Természetbarát Híradó

64. szám

1997. júliusHÍRCSOKOR

Kitüntetettjeink
Pályázat
Közvetlen Internet kapcsolat
Természetjárók napja Dobogókőn
Túra Grác környékére
Vizitúrázók figyelem: ukrajnai rendelkezés
Együttműködési megállapodás
Gyalogos Természetjárók Országos Találkozója - fényképes beszámoló
Városi találkozók

MEGJELENT

Tengerparti természetbarát házak és kempingek
Zöld kalandra fel ! (második kiadás)
Tájak Korok Múzeumok kiskönyvtára

TERMÉSZETVÉDELEM

Gondolatok a fenntartható fejlődésről

KUDARCOK, EMLÉKEK, TANULSÁGOK

Egy túraversenyző történetei: Többet ésszel ...

ÚTON

Cserhát helyett kazári riolit
A Jakab-hegyen és a Szuadón át Orfűre (Dr. Gábriel András)
Balaton-felvidéki túranapló (2. rész) (Szádeczky-Kardoss Géza)
A 6. ICF Elba-túra (Dr. Garay Dénes)
Kerékpáron Budapest körül: Szentendre - Tótfalu - Gödöllő


HírcsokorKITÜNTETETTJEINK

A TERMÉSZETJÁRÁS FEJLESZTÉSÉÉRT


ARANY FOKOZAT
Dr. Egri Kiss Tibor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Lovász József Heves megye
Varró Gusztáv Fejér megye

EZÜST FOKOZAT
Baross Gábor Veszprém megye
Jckel Gusztáv Győr-Moson-Sopron megye
Szalay Mária Veszprém megye

BRONZ FOKOZAT
Badár Sándor Csongrád megye
Balogh István Baranya megye
Bácskai György Heves megye
Budai Antal Nógrád megye
Dani László Bp. XIII. ker.
Gyetván Miklós Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Kovács Pál Bp. X. ker.
Nagy Lajos Fejér megye
Sztojka Lóránd Bp. XIII. ker.
Üveges László Heves megye


Dr. TÉRY ÖDÖN EMLÉKÉREM

Bartakos Alfréd Győr-Moson-Sopron megye
Háncs Péter Bp. VII. ker.
Horváth József Veszprém megye


Dr. THIRRING GUSZTÁV EMLÉKÉREM

Rakaczky István Borsod-Abaúj-Zemplén megye


CZÁRÁN GYULA EMLÉKÉREM

Béres Lajos Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Dr. Czizmadia Jánosné Zala megye
Görög Sándor Bp. XII. ker.
Vámos Mihály Baranya megye


GÁBOR IGNÁC EMLÉKÉREM

Király László Baranya megye
Kósa Lászlóné Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Rimóczy Károly Csongrád megye


Dr. PÁPA MIKLÓS EMLÉKÉREM

Fodor István Borsod-Abaúj-Zemplén megyePÁLYÁZAT

A Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági- és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Közalapítvány pályázatot hirdet az ifjúsági- és szabadidősport-célok támogatására. A tanórán kívüli ifjúsági és szabadidősportban - természetesen a fogyatékosok sportjában is - sporttevékenységének támogatása és a tevékenységi feltételek javítása az egészség megőrzéséért, az ifjúság életesélyeinek javításáért.

Pályázhatnak:

Támogatandó:

Óvodai pályázók számára kizárólag mozgásfejlesztő szabadtéri játszó- és sporteszközök beszerzése, a konkrét eszköz megnevezésével.
Postára adási határidő: 1997. szeptember 15.

Sportszervezet, sportcélú kapacitás, infrastruktúra fenntartása, bérlése rendszeres testedzési, sportolási lehetőség biztosítása érdekében. Postára adási határidő: 1997. november 15.

Nevelési és oktatási intézmények részére a tanórán kívüli rendszeres sportfoglalkozás, túrázás úti- és szállásköltségének támogatása, ha a pályázó legalább 8 foglalkozás vagy túra programját előkészíti. E kategóriában legalább 10 főt érintő programokkal lehet pályázni.
Postára adási határidő: 1997. szeptember 30.

Sporteszközvásárlás. Postára adási határidő: 1997. szeptember 15.

Diáksport-szervezetek által előkészített helyi és megyei - fogyatékosok esetében országos - szintű sportrendezvények, bajnokságok költségeinek támogatására legfeljebb összes költség 30 százaléka igényelhető.
Postára adási határidő: 1997. november 15.

A szabadidősport helyi és megyei bajnokságokban szereplő egyesületek, természetjáró szakosztályok sporteseményei, valamint versenyei támogatására.
Postára adási határidő: 1997. október 30.

Egy pályázó szervezettől csak egy pályázat nyújtható be. Azonos pályázótól érkező több pályázat esetén egyik pályázat sem kerül értékelésre. Olyan egyesületek, ahol több pályázat benyújtására jogosult szakosztály is van, pályázati törzsanyaguk mellett csak külön szakosztály kiegészítő adatlapot kötelesek benyújtani szakosztályonként. Beruházási igényre (tornaterem-, sportcsarnok-, uszodaépítés) nem fogadható el pályázat, az ilyen igényű pályázat nem kerül elbírálásra.

A pályázat a közalapítvány irodájához írásban a 1245 Budapest 5., Pf. 1014 címen, a pályázatnak megfelelő feltételek szerint nyújtható be az erre rendszeresített adatlapon, 1 példányban. Az adatlap 300 forintos áron 1997. július 14-étől vásárolható meg a megyei szabadidősport és természetbarát egyesületek, szövetségek irodáiban.

A pályázati eljárásról az (1) 342-0738-as telefonszámon lehet érdeklődni.

A pályázat nevezési díja 1000 forint. A feladóvevény másolatát csatolni kell a pályázathoz, ennek hiányában a pályázat érvénytelen. A befizető neveként a pályázó szervezet nevét kell feltüntetni.

A korábbi években az alapítványtól (NISZA) támogatásban részesült pályázótól csak a megadott határidőig beküldött és elfogadott elszámolás esetén bírálnak el pályázatot.


KÖZVETLEN INTERNET KAPCSOLAT

Szövetségünk a SOROS ALAPÍTVÁNY jóvoltából 1997. július 1-től közvetlen Internet kapcsolattal rendelkezik. Az elnyert pályázat alapján 1 évig díjtalanul használhatjuk az Alapítvány c3 szerverét. Ennek köszönhetően - mint ahogy előző számunkban már röviden hírt adtunk róla -E-Mailen is elérhető a Szövetség központja. A postafiók címe: mtszhir@c3.hu. Kérjük, hogy akinek közölnivalója és lehetősége van, használja. Az eddig is működtetett és sokak által kedvelt MTSZ Webhonlap továbbra is a http://www.fsz.bme.hu/mtsz címen érhető el.


TERMÉSZETJÁRÓK NAPJA DOBOGÓKŐN

A hagyományos ünnepségünket ez évben SZEPTEMBER 20-án, szombaton, Dobogókőn, a turistaház előtti térségen rendezzük. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően vers és ének műsor után itt adjuk át az előzőekben ismertetett kitüntetéseket.


TÚRA GRÁC KÖRNYÉKÉRE

Július 31-ig még lehet jelentkezni a Nemzetközi Túrabizottság "Barangolások a Grazer Bergladnban" elnevezésű túrájára. A programban gráci városnézésen kívül környékbeli gyalogtúrák /Schöckl, Lurgotte barlang. Brenklamm, Raabklamm/ szerepelnek. Szállás turistaházban, költsége 20.500 Ft /félpanzióval, belépők és a felvonó nélkül / Utazás autóbusszal. időpont: szeptember 3-7. /4 éjszaka, 5 nap./


VÍZITÚRÁZÓK FIGYELEM

A legújabb rendelkezések szerint Ukrajnában a folyók, így a Tisza partjain is, csak engedéllyel szabad táborozni.

Kárpátaljára az engedélyt az Ungvári Környezet és Természetvédelmi Hivataltól és a terület Polgármesteri Hivatalától lehet beszerezni. Ebben segít: Répási Iván vízügyi és környezetvédelmi felügyelő. Címe 295546. Nagyszöllős Ardovecka u. 6. Ukrajna. A kérelemnek tartalmaznia kell a tábor/ok/ helyét, idejét és a létszámot, valamint a szervezők adatait.


EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Természetbarát Bizottság évek óta, személyes jó kapcsolatot épített ki az Erdélyi Kárpát Egyesület egyes osztályaival. Ennek megpecsételésére együttműködési megállapodást írt alá az EKE Biharmegyei osztályával. A megállapodás értelmében kölcsönösen részt vesznek egymás rendezvényein. A megállapodást a két szervezet elnöke írta alá.

Dr. Egri Kiss Tibor SzSzB. mTb. főtitkára, Dukrét Géza EKE Biharmegyei Osztály elnöke és Kiss Gyula, az SzSzB. mTb. elnökeFényképes beszámoló a Gyalogos Természetjárók Országos Találkozójáról - lásd külön lapon.


VÁROSI TALÁLKOZÓK

A Székesfehérvár Városi Szövetség hívására április 20-án a pentelei parkerdőben találkoztak Fejér megye fővárosának természetbarátai. Rövid megemlékezést tartottak Széchenyi Zsigmondról, amelyen a nagy vadász özvegye is részt vett.

A Veszprém Városi Szövetség május 1-én közel 60 fő részvételével szervezte meg az Ördögsziklánál a Természetbarát Találkozót. A találkozón teljesítményjelvények kiadására és játékos vetélkedőkre került sor.


Megjelent

Megjelent

Tengerparti természetbarát házak és kempingek
Zöld kalandra fel ! (második kiadás)
Tájak Korok Múzeumok kiskönyvtáraGondolatok a fenntartható fejlődésről - lásd külön lapon.


CSERHÁT HELYETT KAZÁRI RIOLIT

Autóbusznyi társamat szerettem volna új utakra vinni. A Kopasz Cserhát zöld-útján terveztem, Baglyaskőtől Szentkútig a túrát. Bátonyterenyéig el is jutottunk... Erre volt a Salgó-rally, őrültek tömegével, tokkal-vonóval, béka taposással! Persze lehet, hogy a századvégi aspektusból mi vagyunk az örültek mert csendre és jó levegőre vágyunk... Szerencsére Karancs térkép is van nálam, mert "alternative" is készültem. Felhúzunk kazárig. Faluház, kevés lazítás, majd a piros sávon - sokáig kiégett erdőmaradványok között - fel az Aranyos-forrás felé. A piros kereszt leágazás is meg van. Feljebb már kellemesebb erdei környezetben teljesítjük a hurkot. A Nyírjes-domb pompás panorámát kínáló tetején ebédelünk, majd lekocogunk a riolittufa erózióját megnézni. A holdbéli táj különleges élmény, bár a térkép sem jelzi a helyét.
Ismerve a hazai természet-kultúrát talán jobb is. Egyébként a térképen látható, jó néhány "Természetvédelmi Terület" a Medves-Óbükk vidékének apró csodái. Környezeti szépségük alapján még laikus rajongóknak is ajánlhatók.

Gy.P.


Kudarcok, emlékek, tanulságok - egy túraversenyző történetei. Többet ésszel ... - lásd külön lapon.


A Jakab-hegyen és a Szuadón át Orfűre (Dr. Gábriel András) - lásd külön lapon.

Balaton-felvidéki túranapló (2. rész) (Szádeczky-Kardoss Géza) - lásd külön lapon.

A 6. ICF Elba-túra (Dr Garay Dénes) - lásd külön lapon.

Kerékpáron Budapest körül: Szentendre - Tótfalu - Gödöllő - lásd külön lapon.


A Természetbarát Híradó (ISSN 1217-0194) a Magyar Természetbarát Szövetség tájékoztatója.
Kiadja a Szövetség Elnöksége.
Felelős kiadó: Szabó Imre
Levélcím: 1396 Budapest, Pf.: 483. Telefon: (1) 111-2467, fax: (1) 153-1930
Felelős szerkesztő: Kalmár László
(A Web változatot készíti: Szabó Zoltán)Események 1997. augusztus
Természetjáró folyóiratok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja