TERMÉSZETŐR

A TESZ. Természetbarátok Természetőr Egyesületének lapja.

TESZ

TARTALOM

Budapesti TESZ találkozó
32. Országos TESz Találkozó, Salgótarján
A TESZ Természetbarátok Természetőr Egyesülete alapszabálya
A magyar növényvilág változásai a jegkortól napjainkigBUDAPESTI TESZ TALÁLKOZÓ

A Magyar Természetbarát Szövetség Természetvédelmi Szolgálatának Budapesti Intéző Bizottsága ez év április 19-én rendezte meg éves találkozóját a budapesti kerületi szervezetek vezetői és tagjai számára. Az eseményre kerületünk Százház utcai sportcsarnokában került sor.

A találkozó nevezetes dátumhoz kapcsolódik. 35 évvel ezelőtt kezdte meg tevékenységét a szolgálat, akkor még Társadalmi Erdei Szolgálat néven. A szervezet három és fél évtizedes fennállásáról egy kiállítással egybekötött ünnepségen emlékezetek meg. Az eseményen jelen volt a szolgálat országos és budapesti intéző bizottságainak tagjai, Kalmár László az MTSz titkára, valamint az alapító tagok, a kerületi vezetők és a tagság.

Készül a kiállítási tablók egyike

A kiállítás megnyitása és megtekintése után kezdődött meg az emlékülés. Az országos és budapesti vezetők köszöntötték a jelenlévőket, méltatták a szervezet eddigi tevékenységét és felelevenítették az elmúlt 35 évet.

A múlt visszaidézését követően vázolták a jövő lehetőségeit. A több éves jogszabályi háttér áttekintése után megállapítható volt az egyetlen lehetőség, ami a szervezet számára adódott. A természetvédelem nemes ügyét ebben a szervezeti formában nem végezhetjük tovább. A 35 évre visszatekintő szolgálatot meg kell szüntetnünk, melyet a lelkes, természetet féltő tagjaink odaadóan szolgálták. Telek György, a budapesti bizottság vezetője ezt követően jelképesen levette szolgálati jelvényét és ezzel a budapesti szervezetet megszűntnek nyilvánította.

Az emlékülés befejező szakaszaként a vezetőség köszönetet mondott minden sporttársnak, aki tevékenyen résztvett a járőrszolgálatban. Az elismerés jeléül az alapító tagok, a kerületek vezetői, a törzsgárda tagok és a kiemelkedő munkát végzett sporttársak jutalomban részesültek.32. Országos TESz Találkozó, Salgótarján - lásd külön lapon.

A TESZ Természetbarátok Természetőr Egyesülete alapszabálya - lásd külön lapon.

A magyar növényvilág változásai a jegkortól napjainkig - lásd külön lapon.


Szerkesztőség: 1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 31.
Ügyeleti telefon: (20) 555-751 csütörtökön 16-18 óra között.
E-mail: phancs@cc.matav.hu
Elektronikus változat: http://www.fsz.bme.hu/mtsz/hirado/ujsagok.htm
Felelős kiadó: Maulis János elnök.
Felelős szerkesztő: Háncs Péter.
A Web változatot készíti: Szabó Zoltán
Az egyesület címe: 1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 31.
Telefon: 111-2467, 111-9289, 332-7177 csütörtökön 16-18 óra között.
Megjelenik alkalmanként.
Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
Terjeszti az egyesület.
Kereskedelmi forgalomba nem hozható!


Természetjáró folyóiratok, kiadványok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja