Megjelent

MEGJELENT

Könyv- és térképismertető

 

Megjelent 1996-ban
Megjelent 1997-ben
Megjelent 1998-ban

Barlangolás a Bükkben
Terepmegfigyelési füzet
Természet (a MK. kalauz sorozata)
Zöld szemmel
A Czárán Alapítvány új könyve
Új térkép a Nyugati-Mátrából
A Kőszegi-hegység
Barangolások a Bihar-hegységben
Gyalogolni jó - Móricz Zsigmond túrafüzet
Ság-hegy, Kemeneshát, Kemenesalja
Túrázás, táborozás egészségtana, elsősegélynyújtás
Somogyi túrakalauz 1.
A síkvízi alapoktól a vadvízi kajakozásig
A Torockói-hegység és a Tordai-hasadék
A Kárpát-medence természeti szépségei
Nyugat Pest megye útikönyv
2000 felett (falinaptár)
Jelzett turistautak Csongrád megyében
Az őrség
A táborszervezés, táborvezetés módszertana

A Csongád megyei honlapról:

A Börzsöny és az Ipoly völgye turistaatlasz és utikönyv
A Cserehát turistakalauza
Dél-Alföldi kerékpártúrák
Erdély hegyei 4 - 5.
Erdély hegyei 6.
Erdély hegyei 7.
Erdély hegyei 8.
Erdély hegyei 9.
Erdők, hegyek sportjai
Hajdú-Bihar Megyei Alföldi Kéktúra
Határok nélküli régiók (Magas-Tátra)
Hegykoszorú a város körül
Jelzett turistautak Csongrád megyében
A Kőszegi-hegység
Az Őrség és a Vendvidék
Ság-hegy, Kemeneshát, Kemenesalja
Székelyföld utikönyve I-II.
Túrázás, táborozás egészségtana, elsősegélynyújtás
Vasutak az Ipoly vidékénBARLANGOLÁS A BÜKKBEN

(szerkesztette: Balogh Anikó és F. Nagy Zsuzsa)

Rajongok a Bükk-hegységért, szeretem a barlangi túrákat, és jórészt ismerem, tisztelem a könyv alkotóit, tehát elfogult leszek. Ám a könyv színvonala ezt megengedi.

Hazánk bő háromezer barlangjából több mint ezer a Bükkben található. Így talán nem véletlen, hogy a hatalmas természeti kincs és a miskolci Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület egymásra talált e kiadványban is. A könyv "elsősorban a túrázó fiatalok, csoportok, természetjáró tanárok, szülők felkészüléséhez, tájékozódásához szolgálhat segítségként. Nem csupán útvonalakat kínál számukra, hanem a természettudományos érdeklődés kielégítése végett megfigyelni érdemes jelenségekre, az élő természet értékeire is felhívja a figyelmet csakúgy, mint a védelmük fontosságára".

Az alcím önmagáért beszél: "Túraajánlatok a barlangokat is kedvelő természetjáróknak". Ám mielőtt elindulunk a föld gyomrába, fel kel készülnünk. A könyv első harmada ebben segít: szól a barlangok jogi és természeti védelméről, a szükséges minimális felszerelésről, a nemzeti parkról, a hegység földtanáról, karsztjáról. Ez utóbbi téma talán nagyobb figyelmet és terjedelmet igényelt volna. Mindegyik rész rövid elméleti bevezető után korszerű, gyakorlatias ismereteket tartalmaz. A legterjedelmesebben a denevérekről szólnak, ám ez talán érthető a népszerű, de nem igazán ismert repülő emlősök védelmében.

A fő témát, a tíz túra komplex leírását (földtan, növénytan, régészet stb.) a középső rész tárgyalja. Ez a rész igazi kincs, mert a hegység azon barlangjait járja sorra, melyek érdekesek, biztonságosak, speciális felszerelés nélkül bejárhatók, könnyen fellelhetőek, és többnyire nem a fokozottan védett zónában vannak. Bármelyik túrát merem javasolni, mert szép, tartalmas programot ígérnek. A túraajánlatok a legújabb térképek segítségével sikeresen megvalósíthatóak.

A záró harmadik rész praktikus tudnivalókat közöl a barlangokkal foglalkozó szervezetek, közérdekű szervek telefonszámairól, az idegenforgalom számára kiépített barlangokról, a helyi közlekedésről és turista szálláshelyekről. Ez utóbbi táblázat újdonságokat is tartalmaz.

A kiadványt irodalomjegyzék és térképvázlat teszi teljessé.

Ha figyelembe vesszük, hogy mennyi tartalmi értéket rejt e könyvecske, s mindezt milyen szép kivitelben (fotók, karikatúrák, kiemelések, tördelés), akkor méltán merem ajánlani a természetbarát szakirodalom eme gyöngyszemét minden túratársamnak.

Szerencse fel, túra le az örök éjszaka birodalmába!

A könyv beszerezhető Marcel Loubens Barlangkutató Egyesületnél (250 Ft), érdeklődni lehet: Balogh Anikónál, Telefon:(46) 369-009, vagy budaspesten a Magyar Karszt- és barlangkutató Társulatnál (ára 300 Ft), Fő u. 68. Telefon:(1) 201 9493

Németh ImreTerepmegfigyelési füzet

Dunakanyari táborozásokhoz, terepgyakorlatokhoz, kirándulásokhoz
(Szerk.: Szentendrey Géza, Menráth Réka, Néder Katalin)

Létezik egy nagyon szimpatikus, erősödő, a mi értékeinkért is dolgozó mozgalom, az erdei iskolák mozgalma. Egyre több, egyre értékesebb kiadványuk jelenik meg. Ezek sorába tartozik a Dunakanyar Erdei Iskola Egyesület most ismertetendő kiadványa, mely azzal a céllal készült, hogy segítsen tájékozódni a visegrádi közeli erdei iskola környezetének megismerésében.

A "terepfüzet" számomra egyik legértékesebb része a Bevezető. Másfél oldalban ennyire közérthetően még nem olvastam az ökológiai szemlélet lényegi ismertetését. A folytatás sem rosszabb: Visegrád történelme minden alapvető információt megad, hogy a hely szellemét megértsük és értékeljük. A földrajzi rész címe megtévesztő (éppúgy, mint Vörösvári-völgyről beszélni Vörösvári-árok helyett!), mert inkább földtani, vagy méginkább kőzettani leírást ad. A "Védett területek" fejezet elsősorban definíciók segítségével rendszerezi a tudnivalókat, néha talán elkomolykodva a témát: pl."allúvium, klímahatár, puffer II. zóna", de ilyen az ötsoros nemzeti park megfogalmazás is. Ügyes, mert jól használható rész a "Növénytársulások", amely tizenegy oldalon 9 típusos társulást mutat be. A "Gyógynövényeink" fejezet - két oldalban - kissé súlytalanná sikerült. Ennek pozitív ellenpéldája a talajról szóló fejezet. A "Vízi életközösségek" téma elől nagyon hiányzik - a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban vagyunk! - egy általános, vizekről szóló (hidroszféra) rész. Ráadásul a cím is megtévesztő, mert nem életközösségeket, hanem fajokat mutat be. A "Mikroszkópos vizsgálatok" ügyes, kedvcsináló leírást ad a parányok "vadászatához." A "Vízkémiai vizsgálatok" egyszerűsége és hasznossága példaértékű. Hasznos a válogatás és a fajleírás "A rovarok" fejezetben éppúgy, mint a "Kétéltűek, hüllők" és "A Pilis madárvilága, madárvédelem" című fejezetben. (Erősen vitatható - mert nem él a területen - a vipera fotó.) Stílusában, műfajában eltér az eddig tárgyalt fejezetektől a "Madárgyűrűzés" rész. Előnyére. Az "Odútelep vizsgálata" gyakorlatias ismereteket nyújt nekünk felnőtteknek is. Ehhez képest erőltetettnek tűnik a "Köpetelemzés", mert az felkészült szakember nélkül bizony csak kontárkodás. Hasznosabb a "Vadles" fejezet. Akkor is, ha az igen gyakran látható kisemlősök között írja le a nyusztot, hermelint és a nyestet. A farkasnyom bemutatása minden kommentár nélkül, mert felesleges, zavaró. "A gombák" fejezet nem csak a terjedelmi okoknál fogva tartozik a kevésbé sikerült részek közé. (Pl.: a gyilkos galóca veszélyt csak a nyárra datálják, pedig a gombanaptárak is júniustól október végéig jelzik várható előfordulását.) A "minden jó, ha vége jó" elv alapján az "Erdőgazdálkodás" fejezet igazi remeklés. A bemutatott fejezetek utáni feladatok az ismeretek elmélyítését szolgálják ügyesen.

A szerzők szerint a "természetjárás a természet megismerésén túl segíti egészséged védelmét, edzettséged növelését, szabadidőd hasznos és kultúrált eltöltését, hazád megismerését." Mivel ez épp úgy igaz, mint a könyv természetbarát értékei, ezért ajánlom beszerzését !

Cím: Dunakanyar Erdei Iskola Egyesület, Dunakanyar Erdei Iskolája.
2025 Visegrád, Apátkúti völgy Pf.: 47. Tel/fax: (26) 397-430


Természet
a Magyar Könyvklub kalauz sorozata

A sorozatban megjelenő könyvek: Fák, Gombák, Szárazföldi madarak, Ásványok, Emlősök, Vízimadarak, Lepkék, Bogyósok, Vadontermő zöldségnö-vények, Gyógynövények, Tengeri halak, Kövületek, Kétéltűek és hüllők, Füvek, Édesvízi halak, Rovarok, Csillagok, A vizek világa, Élet és túlélés a természetben (ökológia) stb.

Azért merem elsősorban ajánlani a sorozatot, mert (a szép kivitel, a megfizethető ár, az ideális méret és kötés, és a korszerű tartalom mellett), az utolsó két kötet az új, ökológiai látásmód szolgálatában áll: úgy ábrázolja a természetet, ahogy az valójában létezik: egységben, összefüggéseiben. Így aki tudásszomjjal, önmagát továbbképző túravezetőként forgatja e könyveket, az nem fog csalódni. Nem könnyű, de az érdeklődők számára élvezetes olvasmány; komoly tudománnyal gazdagít, élményszerű. Könnyedén fedezzük fel emberi létünk egyik súlyos paradoxonját, hogy míg az összes

többi élőlény környezetéhez alkalmazkodva marad fenn, addig az ember a környezetét igazítja (vélt-valós) igényeihez.

A könyvek egyetlen gyengéje - ha ez az -, hogy német sorozat révén döntően német honi példákat hoz fel. A magyar változat munkatársai ezt hazai példák segítségével orvosolják.

Németh ImreZöld szemmel

(környezeti neveléshez)

Ne ijedjünk meg a címtől! A szerzők ugyanazt vallják, mint mi természetjárók: "a ... rendkívül fontos környezet- és természetvédelmi tűzoltó-munka mellett a legfontosabb a szélesebb társadalmi rétegek ökológiai szemléletének kialakítása, tehát az emberek környezetei nevelése. ... Ez a könyv azzal a céllal készült, hogy támpontokat, ötleteket adjon a tanórán kívüli foglalkozásokhoz, leg-vetélkedők, versenyek megszervezéséhez."

A célt elérték az alkotók, ezért merem javasolni az összeállítást.

A "Fejtágító" című rész tudományos igényű, de közérthető munka. Értelmezi, magyarázza a környezeti nevelés céljait és alapelveit, stílusait és módszereit, követelményeit és kívánalmait, valamint áttekinti az életkori sajátosságokat e területen. Vallja, hogy nincs egyedül üdvözítő módszer, a személyiség egészét kell gondozni, fejleszteni. (Ha a természetbarát mozgalomnak van jövője, pontosan e lehetősége miatt van!)

A második rész egy három oldalas kormányzati dokumentumot tartalmaz, az alábbi címmel: "Állásfoglalás a környezeti nevelésről".

A "Táborok, foglalkozások" című résszel már teljesen "hazai pályán" vagyunk. Igazi kiforrott, megtapasztalt turista ismereteket kapunk a táborok szervezése-vezetése területéről. Fontosabb alcímek: táborépítés, napirend, személyi feltételek, engedélyek, felszerelések, tábori infrastruktúra, napi programok (növényes, állatos, földtanos, néprajzos, csillagász, stb.). Hasznos tanácsokat kapunk az irányított szabadidő tartalmas eltöltéséről is: esti mesejátékok, szertartások, ismerkedési játékok. Ritka "csemege" a 36 kipróbált tábori recept 50 főre!

Az "Akadályversenyek szervezése" című rész is hasznos tanácsokkal lát el minket főleg gyakorlati feladatok, példák segítségével. Ugyanakkor kár, hogy több pontatlan, hibás kérdést, ill. megoldást is találtam, tehát érdemes kritikával szemlélni a konkrét javaslatokat!


A Czárán Alapítvány új könyve

A Nagyváradon működő Czárán Gyula Alapítvány ez évi meglepetése Klein Zoltán Emlékek a Bihari hegyekből összeállítás kiadása.

A szerző meghatározó szerepet játszott a II. Világháború után a hegység turistaútjainak kialakításában. Néhány elbeszélését, visszaemlékezését korabeli fényképeket és verseit tartalmazza a könyv.

Kapható az MTSZ központjában. Ára 600 Ft.


ÚJ TÉRKÉP A NYUGATI-MÁTRÁBÓL

Örvendetes tény, hogy egyre bővül a hazánkat bemutató és díjmentesen hozzáférhető térképes kiadványok kínálata. Az Info-Map sorozatban Magyarország egy-egy kis részletét, idegenforgalmilag számontartott szegletét ismerhetjük meg. A képekkel és térképpel illusztrált színes prospektusok kivitele azonban sokszor el-nagyolt és - bár mód lenne rá - a színezésük is gyakran kifogásolható. Vannak azonban kivételek is: például a tavaly megjelent Visegrád és környéke 1:10000-es méretarányú, illetve a nyomdából most kikerült Mátra-szentimre és környéke 1:16000-es léptékű térképe. Mind a kettő az Info-Map sorozatban jelent meg, ám térképi tartalma a forgalomban lévő legjobb kartográfiákat is felül múlja. Természetesen a nagy méretarány lehetőséget biztosít a terep tüzetesebb ábrázolására. Az említett munkáknál valóban látszik is az erre való törekvés. A Mátraszentimre és környéke tíz rét hajtogatott térképlap felöleli a Galyatetőtől Mátrakeresz-tesig és a Mátraalmás-Ágasvár vonalától a Gyöngyösoroszi-hoz tartozó Károlytáró lakótelepig terjedő részt. E kiadványban megtaláljuk a Nyugati-Mátra legtöbb és legköz-

mertebb turista látványosságát. A színtvonalak 10 méteres megjelenítésével a domborzat könnyen áttekinthető. A kezdő turisták is jól eligazodnak a jelzett utak eredeti színükben való feltüntetése révén. Bár a turista utak mindenhol a hagyományos piros vonallal lettek kiemelve, ám a kisérő kockákban ugyanazt látják a térkép használói, mint amit a valóságban is követni szeretnének. Az egyes községek és üdülőhelyek összes utcáját név szerint megtaláljuk, sőt a hátoldalon mindezt jegyzékből is kiolvashatjuk. Több hasznos információ teszi igazán praktikussá e kiadványt. Többek között a kisvasúti menetrend, a csatlakozó turista utak jelölése és a régi iparvasutak feltüntetése.

Természetesen hibákat mi is észrevettünk, de ennek ellenére minden mátrajáró kirándulónak ajánljuk a beszerzését.

Kertész IstvánA KŐSZEGI-HEGYSÉG

A szombathelyi kiadó immár második turista kalauzával jelentkezik. Az Őrség és Vendvidék után a Kőszegi-hegységről szólót vehetjük kezünkbe. 1928 után újra!

A kétszáz oldalnyi zsebkönyv hasznos információkkal szolgál a határon túli részekről is.

Számos fekete-fehér és néhány színes kép teszi teljessé.

A harmincegy túrajavaslat mellett szállásjegyzéket is tartalmaz.

Természetbarát ára: 740 Ft, kereskedelmi ára 790 Ft.


BARANGOLÁSOK A BIHAR-HEGYSÉGBEN

Czárán Gyula születésének 150. évfordulójára megjelent műanyag-spirál kötésű könyv második, bővített kiadása. A puha kötésű B/5 méretű 175 oldalnyi anyag néhány Biharra vonatkozó cikkel és sok képanyaggal egészült ki. Kitűnő segédlet a függelékként megjelent magyar-román és román-magyar névmutató és a könyvészeti szemle.

Könyvárusi forgalomban nincs.

Korlátozott számban a szerkesztőségben kapható. Ára 1000 Ft.


GYALOGOLNI JÓ.
MÓRICZ ZSIGMOND TÚRAFÜZET

Tetszetős, európai színvonalú kiadvánnyá sikeredett a Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Természetbarát Szövetség igazoló könyvecskéje. Nemcsak a borító teszi szó szerint is színessé, hanem a túra leírás mellett színes térképvázlatok segítik az eligazodást.
Beszerezhető a megyei szövetségnél: 4400 nyíregyháza, Mártírok tere 9. Pf. 136.SÁG-HEGY, KEMENESHÁT, KEMESNESALJA

A szombathelyi B.K.L. Kiadó túrakalauz sorozatának harmadik gyöngyszeme. Ez a könyv is hiányt pótol. Az előzőekhez hasonló, szerkesztői elvek alapján készült. Technikailag talán ez a legsikerültebb darab. A fényképek ebben a legjobbak.
225 oldal. Ára: 840 Ft.


TÚRÁZÁS, TÁBOROZÁS EGÉSZSÉGTANA, ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Egri Kiss Tibor dr-t, akönyv szerzőjét nem kell bemutatni, hiszen az aranyjelvényes túravezető, kiváló természetjáró a Híradó "házi" szerzői közé tartozik. A 155 oldalnyi szakanyag gyakorlatilag kiterjed a természetjárás minden ágára. Nagy haszonnal forgathatja kezdő és haladó túravezető és köznapi túrázó egyaránt. Beszerezhető az MTSZ központjában, ára: 450 Ft


SOMOGYI TÚRAKALUZ - 1.
ROCKENBAUER PÁL DUNÁNTÚLI KÉKTÚRA
SOMOGY MEGYEI SZAKASZA

A túra leírása mellett színes térkép betétek segítik az olvasót a tájékozódásban. Az érintet községek rövid ismertetésén túl, az útvonallal kapcsolatos élménybeszámoló teszi teljessé a Hevesi Zoltán által összeállított 35 oldalas, A/5 méretű kiadványt. Beszerezhető a Somogy Megyei Természetbarát Szövetségnél, illetve a Meteor Természetbarát Turista Egyesületnél: 7400 Kaposvár, Fő u. 34. Bakonyi János elnök.
Amint a címben szereplő 1. szám mutatja további túrakalauzok várhatók. A tervek szerint a 2. számú füzet a Dél-dunántúli Piros Túra Somogy megyei szakaszát, a 3. számú füzet az egyéb megyei jelzéseket mutatja be.


A SÍKVÍZI ALAPOKTÓL A VADVÍZI KAJAKOZÁSIG

A szerző főiskolai tanár, gyakorlott vízitúrázó.

Könyve a korszerű vizitúra oktatás hézagpótló ismerettára. Élvezetes stílusban, gazdag fekete-fehér és színes képanyag kíséretében mutatja be a túrakajakozás technikai ismereteit, fortélyait kiegészítve némi meteorológiai alapismerettel és a vízből mentés és az újra élesztés gyakorlati fogásaival.

Valóban az alapoktól, a ma oly népszerű vadvizek leküzdéséig felöleli mind azt amit e tárgyban tudni kell.

Kapható az MTSZ központban

Ára: 1900 Ft.


A TOROCKÓI-HEGYSÉG ÉSZAKI RÉSZE ÉS A TORDAI-HASADÉK

A Dimap sorozat legújabb darabja megint egy olyan erdélyi tájat ábrázol amelyről eddig nem jelent meg turistatérkép. A kiegészítő Tordai-hasadék térképe 1:5000 méretarányú.

Sajnálatos, hogy az alkalmazott erdő ábrázolás nem csak szokatlan de nem is vált be. Az erdős részek kevésbé ütnek el fedetlen területektől, ezzel nehezítik a térképolvasást.

Kapható az MTSZ központban.


Nagy Gy. György:

A Kárpát-medence természeti szépségei

A nyár nekünk a táborok, vándorlások, expedíciók időszaka. Én most mégis egy inkább a szomorkás, zegernyés időkre való könyvet ajánlok, melytől a szépség révén gyönyörűséggel telik meg a szív.

"Ez a könyv - a szerző Természeti szépségeink című, korábbi, nagysikerű kötetének folytatásaként- a korszerű ökológiai szemlélet szerinti sorrendben, élményszerűen, kitűnő természetfotókkal és szakszerű szöveggel vezeti végig az olvasót a Kárpátmedence növényeinek, állatainak, életközösségeinek világán." írja ajánlásként Eifert János a Magyar Fotóművész Szövetség elnöke.

S valóban: az egyes képek élményéből egy gazdag, megismerendő és megvédendő természeti világ képe áll össze. A fotók azon szépségeket rögzítik, melyek mellett hátunkon a tömött hátizsákkal néha, elmegyünk. Vagy, ha meg is állunk gyönyörködni, akkor az idők folytán halványul az emlékezés varázsa. Hiteles képek, élményszerűen komponálva - a felfedezés, avagy a visszaemlékezés melengető érzését nyújtják a szemlélőnek az alföldi síkoktól a kárpáti bércekig. A művész tisztelettel, szeretettel és tehetséggel alkotta képeit, így varázsolva elénk az újra és újra felfedezendő Kárpátok csodavilágát.

Ezen teljesítményéért Nagy Gy. Györgyöt a természetjárók társadalma tiszteletbeli tagjának tekintheti.

Ezért is kár a szövegben előforduló pontatlanságokért. Az elrettentő példa: az egyik képaláírás az utóvulkáni működés borvizeit karsztjelenségként értelmezi. Néhol bíborban túl gazdagra sikeredett a színbontás-keverés. S bár csak elvétve, de van életlen kép a kötetben, mely igazán nem illik a könyvre jellemző, egyébként magas fotó- és nyomdatechnikai szinthez.

Ha van a könyvpiacon ajándékozásra méltó mű legjobbjaink jutalmazására, akkor ez a fotóalbum az.

Csak tessék felnyitni, s már indul a túra!

Németh ImreNYUGAT PEST MEGYE ÚTIKÖNYV

Sajátos szerkesztésű, sok fényképanyaggal és település térképpel ellátott 140 oldalnyi könyv még a táj ismerőinek sok új ismeretet nyújt. Budajenőtől pesthidegkútig bemutatja a térség településeit. Ízelítőt ad a táj név-legendáiból. Bemutatja a volt és meglévő nevezetesebb vendéglőket, borpincéket, egyszer volt turistaházakat. Segítségével megismerhetjük a barlango-kat, kilátókat, kápolnákat, kálváriákat, forrásokat, nevesebb temetőket, régi sírköveket, állat- és növényvilágot.
11 kirándulási és gyalog-, két kerékpár és egy autós túra aján-lat mellett bőven szolgál tanácsokkal használható ismeretekkel kezdőknek és haladóknak egyaránt.
A mellékletet képező kétoldalas térképekről lemaradt a mértearány, ennek ellenér kellő áttekintést nyújtak. Az egyik ki-vágat Pusztazámor - Diósd - Csobánka - Úny térségét öleli fel - inkább plakát jellegű: Páty - Zugliget - Nagy-kevély - Tinye által határolt területe ábrázolja, piros pontozott vonallal tüntetve fel az ajánlott túra útvonalakat, ezen nincs szintvonal. Egyik térkép sem tartalmazza a jelzett túristautakat.

A Bedő István szerkesztette könyv könyvesboltokban kapható.2000 FELETT...

a címe SZENDRŐ SZABOLCS nagyméretű, jövő évi falinaptárának. A most is csodálatos hegyi képeket tartalmazó naptár korkátozott számban, 1.200 forintos áron kapható a szövetség központjában.


JELZETT TURISTAUTAK CSONGRÁD MEGYÉBEN

Újabb hasznos kiadvánnyal jelentkezett a Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség. Gyakorlatilag ez a 30 oldalas, A/5 méretű füzet megyei természetjáró kalauz. Színes sematikus útvonal térkép mellett tényleges térképi ábrázolás és szöveges bemutatás, valamint több kép segít eligazodni és csinál kedvet az egyre inkább fejlődő Csongrád megyei turistautak bejárásához. Komoly segítség az e tájon túrázóknak. Egyben bizonyíték arra, hogy ma már az Alföld is beletartozik a magyarországi turistaterületekbe.

Az összeállítás és szerkesztés Rosztóczy András szellemi és gyakorlati munkáját dicséri.

Korlátozott számban beszerezhető a Csongrád Megyei Természetbarát Szövetségnél. Posta cím: 6701 Szeged Pf. 548. Érdeklődni lehet szerdánként, 1630 és 1830 óra között a következő telefonszámon: (62) 425-707, esetleg a szerkesztő e-mailjén: rosa@in1st.szote.u_szeged.hu

Csongrád megye jelzett turista útjai - a CsmTSz honlapjáról.CSISZÁR KÁROLY: AZ ŐRSÉG

A Változó Világ sorozatban 26. tagjaként megjelent, zsebkönyv (A/5) méretű, 128 oldalas könyvecske nem utikalauz, inkább helytörténeti jellegű kiadvány. 7 fejezetben tárgyalja az Őrség népességének alakulását, településeit, az itt élők szokásait, ételeit, a táj földrajzát, védelmét, gazdálkodását és jövőképét. Az őrségi arcképcsarnok című rész bemutatja azokat az embereket a szerző szerint, de a teljesség igénye nélkül sokat tettek az Őrségért.

A "Tájvédelem és turizmus" című fejezetrészben - az időközi változások figyelembevétele nélkül - közli a nemrég megjelent utikalauz túra leirásait. Elsősorban a helytörténet iránt érdeklődő turistáknak ajánljuk. Könyvárusi forgalomban kapható. 


Bodor Tamás: A táborszervezés, táborvezetés módszertana
(Kezdőknek és érdeklődőknek)

Bár gyakorlott táborozónak, táborvezetőnek vallom magam, mégis nagyon megijesztett a szerző, mikor művét elolvastam. A sokéves tapasztalat után is megdöbbentett: mennyire veszélyes, nehéz dolog a táborok vezetése. Ám a könyvecske azért készült, hogy ebben segítsen: "Elemzi tehát a táborok vezetésével, szervezésével összefüggő feladatokat, a gyakorlati tudnivalókat. Magyarul: mi mindenre kell addig is gondolni, amíg valakiről elmondható: táborvezető lett."

Bodor Tamás a maga pedagógiai, vezetői gyakorlatával maradandót alkotott: színvonalas, hiánypótló kiadványt írt a táborok vezetői részére. Az anyag gyakorlatias, ám mégsem nélkülözi az elméleti megalapozottságot. Aki megértette a kiadvány pedagógiai, vezetéstudományi üzenetét, megfogadja a gyakorlati tanácsokat, az nem csinálhat rossz tábort. Pedig nehéz - bár igen hálás dolog - eredményes tábort csinálni. Igaz, az 54 oldal nem a természetbarát táborokról szól, ám azok vezetéselméleti és gyakorlati ismereteit tudatja az olvasóval konkrét esettanulmányok feldolgozásával. Van mit tanulnunk belőle! Forgassuk rendszeresen. Ha másért nem, a tudatosságért! Ezt segíti az anyag felépítése is:

I. A tábor előkészítése, szervezése II. A tábor lebonyolításának módszertana III. A tábor értékelése, lezárása IV. Felhasznált irodalom V. Felhasznált jogszabályok VI. Mellékletek

(Ennyi tudomány hallatán joggal vetődik fel a kérdés: nem kellene-e szövetségünknek a táborvezetőket éppúgy minősítenie, mint teszi azt a túravezetőkkel. Ugyanis a természetbarát szervezetek táborai sokkal összetettebb vezetési feladatok, mint a túrák.)

Képzéseinken, továbbképzéseinken e kiadvány - érzésem szerint - tartalma, színvonala miatt nehezen pótolható, így könyvespolcunkon a helye. Igaz, jó lenne a könyvecske diktálta szinten olvasni a szakági táborokról, vándortáborokról, természetbarát találkozók megvalósításáról. Ám ez már nem Bodor Tamás feladata. Akkor kié is? Németh Imre A kiadvány megrendelhető: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Jegyzetbolt, 9700 Szombathely, Károli Gáspár tér 4. Tel.: 313-892/266 


Természetjáró folyóiratok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja