Természetbarát Híradó

89. szám

1999.szeptemberKÖLTEMÉNY

Igmándi Szűcs István: Őszelő gondolat

IN MEMORIAM

Jakabfi Rudolf

ELNÖKSÉGI HÍREK

HÍRCSOKOR

Angelus Miklós 90 éves
Új vezetés Zalában
Formálódó régió
Magashegyi Túravezetői Vizsga
Baranya vette át a vándorbotot
Időpont helyesbités
Személyi változás az MTSZ központjában
BAZ Megyei közhasznúsági jelentés'98
Üdvözlet az olvasóknak
TEGYOT - TEDOT 1999 - beszámoló

MEGJELENT

Gyalogolni jó - Móricz Zsigmond túrafüzet
Ság-hegy, Kemeneshát, Kemenesalja
Túrázás, táborozás egészségtana, elsősegélynyújtás
Somogyi túrakalauz 1.

ÚTON

Vadaskerti kerekezés és ...
Hol található az Encián túristaház ?
Megjártuk a Hoverlát

VISSZATEKINTŐIn Memoriam
JAKABFI RUDOLF
1935 -1999

Őszes, pirospozsgás, idősebb úr, amint éppen az egyik cigarettáról a másikra gyújt és két mondat között nagyokat szív belőle. Jószerivel csak ennyit tud felidézni a neve hallatán az a sok-sok természetjáró, aki csak a teljesítménytúrákról és egyéb zalai rendezvényekről ismerte őt. Aki közelebbi kapcsolatban volt vele, az tudta, hogy mindene a természetjárás. Éjt nappallá téve szervezett, tárgyalt, intézkedett, a cél érdekében nagyszerűen kamatoztatva a kiterjedt megyei ismeretségét. Gondos, körültekintő, lelkiismeretes tervező-szervező munka jellemezte. Még a halálos ágyán is gondja volt arra, hogy a Dunántúli Természetbarát Vezetők Tanácskozása minél sikeresebb legyen.

1935. július 18-án született Zalaszentjakabon. A történelem tudományok doktora. Korán elkötelezte magát a szabadidősporttal, 18 évesen egyik szervezője a nagy kanizsai járási labdarugó bajnokságnak, majd a hatvanas évékben a megyei ifjúsági és sportbizottság elnöke. Ekkor került közelebbi kapcsolatba, a természetjárással. Sportszervező munkájáért megkapta a Sport és Testnevelés Kiváló Dolgozója elismerést, a KISZ érdemérmet, a Magyar Népköztársaság Sportérdemérem ezüst fokozatát és az Esterházy Miksa emlék plakettet és legutóbb - ez év elején - a Zala Megye Sportjáért díjat.

1977-től volt a Zala Megyei Természetbarát Szövetség elnöke. Vezetése alatt megerősödött és felértékelődött a természetjárás a megyében. Nem csak megyei, de országos, sőt nemzetközi jelentőségű események, túrák, táborok rendezvények elindítása, megszervezése és végrehajtása fűződött, - a Balaton vizi-túrától az IVV túrákig - személyéhez és általa kialakított rendező gárdához. Halála nemcsak a megyének, hanem az egyetemes magyar természetbarát mozgalomnak is óriási veszteség.

Halálával egy nagytapasztalatú, nagy munkabírású ugyanakkor szerény - néha túlságosan is szerény - személyiséget vesztettünk el.

Kalmár LászlóELNÖKSÉGI HÍREK

Az elnökség szeptember 11-én tartotta soron lévő ülését.

Jelen volt Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök, Bársony András elnök, Georgiades Gábor, alelnök, Szabó Imre főtitkár, Baronek Jenő, Bükiné Törő Ágnes, Csávás István, Dr. Dénes György, Hluchány János, Dr. Juhász Ágnes, Kiss Gyula, Kovács Dezső Kovács Tamás, Kovács Tamás Attila, Maulis János, Dr. Nagy Sándor, Németh Imre, Pálmai Vencel, Rakaczky István, Szilágyi László, Tholt Albert, Dr. Tóth József elnökségi tagok, Bittó Sándor a Számvizsgáló Bizottság elnöke, Bognár Mária, Kalmár László és Kárpáti Tímea a központ munkatársai.

Az elnökségi ülés megkezdése előtt elnökünk köszöntötte a 90 éves Angelus Miklóst.

AZ 1999. JÚNIUS 12-I ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK ELFOGADÁSA (ea. Szabó Imre)
Az írásban kiküldött (Ósükösd, 1999. június 12-i) jegyzőkönyvet az alábbiakkal egészítették ki: A 3. napirendi pont előadója: Pálmai Vencel Természetbarát Emlékérem adományozásával kapcsolatos kiegészítés: Szilágyi László: kérdezi, hogy az Ajkai Kórház SE 25 éves évfordulója miért nem kapja meg a Természetbarát Emlékérmet. Pálmai Vencel: az Ajkai Kórház SE felterjesztési javaslata tartalmilag és formailag is rossz volt. Erről írásban értesítettem a felterjesztőt. Új javaslat azóta sem érkezett.
ED-97. (1999. 06.12.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az NFI-kongesszusra utazó delegáció tagjaira tett írásbeli javaslatot.
ED-100.(1999.09.11.): Az elnökség a fenti módosításokkal együtt egyhangú igen szavazattal elfogadta az 1999. június 12-i elnökségi ülésekről készített jegyzőkönyvet.

FŐTITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ az 1999. június 14 - augusztus 19. közötti időszak munkájáról (ea. Szabó Imre) Az írásos főtitkári tájékoztató "részt vettünk" szakasza az alábbiakkal egészül ki: Szabó Imre részt vett a Nemzetközi Tiszatúra ünnepélyes megnyitóján. Az NFI elnöki konferencián Thuróczy Lajos vett részt
ED-101.(1999.09.11.): Az 1999. június 14 - augusztus 19. közötti időszak munkájáról szóló főtitkári tájékoztatót - a fenti kiegészítésekkel - egyhangú igen szavazattal elfogadta az elnökség.

TÁJÉKOZTATÓ AZ 1999. I FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL (ea. Bognár Mária)
A témához kapcsolódva Bittó Sándor a Számvizsgáló Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 1999. augusztus 5-i ellenőrzésének tapasztalatait. A bizottság nevében kéri az elnökség támogatását ahhoz, hogy az ellenőrzés időpontjáig el nem számolt tagszervezeteknél (XXII. kerület, Természetbarát Sízők Egyesülete, Kinizsi Egyesület) megvizsgálhassák a késés okát.
Az elnökség néhány tisztázó vita után tudomásul vette Bognár Mária gazdasági vezető írásos tájékoztatását.
EH-29.(1999.09.11.): A Számvizsgáló Bizottság elnökének kérését két tartózkodással támogatta.

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS A TURIZMUS (ea.: Szabó Imre)
EH-30.(1999.09.11.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta: "A Magyar Természetbarát Szövetségének elnöksége - tanulmányozva az NFI titkári értekezletén megtárgyalt, elfogadott állásfoglalását a turizmus szerepéről a fenntartható fejlődésben egyetért a tanulmányban foglaltakkal. Annak szellemiségét és tartalmát minden a témát érintő fórumon képviseli, a természetbarátok körében népszerűsíti, ezzel is erősítve a magyarországi társadalom ökológiai tudatosságát. Eljár a mindenkori illetékes kormányzati szer-veknél a fenntarthatóság stratégia (6. pont) megvalósítása érdekében és elvárja a szövetség tagszervezeteitől, hogy saját szintjüknek és hatókörüknek megfelelően hasonlóan cselekedjenek".

AZ MTSZ SZEREPE A BELFÖLDI TURIZMUSBAN - előkészítő vitaanyag - (ea.: Kalmár László, Pálmai Vencel)
A vitaindító után az elnökségi tagok szervezett "ötletroham" keretében kiegészítették észrevételeikkel, hozzászólásokkal az elhangzottakat.
EH-31.(1999.09.11.): a soron következő elnökségi ülésre a fenti címmel az elhangzottak alapján az előadók írásban elkészítik az elsőkörös vitaanyagot.

EGYEBEKHírcsokor

1999. 09. 09-ÉN LETT 90 ÉVES ANGELUS MIKLÓS

1923-ban lépett be a Természetbarátok Turista Egyesülete IX. kerületi osztályába. De mert számára a "csak" gyalogos természetjárás nagyon egyhangú volt, néhány év után átigazolt a központi osztályba, ahol már kedvére síelhetett, sziklát mászhatott, vagy éppen a barlangokban mászkálhatott. Ezek mellett természetesen kivette részét a közhasznú munkából. Rövidesen tagja lett a TTE központi elnökségének, részt vett a kevélynyergi-menedékház építésében, a solymári Ördögtyuk barlang feltárásában. csak a II. Világháború akadályozta meg mindeme tevékenységében.

A felszabadulás után alapító tagja volt a Könnyűipari Minisztérium természetjáró szakosztályának. 1956 telétől az OTSH keretében alakult Magyar Természetbarát Szövetség egyik alelnöke lett. 1957-től a Nemzetközitúra Bizottság élén devizamentes-cseretúrákat szervezett először a szocialista országokba, majd Ausztriába, Franciaországba és Svájc-ba is. Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy ma az önálló Magyar Természetbarát Szövetség tagja a Természetbarát Internationalé-nak (NFI), és így a szervezett magyar természetbarátok is élvezhetik a világ természetbarát menedékházainak kedvezményeit.

Az 1987-ben önállóvá vált magyar természetbarát szövetségben már nem töltött be tisztséget. Sok éven át volt még elnökségi tag a Természetbarátok Meteor Turista egyesületében.
Nem hiszem, hogy van rajta kívül még valaki Magyarországon, aki 1928 óta tagja az osztrák Természetbarátok Turista Egyesületének, a Naturfreunde Österreichnek. Ők is nagy becsben tartják a most 90 éves tagjukat.

Székely Miklós
ÚJ VEZETÉS ZALÁBAN

Jakabfi Rudolf sajnálatos halála miatt megüresedett a Zala Megyei természetbarát Szövetség elnöki széke. Ezzel egyidőben Farkas Zoltán főtitkár is lemondott, így ezen a poszton is változás történt. 1999. szeptember 17-én tartottak választó közgyűlést. Az új elnök KISS LÁSZLÓ (Nagykanizsa), főtitkár NÉMETH ILONA (Zalaegerszeg) lett.FORMÁLÓDÓ RÉGIÓ

Szándéknyilatkozat

Bács-Kiskun, Békés és Csongrád Megye Természetbarát Szövetségeinek vezetői kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a jövőben együttesen kívánnak fellépni a természetjárás fejlesztését lehetővé tevő fórumokon és pályázatokon. Ennek érdekében előzetesen egyeztetnek minden, ezekhez a témakörökhöz kapcsolódó fontos kérdésben. Rendszeres tapasztalatcserét folytatnak, megvizsgálják a legjelentősebb túraútvonalak összekapcsolásának és új útvonalak kialakításának lehetőségét, közös tanfolyamok indítását, illetve rendezvények megtartását.

A közgyűlés elvi jóváhagyása esetén pedig céljuknak tekintik egy - a megyék önállóságát nem sértő - önálló jogi személyként működő regionális szervezet létrehozását.

Kelt: Ósükösdön. 1999. június 22-én.
Benedek Jenő Bálint Károly Boros László
MAGASHEGYI TÚRAVEZETŐI VIZSGA

Az MTSZ Gyalogtúra bizottsága közös magashegyi túravezetői tanfolyamot és vizsgát szervezett a romániai Kárpát Ligával, illetve a Zsil-völgyi Montan Club Floarea Reginei-vel.
Az elméleti előadások és a téli gyakorló túrák Magyarországon voltak, 1998 szeptember és 1999. május közötti időszakban. A magashegyi gyakorlat és vizsga Romániában, a Retyezát-hegységben volt 1999. augusztus 5-12-e között. A mentési gyakorlat a Salvamont Lupeni segítségével és közreműködésével történt, a vizsgabiztos Resiga George a Salvamont Lupeni vezetője volt.

A vizsgán nyolc személy felelt meg, majd vehette át az alkalmi magashegyi vizsgabizonyítványt. A magyar oktatók magashegyi túravezetői továbbképzésről szóló "diplomát" kaptak.

Ezúton is köszönetemet fejezem ki minden közreműködő személynek és szervezetnek, akik segítettek a tanfolyam és vizsga lebonyolításában. Külön köszönöm a romániai sportbarátaink segítségét, valamint közreműködését, akiket névszerint is szeretnék kiemelni: Nicu Jianu, Marincas Ludovik ("Lala Úr"), Resiga George és Zehe István.
Pálmai Vencel
gyalogtúra bizottság elnökeBARANYA VETTE ÁT A VÁNDORBOTOT 

Dunántúli megyék természetbarát vezetőinek találkozójának (1999. aug. 27-29.) ZALA MEGYE volt a rendezője. A véletlen játéka - névsor szerint - nemcsak a dunántúli megyék sorában az utolsó, hanem az országéban is. Ugyanakkor az évezred utolsó éve és lehet, hogy megyei szinten is utolsóként rendezett ilyen találkozót (a divatos régiók előretörése miatt!) talán sorsszerit az is, hogy Rudi bával sírba szállott az utolsó 50 évünk természetjáró mozgalma. Sportvezetőként több évtizeden át irányította Zala megye természetbarát életét. Súlyosbodó betegsége ellenére is pontosan megjelent a hivatalában és fáradhatatlanul szervezte a mozgalmat, így a mostani találkozót is. Ezen azonban már nem tudott résztvenni, mert 1999. júl. 30-án örökre itt hagyott bennünket. Nem halljuk többé ízes zalai tájszólását és karcos humorát. A temetését szerényen "elhallgatta" a család, de megőrizzük emlékét...

LOVÁSZI volt a találkozásunk helyszíne, a 300 zalai kisfalu egyike. 1937-ben alig 600-an laktak itt. Tulajdonképpen a különálló faluban ma sem laknak többen. De jött az olaj! Lovászi neve országosan ismertté vált, hogy röpke 25 évi tündöklés után újból feledésbe merüljön. Fél km-re a falutól felépült a lakótelep. Infrastruktúrája a szocialista időben mintaszerű volt: zöld-övezetbe bújtatott városka 1500 lakossal. A művház mellett egy kelet felé néző metal-szobor - "Napba /fényes jövő/ néző leány" - bal kezében virág volt (ma már nincs)...
LENDVA /Lendava/ Szlovénia egyetlen kisvárosa, ahol még számottevő magyar a lakosság él. Trianon előtt a Muraköz Zala vármegyéhez tartozott. Lendva a megye egyik járási központja volt Alsólendva néven. Várkastélya a hegy oldalra épült. Itt fogadtak bennünket és itt ismertették a látnivalókat. A vár átvészelte a török időket, ma múzeum, de sok terme még átalakításra vár.

A városka lakói buzgó lokálpatrióták. A kicsiny országban itt kel fel legkorábban a nap és felkiált - "Jó reggelt Szlovénia!" Megcsókolja Lendvát, az első kisvárost, amelyre rápillant, megsimogatja a szőlőket és rákacsint a gólyára, miközben a hársak koronáival fésülködik...
LENTI - a Kerka-vidék "fővároskája" (10 ezer lakos). Dinamikusan fejlődő regionális köz-pont. 1979 óta város. Termálfürdője új keletű és egyesek szerint vetekedni fog Zalakarossal. Mindenesetre az osztrákok már sűrűn látogatják és egymás után vesznek hétvégi házakat, mert a város tiszta és környezete csodálatos...

KERKA-MENTI TELEPÜLÉSEK SZÖVETSÉGE A 12 kistelepülés regionális jövő képét vázolta fel elnökük Tóth Sándor - Lovászi polgármestere. Miután a zalai olaj-vidék gyakorlatilag kimerült - tulajdonképpen rekonstrukciós elképzelések fognak - remélhetőleg - megvalósulni. A vidék erdősültsége épp kétszerese az országosnak /38 %/. Egyúttal ha-zánk legcsapadékosabb megyéje is /800 mm/. A turizmusnak nagy jövőt szánnak. Sajnos az új keletű turizmus nem jelenti a hagyományos természetjárást. A gyakorlatban inkább "autós turizmust" takar. A látnivalókhoz vezető út gyalogos, hegymászó megközelítése fá-rasztó és Időpocsékoló a modern ember számára... A beruházások közül kiemelkedek az M-70-es közút korszerűsítése, ami része lesz a Trieszt-Bp-Kijev E-5-ös tengelynek. A helyi turizmust is szolgálja a 60 km hosszú kisvasúti rendszer Lenti-Letenye közti gerinc vonal teljes kiépítése. Örvendetesen nőtt a kerékpárutak hálózata. A Kanizsa TE jóvoltából erre a találkozóra időzített új Dél-Zala térképen ezek már jelezve vannak. A térképen gyöngyszemekként csillognak a kis dél-zalai tavak. Mindezek a Ny-dunántúli természetvédelmi folyosó (Fertő - Mura/ fejlesztés) terveibe tagozódnak.

Szombaton délután kis ízelítőt is kaptunk a zalai táj varázsából, Bázakerettye megújulásából, a Budafai-arborétumból és a Kistolmácsi Szabadidő Központ szolgáltatásaiból.

VASÁRNAPI ÖSSZEGZÉS. A két esti kötetlen beszélgetést és a jövő év terveit Szabó Imre főtitkárunk foglalta össze. A 2000. év mindenképpen korszakváltónak ígérkezik. Tüzetes előkészítése alulról építkezik. Fő motívuma - "gondolkozz globálisan, de cselekedj lokálisan"! Vázolta a Gerevich és Wesselényi Alapítvány kapcsolatát és lehetőségeit. Régóta vitatott a racionális tagdíj kérdést is. A megyei vezetők percnyi információkban jelezték jövő évi főrendezvényeiket. Kiemelkedett Baronek Jenő meghívása a Gyalogtúrázók VII. Országos Találkozójára, valamint a Dunántúli megyék természetbarát vezetőinek meghívása, amit jelképesen a vándorbot átvételével nyomatékosított. Végszóként Horváth Zoltán alelnök köszönte meg a rendező  zalai vezetőknek a szíves és színes vendéglátást. Tengelic, 1999. szept.6.

Bodor Árpád


KÉKTÚRA HÍREK


Az Országos Kéktúra bánya-hegyi szakaszán (Gerecse-hgy.) a túra útvonala ismét a térképen jelzett nyomvonalon halad! A Kinizsi TE természetjárói - a kőbánya segítségével - újra járhatóvá tették az eredeti útvonalat. A bányaudvar balesetveszélye miatt a zöld sáv jelzés útvonala is módosult. Az erdészháztól a héregi elágazásig fonódik a kék sávval.

Többszöri észrevételezés miatt ismét közöljük, hogy a Cserhátban, a nagymezőpusztai bélyegző a Bableves Csárdában található!

Gyalogtúra Bizottság


IDŐPONT HELYESBÍTÉS

Az előző számban tévesen jelent meg az
Országos Gyalogos találkozó időpontja.
A helyes dátum:
2000. VI. 9-12.

A TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS IDEJE VÁLTOZATLAN: 2000. V.6.
SZEMÉLYI VÁLTOZÁS A SZÖVETSÉG KÖZPONTJÁBAN

Krachtusz Gabriella a központ titkárnője, gazdasági megfontolásból más munkahelyet keresett. Helyét 1999. augusztus 1-től KÁRPÁTI TÍMEA tölti be.


A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetbarát Szövetség 1998 évi közhasznúsági jelentését lásd az Északi Tájakon 1999. májusi számában.KÖZLEMÉNY

A Székesfehérvári Pénzintézetek V Meteor SE. közli, hogy az 1997. évi Szja.1% hozzájuk befolyt összegét - 176751 Ft-ot - az egyesület vérteskozmai kulcsosházának fejlesztésé-e használta fel.


ÜDVÖZLŐLAP A HÍRADÓ OLVASÓINAKTEGYOT - TEDOT 1999 - fényképes beszámolónkat lásd külön lapon.

Megjelent rovatunk új könyvismertetői:

Vadaskerti kerekezés és ... - Gyenes Péter élményeit lásd külön lapon.

Hol található az Encián túristaház ? - Retyezáti cikkünket lásd külön lapon.

Megjártuk a Hoverlát - Vrazsovits Gáborné Kárpátaljai túrabeszámolójának harmadik részét lásd külön lapon.


VISSZATEKINTŐ

155 ÉVE

1854. szeptember 5. Szuha (Pozsony megye) született BARTONIEK GÉZA
A Budapesti egyetem Pszihikai Intézet tanársegédje, majd polgári tanítóképző tanára. Az MKE Budapesti osztály választmányi tagja (- 1889 -)

150 ÉVE

1849. szeptember 24-én Szarvason született ZAVRINYI SÁNDOR
A késmárki líceum igazgató tanára. Az MKE titkára (1876-84) helyi képviselője (1884 -)

105 ÉVE

1894-ben született BODNÁR ISTVÁN DR.
Orvos. A Magyar Hegymászók Egyesülete titkára (- 1930 -) és háznagya, választ-mányi tagja (1927 -). Az MTE választmányi tagja. Az MTSZ tanácstagja (1923-41) Feltáró és kirándulási (1917 -), tanácstag (1936), az Alpin- és Túrasíelő, (1936-41),az Egészségügyi (1936-39), a Külügyi Bizottság tagja (1936-39). Cikkei a Turistaság és Alpinizmusban és a Turisták Lapjában jelentek meg.

90 ÉVE

1909. szeptember 21-én hunyt. Bp. CHYZER KORNÉL DR.
Balneológus, zoológus. Zemplén megyei főorvos, Sátoraljaújhely (1869 -92), majd a Belügyminisztérium egészségügyi osztályvezetője Az MKE Keleti Kárpátok osztály Beszkidi bizottság (1882 -), az osztály (1885-89) és az MKE központi választmányi tagja (1886-1900 -)
M: Magyar fürdőkről (1866 Bp.), Magyarország gyógyhelyei és ásványai (1871. Sátoraljaújhely).
I: Frissnyák Sándor: Ch.K. a tudós ismeretterjesztő (Bors. Szle. 1964.).

80 ÉVE
1919. szeptember 1. hunyt el Budapesten HOPP FERENC
A Calderoni látszerészcég tulajdonosa, utazó (hatszor utazta körbe a földet), Kelet-ázsiai gyűjteményét az állam adományozta. Róla nevezték el a Kelet-Ázsia Múzeumot. MKE Budapesti osztály alapítója.

65 ÉVE
1934-ben hunyt el BALKÁNYI JÁNOS
A Vértes Turista Egyesület titkára (- 1934)


A Természetbarát Híradó (ISSN 1217-0194) a Magyar Természetbarát Szövetség tájékoztatója.
Kiadja: a Szövetség Elnöksége.
Postacím: 1396 Budapest, Pf. 483.Telefon: (1) 311-2467 Fax: (1) 353-1930
Felelős kiadó: Szabó Imre
Felelős szerkesztő: Kalmár László Telefon: (1) 302-7990
(A Web változatot készítette: Hevesi Zoltán és Szabó Zoltán)
A Természetbarát Híradó nyomtatott példánya előfizethető a kiadónál.
Megjelenik havonta.Természetjáró folyóiratok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja