Természetbarát Híradó

88. szám

1999.július-augusztusKÖLTEMÉNY

Szemlér Ferenc: Alsó határ

HÍRCSOKOR

Kitüntetettjeink
II. félévi rendezvény- és ülésterv
Előzetes a 2000-re tervezett központi eseményekről
A Számvizsgáló Bizottság jelentése
Deák Jenő 90 éves
Megyei vezetők kitüntetése
Szomszéd megyék tanácskozása
Heves megye is szövetséggé alakult
Új jelvényszerző túramozgalmak
A HVTE közleménye

MEGJELENT

A Kőszegi-hegység
Barangolások a Bihar-hegységben
A síkvízi alapoktól a vadvízi kajakozásig
A Torockói-hegység és a Tordai-hasadék
A Kárpát-medence természeti szépségei
Újra kapható a Bokody-könyv

Tábor a Tátra alján
Jubilált a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szövetség
EKE vándortábor '99
Határmenti találkozó Makón
Országos Meteor találkozó Egerben

A tájékozódási túraversenyzésről

ÚTON

Nyár, újra nyár - kerékpáros apróságok a Balaton partjáról
A Hartai duna-ág (újra?) felfedezése
Megjártuk a Hoverlát - 2. rész

VisszatekintőKITÜNTETTJEINK

A Kitüntetési ad hoc bizottság (jelen volt: Bubla Gyula, Georgiades Gábor, Horváth Zoltán, Dr. Nagy Sándor, Pálmai Vencel, Thuróczy Lajos. Dr.Juhász Ágnes írásban adta le javaslatát) 58 kitüntetési javaslatot dolgozott fel. Előterjesztésük alapján az alábbi kitüntetések kerültek odaítélésre
TERMÉSZETJÁRÁS FEJLESZTÉSÉÉRT
arany fokozat
1 Simon Ágoston Veszprém m.
2 Südy Árpád Fejér m.
3 Dr. Tolnai Klára Újpesti Természetbarátok TE
ezüst fokozat
1 Császár István Szabolcs-Szatmár-Bereg m.
2 Gájer Lajos Bp. VIII. ker.
3 Hídvégi Emil Borsod-Abaúj-Zemplén m.
4 Nagy Sándor OTP SE. - BTSSz.
bronz fokozat    
1 Benkó Zsolt Heves m.
2 Franczia István Heves m.
3 Helt Gyula Veszprém m.
4 Hornyák Balázsné Borsod-Abaúj-Zemplén m.
5 Kállai Irén Bp. XIII. ker.
6 Lengyel József BTSSz.
7 Muth Gyula Pécs Városi Termb.Biz.
8 Nagyillés Mihály Csongrád m.
9 Papp Lajos Bp. XIII. ker.
10 Tóth Lajos Bp. XIII. ker.
DR.TÉRY ÖDÖN EMLÉKÉREM
(szervezési munkáért)
1 Borsos Gábor Bp. VII. ker.
2 Chlebovics Miklós Tolna m.
3 Domschitz József Győr-Moson-Sopron m.
4 Szilágyi László Veszprém m.
5 Sztancsik György MTSZ Gyalogtúra Biz.
CZÁRÁN GYULA EMLÉKÉREM
(TECNIKAI MUNKÁÉRT)
1 Dégi Csaba Fejér m.
2 Kremser Ferenc Bp. XI. ker.
3 Olasz Ferenc Csongrád m.
4 Pálmai Vencel Hegyek Vándorai TE. - BTSSz.
5 Szabó András Csongrád m.
GÁBOR IGNÁC EMLÉKÉREM
(ifjúsági munkáért)
1 Linka Jánosné Tolna m.
2 Márton István Természetjáró Fiatalok Szöv.
3 Szathmáry Árpád Veszprém m.
DR. PÁPA MIKLÓS EMLÉKÉREM
(vezetőképzésért)
1 Garadnay Sándor Borsod-Abaúj-Zemplén m.
2 Kovács László OTP SE. - BTSSz.
A DR.THIRRING GUSZTÁV EMLÉKÉREM (irodalmi tevékenység): Nem lett kiadvaAz MTSZ Elnökségének 1999. II. félévi rendezvény- és ülésterve

Augusztus 27-29. DUNÁNTÚLI VEZETŐK ÉRTEKEZLETE (Zala megye)
Szeptember 11. ELNÖKSÉGI ÜLÉS (MTSZ központ)
  Tájékoztatás az I. félévi gazdálkodásról
A fenntartható fejlődés és a turizmus
Az MTSZ szerepe a belföldi turizmusban
 
Szeptember 24-26. NFI KONGRESSZUS  
Szeptember 25. TERMÉSZETJÁRÓK NAPJA (Dobogókő)
Október 1-3. KELET-MAGYARORSZÁGI ÉRTEKEZLET (Nógrád megye)
November 27. ELNÖKSÉGI ÜLÉS (MTSZ központ)
  Az elnökség 2000. I. félévi munkatervének és a 2000. évi eseménynaptár
Javaslat az MTSZ 2001. január 1-től életbelépő új tagdíjrendszerére
Javaslat az MTSZ új jelképrendszerére, arculatának korszerűsítésére
elfogadása
December 17. Társadalmi aktívák jutalmazása (MTSZ központ)

(Az eddigi gyakorlatnak megfelelően minden elnökségi ülésen napirendi pontként szerepel az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása, a főtitkári tájékoztató, és az "egyebek")Előzetes a 2000-re tervezett központi események időpontjairól

február 26-27. Természetjáró vezetők tanácskozása (elnök-főtitkári) Budapest
március 25-26 Országos Tesz Találkozó Szekdszárd-Gemenc
május 6. A Szövetség Küldöttközgyűlése Budapest
május 25-26 Kerékpáros Túrázók Országos Találkozója Balatonfüred
június 3-5 Gyalogostúrázók Országos Találkozója Orfü
június 26-30. Természetjáró Gyerekek Országos Találkozója (TEGYOT) Vekeri-tó
július 3-7. Természetjáró diákok Országos Találkozója (TEDOT) Vekeri-tó
július 25? XXXIII. Nemzetközi Tiszatúra Tisza
szeptember 23. Természetjárók Napja DobogókőVIZSGÁLATVEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

1999. május hónapban készült Számvizsgáló Bizottsági programot az alábbiak szerint teljesítettük:

 1. Bokák Kálmánné okleveles közgazdász programját a következő témákban teljesítette:
  tételes bank és pénztárellenőrzést végzett, teljesítette a házipénztár-kezelési szabályzat ellenőrzését, vizsgálta az utólagos elszámolásra kiadott összegek nyilvántartását, valamint a szigorú számadású nyomtatványok kezelését és nyilvántartását.
  A jelentésben foglaltak igazolják, hogy 1999. január 1. és május 15-e közötti időszakban a Magyar Természetbarát Szövetségnél a nyilvántartások megfelelnek a számviteli törvény követelményeinek és a fizetőképesség a szövetség 1999. évi költségvetési tevének megfelelően időarányosan teljesült. A jelentés minden tekintetben biztosítékot nyújt arra, hogy 1999. év folyamán a költségvetési bevételek a kiadásokat fedezik.
 2. Biácsi Tamásné mérlegképes könyvelő feladataként lett meghatározva program szerint az 1999. évi költségvetési terv időarányos részének felülvizsgálata. A vizsgálatvezetői megállapítás egyértelműen megegyezik a vizsgálatot lefolytató Számvizsgáló Bizottsági tag megállapításaival, mivel az tételesen tartalmazza a bevételek időarányos teljesítését, megjelölve a saját bevétel, a központi bevé tel és egyéb bevételek %-os teljesítésének arányát.
  A kiadások alakulása pozitívan teljesültek, mivel pazarló gazdálkodás nem észlelhető, és különös tekintettel a bér alakulására kedvezőnek minősíthető arányokat fejez ki.
  Az éves költségvetési terv 4 hónap időszakában a realitások valóságos képét mutatja a feladatok megvalósításának értelmezése alapján. A pénzügyi muta tók legjelentősebb része a szövetség alapfeladatainak teljesítésére utalnak, a közhasznú szervezeti kötelezettségek teljesítésére kerültek felhasználásra. Működési és Szervezeti Szabályzatunk előírásainak és követelményrendszeré nek minden tekintetben megfelel a költség felhasználás.
 3. Fésűs Antalné költségvetési mérlegképes könyvelő vizsgálati feladata volt a program szerint a szövetség alapszabály szerinti működési tevékenységének funkcionális és sportszakmai szempontból való vizsgálata, különös tekintettel a kiemelkedően közhasznú szervezeti minősítésre.
  A programot teljesíteni nem tudta, mivel minisztériumi munkahelye a vizsgála ti időszakban átszervezés alatt áll. A vizsgálati programot Bittó Sándor könyv vizsgáló vállalta magára a téma fontosságára való tekintettel. A vizsgálati anyag elkészülte után Fésüs Antalné, a Számvizsgáló Bizottság tagja az anya got megismerte, annak tartalmával és megállapításaival teljes egészében egyetért és kijelentette, hogy az ellen kifogást nem emel.
  A vizsgálatvezető az anyagot elkészítve megállapítja, hogy a Magyar Természetbarát Szövetség a kiemelt közhasznú szervezet feladatainak, jogszabályi feltételeinek teljes egészében eleget tett, ennek megfelelően a vizsgálati program maradéktalanul teljesült.
 4. Szalay Ilona mérlegképes könyvelő a Szervezeti és Működési Szabályzati feltételeit ügyrendi szempontból vizsgálta, különös tekintettel a munkaköri leírások tartalmi követelményeinek szem előtt tartásával. A Magyar Természetbarát Szövetség működése körül van határolva jogszabályi előírásoknak megfelelően. A négy fő központi feladatokat ellátó dolgozó a főtitkár és gazdasági vezető együttes irányításával zárt rendszerben biztosítja a szövetség működését. Az ellenőrzés sportszakmai szempontból is biztosítottnak látja a módosított SzMSz keretei között az alapszabályi feltételek maradéktalan teljesülését.
 5. Bittó Sándor vizsgálatvezető, okleveles könyvvizsgáló vizsgálati programja tartalmazza az állami költségvetéssel szembeni kötelezettségek teljesítését (adó, Tb. járulék és egyéb kötelezettségek vizsgálatát), valamint az MTSZ felújítási tevékenységének és a pénzügyi fedezet elvének betartását.

A jelentés megállapításai azt mutatják, hogy amennyiben az 1999. évi éves beszámolója az MTSZ-nek a most lefolytatott vizsgálat eredményeit igazolják 1999. december 31-i állapotnak megfelelően az alábbi teljes körű hitelesítő záradék kerül kiadása:

Hitelesítő záradék

A Magyar Természetbarát Szövetség 1999. évi egyszerűsített éves beszámolóját a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze. Az egyszerűsített éves beszámoló a szövetség vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérők megbízható és valós képet ad.

Budapest, 1999. május 31.
Bittó Sándor
Számvizsgáló Bizottság elnöke,
bejegyzett könyvvizsgáló


Mellékletek:Hírcsokor

DEÁK JENŐ 90 ÉVES

Jenő bácsi 1909.07.03-án született.

A Nagykanizsai Postás Sportegyesület egyik alapító tagja, kezdetben eInöke, majd hosszú ideig ( I990-ig) a Természetjáró Szakosztály vezetője. (A Postás SE-t 1960-ban alapították, Zala megyében ez volt az első természetbarát egyesület.)

Dél-Zala területén a főbb túraútvonalak létrehozásában és folyamatos karbantartásában sokat tevékenykedett. Munkája meghatározó jelentőségű volt.

Nevéhez fűződik a ,,Rockenbauer Pál Emlékút" létrehozása. A "Még egymillió lépés" című film Rádiházától-Ágneslakig tartó szakaszának forgatást előző bejárását vezette, majd a forgatáson is részt vett.

Aranyjelvényes természetjáró. Az Országos Kéktúrát 1961-64 között teljesítette. (sorszáma: 457.).

Alapfokú túravezetői vizsgát tett 1961. május 21., bronzjelvényest 1962. július 2-án, ezüstjelvényest 1966. március 27-én. 1967-től aranyjelvényes túravezető. Aranyjelvényes Túravezetők Klubjának tagja.

Túravezetői vizsgaszervező vizsgát tett 1978-ban. Több bronzjelvényes túravezetői tanfolyamot is szervezett (oktatást tartott).

TESZ tagsága több mint 30 éves.

1978. január 1-től Nagykanizsa Városi Természetbarát Szövetség elnöke, 1977- 85 között a Zala Megyei Természetbarát Szakszövetség elnökségi tagja.

Természetjáró szervező és egyéb munkájáért az évek során az alábbi elismerésekben részesült: Szervezett turisztika terén végzett munkáért?emlékjelvény (OTSH) 1974. november 8. Kiváló Társadalmi Munkáért Kitüntető Jelvény (Minisztertanács) 1989. április 04, Természetjárásért Érem Bronz fokozat (MTSZ) 1989. szeptember 23. TESZ munkáért (oklevél több alkalommal (25 éves is).

Zala Megye Tiszteletbeli Turistája (Zala Megye Természetbarát bizottság (1991).

Születése napján gratulálunk és további erőt és egészséget kívánunk!

MEGYEI VEZETŐK KITÜNTETÉSE

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezett természetjárás 75. évfordulója alkalmából az Ifjúsági és sport miniszter a Sportért kitüntetésben részesítette KISS GYULA megyei szövetségi elnököt és Dr. Egri Kiss Tibor főtitkárt.SZOMSZÉD MEGYÉK TANÁCSKOZÁSA

Az Észak-dunántúli Megyék Természetbarát Szövetségeinek VI. vezetői tanácskozását a Fejér megyeiek rendezték ideális körülmények között Kisgyónban az Ikarus és SZIM kulcsos-házakban.

A megyei bemutatkozások mellett a konzultációk kitértek a kiemelt országos és megyei rendezvények fontosságára a technikai munkákra, a túravezető képzésre, a régiós rendezvények jelentőségére.

Megállapodás született, hogy közös ezüstjelvényes túra-vezetői tanfolyamot hirdetnek meg, javasolják az MTSZ elnökségének az iskolai időszakra szóló érvénysítés megoldását (szeptembertől-szeptemberig) javasolják a túravezető-képzésben az egységes tarifa bevezetését (pl. előadói díj, vizsgadíj).

Az ifjúsági kérdések nagy teret kaptak és megfogalmazódott, hogy vissza kell szerezni iskolai természetjárás rangját.

Végül megállapodtak az Észak-dunántúli megyék abban, hogy egyeztetik a 2000 év eseménynaptárait, a találkozókat, az IVV-turákat és 2000. szept. 30-án közös Cuha~völgyi túrával köszöntik az évezred-fordulót különvonattal buszokkal.

A Kisgyón környékén tett 3 órás gyalogtúra nagyban hozzájárulta találkozó szakmai sikeréhez. Jövőre Győr--Sopron- Moson megye lesz a VII. találkozó házigazdája 2000. jul. 15-16-án.
Horváth Zoltán
TataHEVES MEGYE IS SZÖVETSÉGGÉ ALAKULT

A Hevesi Tájak legutóbbi számában örömmel olvastuk, hogy a Heves Megyei Bíróság PK /0. 058/1998./4. Sz. 1999. január 26-án kelt végzése alapján elrendelte a Heves Megyei Természetbarát Szövetség közhasznú, társadalmi szervezetként való nyilvántartásba vételét. Ezzel újabb megyei bizottságunk vált önálló társadalmi szervezetté.


Az elmúlt időszakban örvendetesen sok turista kiadvány jelent meg. Ezek közül bemutatunk néhányat, amelyek a Szövetség központjában is beszerezhetőek:

A Kőszegi-hegység
Barangolások a Bihar-hegységben
A síkvízi alapoktól a vadvízi kajakozásig
A Torockói-hegység és a Tordai-hasadék
A Kárpát-medence természeti szépségei

ÚJRA MEGJELENT A BOKODY KÖNYV

Hosszú szünet után újra megjelent Bokody József nagysikerű vízitúra kilométermutató könyve, természetesen a mai viszonynak megfelelő adatokkal. Címe: Kék vizeken, VÍZITÚRÁZÓK KALAUZA. Kapható az MTSZ központban és a Mezőgazdasági Könyvesboltban. Ára: 1990 Ft.
 


Új jelvényszerző túramozgalmak

Őrvidék turistája

A Hegyek Vándorai Turista Egyesület 24 oldalas, kellemes összhatású igazoló füzetet adott ki, amelyben teljesítés feltételei mellett három kötelező gyalogtúra leírása és az érintendő pontok szerepelnek. A jelvényszerző mozgalom érdekessége, hogy az egyik érintendő pont - Kapornak, Őrségi Néprajzi gyűjtemény - a határon túl, Szlovéniában van.

A szerkesztés Pálmai Vencel, a térkép- és képmellékletek Sztancsik György munkája.

A zsebméretű igazoló füzet beszerezhető az MTSZ központjában. Ára: 270 Ft.

TÚRÁRA TALPRA MAGYAR

elnevezéssel a Honvéd Auróra természetjárói indítottak pontgyűjtő túrát az 1848/49- évi forradalom és szabadságharc tiszteletére.

A túrával kapcsolatban érdeklődni lehet:

Bolyai János Műszaki Főiskola
Postacím: 1456 Budapest, Pf. 12
Grényi Imre vagy Nagy László Telefon: (1) 315 0250KÖZLEMÉNY

A Hegyek Vándorai Turista Egyesület az 1998. évi személyi jövedelemadójuk 1%-áról rendelkező magánszemélyektől - az APEH közvetítésével - 64.298 Ft támogatásban részesült.

A teljes összeget turistautak felújítására használtuk fel. (Őrség, Pilis).


TÁBOR A TÁTRA ALJÁN

A Salgótarjáni Természetbarát Egyesület idestova két évtizede üzemelteti nagy sikerű nyári sátortáborát Tátralomnicon a Sport Kempingben.

Azóta több ezer táborlakó fordult meg náluk. A tábor nemcsak kedvező árú, előre felállított sátorhelyeket biztosít, de közlekedésileg is elég jó helyen van és nemcsak az autósoknak. Vasútállomástól öt perc és Lomnic központja pedig fél-háromnegyed óra alatt gyalog is elérhető.

A sátrakban derékalj, párna, hálózsák és takaró is van. A nagyobb (4-5 személyes) sátrakban asztal és székek is találhatók.

Elektromos áram van, ám ügyeljünk arra, hogy a szlovák szabvány szerinti dugaszunk legyen!

Az idei tapasztalatom az volt, hogy nem célszerű a félpanzió igénybevétele és nem elsősorban az időbeni kötöttség miatt... Lomnicon több helyen is lehet étlap szerint étkezni - egy fő étel 100 korona körüli áron volt. Nagyobb csoport esetén is jobb valamelyik vendéglőben vacsorázni, ám célszerű előre megbeszélni az időpontot és menüt.

Esős napon remek elfoglaltság a TANAP múzeum Lomnicon.

Idén a Tarajkára vezető sikló felfelé menetben 70, oda-vissza 120 korona volt.

A felvonó a Kőpataki-tóig 170, onnan a Lomnicra 400 korona.

Saját autóbusszal utazók jó ha tudják, hogy a határon beutazáskor meghatározott kilométerre szóló illetéket, kifelé jövet pedig amennyiben túlléptük a kilométerszámot pótdíjat kell fizetni.Jubilált A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Természetbarát Szövetség

75 évvel ezelott alakult meg a megyében az első turista szervezet, a Magyar Turista Egyesület Nyírségi Osztálya

A mai találkozó ugyanazon a helyszínen volt, mint ahová alakuláskor vezették az első túrát. A több száz résztvevő gazdag programból választhatott. Külön érdekesség volt közeli ipartörténeti emlék, a szivattyútelep. Sajátos hangulata van az itteni Tisza-partnak és a révnek is. Sokan élvezték a Nyíregyházától ide vezető kisvonatot is.

Tábort vernek az első vendégek

Tanulságos elméleti vetélkedő is volt, amelyen általános turista ismereteken kívül a megye természetjáró életéről és Tiszabercel és környéke látni- és tudnivalóiról kellett az indulóknak számot adni. Mivel a kitöltésre váró tesztlapokat mindenki az egységcsomagban megkapta, sok volt a résztvevő, mert a nagy többség becsülettel ki is töltötte.

A megye természetjáróin kívül itt voltak a szomszéd megyék képviselő, beleértve az EKE Bihari osztályát is.

A mintaszerűen megszervezett eseményen az MTSZ elnökségét Georgiades Gábor alelnök képviselte. Ő adta át jubileumi emléklapot.

A megye két vezetője itt vehette át a megyei sportigazgatónőtől a miniszteri kitüntetését.

A jubileumi találkozót megtisztelte Juhász Ferenc úr a térség országgyűlési képviselője is.
Képünkön (balról) a megyei vezetők körében a köszöntőjét tartja.

A táj alapos ismeretével és kellemes élményekkel gazdagodva értek vissza az emberek a "sétakocsizásból".

(Képek a SzSzB Megyei Tsz archívumából)EKE VÁNDORTÁBOR '99

Ebben az évben az EKE Gutin osztálya rendezte - az immár VII. - vándortábort. Gyönyörű környezet, jó idő, sok résztvevő és jó szervezés jellemezte az idei találkozót. A helyszín a Rozsály alatti Forrásligeten (Izvoare) volt. Nagybányáról jórészt aszfaltos, majd ezt követően néhány kilométernyi, elég jó állapotú erdészeti úton lehetett - akár személygépkocsival is - megközelíteni. Öröm, hogy egyre több a magyarországi résztvevő. A Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén mellett, Jász-Nagykun-Szolnok megye természetbarátai is ott voltak. Egyéb szervezetek közül hagyományosan a Vasutas Szövetség mellett a Magyarországi Kárpát Egyesület is képviseltette magát.

Több hosszabb-rövidebb túra között lehetet választani. Gondolom a közeli Rozsály csúcs mindenki számára emlékezetes marad, nemcsak a fantasztikus sziklaformái, ha-nem az elképzelhetetlen tömegű, ízletes áfonya miatt is.

A tábor idejére elkészült az EKE új jelvénye is. Ez díszíti az együttműködésünk elismeréseként kapott, mellékelt emléklapot is.

A jelvények 300 Ft áron a szerkesztőségben igényelhettők.  Kérjük, hogy megvásárlásukkal minél többen segítsék erdélyi barátainkat.

Ugyancsak a szerkesztőségben szerezhető be az Erdélyi Gyopár újság is, amelynek ősztől mi vagyunk a magyarországi elosztói. A kéthavonta megjelenő tartalmas turistaújság ára példányonként 80 Ft.

Eldőlt, hogy a jövő évi vándortábort az EKE legújabb osztálya, a Szatmári rendezi majd e hegység egy másik részén, a Luna savanyúvíz forrásnál. Jó volna, hogyha még több hazai természetbarát megtisztelné ezt a találkozót, hiszen a szép tájak mellett számtalan baráti kapcsolat kialakítására is van lehetőség.

Találkozunk jövő júliusában a Luna forrásnál.

A vándortábor zárása

Kép és szöveg: Kalmár LászlóHATÁRMENTI TALÁLKOZÓ MAKÓN

Ez évben is megrendezte a Makói Természetbarát Egyesület hagyományos Határmenti találkozóját a Maros parton. A kitűnően sikerült rendezvényen vette át Dániel István, az egyesület elnöke, az Makói TE 10 éves jubileumára szóló szövetségi emléklapot.

Képünkön a határon túli (aradi) vendégek (jobbról az álló alak Stefanov Titusz, aki a felvételt készítette. Mellette ül Lala Marincas (alias "Lala Úr"), mögötte áll a "Híradó" szerkesztője, valamint a vendéglátók láthatók, városnézés közben.ORSZÁGOS METEOR TALÁLKOZÓ EGERBEN

A Meteor-család Egerben tartotta ez évi találkozóját. Szegedtől Hévízig szinte valamennyi Meteor Természetbarát Egyesület képviseltette magát Egerben. (Az egri természetbarátoknak kijutott idén az eseményekből, hiszen az ezt megelőző napokban volt a TEGYOT Felsőtárkányban és következő napokban került sor a TEDOT-ra ugyan ott. Ezekről majd a következő számunkban számolunk be.)

A több száz Meteoros szinte elveszett a város idegenforgalmi nyüzsgésében. Egyáltalán nem volt feltűnő, hogy ennyivel több a turista, legfeljebb az lehetett szokatlan, hogy néhány feliratot sokkal többen néznek meg alaposan, mint máskor. Erre szükségük volt azoknak akik eséllyel akartak indulni - a nem is olyan könnyű - szellemi vetélkedőben. Természetesen a túrák sem maradtak el. Szilvásváradtól Egerszalókig, a Fátyol-vízeséstől, a hőforrásig sokfelé megfordultak a találkozó résztvevői.

Az Egri Meteor viszonylag gördülékenyen, látszólag nagyobb gondok nélkül szervezte és bonyolította le ezt a hagyományosan nagy létszámú találkozót. Csak gratulálni lehet a rendező gárdának.

A záró ünnepségen került átadásra az 50 éves OTP szakosztály jubileumi oklevele. Végezetül Lovász József, a Heves Megyei Természetbarát Szövetség főtitkára zárta be a három napos találkozó hivatalos részét, amelyet műsor és tánc követett.


A tájékozódási túraversenyzésről - Baronek Jenő cikksorozatának bevezetőjét lásd külön lapon.

Nyár, újra nyár - kerékpáros apróságok a Balaton partjáról - Gyenes Péter cikkét lásd külön lapon.

A Hartai duna-ág (újra?) felfedezése - Garay Dénes dr. cikkét lásd külön lapon.


JUBILEUMI BODROG-ÁRTÉRI VIZITÚRA

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Természetbarát Szövetség már 25 éve szervez május elején a Bodrog-ártéri vizitúrát. Ezen a rendkívül érdekes túrán az utóbbi időben a Nemzetközi Tiszatúránál is nagyobb létszám vesz részt.

Az idén kiváló időjárás napsütés, 25-26oC levegő, 18-19oC víz hőmérséklet és ideális nagy víz tette a túrát igazán kellemesé. Sárospataknál a Bodrog vízállása 75%, 512 cm volt, de ebben még a Tisza magas vízállása is besegített. Olyannyira, hogy a Zsarónál a nyárigáton éppen átfolyt a víz. Többen érdeklődtek is, megtartjuk e a túrát a magas vízállás miatt? Mások arról beszéltek, hogy az ártér tele van döggel! Szerencsére egyet sem láttunk.

A rétek feletti 1,5 m-es hullámzó víz okozott a tábor kijelölésénél egy kis gondot. Mivel a Zsaró dombján 20-25 sátor fér el, ezért Tokajtól nyugatra a műút közelében sátraztunk néhányan péntek este. A jászberényiek és a Nyíregyházi Pedagógus TE túrázói kimentek a Visi "szigetre". A túrán az UNIÓ-ban táborozókon felül 185 fő vett részt, pedig Murányi Attila csoportja Olaszliszkán szállt meg. Néhány külföldi, zömében németek is túráztak velünk.

A szokásos átemelések elmaradtak, csupán a Zsarónál kellett a hajót átúsztatni a gát felett. Toronyiránt lehetett haladni, a Tokaji-hegy és a Bodrog-keresztúri-kőbánya jó tájékoztató pontja ellenére, néhányan így is eltévedtek. A Zalkodi korcsma helyett a tímári Tiszaparton kötöttek ki. Hiába a helyismeret itt is jó. Zalkodon alig kellett emelkedni máris a faluban voltunk. Korcsma helyett a sportpályán lévő majális közönségét szaporítottuk. Különösen Dr. Garay Dénest fogadta a polgármesternő nagy szeretettel miután megtudta, hogy lajosmizsei, mert a nagy árvíznél jelentős összeggel támogatták Zalkod lakosait. Ezekután igazán jó hangulatban eveztünk tovább a kitűnő vízen a fűzek között hullámzó árnyakon. A helyes irányt a folyamatosan haladó evezősök jelezték. A bátrabbak már fürödtek a friss vízben.

A túrázók zöme ismerős, hiszen rendszeresen visszatérők vagyunk ide. E tábor igazi fénypontja a naplementének látványa a Zempléni-hegység felett a nap aranyhídja csodálatosan békésen ringatózott a hullámzó vízen.

Szerencsére inkább csak nagytestű árvaszúnyogok voltak. Az est hangulatát most nem emelte a bölömbikák hangja, nagykócsag, gémek, szárcsák és kormoránok azért voltak.

A "szigeten" a nagy fa közelében léptünk ki a hajókból azért volt elegendő hely a sátraknak. A jászberényiek is visszaértek Sárospatakról, üdvözöltük egymást. A kormoránok az utóbbi 10 évben már 7 kolóniát hoztak létre, a halászok legnagyobb bánatára.

Amilyen nagyszerű a Bodrog-ártér tavasszal, a nyári normál vízállásnál mindenkit óvok tőle, mert gyakorlatilag lehetetlen haladni a rendkívül buja vízinövényzet (hínár és kolokán) miatt.

A rengeteg szúnyog és más ízeltlábú Afrika mocsarainak hangulatát kelti!

Jövőre is megrendezzük ezt a túrát, május elején 3 napos ünnep lesz!

Mindenkit, kezdőket is szeretettel várunk.

Kép és szöveg:

Dr. Egri Kiss TiborMegjártuk a Hoverlát - Vrazsovits Gáborné beszámolójának második részét lásd külön lapon.


VISSZATEKINTŐ


155 éve

született (és 85 éve hunyt el) Wartha Vince dr. (1844 VII. 17. Fiume - 1914. VII. 20. Bp.)
Kémikus, a borászati kémia kiváló művelője, az eozin máz feltalálója. műegyetemi tanár, dékán, rektor. Az Magyar Tudományos Akadémia tagja, alelnöke (1908-10). A természettudományi Társulat elnöke. A Magyarországi Kápát Egyesület Budapesti osztály választmányi tagja (1888-91). a Magyar Turista Egyesület központi választmányi tagja (1891-95) alelnöke (1896-99), elnöke (1900-1). A Műkedvelő Fényképész osztály elnöke (1895). A Magyar Turista Egyesület tiszteletbeli tagja (1900).

1844 VIII. 1. Pesten született Verédy Károly dr.
Az Iglói Tanítóképző tanára, majd a modori tanítóképző igazgatója. 1876-ban Abauj-Torna vármegye tanfelügyelője. 1887-től Székesfővárosi tanfelügyelő. A Keleti Kárpátok osztály, Kassa-Abauj-Torna vidéki választmány tagja (1885-89) a Magyar Turista Egyesület Tanítói Osztály, majd a Magyar Tanítók Turista Egyesülete elnöke (1892-1901), tiszteletbeli elnöke (1906). Elhunyt: 1906. VII. 4.

145 éve

1854. VII. 3-án Rimaszombaton született Bernáth István dr.
Jogot végzett, agrárpolitikus, egyetemi tanár. Országos ipariskolai felügyelő (1888-92). A Magyar gazdaszövetség Ügyvezető igazgatója, a hangya Szövetkezet egyik léthozója, később elnöke. 1906-tól országgyűlési képviselő. A Magyarországi Kápát Egyesület Budapesti osztály választmányi tagja (1888-90). Elhunyt :1942. I. 29. Bp.

115 éve

1884. VII. 5-én Iglón született Serényi Jenő dr.
Ügyvéd. A Magyar Turista Egyesület Egyetemi osztály egyik újjászervezője, főjegyzője (1906-) Kiváló hegymászó, a "Tátra triász" tagja. a Magas-tátrában az Egyetemi csúcs első megmászója. A BETE egyik megalapítója, főtitkára (1909-10), választmányi tagja (1913-) alelnöke, tiszteletbeli tagja (1911), sajtóbizottsági tagja. A Turistaság és Alpinizmus folyóirat egyik elindítója, főmunkatársa. A Magyarországi Kápát Egyesület központi választmány tagja (1913-), budapesti képviselője. Részt vesz a Magas-Tátra kalauz szerkesztésében és írásában. Cikkei a Turistaság és Alpinizmuson kívül megjelentek a Turisták Lapjában, a Magyarországi Kápát Egyesület- és a Mecsek Egyesület évkönyveiben, Nemzeti Sportban. Az MTSZ létrehozásának egyik motorja, tiszteletbeli tagja (1921.). Részt vesz a Tátrai Önkéntes Mentő Bizottság, a Magyar Sí Klub (1910) és a Magyar Sí Szövetség megalakításában, az utóbbi főtitkára és a sajtó bizottság tagja (1913). Az olasz fronton esett el. Hamvait 1929-ben hazahozták és a Farkasréti temetőben helyezték el. Nevét egy sziklatorony őrzi a Magas-Tátrában.
M: Sísport gyakorlati kézikönyve 1913. Turistaság és Alpinizmus. I: Vigyázó János S.J. emlékének megörökítése Turistaság és Alpinizmus 1920.

105 éve

1894. VII. 14. Budapesten született Bernáth Károly
Az I. ker. Főgimnázium testedzőkör Turista osztály alapító tagja (1911). A BETE jegyzője (1913), titkára (1914). Elesett a Volhyniai csatatéren 1916. VI. 30-án.

85 éve

1914. VIII.19-én Budapesten hunyt el Hebentanz Nándor
Takarékpénztári főszámvevő. A Magyarországi Kápát Egyesület Budapesti osztály választmányi-, (1895-1904 - ), kirándulási bizottsági tagja (1890 -).

75 éve

1924. VIII. 8-án született Neogrády Lajos dr.
Szepes megye alispánja. A Magyarországi Kápát Egyesület központi választmány tagja, Lőcse (1908-13 -), tiszteletbeli elnöke (1918). Az MTSZ Idegenforgalmi bizottság tagja (1917 - )

1924. VIII. 8- án a Fecske-torony mászásánál hunyt el Breuer János
I. osztályú tátrai hegyivezető (- 1902 -)

1924. VIII. 15-én hunyt el, Spitzkopf Pál ifj.
Neves tátrai hegyivezető.

1924 VIII. 28-án hunyt el Deák Albert dr.
A Kolozsvári Ügyvédi Kamara elnöke. EKE jogtanácsos, (- 1897 - 1902 - ) választmányi tag (1901-902 -), Kerékpáros osztály választmányi tag (1898 -).

60 éve

1939 VII. 29-én hunyt el Pécsett Kiss József
1858. V. 7. Mesztegnyőn született. 1884-től pécsi főreáliskola tanára, majd főigazgatója (1920-21). Az MTSZ alelnöke, a munkabizottság tagja (1917 -), alelnöke (1913-20), majd társelnöke (1921-29), 1936-tól tiszteletbeli tagja. 1891-ben kezdeményezésére alakult meg a Mecsek Egyesület, melynek örökös és tiszteletbeli elnöke, a Kiss József asztal megalapítója, a Madárvédő osztály elnökségi tagja (1907-), 1894-ben jelent meg első kalauza Mecsekről. A Pécsi Bicikli Klub elnöke. A mecseki természetjárás legnagyobb alakja. 1892-től 1932-ig szerkesztett az egyesület évkönyvét. Írásai megjelentek a, a magyar kerékpáros és Atletikai Sportban (1889) Turisták Lapjában, a Turista Közlönyben. 1894-ben jelent meg "Pécs város és környékének vezető könyve", amely később mecseki útmutató néven több kiadást is megélt. Nevét a misinina tetőn 1908-ban épült kilátó őrizte, amelyet ma a Tv tornyon elhelyezett emléktábla örökíti meg.

55 éve

1944-ben hunyt el Láng István

Az MTE Székesfehérvári osztály ügyvezető alelnöke (- 1936-44).
M: Székesfehérvár város és környékének útmutatója (1926)

Nagy László
Az MTE Váci osztály titkára (xxx), alelnöke (- 1944).

Kemény Miklós
Városi levéltáros. Az MTE Esztergomi osztály titkára (- 1930-41 -).


A Természetbarát Híradó (ISSN 1217-0194) a Magyar Természetbarát Szövetség tájékoztatója.
Kiadja: a Szövetség Elnöksége.
Postacím: 1396 Budapest, Pf. 483. Telefon: (1) 311-2467 Fax: (1) 353-1930
Felelős kiadó: Szabó Imre
Felelős szerkesztő: Kalmár LászlóTelefon: (1) 302-7990
(A Web változatot készítette: Szabó Zoltán)
A Természetbarát Híradó nyomtatott példánya előfizethető a kiadónál.
Megjelenik havonta.Természetjáró folyóiratok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja