ERZSÉBETVÁROSI TERMÉSZETBARÁT

A VII. kerületi Természetbarát Sportszövetség lapja

III. évfolyam, 1. szám 1997. I. negyedév
1997. évi elnökségi ülések
A személyi jövedelemadó 1 százalékáról
Gyalogos Természetjárók IV. Országos Találkozója
Túravezetők továbbképző találkozója
Túraélményeink: Expedíció a kumari földjére
MÁV és Volánbusz viteldíjak 1997. január 1-tőlKÖZLEMÉNYEK

1997. évi Elnökségi ülések

1997. január 9. Elnökség, bizottsági vezetők, szakosztályvezetők
1997. február 6. Elnökségi ülés
1997. március 6. Elnökségi ülés
1997. április 3. Elnökség, bizottsági vezetők, szakosztályvezetők
1997. május 8. Elnökségi ülés
1997. június 5. Elnökségi ülés
1997. július és augusztus nyári szünet!
1997. szeptember 4. Elnökség, bizottsági vezetők, szakosztályvezetők
1997. szeptember 25. KÖZGYŰLÉS
1997. október 2. Elnökségi ülés
1997. november 6. Elnökségi ülés
1997. december 4. Elnökség, bizottsági vezetők, szakosztályvezetők
1997. december 11. FEHÉR ASZTAL ÉVZÁRÓ
1997. december 18. TESZ ÉVZÁRÓAz új adótörvény értelmében ettől az évtől kezdődően személyi jövedelemadónk 1 %-át felajánlhatjuk politikai tevékenységtől mentes, legalább 3 éve működő egyesületek, szövetségek, alapítványok részére. Az adományozók számos lehetőség közül választhatnak. A feltételeknek eleget tevő szervezetek neveit és adószámait a napilapok folyamatosan közzéteszik. A választáshoz szeretnénk segítséget nyújtani azzal, hogy lapunkban közreadjuk az országos és a budapesti szövetségeink adatait, melyekre várjuk a természetjárást támogató sporttársak és pártolóink befizetéseit.

Magyar Természetbarát Szövetség
Adószáma: 19001511-1-42

Természetbarát Házak Alapítvány
Adószáma: 18004975-2-42

Budapesti Természetbarát Sportszövetség
Adószáma: 19638160-2-01TALÁLKOZÓK, TÁBOROK

Gyalogos Természetjárók IV. Országos Találkozója
1997. május 16-19.
Esztergom

A részletes kiírást lásd külön lapon.


Túravezetők Továbbképző Találkozója
1997. május 31-június 1.
Janda kulcsosház

A részletes kiírást lásd külön lapon.


HÍREK

"Erzsébetváros Sportjáért" díj
alapításáról és adományozásának rendjéről

Erzsébetváros önkormányzatának képviselőtestülete a - helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi. LXV. Tv. 16.§. (1 ). bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a törvény 10.§ c) pontja alapján "Erzsébetváros Sportjáért" díj alapításáról és adományozásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§. A díj alapításáról

Erzsébetváros önkormányzatának képviselőtestülete annak érdekében, hogy a sporttevékenység terén kiemelkedő munkát végzett személyeket méltó kitüntetésben részesíthesse, személyüket és tevékenységüket megfelelőképpen értékelje, a kerület elismeréseként "ERZSÉBETVÁROS SPORTJÁÉRT" díjat alapit.

2.§. Az adományozás feltételei

(1) "Erzsébetváros sportjáért" díj személyeknek és szervezeteknek adományozható az alábbi esetekben:

a) a kerületi testnevelés és sport érdekében kifejtett példamutatóan eredményes kiemelkedő tevékenységet végző személyek részére;

b) kiemelkedő sportteljesítmény vagy egész életmű elismeréseként;

c) nemzetközi eredmény és azt segítő tevékenység elismeréseként;

d) az ifjúság testedzésének és a diáksport szervezéséért;

e) a kerület testnevelési és sportmozgalmának, feltételrendszerének anyagi támogatásáért;

f) a kerület sportlétesítményeinek fejlesztéséért, fenntartásáért végzett kimagasló teljesítmény elismeréseként.

3.§

(1) "Erzsébetváros Sportjáért" díjat Erzsébetváros önkormányzatának képviselőtestülete adományozza annak a magyar vagy külföldi állampolgárságú személynek, illetőleg szervezetnek, aki a 2. §-ban foglaltak szerint arra érdemes.

(2) Az elismeréssel képzőművészeti kivitelezésű, díszdobozban elhelyezett 2,5x6 cm méretű, téglalap alakú aranyozott plakett, az adományozást igazoló okirat és az 5.§ szerinti jutalom jár.

(3) Az "Erzsébetváros Sportjáért" díj adományozásáról szóló emlékplakettet a polgármester adja át az Erzsébetvárosi Napok rendezvény keretein belül.

(4) Az igazoló okirat a díjadományozás indokait, a kiállítás keltét, az irat számát tartalmazza, azt a polgármester írja alá.

4.§ Az adományozás rendje

(1) "Erzsébetváros Sportjáért" díj adományozására javaslatot tehetnek:

- a polgármester és a képviselőtestület tagjai,

- a jegyző,

- a kerületben működő nevelési-oktatási intézmények vezetői,

- a kerületi sportszövetségek vezetői,

- a kerületi diáksport egyesületek vezetői,

- 200 erzsébetvárosi választópolgár.

(2) A díj adományozására vonatkozó javaslatot 1996. évben december 15-éig, az azt követő években szeptember 30-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal testnevelési és sportfelügyelőségén.

(3) A díj adományozásáról az oktatási, ifjúságpolitikai és sportbizottság javaslata alapján a képviselőtestület dönt.

5.§

(1 ) A díjat évente három személy és két közösség kaphatja meg. A díj átadásával együtt a kitüntetett személyek, a kötelezően befizetett adó levonása után 50 ezer forint, a közösségek 150 ezer forint értékű sportszer-vásárlási utalványban részesülnek. A díjjal járó jutalom adóköteles.

(2) Az elismerésben részesülők névsorát a helyi újságban és a kábeltelevíziókban közzé kell tenni.

(3) A jutalom és a díjjal járó költségek fedezetét az önkormányzat mindenkori költségvetésében kell biztosítani.

6.§

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Bakonyi Karola
polgármester
Dr. Ungár László
jegyző

éremTúraélményeink

Expedíció a kumari földjére

Tíz magyar hegymászó 1996. október 18-án indult útnak azzal a céllal, hogy bejárja Nepál egyik legszebb területét a Himalája hegységben. Az expedíció tagjai: Bense Zoltán, Benséné Szabó Ágota, Deák Hunor, Gajdics Katalin, Háncs Péter, Jányoki Ákos, Kis Dénes, Szabó Pál, Temesi Ernő és Tóth Anikó voltak. Érdekes vállalkozásukról és kalandjaikról számol be lapunknak Háncs Péter, az expedíció vezetője.

Előkészületek
Az utazás
Irány a hegy
A csúcs közelében
Hazáig még hosszú az út
Hazautazás - IndiaA Budapest VII. ker. Erzsébetvárosi Természetbarát Sportszövetség programja
Természetjáró folyóiratok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja