Természetbarát Híradó

80. szám

1998. november

Kalmár: Kilátó a HármashegyenVERS

Pödör György: Őszi szonett

Elnökségi hírek

IN MEMORIAM

Dr. Dékány Mihályné Stegmüller Vilma
Ifj. Bódis József

HÍRCSOKOR

Közlemény az 1% felhasználásáról
Nemzetközi kapcsolatok
A természetjárás megbecsüléséről
Telefonszám-változás
Megjelent a Szendrő Szabolcs Naptár
Zempléni tortúra
Védnökség alatt a Darázs-kút
Tanösvény a Hármashegy alján
Mi az a GPS - avagy tájékozódás (ma)holnap
Természetvédelmi információs rendszer a Káli-medencében

MEGJELENT

A Káli-medence részletes utikalauz

ÚTON

A Káli-medence
Hegyestű - geológiai bemutatóhely
Az Ó-bükk és a Medves tájain
Borsod ? Világos!
Der Rennsteig - Németország legnépszerűbb turistaútja

TÚRISTA DAL

Hull a hó a messzi fenyvesbenELNÖKSÉGI HÍREK

A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE a soron lévő ülését november 21-én tartotta.

Jelen voltak:

Georgiades Gábor alelnök, Szabó Imre főtitkár, Baronek Jenő, Csávás István, dr. Dénes György, Hluchany József, dr. Juhász Ágnes, Kiss Gyula, Kovács Tamás, Kovács Tamás Attila, Maulis János, Pálmai Vencel, Quitt András, Rakaczky István, Szilágyi László, DR. Tóth József elnökségi tagok, Bittó Sándor a Számvizsgáló Bizottság elnöke, Bognár Mária gazdasági vezető, Kalmár László titkár, Krachtusz Gabriella jegyzőkönyvvezető.

Napirenden volt:

A Számvizsgáló Bizottság tájékoztatása az I-IX. havi gazdálkodás ellenőrzéséről (ea.: Bittó Sándor)

Az 1998. október 3-i elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása (ea.: Szabó Imre)

Főtitkári tájékoztató az 1998. szept. 21 - nov. 6. közötti időszak munkájáról (ea.: Szabó Imre)

Az Ifjúsági és Sport Minisztérium létrehozásáról szóló törvénytervezet megvitatása

Az elnökség 1999. I. félévi munkatervének elfogadása (ea.: Szabó Imre)

A természetvédelmi igazgatóságokkal, nemzeti parkok igazgatóságaival kialakult munkakapcsolat, együttműködés tapasztalatainak megtárgyalása

A megyei szövetségek helyzete, a megyei sportszakigazgatással való együttműködés tapasztalataiIn Memoriam

DR. DÉKÁNY MIHÁLYNÉ STEGMÜLLER VILMA
1911 -1998

Az Aranyjelvényes Túravezetők Klubjának hűséges tagja, a budapesti pedagógus természetjárók egyik jól ismert vezetője 87 éves korában elhunyt.

Több mint fél évtizeddel korábban férje oldalán a Magyar Turista Egyesület Kékes csoportjában már szervezett természetjáró volt. Egy ideig Veszprémben élt, ahol az ottani pedagógus Fáklya Egyesületben túrázott, majd Budapesten az Észak Pesti Pedagógus természetbarátait vezette jó 20 éven át.

Különböző szervezetekben nagyon sok előadást tartott amikor fiatalokat és felnőtteket hazaszeretetre, turista szakmai ismeretekre, valamint etikára nevelt.

A Magyar Természetbarát Szövetségben elsők között szerzett nemzetközi túravezetői, majd aranyjelvényes képesítést.

Thuróczi LajosIFJ. BÓDIS JÓZSEF
1963-1998

Az Igen Klub Kulturális Egyesület Természetjáró és Kerékpáros Szakosztályát 1996-ban alakította meg. Gyakorlati túrázóként több száz fiatallal szerettette meg a természetet. Csak a szakosztályában 44 túrát vezetett le, melyeket előzetesen gondosan lejárt. Nyolcvan oldalas túranaplója csemege lehetne a természet szerelmeseinek. Ferences múlttal hitoktatóként a legifjabbakat is megismertette a növények, állatok és a tájak szépségeivel. Többnapos hazai és külhoni túrái és kirándulásai örök emléket adtak az azokon résztetteknek: Fertő-tó, Burda, Erdély...

Egyhetes felvidéki túrára indult: július 20-án hajnalban egy Volvo hátulról elgázolta.

Jóska mindig tiszteletben tartotta a közlekedési szabályokat, kerékpárútról ott tért le, ahol az megszakadt. Minden túráján a legnagyobb biztonságban érezhettük magunkat. Halála többszörös esztelenség és értelmetlenség következménye. a 70-es évékben végzett hídfelújításokon 3 hidunkon szűnt meg a kerékpárút. Hiányzó, illetve eldugott helyen kirakott sebességkorlátozó táblák. Húsz méteres féknyom a gázolás helyszínén. Idős hölgyvezető hajnali hat órakor....

Nem tudjuk elhinni, hogy Jóska meghalt. Idős édesanyja mai napig is várja haza. Jóska most már a "mennyei" Kinizsi 100-on lépdel.

Kerékpáros társunk! Gondolkozz és gondolj rá, mielőtt felhajtasz az Árpád-hídra!

Takács Endre


Hírcsokor

Közlemény az 1% felhasználásáról

A Magyar Természetbarát Szövetség az 1996. évi CXXVI. törvény értelmében az 1997. évi személyi jövedelemadóból 185.678,- Ft közcélú felajánlásban részesült.

Szövetségünk 1998-ban a teljes összeget az Országos Kéktúra útvonal jelzéseinek felújítására fordította.

Köszönjük a felajánlásokat!
Bognár Mária
gazdasági vezető

A Természetbarát Házak Alapítvány az 1996. évi CXXVI. törvény értelmében az 1997. évi személyi jövedelemadóból 5 ezer Ft közcélú felajánlásban részesült.

Az Alapítvány a teljes összeget az alapcéljának teljesítéséhez szükséges források biztosítására fordította.

Köszönjük a felajánlásokat!
Thuróczy Lajos
a kuratórium elnökeNEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Szövetségünk képviseletében Pálmai Vencel titkár és Bozó András a Túra Albizottság vezetője az október 6-i emlékünnepség keretében Aradon megkoszorúzta az 1848-49-es szabadságharc vértanúinak emlékművét.

Az ünnepséget követően ellátogattunk a Romániai Természetbarátok Kárpát Ligájának klubhelyiségébe, ahol baráti megbeszélést folytattunk az együttműködés jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni lehetőségekről.

A megbeszéléseket másnap - már szűkebb körben - tovább folytattuk Déván, majd estére már a Retyezátban, a Gentiana menedékházban egyeztettünk Jianu Nicuval a Liga alelnökével, a jövő évi, közös lebonyolításra kerülő magashegyi túravezetői tanfolyammal kapcsolatos teendőkről, valamint az E7 Európai Hosszútávú Vándorút romániai szakaszának kialakításáról és egy esetleges regionális értekezlet megrendezéséről.

A következő napokon terepbejárás következett, esténként pedig baráti beszélgetések, közös vacsora és éneklés, természetesen újabb barátságok kötésével.

Ezúton is szeretném ismételten megköszönni valamennyiüknek - a nevek kiemelése nélkül - azt a gondoskodást és szeretetet, amit kaptunk Tőlük ebben a néhány napban.

Pálmai Vencel


A TERMÉSZETJÁRÁS MEGBECSÜLÉSÉRŐL

Nyíregyházán a Megyeháza dísztermében tartotta ünnepi ülését október 29-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport Tanács.

A hivatalos szakmai részek után elismeréseket adtak át. A sóstóhegyi Szabó Lőrinc Általános iskola és a nyíregyházi Wewscsik Vilmos Szakközépiskola természetjáró szakosztálya - erkölcsi elismerésen túl - 30-30000 Ft anyagi támogatást is kapott az ez évben végzett turisztikai munkáért.

Első alkalommal adták ki a "Diáksport Támogatásáért" emlékplakettet, amit nagy örömünkre a megyei bizottságunk vehetett át.

Kis Gyula


Megváltozott a Csongárd Megyei Szövetség telefon száma. Az új szám: (62) 425-707


MEGJELENT és a Szövetség központjában kapható a jövő évi "Szendrő Szabolcs Naptár" A korábbiaknál valamivel nagyobb méretű falinaptár, hagyományosan szép képeivel 1200 Ft-ba kerül.


ZEMPLÉNI TORTÚRA

Az októberi háromnapos ünnepen régi kedvenc területünket - a Zemplént - kívántuk ismét meghódítani. Az út nagyon szépen kezdődött. Sárospatakról felsétáltunk a Megyer-hegyen található tengerszemhez, ahol megkapó látványban volt részünk. Még a 70 feletti túratársaink sem bánták meg, hogy vállalkoztak a néhány km megtételére. Második állomásunk Széphalom volt, majd Fűzér vára következett.

Este jött a túra meglepetése. Sátoraljaújhelyen volt a szállásunk az AJIN Bt. Májuskút út 62. sz. alatt található 40 férőhelyes panziójában. a szállást telefonon történt egyeztetés után már július hónapban 43 fő részére lefoglaltuk, mivel az az ígéretet kaptuk, hogy néhány fő elhelyezése még megoldható. A visszaigazolás után befizettük az előleget. Este a szálláshelyre megérkeztünk, és nagyon meglepődtünk, hogy a 43 helyett csak 36 fő részére van fekvőhely. Három fő részére gumimatracot és hálózsákot szerencsére vittünk magunkkal, de még így is voltak, akiknek nem jutott hely. Az ügyvezető - TAR LÁSZLÓ - segíteni sem igen próbált meg. Másnap reggel, mikor távoztunk a két ágynemű garnitúráért 500-500 Ft-ot kért volna. Mikor ezt sokalltuk, túravezetőnket nemes egyszerűséggel kirúgta.

Másnap Sátoraljaújhely és Sárospatak nevezetességeivel ismerkedtünk. Este Boldogkőváralján volt a szállásunk, ahol a szállásadóink, de még a falubeliek is ott segítettek, ahol tudtak.

A harmadik nap Tokaj nevezetességeivel és boraival ismerkedtünk meg.

A túra egyébként nagyszerű volt. Ismét megbizonyosodtunk arról, hogy a Zemplénben várják és szeretik a természetjárókat. De most már azt is tudjuk, hogy ott is van kivétel!
Béli László túravezető
Rába TE. GyőrVédnökség alatt a Darázs-kút - a Mecsek Híradóból átvett cikket lásd ott.

Tanösvény a Hármashegy alján - a Debrecen környéki tanösvényt bemutató cikkünket lásd külön lapon.

Mi az a GPS - avagy tájékozódás (ma)holnap - A Mecsek Híradóból átvett cikket lásd külön lapon.


Természetvédelmi információs rendszer a Káli-medencében

Sajtótájékoztató anyagból: "A természeti értékek megőrzése, felkutatása, kezelése mellett a bemutatás, az információ-átadás is feladata egy nemzeti parknak. Az értékek megőrzésével összhangban lévő kíméletes bemutatást csak egy jól megtervezett információs rendszer képes elősegíteni. A nemzeti parkhoz tartozó Balaton-felvidék változatos természeti és kultúrtörténeti értékeinek mintegy mintaterületeként (figyelem!) a Káli-medencében kezdtük el kiépíteni ezt a természetvédelmi tájékoztató rendszert. Az idelátogató érdeklődő a három nyelven (magyar, német és angol) megjelentetett kiadványokból, térképekből és a kihelyezett táblákról szerezhet tudomást e szűkebb táj megannyi látnivalójáról. Megvásárolható faluismertetők: Kővágóörs, Köveskál, Monoszló, Balatonhenye, Szentbékkálla, Mindszentkálla, Kékkút, Salföld, és Kisörspuszta, Kapolcs és a Káli-medencét bemutató leporelló egy átnézeti térképpel, tömör formában hívják fel a figyelmet a látnivalókra."

Útbaigazító táblák szintén három nyelven! Kapuk elhelyezésével fogadják a látogatókat, melyek térképes-szöveges információs táblákat jelentenek. Községenként tájba illő térképházikó, szintén háromnyelvű ismertetéssel a faluról, a település alaprajzával. Kilátópontokon művész (Somogyi Győző Munkácsy-díjas) kivitelezésű panoráma-magyarázó táblákat találhatunk. A külterületek nehezen megtalálható természeti és kultúrtörténeti értékeinek szintén három nyelven figyelemfelkeltő-magyarázó táblákat találhat a turista. A túráknak megkülönböztető, figyelemfelkeltő elnevezéseket adtak.

Többek között a Káli-medencét "földrajzilag alapos részletességgel bejáró túra" : KÁL HARKA KÖRTÚRA nevet kapta. A Nemzeti Park emlékplakettet ígér a portyát teljesítőinek.

Mintaszerű vendégvárás! Fantasztikus! Hatalmas munka, adatgyűjtés, a szándék egyértelműen tiszteletreméltó, óriási mennyiségű információ zúdul a gondosan megszerkesztett, felsőfokú szinten előadott ismertetéstechnika, vendégfogadás!

Igazi vendégmarasztaló ajánlatok!

A természetvédelmi információs rendszer ötletét és megterveztetését svájci együttműködés keretében a KTM által működtetett KKA támogatásból finanszírozta a Nemzeti Park. A terepen az útikalauzban leírtaknak megfelelően a túrák útvonalát a szokványostól eltérő módon jelölték.

A fenti rendszer kiválóan szolgálja a gyalogos turizmust, a természetbarát természetjárást, a természeti értékek szakszerű bemutatását, valamint a környezetpedagógiai munkát jelentősen támogatja. A látnivalók sorát felfűző ösvények, a Kál-Harka körportya máris szerepel egyesületünk programjában. A vendégváró Káli-medencének nagy szerencséje van, hogy idegenforgalmát, falusi turizmusát a nemzeti park így "szponzorálja" !

Csak nagyon nagyon halkan jegyzem meg: Bárha mind a 9 nemzeti parkunknak támadna egy-két svájci nagybácsija! Találkozni kellene néha a területükön olykor-olykor előforduló magyar gyalogos természetjáró unokaöccsivel is, kell-e neki a szokványostól eltérő ösvényjelzés?

Kéri-e, hogy a fákat félméteresre lenyúzzák mielőtt felfestik megtévesztő jeleiket? Miért nem jó a mi jó öreg, MSz 20587/2-1998. sz. szabványunk, amely illeszkedik más, európai országok jelzéseihez, pl. fehér alapjával, 10x12 cm-es méretével?

A helybeli polgár is csak nyeli a mérgét, mert sajnos már megint nem kérdezték meg tőle, vajon szeretné ennyire svájci(?) módira cifrázni falait és kerítéseit.

GM


A Káli-medence - Németh Imre cikkét lás külön lapon.

Hegyestű - geológiai bemutatóhely - Gellai Mária bemutatóját és gondolatait lásd külön lapon.

A Káli-medence részletes utikalauz - Gellai Mária ismertetőjét lásd a "Megjelent" lapunkon.

ÚTON

Az Ó-bükk és a Medves tájain - Gyenes Péter cikkét lásd külön lapon.

Borsod ? Világos! - A Bodrog, Bódva, Hernád, Sajó vizitúrázó élményeiről szóló cikket lásd külön lapon.

Der Rennsteig - Németország legnépszerűbb turistaútja - Koncsek János cikksorozatát lásd külön lapon.


A Természetbarát Híradó (ISSN 1217-0194) a Magyar Természetbarát Szövetség tájékoztatója.
Kiadja: a Szövetség Elnöksége.
Postacím: 1396 Budapest, Pf. 483. Telefon: (1) 311-2467, (1) 332-7177 Fax: (1) 353-1930
Felelős kiadó: Szabó Imre
Felelős szerkesztő: Kalmár László Telefon: (1) 302-7990
(A Web változatot készíti: Szabó Zoltán)
A Természetbarát Híradó nyomtatott példánya előfizethető a kiadónál. Ára egy évre 1440 Ft, - tagszervezeteknek kedvezményesen 960 Ft.
Megjelenik havonta.Természetjáró folyóiratok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja