TESZ

32. ORSZÁGOS TESZ TALÁLKOZÓ SALGÓTARJÁN

Az idei, sorban a 32. országos TESz találkozót Palóc ország fővárosában, Salgótarjánban tartotta meg a Magyar Természetbarát Szövetség. A Megye Háza dísztermében látták vendégül május 3-án és 4-én a Nógrád megyei bizottság vezetői a találkozóra érkezőket. Már szombat kora délután megkezdődött az érdemi munka.

Kulitka Róbert, az NTB vezetője vázolta a napirendet, majd Egri Péter Pál, a TESz OIB vezetője kapott szót. Bevezetőjében tolmácsolta Magyarszéki Béla üdvözletét, aki sajnos betegsége miatt nem tudott jelen lenni a találkozón. Ezt követően ismertette a múlt év tevékenységét:1701 taggal 3678 szolgálatot adtunk. A szolgálatok ellátásában közel 16400 fő vett részt és megközelítően 7000 eseményt regisztráltak.

Tájékoztatott a KTM-mel, a Madártani Egyesülettel és a cserkészszövetségekkel kötött együttműködési megállapodásokról.

Másodiknak Kalmár László, az MTSz titkára szólalt fel. Kimerítő tájékoztatást adott a tavalyi év törvényi változásairól, mely érinti a természetbarát mozgalmat. "1990-től egy olyan törvénykezési folyamat ment végbe, ami még nem zárult le és amely nagyon sok szálon, nagyon sok ponton újra szabályozta az életünket. Az első volt az egyesülési törvény, majd jött az 1 %-os törvény, tavaly pedig a természetvédelmi, erdő és vadászati törvények. Az új természetvédelmi törvényben kialakult egy olyan szemlélet, hogy a korábbi társadalmi természetvédelmi előírások a kor követelményének már nem felelnek meg, ezeket az elavult előírásokat meg kell szüntetni. De ez az elgondolás a mi régóta működő Természetvédelmi Szolgálatunkra is kihatással van. Ezért néhány átalakítási feladat vár ránk." Felszólalásában kiemelte a hagyományok megőrzését és a kívülről jövő igények figyelembevételét is.

Tagságunk fele 18 év alatti. Fel kell vállalnunk a fiatalság nevelését a természet szeretetére és védelmére. Felkérés érkezett, hogy a TESz-t próbáljuk meg átszervezni a Polgári Természetőrség irányába, mivel a TESz rengeteg tapasztalattal és ismeretanyaggal rendelkezik. Negyedik feladat, a meglévő tagságot megtartva, segítségükkel kialakítani egy monitoring-jelzőrendszert.

A PTSz-t nem mi szervezzük. Mi csak élére kívánunk állni a szervezésnek. Ha mi nem vagyunk ott, megcsinálják mások a turisták kárára. Célunk: minél több természetbarát legyen benne a nem általunk szervezett, de általunk támogatott PTSz-ben.

A meglévő törvények abba az irányba ösztökéltek minket, hogy a TESz, a mi mozgalmunk, ne az MTSz egyik bizottságaként működjön, hanem váljon önálló jogi személlyé. Elkészült az alapszabály, a Tesz Természetbarátok Természetőr Egyesülete alapszabálya.

Az egyesületben három féle tagsági viszonyt képzeltünk el. Aki a TESz-ben legalább öt évet eltöltött legyen "örökítő tag". Szintén tagdíjmentességet élvezne a "szolgálatot adó tag". És lenne rendes tag, aki tagdíjával és munkájával támogatna minket.

Az egyesület beindításához szükséges feltételeket, helyiséget, levelezést, pénzügyeket az MTSz központ biztosítja.

Új szervezetünk fő tevékenységi iránya a PTSz szervezése és a hagyományos TESz továbbvitele. Feladatai közé tartozik tagjai érdekvédelme, szolgálatok ellátása, természetvédelmi táborok, túrák, bemutatók, előadások, konferenciák szervezése, megtartása. Természetvédelmi kiadványok kiadása, terjesztése, élőhely-rekonstrukciós tevékenység és élőhelyek kialakítása. Szabadidős és sportszolgáltatás biztosítása és a közösségi élet szervezése.

Aki úgy érzi, hogy ebben az egyesületben van helye kérem lépjen be sorainkba - fejezte be felszólalását Kalmár László.

A tagok tájékoztatására Egri Péter Pál röviden ismertette az elmúlt majdnem tíz év törvényi visszáságait, melyek a mozgalmunkat hol segítették, hol gátolták. A "nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal" mondáshoz hűen az FM és a KTM berkein belüli hibás jogértelmezések is hozzájárultak a jelenlegi jogsértő állapot kialakulásához.

A felszólalásokat követő hozzászólások éreztették a tagok elbizonytalanodását, tanácstalanságukat. Hogyan lássuk el a szolgálatot, ha nem lehet? Mi lesz a jelvénnyel és a karszalaggal? Miért kell új egyesület? Mi lesz a kialakult szervezettel? ...és még sorolhatnánk. A hozzászólások közel két órás vitája során tisztázódtak a problémák. Végül megegyezés alakult ki, miszerint mozgalmunk átélt már néhány változást, túlélve azokat. Most is hasonló helyzet alakult ki. Ne legyünk félősek, vágjunk bele!

Második nap ünnepélyes megnyitóval kezdődött. Jelen volt Temesi Géza osztályvezető a KTM-től, a Bükki NP vezetője, a Karancs-Medves TK igazgatója Jurik Béla, Répási László megyei sportigazgató, valamint az elnökségben helyet foglalt Kalmár László, Egri Péter Pál és Varró Gusztáv is.

A megye videófilmes bemutatása után Répási László köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően Egri Péter Pál ismertette mozgalmunk eddigi munkáját, statisztikai adatokkal alátámasztva. Felszólalása végén szomorú bejelentés részesei lehettek a hallgatók: Egri Péter Pál lemondott. 1997. május 4-én délelőtt a Magyar Természetbarát Szövetség Természetvédelmi Szolgálata 35 év után beszüntette tevékenységét.

A jelenlévők kíváncsi várakozása előzte meg Temesi Géza jogi ismertetőjét. Utalt a megjelent három törvényre, melyek közül a természetvédelmi törvény 66. §-a hivatkozik a polgári természetvédelem lehetőségére. Ez utóbbi törvény végrehajtási utasításának kiadását hátráltatja a több szervezettel történő egyeztetés elhúzódása. A miniszteri rendeletnek idén január 1-től érvényben kellene lenni. További késlekedést okoz a "Fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi őrszolgálatról, valamint a mezőőri szolgálatról" c. törvény hiánya, amely a jogosultságokat szabályozza. Az állampolgári jogok korlátozásának több kategóriája van: 1. a vagyonőri (csak állampolgársági jog, fegyvertelen), 2. kiemelt vagyonőr, mezőőr, erdőőr (fegyvertelen), 3. természetvédelmi őr, közterület felügyelet, fegyveres biztonsági őr (széles intézkedési jogkörrel). A PTSz besorolása a közfeladatot ellátó személy kategóriába került, amely az első kettő között helyezkedik el. A büntetőjogi védelem is ennek megfelelő, melyet a BTK tartalmaz. Előadását a PTSz szabálytervezetének ismertetésével zárta.

A TESz tagjainak három és fél évtizedes odaadó társadalmi munkája elismeréseképpen a Pilisi Parkerdő Rt., az Országos Erdészeti Egyesület, a Természetvédelmi Hivatal és az MTSz ajándékkal jutalmazta meg az alapító tagokat, a kiemelkedő munkát végzetteket, az országos, a megyei, városi és kerületi vezetőket. A Természetvédelmi Hivatal könyvjutalmát kapta Fülöp Mihályné, kerületünk TESz vezetője.

Záróaktusként került sor az új egyesület előző nap kiosztott alapszabályzatának elfogadására, valamint a tisztségviselők megválasztására. Az intézőbizottság tagjait most csak egy évre választották meg. Feladata az egyesület bejegyeztetése és a működéshez szükséges hivatalos eljárások végigvitele. Feladata továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozása és a kapcsolódó feladatok intézése.

Az alapító tagok az országos intéző bizottság elnökévé választották Maulis Jánost, tagjai pedig: Egri Péter Pál, Telek György, Háncs Péter, Maros Gábor, az Aggteleki NP volt igazgatója, Kulitka Róbert, Nógrád megyei bizottságvezető, és Kalmár László. Tiszteletbeli tagok lettek: Magyarszéki Béla, Varró Gusztáv, Spirk Tibor és Balogh János professzor.

Végezetül az alapító közgyűlés elfogadta Kalmár László beterjesztését, hogy a következő, sorban a 33. Tesz találkozót Szegeden tartsuk meg, május első hétvégéjén.



Természetőr 1. szám, 1997. október
Erzsébetvárosi Természetbarát III. évf. 3. szám
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja