TEGYOT-TEDOT 1999

A rendező szemével

A találkozó helyszínének eldöntése után elkezdődött a lázas tervező és szervezőmunka. A feladat nagy volt. Egy olyan találkozót álmodtak meg a szervezők, mely minden szempontból példa lehet a további szervezések, a találkozók jövője szempontjából. Az elmúlt egy év alatt készült el - egy sokak által nagyon óhajtott - versenyszabályzat, melynek az "éles" kipróbálására is ezeken a találkozókon került sor. Szükség volt erre a szabályzatra, mert reményeink szerint ez megfelelő segítséget ad majd a szervezők számára a lebonyolításhoz és a résztvevőknek a felkészüléshez.

A találkozók népszerűsítése, az elkészült ismertető anyagok "célba jutatása" több módon is zajlott. A megyék képviselői az első összeállítást már novemberben megkapták a korábban már említett összejövetelen, amikor a megyék ifjúsági felelősei éjszakába nyúló vitatkozással, érveléssel véglegesítették a tervezetet. Az összejövetelen részt nem vevő megyéknek a TFSZ jutatta el a tervezetet és a felkészüléshez szükséges témakörök jegyzékét. Sajnálatos, hogy úgy tűnik néhány megyénél elakadtak ezek az információk, és nem kapták meg az igazán érdekeltek - a találkozókon részt venni szándékozók. Két hónappal később a szövetségek megkapták azokat a számítógépes elérhetőségeket, ahol a találkozó részletes programja megkereshető volt, és amit a szervezők a találkozók kezdetéig folyamatosan frissítettek. Április elején a megyei (fővárosi) pedagógiai intézetek hálózatán keresztül a szervezők eljuttatták a tájékoztatót minden általános és középiskolába, valamint a TFSZ-en keresztül a megyei szövetségekbe. A pedagógiai intézetek felhasználása azért szerencsés, mert egyrészt az iskolák hozzá vannak szokva az onnan érkező postákhoz, az iskolák egyéb jellegű versenyeinek felhívásai is ezen az úton érkeznek, másrész a postázás nem került külön költségbe, mert egyébként is postázott sok-sok egyéb levéllel érkezett meg az iskolákba. A fenti forrásokon túl egyéb helyeken is megjelentek a találkozókkal kapcsolatos híradások. Külön köszönet illeti azokat, akik erről gondoskodtak. Segítettek a népszerűsítés-ben a Sansz, a Természetjárás, és Természetbarát Híradó, stb. kiadványok hírei is. Talán ennek a sokirányú, időben megkezdett munkának volt köszönhető az, hogy szép számmal vettek részt a találkozókon diákok. A TEGYOT-on mintegy 350, a TEDOT-on pedig 230 fő volt. A csapatok száma a TEGYOT-on 60, míg a TEDOT-on 29 volt.

A szervezők tudták, hogy igen sok időt vesznek igénybe az előkészítő munkák. Jelentős erőket emésztettek fel a túraútvonalak festései, tisztításai, bejárásai. Nagyon nagy munka volt a találkozók támogatóinak a felkeresése, meggyőzése. Óriási energiát jelentett a feladatsorok összeállítása ( a számítógépes digitalizáláson keresztül, a fóliás lefedésig, a versenyanyagok és tájékoztatók sokszorosításáig), hogy megfelelő minőségben és menynyiségben álljon rendelkezésre az anyag a verseny időpontjára. Ezekkel a munkákkal párhuzamosan megkezdtük a találkozók engedélyeztetését. Mind a Nemzeti Park, mind pedig az Erdőgazdaság, és Felsőtárkány Község Önkormányzata megértően és segítőkészen állt a dologhoz. Gondot elsősorban az okozott, hogy a verseny egy részét magánerdőkben kellett lebonyolítani, és az erdőtulajdonosoknak nem tetszett, hogy több száz gyerek vág neki az erdőnek "letaposva az újulatokat". Végül azonban ők sem emeltek kifogást.

Ügyeltünk arra is, hogy megfelelő szervezőgárdát állítsunk össze, mely szakszerűen, az utasításokat pontosan betartva tudja és akarja a munkáját végezni. A szervezőket két csoportba osztottuk. Az egyik csoportba tartoztak azok, akik kint is aludtak a táborban és éjjel-nappal a lebonyolításban közreműködtek, a másik csoportba pedig azok tartoztak, akik egy-egy alkalomra jöttek ki a táborba segíteni. Különösen az első és második napot kellett nagyon átgondolni és összehangolni, mert komoly tervezést igényelt az éjszakai és nappali akadályverseny pontőreinek közreműködése. Kintalvással 18-20, kiutazással a két találkozón összesen pedig további 15-20 fő vett részt. A megfelelő létszámot nagyon fontosnak tartottuk, nem akartunk pontot őrizetlenül hagyni - tanulva a korábbi versenyek tapasztalataiból, amikor a versenyzők letépve a pontokat jelző bójákat, tönkretették a szervezők munkáját, lehetetlenné tették a versenyek értékelését. Másrészt viszont a pontokon való feladatmegoldás gyorsítására, zökkenőmentessé tételére minden pontra legalább két-három pontőrt állítottunk, és 5-5 feladatsort készítettünk. A szervezőgárda a következőkből állt: 3-4 aranyjelvényes és 4-5 bronzjelvényes túravezető, az iskola pedagógusai összesen mintegy 25, főiskolások közül 8, volt természetjárók közül, akik jelenleg már egyetemisták és főiskolások 6, általános és középiskolás diák 5 fő.

Meggyőződésem, hogy minden szempontból kifogástalan táborhelyet nem lehet találni. Ez a tábor sem volt az, de úgy gondolom, hogy a legfontosabb szempontoknak megfelelt. Amiért ezt választottuk az az volt, hogy a környező területről megfelelő és jó minőségű térképek voltak, amely szempont a verseny lebonyolítása szempontjából nagyon lényeges volt. Közel volt a településhez, de mégis önálló tudott maradni. Viszonylag jól megközelíthető volt Egerből, illetve a városismereti verseny alkalmával Eger a táborból. Jónak találtam azt is, hogy megfelelő mennyiségű kész szálláshellyel tudtuk fogadni az ide érkezőket (120 fő). Megfelelő méretű fedett hely volt a közös programokhoz. A legfontosabb gondnak azt találtam már a tervezés időszakában is, hogy viszonylag kevés szabad hely volt az önálló sátorozáshoz (a saját hozott sátrak felállításához). A problémát könnyíthette volna, ha a középiskolásoknál is jobban igénybevették volna a már meglévő szálláshelyeket.

Az étkezés színvonalát jónak találtam. Az iskolánkban is főző vállalkozóval oldottuk meg a csoportok étkeztetését. Úgy ítélem meg, hogy a reggeli és vacsora megfelelő minőségű és meny-nyiségű volt. Az ebédet nem tudták változatosabbá tenni. Fontosnak tartották azt, hogy "tépőzáras" legyen a konzerv a bonthatósága miatt, és ez leszűkítette a lehetőségeiket. Úgy gondolom, hogy a fizikai igénybevétel jelentő programok alkalmával biztosított üdítőital a résztvevők számára fontos és kellemes volt.

Összességében nagy dolognak tartom ma is, hogy az előző évi árszinten tudtuk biztosítani a részvételt. Ha figyelembe vesszük, hogy a diákság útiköltségei pedig az előző évihez képest csökkentek kedvezmény 50-ről 70 %-ra, akkor még némi csökkenéssel is számolhatunk.
A résztvevők hozzáállása, összetétele - ha egyáltalán a szervezőknek ilyet szabad, illik mondani - nagyszerű volt. Nem volt nyafogás, panaszkodás. Mind a két csoport résztvevői (gyerekek és kísérők is!) tették a dolgukat. Öröm volt számunkra, hogy szinte minden csoport minden versenyszámban és egyéb programban is részt vett. Számunkra örömöt, de egyúttal gondot is jelentett az, hogy igen sok kis gyerek vett részt a találkozón, - néhol még alsó tagozatosok is, - de ők is nyafogás nélkül dolgoztak. A csoportok felkészültsége nagyon változó volt. Fontos lenne visszahozni a korábban már bevált megyei találkozók rendszerét mert ez segíthetne a felkészülésben az országos találkozóra jelentkező csapatok számára is.

Kellemes meglepetés volt a középiskolások lelkesedése, és fegyelmezettsége is. Nem volt gond az alkoholfogyasztással sem. Kirívó fegyelmezetlenséget nem tapasztaltunk.

Szöveg: Papp László
Képek: Dorogi András

... és így látta résztvevő

Az első napi fáradságos utazás után a rendezők nem hagytak túl sok pihenőt. A nevezési procedúra (megkaptuk a találkozó kitűzőjét, pólóját, üdítőket, információs anyagokat) és a technikai értekezlet után mindjárt kezdetét vette a versengés.

Az éjszakai verseny nyitotta a rendezvényt rögtön az ünnepélyes megnyitót követően. Igen kemény követelményeket állítottak a rendezők a diákok elé. Az éjszaka folyamán csapataink vitézül küzdöttek, a felsőtárkányi sötétségben ügyesen tájékozódtak, de néhányan sajnos elszálltak. A csapatok hajnali 3-4 óra körül érkeztek vissza, talán egy kicsit hosszúra sikerült a verseny.

Másnap (inkább aznap) reggel már indulhatott is a második kör. Iszonyú fáradtak voltak a gyerekek, de fogukat összeszorítva küzdötték végig a nappali túraversenyt. Itt tájékozódási feladatok mellett a természetjárással összefüggő egyéb feladatokat is kaptak. Itt diákjaink jobban helytálltak, mint éjszaka.

Kedden délután viszont még nem pihenhettek a csapatok, az elméleti verseny nehézségei még előttük álltak. Kiemelkedett a mezőnyből a Viktória DSK, és meg kell említeni, hogy a szegedi csapatok az első 10-en belül végeztek. Talán oktatómunkánknak is köszönhető ez.

Szerdán a városismereti versenyben mérhettük fel felkészültségünket. Itt a szegediek hagyományosan jól szerepelnek, és mi hagyománytisztelők vagyunk! Közben gyerekeink megismerhették Eger szépségeit. A megfáradt versenyzők délután a strandon pihenték ki a fáradalmakat.

Csütörtökre tervezték a szervezők a teljesítménytúrát, amit az eső elmosott, csak egy közös kirándulás lett belőle egy időszakos forráshoz a Bükk 900-as csúcsai alatt.

Délután Szabó Imre részvételével eredményt hirdettünk, és másnap élményeinket mesélgetve indultunk haza, hogy megússzuk a másnap a lejtőkön lezúduló és a falvakat elöntő esőzéseket.

Néhány szó a szervezők munkájáról. A feladatok, szabályzat ebben az évben szolgált először keretül a szervezők számára. Ezt ők komolyan be is tartották, végre kipróbálhattuk, mit alkottunk meg tavaly októberben. A versenyszabályzat jól vizsgázott, de észleltünk hibákat is, ezeket javítani fogjuk. A szervezők zökkenőmentesen bonyolították le a versenyt, a résztvevők legnagyobb megelégedésére. Az egyéb programok szervezésében is élenjártak, volt itt barlangtúra, pincelátogatás, városlátogatás. Hosszú évek óta a legjobb rendezvényen vehettünk részt, köszönet a szervezőknek.

A "TOBOZ" nyomán

A DÍJKIOSZTÁS ÉS A TÁBORZÁRÁS PILLANATAI, KÉPEKBEN

 

 

 

 Termeszetbarát Híradó 89. szám, 1999. szeptember
TEGYOT 1999 kiírása
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja Magyar Természetbarát Szövetség honlapja Magyar Természetbarát Szövetség honlapja Magyar Természetbarát Szövetség honlapja Magyar Természetbarát Szövetség honlapja Magyar Természetbarát Szövetség honlapja Magyar Természetbarát Szövetség honlapja Magyar Természetbarát Szövetség honlapja