ERZSÉBETVÁROSI TERMÉSZETBARÁT

A Budapest VII. kerület Erzsébetváros Természetbarát Sportszövetség lapja.

III. évfolyam, 3-4. szám

1997. III-IV. negyedév

--------

TARTALOM

A szerkesztő üzenete
KÖZLEMÉNYEK

HÍREK

Kitüntetettjeink
Féléves létszámadatok
Új túravezetőink
MTSZ központi rendezvények 1998.
Túraverseny eredményértesítő

Az 1996-97-es ifjúsági túraprogram értékelése
Előzetes az 1997-1998 évi programból
Bronzjevényes gyalogos túravezetői tanfolyam
Túravezetők továbbképző találkozója

Budapesti TESz Találkozó
Országos TESz Találkozó
BTSSz küldöttgyűlés

Vaklárma

Túlélő túra a Fertő-tó körül

Égig érő emberi csúcsok (az Everest 10 elsője)

HOLLÓKŐ

Nógrád megye várai
Történeti adatok Hollókőről
A hollókői vár építéstörténete
A hollókői várrom helyreállítása
A hollókői vár térképe
Hollókő környékének térképe

SZÖVETSÉGÜNK ÚJ ÜGYELETI TELEFONSZÁMA: (20) 555-751

--------

A szerkesztő üzenete

Az elmúlt hónapokban a kerület természetbarát tagsága hiába várta lapunk megjelenését. Hosszú várakozás után, összevont számokkal végülis kezükbe vehetik kerületünk Természetbarát Sportszövetségének lapját.

A késlekedés okának története nagyon hétköznapi. A lapot előállító intézményben számítógép rendszer váltás történt. Ennek, mint lenni szokott, volt jó és rossz oldala egyaránt. A jó: korszerű, gyors, az előzőnél többet tudó géppark kezdte meg működését. Azonban Murphy most sem tétlenkedett. Teljes erőbedobással igyekezett minden próbálkozásunkat keresztül húzni, amit az új rendszer beállítása terén végeztünk. Több hónapon keresztül számítástechnikusok kísérelték meg a lelket beleverni a számítógépbe, valamint a kiszolgáló egységekbe, melyek együttműködését sokáig - és részben még most is - a gyártók késve leszállított vezérlőprogramjainak hiánya is okozott. Ezt még fokozta a nyár, a szabadságolások ideje.

No, de túl vagyunk a nehezén. Mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy lapunk újból az olvasók kezeihez került. Most már - remélem - semmi sem akadályozza meg lapunk megjelenését, hacsak....

Hacsak nem a sporttársak passzivitása, ami miatt egyre kevesebb élménybeszámoló jelenhet meg. Eddig a legtöbb cikket a BKV természetjárói juttatták el a szerkesztőségbe, közülük is kiemelkedő Heim László írói tevékenysége. De ez még mindig kevés!

Kerületünk szervezett természetjáró tagsága meghaladja az 1300 főt. Nem hiszem, hogy ennyi sporttárs közül ne lenne képes húsz-harminc fő leírni szakosztályuk érdekesebb túráit, összejöveteleit. Kerületünkben több, mint egy tucat szakosztály működik. Ha minden szakosztály csak egy-egy eseményt publikálna évente, az évi négy újságszám valóban közösségünk lapja lenne és nem süllyedne le egy szürke információs híradóvá.

Nyomatékosan kérem a sporttársakat, hogy szívleljék meg a szerkesztőség kérését, hiszen nem nagy dolog amit kérünk! Az élmények megosztása örömmel tölti el az embert és azt is aki olvassa. Használjuk ki a közösségépítés eme formáját!

--------

KÖZLEMÉNYEK

A kerületi sportszövetség még év elején azzal a kéréssel fordult a szakosztályok felé, hogy túravezetőik adatait a kiosztott nyomtatványokon szíveskedjenek mihamarabb megadni. Azóta több, mint fél év telt el. Ezért ismételten kérjük a szakosztályvezetőket, hogy a kitöltött nyilvántartó lapokat adják le a szövetség fogadónapján. A segítséget köszönjük!

*

A kerületi sportvezetés arra kéri a túravezetőket, hogy nyílt túranapok meghirdetésével segítsék elő kerületünk lakosságának szabadidős sporttevékenységét. A programokat a sportszövetségbe kérjük leadni. A rendezvények kiírásai megjelennek majd a kábeltévében és a sajtóban is.

--------

HÍREK

Kitüntetettjeink:

Bittó Sándor sporttársunk, kerületi sportszövetségünk főtitkára, több éves kiemelkedő munkája elismeréseképpen a kerületi önkormányzat részéről az "Erzsébetváros Sportjáért" kitüntetésben részesült.

Fülöp Mihályné sporttársnő, 20 éves TESz vezetői munkássága megbecsüléseképpen a Budapesti Természetbarát Sportszövetség "Természetvédelemért" c. kitüntetését kapta.

Háncs Péter

Háncs Péter, kerületi sportszövetségünk egyik elnökhelyettese, újságunk szerkesztője, a Természetbarát Napok ünnepségén az MTSz elnöksége részéről, eddigi kimagasló tevékenysége elismeréséül a Dr. Téry Ödön emlékérem kitüntetésben részesült.

*

A természetvédelem érdekében végzett több éves, folyamatos munkája megbecsüléseképpen a Budapesti Természetbarát Sportszövetség részéről Horváth Gyuláné és Ferenczi Éva 5 éves, Frankenberger Ferenc 10 éves törzsgárda elismerésben részesült.

Valamennyi kitüntetettnek szívből gratulálunk és további jó egészséget, jó munkát kívánunk!

*

Természetbarát Sportszövetségünk, a május 31-én megrendezett budapesti közgyűlésen, a Budapesti Természetbarát Sportszövetség részéről elnyerte a KIVÁLÓ KERÜLETI TERMÉSZETBARÁT SZERVEZET oklevelet.

--------

Féléves létszámadatok

Egyesület,
szakosztály
Létszám
ifjusági aktív nyugdíjas összesen
BKV Előre SC 67 110 138 315
Erzsébetvárosi SE 50 166 30 246
ÁPISZ SE 99 47 53 199
VII. k. Bástya SE 29 95 30 154
Ruhaipari SE 5 30 70 105
Csemeg Meinl 100 - - 100
Nagycsaládos SE 38 21 - 59
Nyugdíjas SE 5 - 40 45
Verőczei Ernő SE 4 5 6 15
VILLÉRT SE 2 10 3 15
Könnyűipari SE 20 16 17 52
   Összesen 419 500 387 1306

A fenti táblázatból kitűnik, hogy az idei első féléves taglétszámunk néhány fő híján eléri a tavalyi év végi létszámot.

--------

Új túravezetőink

A Budapesti Természetbarát Sportszövetség Oktatási és Módszertani Bizottsága által szervezett gyalogos középfokú (bronz) túravezetői tanfolyamon kerületünkből három túravezető végzett: Bilik Erika (Ruhaipari), Bernáth Ágnes és Vay Márton (BKV).

*

A Budapesti Természetbarát Sportszövetség Kerékpáros Bizottsága idén nyáron Bázakerettyén rendezte meg hagyományos kerékpáros találkozóját és tanfolyamát. A kerületünkből benevezett mindhárom sporttárs sikeres középfokú (bronz) kerékpáros túravezetői vizsgát tett, név szerint: Háncs Péter, Márkus István, Sipos Enikő (BKV).

--------

MTSZ központi események 1998.

Területi vezetők tanácskozása február 20-21.
33. Országos TESz találkozó május 2-3.
Gyalogos természetjárók találkozója máj. 30-jún 1.
Sobienski Dunai Emléktúra június 20-28.
Túrakerékpáros találkozó június 25-29.
TEGYOT jún. 29-júl. 3.
TEDOT július 6-10.
Nemzetközi Duna túra július 20-29.
Nemzetközi Tisza túra júl. 25.-aug. 18.
Szent István napi túra augusztus 20.
Természetjárók Napja szeptember 26.

--------

Eredményértesítő

A Budapesti Természetbarát Sportszövetség által október 12-én a Normafa és Jánoshegy térségében megrendezett ifjúsági és gyermek túraversenyen az alábbi sorrend alakult ki (a lista helyhiány miatt nem teljes):

  Középiskolás kategória csoportvezető pont
1. Károlyi Mihály Gimnázium Szögi Péter 66
1. Pesti Barnabás SzKI Rácz János 66
2. Pataki István SzKI Sári Zoltán 61
3. Pesti Barnabás SzKI Rak Gábor 61
4. Jedlik Ányos Gimnázium Bíró Ádám 61
5. Vörösmarty Gimnázium Prusinszki István 59
6. Vörösmarty Gimnázium Gyimesi Sári 57
7. Wesselényi SzKI Tóth Attila 56.5
8. Pesti Barnabás SzKI Vass József 56
9. Építőipari XIV. SzKI Szili Mátyás 56
10. Irinyi János SzKI Molnár Ferenc 55
11. Irinyi János SzKI Szegedi Bálint 54
12. Építőipari XIV. SzKI Demény Kristóf 53
  Általános isk. kategória csoportvezető pont
1. József Attila Ált. Isk. Horváth Rita 66
2. József Attila Ált. Isk. Asztalos Nikolett 62
2. József Attila Ált. Isk. Bozó Ágnes 62

--------

Az 1996-97-es ifjúsági túraprogram egy résztvevő szemével

Az 1996. szeptemberében a Budai hegyek bejárására meghirdetett tíz fordulós program értékes kezdeményezésnek indult. Sajnos úgy látszik, hogy a propaganda hiánya vagy az információ áramlás nehézsége, esetleg a kerületi iskolák leterheltsége miatt lényegesen kevesebb résztvevő volt, mint amire a kerületi Természetbarát Sportszövetség elnöksége számított.

Magunk részéről a második fordulótól tudtunk résztvenni a programokon, mivel csak októberben szereztünk róla tudomást.

Jó szervezésnek tartottuk a kiírt túrahelyek felkeresését és azok időpontjait. Szintén dicséretes, hogy nem csak az ifjúsági csapatok, hanem a családi csoportok és a nagyszülők-unokák teherbíró képességét is figyelembe vették a távolságok meghatározásánál.

Zárómérlegként elmondhatjuk, hogy az a hat csapat, akik az alábbi fényképen szerepelnek méltán vehették át a kisorsolt hálózsákokat.

Az ünnepségen résztvevő hat csoport tagjai, előtérben a boldog nyertesekkel

A záróünnepségen és díjkiosztáson hat csoport vett részt, három csoport a BKV "Fejlesztés" csoportjából, két csapat a Nyugdíjasok SE részéről és egy csapat az ÁPISZ SE tagjai voltak.

A kiírt tíz túrán átlagosan 15-20 fő vett részt, ezért hiányolom a többszáz fős VII. kerületi turisták aktivitását.
Heim László
BKV

A nyertesek:

Takács Zoltán, BKV Zöldsport Szo. Fejlesztés Csoport,
Csasznyy Gábor, BKV Zöldsport Szo. Fejlesztés Csoport
Marozsán Orsolya, BKV Zöldsport Szo. Fejlesztés Csoport
Rákosi Rózsa, ESE Nyugdíjas Szo.
Rákosi Balázs, ESE Nyugdíjas Szo.
Pelyhe Mónika ÁPISZ SE.

A Szerk.

--------

Előzetes az 1997-1998 évi programból - lásd külön lapon.

Középfokú, bronzjevényes gyalogos túravezetői tanfolyam - lásd külön lapon.

Túravezetők továbbképző találkozója 1998. június 6-7. - lásd külön lapon.

--------

BESZÁMOLÓK

Budapesti TESZ találkozó - lásd a "Természetőr" folyóiratban.

32. Országos TESz Találkozó, Salgótarján - lásd külön lapon.

--------

BTSSZ KÜLDÖTTGYŰLÉS

Május 31-én, a Fővárosi Önkormányzat Váci utcai dísztermében tartotta a Budapesti Természetbarát Sportszövetség idei küldöttgyűlését. Jelen volt Tóth Csaba úr a Polgármesteri Hivataltól.

Első napirendi pontként az elismerések és jutalmak átadása zajlott le. Elismerésben részesült Fülöp Mihályné kerületi TESz vezetőnk és dicséretet kapott kerületi szövetségünk.

Ezt követően a BTSSz 1996. évi tevékenységéről készült 17 oldalas jelentés vitája kezdődött meg. Az elnökség javasolta az alapszabály módosítását, mivel az nem tartalmazza az un. 1 %-os törvény kitételét a politikamentességről. A jelenlévők a módosítást egyhangúlag elfogadták.

Ezt követően jelentés hangzott el a szövetség tavalyi gazdálkodásáról, valamint a számvizsgáló bizottság ellenőrzéséről. Tájékoztatást kaptunk az idei év tennivalóiról, annak pénzügyi vonatkozásairól.

Az írásos beszámoló mellékleteként két oldalas táblázat tartalmazta a Magyar Természetbarát Szövetség tavalyi létszámhelyzetét. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy tagjaink száma nőtt az azt megelőző évhez képest. Országosan 40639 fő tagunk van, ebből 18657 a budapesti sporttárs. Kerületünk ehhez 1367 taggal "járul hozzá". A több, mint 1300 tagunk 14 egyesületben, illetve szakosztályban sportol.

A küldöttgyűlés a hozzászólásokkal zárult.

(Az írásos beszámoló megtekinthető a kerületi szövetségben.)

--------

Tanulságos esetek: Vaklárma - lásd külön lapon.

Túlélő túra a Fertő-tó körül - lásd külön lapon.

A hegyek világa: Égig érő emberi csúcsok (az Everest 10 elsője) - lásd külön lapon.

--------

Erzsébetvárosi Természetbarát
A Budapest VII. kerületi Természetbarát Sportszövetség lapja

Szerkesztőség: Erzsébetvárosi Sportcsarnok, 1076 Budapest Százház u. 9-23.
Ügyeleti telefon: (20) 555-751 csütörtökön 16-18 óra között.
E-mail: phancs@cc.matav.hu
Sportfelügyelőség: Telefon: 351-7460, 322-7804, Fax: 322-3812
Felelős kiadó: dr. Balogh Istvánné elnök.
Felelős szerkesztő: Háncs Péter.
A Web változatot készíti: Szabó Zoltán
Megjelenik negyedévenként.
Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
Terjeszti a sportszövetség.
Kereskedelmi forgalomba nem hozható!

A sportszövetség fogadóórája:
Erzsébetvárosi Sportcsarnok 1076 Budapest Százház u. 9-23. I. em. csütörtökön 16-18 óra között.Természetjáró folyóiratok, kiadványok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja