1996. évi LIV. törvény

az erdőről és az erdő védelméről

Az erdő a szárazföld legösszetettebb természeti (ökológiai) rendszere, amelynek léte a környezetre gyakorolt hatásaiból eredően az egészséges emberi élet egyik alapvető feltétele.
Az erdő a termőtalaj, a légkör és a klíma védelmében, a vizek mennyiségének és minőségének szabályozásában betöltött meghatározó szerepe mellett
- meghatározza a táj jellegét, szebbé teszi a környezetet,
- testi, lelki felüdülést ad,
- őrzi az élővilág fajgazdaságát,
- megújítható természeti erőforrásként a környezeti állapot folyamatos javítása mellett nyersanyagot, energiahordozót és élelmet termel.
Erdeink jelenlegi területe, állapota több évszázados emberi tevékenység során alakult ki. Területi széttagoltságuk és a rájuk ható környezeti ártalmak miatt az erdei életközösségek nélkülözhetetlen fennmaradására, védőhatására és termékeire (hozamaira) csak akkor számíthatunk, ha szakszerűen kezeljük és megóvjuk a károsító hatásoktól, a túlzott használattól és igénybevételtől, biztosítjuk növény- és állatvilágának sokféleségét és megfelelő összhangját, az eredeti életközösség dinamikus és természetes egységét.
Az erdő fenntartása és védelme az egész társadalom érdeke, jóléti szolgáltatásai minden embert megilletnek, ezért az erdővel csak a közérdekkel összhangban szabályozott módon lehet gazdálkodni.
Mindezekre figyelemmel az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

A törvényt az Országgyűlés az 1996. június 18-i ülésnapján fogadta el.

I. fejezet: Bevezető rendelkezések
II. fejezet: Az erdő elsődleges rendeltetése
III. fejezet: Az erdőtervezés, nyilvántartás rendszere
IV. fejezet: Az erdőtelepítés és a fásítás
V. fejezet: Az erdőfelújítás, -nevelés, -szerkezetátalakítás
VI. fejezet: Az erdőt károsító hatások elleni védekezés
VII. fejezet: Erdei haszonvételek
VIII. fejezet: Az erdőterület igénybevétele, a művelési ág megállapítása
IX. fejezet: Szállítás az erdőben, az erdő látogatása
X. fejezet: Az erdészeti munkák szakirányítása, az erdő őrzése
XI. fejezet: Az erdészeti igazgatás
XII. fejezet: Az erdőfenntartási járulék, bírságok
XIII. fejezet: Záró rendelkezésekTúrista ismeretek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Természetbarát Szövetség honlapja
Természetbarát Szövetség honlapja
Természetbarát Szövetség honlapja