik havonta.Természetjáró folyóiratok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Természetbarát Szövetség honlapja