Természetbarát Híradó

71. szám

1998. február

Sz.K.G.:Balatoni jégtúra

125 ÉVES A SZERVEZETT TERMÉSZETJÁRÁS MAGYARORSZÁGONElnökségi hírek

IN MEMORIAM

Ifj. Arnold Gyula
Valente Csaba

HÍRCSOKOR

Tisztújító közgyűlés Veszprém megyében
Átalakulás Baranyában és Tolnában
Pécsett is szövetség alakult
Minősítések
40 éves a Szolnoki MÁV SE Természetjáró Szakosztálya
Visszapillantó '97
Felújított hagyomány
Hézagpótló útikalauz
Két jelvényszerző túramozgalom Ajkáról
Jubileumi kitűző (Bakony 50)
X. Kaposvári városismereti verseny

MEGJELENT

Göcsejtől Mohácsig
Világörökségünk
Kalandozások és felfedezések a természetben

JEGYZET

Ez az év is jól kezdődött

LITERATÚRA

A legszebb karácsonyi ajándék

EGY TÚRAVERSENYZŐ ÉLMÉNYEI

Néha minden összejön

ÚTON

Mátra tája
A Kárpátok tetején
Balatoni jégtúra
Meghívó a Retyezátba

TURISTA DAL

Rásütött a napsugár

VERS

Áprily Lajos: TavaszodikELNÖKSÉGIHÍREK

Elnökségünk 1998. január 17-én tartotta meg , az ez évi első ülését.

Jelen voltak:

Bársony András elnök; Bubla Gyula és Horváth Zoltán alelnökök; Szabó Imre főtitkár; Baronek Jenő, Bükiné Törő Ágnes, Hluchány József, Kiss Gyula, Kovács Dezső, Kovács Tamás, Maulis János, Németh Imre, Pálmai Vencel, Quitt András, Rakaczky István, Szilágyi László, Tholt Albert és dr. Tóth József elnökségi tagok; Bittó Sándor, a számvizsgáló bizottság elnöke és Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök; Bognár Mária, Kalmár László és Krachtusz Gabriella a központ munkatársai.

Napirenden volt:

1. Javaslat az 1998. évi kiadványtervre (ea.: Szabó Imre)
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az 1998. évi kiadványtervet; ennek értelmében a költségvetés és a pályázati lehetőségek függvényében a megjelölt sorrend szerint kívánja megjelentetni kiadványait az 1998. évben.

2. Döntés az elnök-főtitkári értekezlet témáiról (ea.: Szabó Imre)
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az elnök-főtitkári értekezlet napirendjére tett javaslatot.

3. A rendkívüli közgyűlés határozattervezetének elfogadása (ea.: Szabó Imre)
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az "1%-os" törvényből fakadó alapszabály-módosítási javaslatot, melyet a rendkívüli közgyűlés elé kíván terjeszteni.

4. A nonprofit törvény bevezetésének tapasztalatai (ea.: Szabó Imre)
Az előadó tájékoztatta az Elnökséget, hogy a közhasznú szervezetekről szóló törvény - amennyiben az MTSZ szeretne a közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú besorolású szervezetek közé tartozni - további alapszabály-módosítást tesz szükségessé.
A rendkívüli közgyűlésre a februári elnök-főtitkári értekezlet keretében kerül sor, ezért a közgyűlési meghívóban kérni kell a delegáló szervezeteket, hogy éljenek az összevont mandátumok adta lehetőséggel.
Egyhangú igen szavazattal az alábbi határozat született:

Az Elnökség kifejezte azon igényét, hogy egy részletesebb indoklás készüljön a törvényi hivatkozási helyek, az alapszabály pontjai és más törvények összefüggései tárgyában. Kedvező alapszabályi döntés esetén készüljön el az a beadvány, amellyel a szövetség elnökségének megbízásából a főtitkár a Bírósághoz fordul a kiemelkedő közhasznúság tárgyában. (EH-9. (1998.01.17.))

5. Az 1997. november 29-i elnökségi ülésről készített jegyzőkönyv elfogadása (ea.: Szabó Imre). Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az 1997. november 29-i ülésről készített jegyzőkönyvet, és egyúttal úgy döntött, hogy a jövőben e napirendi ponttal kívánja kezdeni az elnökségi üléseket.

6. Az Elnökség köszönettel tudomásul vette a Számvizsgáló Bizottság elnökének írásos tájékoztatóját.In Memoriam

IFJ. ARNOLD GYULA
1955 -1997

A természetjáró életet és gondolkodást az anyatejjel szívta magába. édesapja, a Szegedi Postás természetjárók akkori szakosztályvezetője 8 éves korában érvényesítette a bordó színű turista igazolványát fiának és vitte magával első túráira. Fogékony volt a természet szeretetér, ami egész életét végig kísérte.
Természetes volt számára, hogy 1965-ben amikor az általános iskolájukban természetjáró szakkör alakult, ő is tagja legyen annak, sőt barátait is oda hívja.
Felnőtt korában is elsősorban a volt iskolájában szervezete és vezette a gyermek természetjárókat, de egyesületében, a Kolacskovszky Lajos" TE-ben is lelkesen vállalt feladatokat.
Számtalan nyílttúra szervezése és vezetés emlékezetes azoknak, akik vele ismerték meg az ásotthalmi erdőt, vagy a Fehértó madárvilágát. A turistaútjelzések festését, gondozását is szívén viselte. ha kellett, akkor szertáros és karbantartó volt, és ha a szükség úgy kívánta, akkor a felügyelő bizottságban vizsgálta a pénztárkönyvet. Mindig segíteni akart és tudott is.
Nem volt még harminc éves sem, amikor az ezüstjelvényes túravezetői képesítést megszerezte. Az országos Kéktúra teljesítését követően pedig eljutott az érdemes" természetjáró minősítésig.
1991-ben támadta meg a gyilkos kór, de 1997. tavaszán még bízott a gyógyulásban... december 10-én erőtlen karjával még felmutatott az égre, egy halvány sóhajt rebegve... majd hírtelen elindult a nagy túrára: a Csillagösvényen.
Majdnem 43 évet élt.

- Bódy László -

VALENTE CSABA
1975 -1998

Megrendülten búcsúztunk 1998. január 17-én a torbágyi temetőben Valente Csabától, aki tragikus hirtelenséggel hunyt el.
Gyermekkorától járta az iharosi ösvényeket és utakat. A Biatorbágyi Természetbarát és kerékpáros Egyesület (BiKE) alapító tagjai közé tartozott és részt vett az Ellenőrző Bizottság munkájában is. Mindig szerényen visszahúzódott, kerülte a feltűnést, de odaadó, lelkes munkájával, rengeteg segítséget nyújtott mindannyiunknak.
Szerény, mindig segítőkész emberségére tisztelettel és szeretettel emlékezünk.
Székely Zsolt
a BiKE elnökeHírcsokor
TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS VESZPRÉM MEGYÉBENBEN

Január 24-én tartotta soros tisztújító közgyűlését a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség. Simon Ágoston az eddigi elnök, tekintettel életkorára és egészségi állapotára nem vállalta tovább az elnöki teendőket. Elnöknek Baross Gábort a Balatoni Nemzeti Park geológiai felügyelőjét választották. Továbbra is Szilágyi László maradt a titkár, általános alelnök Mag Éva, gazdasági alelnök Simon Ágoston, a technikai ügyekért felelős titkár Karácsony Sándor lett.

ÁTALAKULÁS BARANYÁBAN ÉS TOLNÁBAN

Január 24-én a Baranya megyei és február 6-án a Tolna megyei szervezeteink tartottak közgyűlést és mind a két helyen kimondták az önálló jogi személlyé válást. A fenti napoktól a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, illetve a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség önálló társadalmi szervezet.
Baranya megyében elnök: Baronek Jenő, elnökhelyettes Strasser Péter, titkár: Lakatosné, Novontny Sarolta. Az elnökség tagjai: Börcsök György, Kiss Lajos, Márton Zoltán és dr. Novotny Iván. Tolna megyében nem történt személyi változás.

PÉCSETT IS SZÖVETSÉG ALAKULT

A Baranya megyei közgyűlést követően, január 24-én a Pécs városi természetbarátok is kimondták az átalakulást és létre jött az önálló jogi személyiségű Pécs Városi természetbarát Szövetség is, amelynek elnöke: Strasser Péter.MINŐSÍTÉS '97

KIVÁLÓAK LETTEK

88. Jankovich Béla MATÁV SE. Pécs (másodszor)
89. Faragó Sándor Hegyek Vándorai Természetjáró Asztaltársaság
90. Szabó László Attila BMTSZ "Fekete Bárány" T. Szo. (másodszor)
91. Szucharda Gyula Sportcsarnok DSE Mezőberény
92. Varga András METEOR T. T. E.
93. Matécz Péter BMTE "Fekete Bárány" T. Szo.
94. Kolos Ferenc "Alpesi Rózsa" Hegymászó Club
95. Almásy Valéria BKV Zöldsport Szo. (másodszor)
96. Lovász József Heves m. T.B. T. Szo.
97. Héjj Erzsébet VASAS SC. T. Szo.
98. Bodrogi László Zöld Út T. E. Salgótarján
99. Járosi László Erdőkertesi T. S. K.
100. Preisler Tamás ORION T. T. E.
101. Lakos Imréné Székesfehérvári METEOR T. E.

ÉRDEMES TERMÉSZETJÁRÓK 1997.

376. Császár István Pedagógus T. E. Nyíregyháza
377. Kis László Honvéd Szondi SE. Székesfehérvár
378. Nyikos Imre Honvéd Szondi SE. Székesfehérvár
379. Pristyák János Honvéd Szondi SE. Székesfehérvár
380. Csőrsz Károlyné VASAS SC.
381. Üveges László Tiszaújvárosi SC.
382. Bártfai László Cserháti Baráti Társaság
383. Sáfár József P.T.T.E. Pécs
384. Horváth Zoltán Közalkalmazott T.T.E. Szolnok
385. Hárs István ÓBUDAI SE.
386. Daczi Pál Zoltán Kiskunhalasi Természetjáró Klub
387. Beregi Endre Sportcsarnok DSE Mezőberény
388. Varga Alina METEOR T. T. E.
389. Varga Anikó METEOR T. T. E.
390. Szepesi Imre Fehérvár Természetjáró Egyesület
391. Végvári Béla Fehérvár Természetjáró Egyesület
392. Gazdagh Péter Honvéd Szondi SE. Székesfehérvár
393. Varga Lajos Építők SE. Veszprém
394. Lencsés Éva BTK "Gyopár" Szo.
395. Kardos Gábor Viktória DSK Zichyújfalu
396. Kardos Gáborné Viktória DSK Zichyújfalu
397. Baumgartner András BTK "Gyopár" Szo.
398. Gudella Antal "METEOR" T. T. E.
399. Ferenczi Éva Gyalog Kakukk Turista Egyesület
400. Horváth György Kaposvári T. T. E.
401. Lévai Béla KIRÁLYHÁZA - MOM Természetbarát Társaság
402. Eperjesi József Pécsi Túrakerékpáros Klub
403. Varga István Baranya m. T. Sz. egyéni tag
404. Máthé Tamás Cserhát Baráti Társaság
405. Czibula György Cserhát Baráti Társaság
406. Bodnár Jánosné Bükki VM. SE.
407. Pápista László Heves m. TB. T. Szo.
408. Sas Ervinné Bükki VM. SE.
409. Várhegyi Lászlóné Bükki VM. SE.
410. Fekete Istvánné Csepel Autó Vasas Se.
411. Szabó Zoltán Fekete Bárány T.E. Pécs
412. Varga Gábor 4. sz. Gyak. Ált. Isk. és Gimn. T. Szo.
413. Lőrincz Miklósné Rákosfalvai Társaskör T. Szo.
414. Palya István Rákosfalvai Társaskör T. Szo.
415. Makleit László Debreceni Egészségügyi SC.
416. Pusztai Béláné BTK "Gyopár" Szo.
417. Kósa Eszter Kaposvári T. T. E.
418. Eperjesi Balázs Pécsi Túrakerékpáros Klub
419. Keményfi Balázs Pécsi Túrakerékpáros Klub
420. Sőregi Antal Angyalföldi T. T. E.
421. Berdán László Keszthelyi Műszaki Szakközépiskola DSK
422. Simics Tamás Fekete Bárány T. E. Pécs
423. Zárdai István Kazincbarcikai T. E.
424. Molnár János Zöld Út T. E. Salgótarján
425. Káldi Géza Ajkai Bánki Donát Szki ODK (másodszor)


Az elért minősítésekhez gratulálunk!KÖSZÖNTJÜK A 40 ÉVES SZOLNOKI MÁV SE TERMÉSZETJÁRÓIT

1957-ben, a szolnoki Bástya és a Törekvés" természetjárói megalakították, a ma is működő szervezetüket. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Természetbarát Szövetség, egyszerű ám, nagyon kedves emléklappal lepte meg november 30-án a MÁV SE. Természetjáró Szakosztály tagjait.

A Természetbarát Híradó szerkesztősége további jó munkát, erőt egészséget és élményekben gazdag, sok, szép, sikeres, jó túrát kíván a szakosztály valamennyi tagjának.

VISSZAPILLANTÓ 1997

Kellemes meglepetést hozott a posta, amikor kézbesítette A SOPRONI POSTÁS-TÁVKÖZLÉS TERMÉSZETJÁRÓ SZAKOSZTÁLY múlt évi beszámolóját.
Az immár 40. évfolyam is sokrétű gazdag turista életről számol be. Számtalan vasárnapi helyi túrárról, több hazai útról és természetesen egy kis szomszédolásról is olvashatunk a visszaemlékezések között. De amint a Traunsteini természetbarátok cikkéből kiderül a szomszédolás kölcsönös.
Képes összeállítás számol be a múlt évi OPTTT-ről, vagyis az Országos Postás és Távközlési természetbarát Találkozóról amely Sopronban volt.FELÚJÍTOTT HAGYOMÁNY

54 éves hagyományt újított fel a Mecsek Egyesület azzal, hogy újra kiadta az évkönyvét.
A szüneteltetést kényszer helyzet okozta. A polgári egyesületek felszámolása a nagyhírű Mecsek Egyesületet sem kerülhette el, de amint lehetőség adódott rá, újjá alakult az egyesület. Néhány év után megerősödve, most az új-régi szervezet összeállította és kiadta 1993-97. egyesületi évekről szóló összevont évkönyvét. Van miről beszámolni!
A Mecsek virágairól elnevezett egy-egy év kronológiája mellett olvashatunk az egyesület történetéről és újjáalakításáról és közelebbről megismerhetjük Kovács Szabó Jánost, az egyesület titkárát a Tubes kilátó újra építőjét. Az évkönyvet Baronek Jenő szerkesztette. Az egyesület tagjai tagilletményként kapják.HÉZAGPÓTLÓ ÚTIKALAUZ

A Mecsek természetjáró kalauza után, most a Villányi-hegység kalauzát adta közre az utóbbi évek legtermékenyebb szerzője Baronek Jenő, a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöke.
A közel 100 A/5 oldalon a hagyományoknak megfelelően általános ismertetés mellett a jelzett turistautak részletes leírása, és hosszmetszete teszi érdekessé a könyvet. A gazdag rajzos illusztráció és számtalan fénykép egészíti ki a szöveges ismereteket. természetesen nem maradt el a táj kislexikonja sem.Göcsejtől Mohácsig - a könyvismertetőket lásd "Megjelent ..." lapunkon.
Világörökségünk
Kalandozások és felfedezések a természetben


KÉT JELVÉNYSZERZŐ TÚRAMOZGALOM AJKÁRÓL

Az "AJKA ÉS KÖRNYÉKE TERMÉSZETJÁRÓJA" érintőpontos jelvényszerző túramozgalamat az Ajka Város és Környéke Természetbarát Szövetség hirdette meg.
Címük: 8400 Ajka, Sport u. 23. Telefon: (88) 312-767.
Bő kínálatból kilenc nevezetességet kell felkeresni (gyalog vagy kerékpárral) és egy Ajkán rendezett gyalogos túraversenyen kell résztvenni.

 


Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére az ajkai Túrateknőc Természetjárók "1848/49-ES EMLÉKHELYEK VESZPRÉM MEGYÉBEN" elnevezéssel új túramozgalmat hirdetett meg. 12 olyan települést kell felkeresni a résztvevőkek, melyen 48/49-es emlékhely található. Ebből négy kötelező: Balatonfüred, Mencshely, Pápa és Veszprém. A többi szabadon választott. A választást megkönnyíti az összeállítás, amely Adorjánházától Zalaszegvárig 48 Veszprém megyei emlékhelyet sorol fel, pontosan meghatározva a felkereshető helyeket. Az igazolólap és a hozzátartozó összeállítás a kiírónál igényelhető:
Kossuth Lajos Általános Iskola, Túrateknőc Természetjárók,
8400 Ajka, Móra F. u. 19. Telefon: (88) 312-816JUBILEUMI KITŰZŐ

Akik 150 km megtételét, tehát 2x50=100 km teljesítését igazolják (jelvénnyel és /vagy emléklappal), az idei teljesítése után megkapják a jubileumi kitűzőt is.
MÁRCIUS 21.
Bauxitkutató TSE. 8200 Balatonalmádi, Móra u. 5.
Telefon: (88) 438-631


X. KAPOSVÁRI VÁROSISMERETI VERSENY
MÁRCIUS 14.

KAPOSVÁRI TTE. VÁROSI MÜVELŐDÉSI KÖZPONT KAPOSVÁR


Jegyzet

JEGYZET

EZ AZ ÉV IS JÓL KEZDŐDÖTT

Autóbuszunkat ezévtől nem adja a cég ingyen. ez várható volt és sajnos érthető" kategóriába sorolhatnám. Hiszen mely intézmény részesül manapság vállveregetésben, ha a természetjárást támogatja(?). A SZABADIDŐSPORTOT - (értsd alatta a tekétől a fociig a különféle sörmeccseket) - azt még csak csak... de ami nem versenysport az nem tömegsport, csupán hobby sport" - így mondta az illetékes elvtársúr - azt nem támogatják.
Hobby-sport. (Vajon jól írtam le ezt az undorító idegen szót?) Engem ez a titulus irritál leginkább, mert nem tudom rosszindulatú, ellenszenves vagy mifene a mi hobbynk. Teljesen mindegy, hogy és ki mondotta. Magyarországon mondták, és olyan aki döntési helyzetben van- és ez a szomorú. Vajon mikor érjük azt meg, hogy kis hazánkban az emberek többségének fogalma legyen a túrázás mibenlétéről?
Engem ugyan lenézhetnek s, hogy finom legyek a hasam alját sem vakarom miatta" - de Eötvös Lórándot és a többi nagy elődöt...hm? vegyük úgy, hogy tájékozatlanság. Ez sem vigasztaló és érdemes elgondolkodnunk rajta. Az is igaz, ha valaki nem kártékony fajta, nem tör-zúz, nem költekezik doszt, azt bizony nem szeretik nálunk.
Azért persze nem adtuk fel. többórás munkával átdolgoztuk az éves túratervünket és ritkítottuk a busz menetrendet". Ez egy kísérleti év lesz nálunk, 100 km körre maximáltuk a motorizációt"... Előre láthatóan ennyit bír elviselni a tagság. (Én nagylelkűen 200 km-t biztosítottam volna a válogatott labdarúgóinknak, akkor legalább nem jutottak volna el Belgrádig...)
Még van néhány tervem az eldugott országrészeket illetően, de elébb úgy látszik meg kell reformálni a módszereimet, ha sikerül úgy beszámolok erről, illetve a távolabbi ritkán járt tájakról. Ha nem, tanulok a napi politikától...

GyPA legszebb karácsonyi ajándék - Kertész István elbeszélését, LiterTúra rovatunk cikkét lásd külön lapon.

Néha minden összejön - Horváth T. Csaba túraversenyzésről szóló következő történetét lásd külön lapon.

Mátra tája - Gyenes Péter túrabeszámolóját lásd külön lapon.

Balatoni jégtúra - Szádeczky-Kardoss Géza cikkét lásd külön lapon.

Meghívó a Retyezátba - a retyezáti ismertetőt lásd külön lapon.

A Kárpátok tetején - Németh Imre magas-tátrai élményét és emlékeit lásd külön lapon.


A Természetbarát Híradó (ISSN 1217-0194) a Magyar Természetbarát Szövetség tájékoztatója.
Kiadja: a Szövetség Elnöksége.
Postacím 1396 Budapest, Pf. 483.Telefon :(1) 311-2467 Fax:: (1) 353-1930
Felelős kiadó: Szabó Imre
Felelős szerkesztő: Kalmár László Telefon:(1) 302-7990
(A Web változatot készítette: Koren Tamás)
A Természetbarát Híradó nyomtatott példánya előfizethető a kiadónál.
Ára egy évre 1440 Ft, - tagszervezeteknek kedvezményesen 960 Ft.
Megjelenik havonta.Természetjáró folyóiratok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Természetbarát Szövetség honlapja