Természetbarát Híradó

83. szám

1999. februárElnökségi hírek

IN MEMORIAM

Dr. Kemény Pál (1918 - 1998)
Kalmár László (id.) (1912 - 1999)

HÍRCSOKOR

Eszterházy Miksa emlékérem
Természetbarátok elismerése Veszprémben
Az év vidéke
Az 1 %-ról
Helyközi díjszabás VOLÁN, MÁV
Kulcsosház kezelő változás Óbányán
Nyírség 50 - válaszok
Eladó ház kulcsosháznak
Eddig ismeretlen romok a Zselicben
Pályázat TEDOT-TEGYOT rendezésére
Magyar-Ukrán Vízitúrázók-Természetjárók Baráti Klubja
Telelő rétisasok
A Föld, amelyen élünk - rajzpályázat
Az MTSZ külföldi túraajánlatai

MEGJELENT

Terepmegfigyelési füzet

ÚTON

A Mónika-pihenőnél mindig van virág
Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület
Kaland a Tarjánka-szurdokban
Téli séta a Bakony nyugati végén
Bükki tájakon
Der Rennsteig - Németország legnépszerűbb turistaútja

VERS

Igmándi Szűcs István: Fenyők a télben

VisszatekintőELNÖKSÉGI HÍREK

1999. február 20-án Szövetségünk rendkívüli közgyűlést és azt követően elnökségi ülést tartot.

A közgyülés egyhangúlag elfogadta a bíróság által kért az előterjesztett alapszabály módosításokat.

A soros elnökségi ülésen jelen volt: Bársony András elnök, Bubla Gyula, Georgiadesz Gábor és Horvát Zoltán alelnökök, Szabó Imre főtitkár, Baronek Jenő, Bükiné Törő Ágnes, Csávás István, Hluchhány József, Dr. Dénes György, Dr. Juhász Ágnes, Kiss Gyula, Kovács Dezső, Kovács Tamás, Dr. Nagy Sándor, Pálmai Vencel, Rakaczky István, Szilágyi László, Dr. Tóth József elnökségi tagok, Bittó Sándor a Számvizsgáló bizottság elnöke, Bognár Mária gazdasági vezető, Krachtusz Gabriella jegyzőkönyvvezető, Kalmár László titkár.

Napirenden volt:

In Memoriam

Dr. Kemény Pál
1918-1998

Pali bácsi természet iránti korában kezdődött. A családi szálak adta lehetőséggel élve gyakran indulhattak Ausztria alpesi rétjein át a hófedte csúcsok megmászására,zuhogó vizesések felkersésére. Az akkor szerzett élmények mély nyokat hagytak életének hetveneb túli éveiben is.

Egyetemi tanulmányai során is a BETE tagjaként rendszeresen járta természet, később tájékozódási versenyzőként számos versenyen indult.

1954-ben lépett be a jelenlegi Volánbusz Rt. autóbusz közlekedési vállalathoz, ahol közel 3o éven át, nyugdijba vonulásáig a jogügyek képviselöje és a vezetője volt egy olyan munkahelyi Természetbarát Szakosztálynak, amelynek túravezetői és tagsága a közlekedési szakágban jelentős feladatokat vállalt a természetjárás népszerüsitésében.

A szakosztály mintegy 2o fós induló taglétszáma a legjobb évekre megtízszereződött. Pali bácsi a közlekedési szakma lelkes természetjárójaként, túravezetőjeként az Országos KÉK túra jelvények a százhatavankilencedik sorszámú birtokosa volt. A KÉK túrát a késöbbiek során újból végigjárta, miközben az országos túramozgalmak többségét is teljesitette. A gyalogtúra szakágban az Érdemes terrnészetjáró fokozat tulajdonosa volt. Még életének hatvanas éveiben is fiatalos erővel járta a Magas Tátra, a Dachstein, a Rila és a Pirin hegység legmagasabb csúcsait.

A TESZ tagjainak sorában rendszeresen teljesitette a vállalt szolgálatot.

Évtizeden át szervezete, vezette a technikai munkákat.

Egy-egy ilyen túra keretében metszőollók csattogása és festékillat kisérte végig a kis csapat Pilis hegységben vigigjárt útvonalát. Munkája elisméréséül Czárán Gyula Emkékérem kitüntetésben részersült A munkahelyi Természetjáró Szakosztály megszüntetése után élete végéig a Budapesti Elektromos Művek Természetjáró Szakosztálya tagjaként folytatta túrázói, túravezetői tevékenységét.

Pali bácsi nyugdijas éveiben közel két évtizeden át a XIII.kerületi Természetbarát Szövetség gazdasági felelősi teendőit is ellátta. Sportmunkájának, a sportmozgalomban végzett kiemelkedö tevékenységének társadalmi munkájának elismeréseként méltó születésnapi ajándékot vehetett át a "Budapest Főváros XIII.kerületért" elismerő kitüntetés formájában 1998-ban.

Sajnos betegsége urrá lett a kimondott szóhoz, pontossághoz, a keményfémek erejével ragaszkodó, mindig zárkózott, csendes, halkszavú Pali bácsin.

Nehéz elhinni, hogy nincs többé köztünk, ő már az égi hegyek ösvényeit járja.

Emlékét megőrizzük.

Lehoczki MártaKalmár László (id.)
1912 - 1999

Matematika-fizika tanár. Tanított az általános iskolától, közép iskolán át, az egyetemig sokféle intézményben, majd mint a Magyar Optikai Művek kutatója ment nyugdíjba.

Természetjárásba édesapja ismerkedett meg, aki Postás Turista szakosztály tagja volt és több túrára is elévitte gyermekkorában. Középiskolás évei alatt résztvett a Cserkész mozgalomban.

A szervezett természetjárásba az egyetemi évei alatt kapcsolódott be.

1933-ban belépett a Budapesti Egyetemi Turista Egyesületbe (BETE). Előbb számvizsgáló, majd a választmány- és a kirándulásokat szervező bizottság tagja.

Barcza Imre, a neves kalauz-szerző segítője, felkérésére részt vesz a Cserhát kalauz előkészítésében, útvonalbejárásokat és ellenőrzéseket végez. 1936-tól 1939-ig a Magyar Turista Szövetség útjelző bizottságának a tagja, ahol Ströpl Gábor vezetésével az Országos Kéktúra útvonalának kijelőlésén és egyes dunántúli szakaszok előzetes bejárásán dolgozik.

Sokoldalú természetjáró. A barlangok világa már ifjú korától vonzotta. Közremüködött a Ferenchegyi-barlang egyes járatainak bejárásában. 1948-ban részt vett a Mátyáshegyi-barlang Centenáris szakaszának felfedezésében és feltárásában. Ő készítette a barlang első felmérését, amely az első térkép alapjául szolgál. Nevét a Laci-lépcső nevű fellépő őrzi. Később karsztvízhozam mérésekkel foglalkozott a Bükkben.

Szeretett vízitúrázni, a hazai vizeken kívül bejárta a Mazuri-tavak vidékét és evezett a Brdán is. A hatvanas évek második felében, a hetvenes évek elején kerékpárjával a fél országot bebarangolta.Gyalogszerrel bejárta hazánk valamennyi hegy- és dombvidékét és az Alföld számos táját. A Kis-Kárpátoktól a Radnai-havasokon át a Retyezátig bejárta a Kárpát-koszorú számtalan hegységét, ezenkívül volt Szász-Svájcban, a Cseh-paradicsom homokkövein, az Óriás-hegységben, a Rilában, a Pirinben, a Durmitorban és a Juli Alpokban, Lienzi dolomitokban és a Glockner és Tauern csoportokban is.

A BETE feloszlatása után a Budapesti Vörös Metor tagja lesz, ahol a rendszes gyalogtúrázás, mellett - elsősorban fiataloknak - barlangtúrákat is vezet, a barlangkutató szakosztály megalakításának egyik kezdeményezője.

Megalakulásától a Magyar Földrajzi Társaság hegymászó szakosztályának tagja.

Később a MOM természetjáró szakosztály közkedvelt túravezetője. A KTT MOM tiszteletbeli tagja. 1968-tól 1986-ig a Bp. XII. ker. Természetbarát Szövetség minősítési felelőse. A Hegyvidék Természetjáró Egyesület megalakulásakor (1973) annak elnöke lesz, amely feladatkört az egyesület megszűnéséig (1986) tölti be.

1973-ban megkapta a "Turisztika terén végzett munkáért" emlékjelvényt. 1978-ban lett aranyjelvényes túravezető, 1982-től Kiváló természetjáró.

Kiemelkedő természetjáró szakmai felkészültséggel, sok irányú tudással rendelkező, jó kapcsolatteremtő, ugyanakkor szerény, soha vezetői poziciókra nem tőrő, de a vállalt feladatokat örömmel és pontosan végrehajtó egyéniség volt.

Ahogy Ő többször is megfogalmazta: "egy a százezerből"... Valójában annál sokkal több.Különösen számomra, mert hogy nemcsak a túrázásban-tájékozódásban a tanítómesterem, hanem édesapám is volt.

Kalmár László (ifj.)


Hírcsokor

Eszterházy Miksa emlékérem

Sajnos a korábbi gyakorlattól eltérően nem kaptuk meg a kitüntettek listáját, így csak később a sajtó útján értesültünk arról, hogy Kovács Dezső a Bp. XIII. kerületi Természetbarát Bizottság elnöke, Szövetségünk elnökségi tagja, valamint BALOGH LÁSZLÓ az MTSZ Vízitúra Bizottság TID főszervezője is megkapta a kitüntetést. Ha kicsit késve is, de örömmel gratulálunk hozzá és további munkájához erőt és egészséget kívánunk.

Természetbarátok elismerése Veszprémben

Eddig végzett több évtizedes munkája elismeréseként SZILÁGYI LÁSZLÓ - a Veszprém megyei Természetbarát Szövetség titkára - a megyei sportigazgatótól "Veszprém Megye Sportjáért" emlékplakettet, Veszprém városától , nagy, ezüst, vésett tálcát kapott.

VRAZSIVICS GÁBORNÉ a Veszprém Városi Természetbarát Bizottság elnöke eddigi munkája alapján "Veszprém Emlékérem" ezüst fokozatát kapta meg. Gratulálunk.

1999-2000-ben Bömerwald/Sumava az év vidéke

A Nemzetközi Természetbarát Szövetség döntése alapján a Német-Cseh határtérségben lévő terület lett az év vidéke. A megnyító ünnepség 1999 június 5-6-án lesz GRENZÜBERGANG/NOVÉ UDOLI helységekben.

Az 1%-ról

A Magyar Természetbarát Szövetség vonzáskörébe tartozó szervezetek jelentős része ma sem önálló jogi személy. Nem rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyeket az un. 1%-os törvény előír, ezáltal kiesik a támogatható szervezetek köréből. Az egyesületek keretében működő szakosztályok önállóan nem jogosultak az "1%" igénybevételére, ráadásul a tradicionális sportegyesületek alapszabálya - kevés kivétellel - nem rögzíti a szabadidősport feladatot, jelleget. Ezért ők is kiesnek a kedvezményezetti körből.

Az Elnökség kéri, hogy a törvényi lehetőséggel nem rendelkező szervezetek vezetői a tagságot és a környezetükben élő szimpatizánsokat nyerjék meg annak, hogy az általuk átutalandó 1% az MTSZ tevékenységét támogassa.

Az MTSZ adószáma: 19001511-1-42,

de lehetőség van arra is hogyha valaki

Természetbarát Házak Alapítványt támogassa, adószáma: 190015111-1-42.

Ne feledjük el, hogy aki nem rendelkezik személyi jövedelemadójának 1%-ról, az a központi költségvetést gazdagítja, ami nem baj, de nagyon kétséges, hogy felhasználása természetbarát célokat szolgál majd.Többek kérésére idén is közreadjuk a

HELYKÖZI DÍJSZABÁS 1999 (teljes árú)
összehasonlitó táblázatát.

Km Volán MÁV II. osztály
0.0 - 5 68 62
5.1 - 10 90
10.1 - 15 124 112
15.1 - 20 164
20.1 - 25 204 166
25.1 - 30 246
30.1 - 35 286 218
35.1 - 40 326
40.1 - 45 366 270
45.1 - 50 408
50.1 - 55 456 348
55.1 - 60 496
60.1 - 65 538 424
65.1 - 70 580
70.1 - 75 620 498
75.1 - 80 662
80.1 - 85 704 576
85.1 - 90 746
90.1 - 95 726 654
95.1 - 100 828
100.1 - 110 910 786
110.1 - 120 990
120.1 - 130 1080 920
130.1 - 140 1160
140.1 - 150 1240 1052
150.1 - 160 1320
160.1 - 170 1410 1180
170.1 - 180 1490
180.1 - 190 1570 1310
190.1 - 200 1660
200.1 - 210 1740 1420
210.1 - 220 1820
220.1 - 230 1900 1530
230.1 - 240 1990
240.1 - 250 2070 1640
250.1 - 260 2150
260.1 - 270 2230 1750
270.1 - 280 2320Kulcsosház kezelő változás Óbányán

Az Óbányai-völgyben található dr. Pataki József kulcsosház üzemeltetője 1998. nyarától a Duna-Dráva Nemzeti Park.

A ház igényelhető a Nemzeti Park Igazgatóságnál: Levélcím: 7601 Pécs, Pf. 46; telefon: 72/213-263, fax: 72/210747. A házat fűtési szezonban nem adják ki.

A gondnok továbbra is Neubauer János és felesége (Óbánya, Fő u. 12.).


Ahhoz a bizonyos

NYÍRSÉG 50-hez

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Természetbarát Bizottság kérésére közöljük, hogy a Természetbarát Híradó 81. számában (1998 december) elmarasztalólag szereplő Nyírség 50 teljesítménytúrához semmi közük. Azt egy Nyíregyházán bejegyzett, - a Bizottsághoz nem csatlakozott - önálló természetbarát egyesület szervezte volna.

A RENDEZŐ SZERVEZET LEVELE

Mi, mint rendezők is nagyon sajnáljuk a történteket és a debreceni. túratársainkat. Abban valóban igazuk van, hogy az adott napon és helyen képviseltetni kellett volna egyesületünket rajthelyen. Ezért ez úton elnézést kérünk.

Azért engedtessék meg néhány gondolat az ügy kapcsán.

15 éven át megrendeztük évről-évre a teljesítménytúrát; és vállaltuk annak minden ódiumát. Ha emlékezeteim nem csalnak, a mi rendezvényeinken lehetett kapni elsők közt zsíros kenyeret, üdítőt, almát és a célban főtt ételt, oklevelet, jelvényt, később kitűzőt. Biztosítottunk ingyen szállást a rendezvény előtt és után, csomagszállítást, csamagmegőrzést. Mi, akik szintén szeretetből végezzük munkánkat, mindent elkövettünk, hogy tájékoztassuk társainkat a technikai okokról, ezt meg is tettük a Kelet-Magyarország, a helyi rádió és a Kurír hasábjain, de levélben is, telefonon is több mint 50 személyt - akik nem szabolcsiak voltak - értesítettünk, akik előre megtiszteltek a jelentkezésükkel bennünket.

A több mint 100 fős rendezvényhez 15-20 segítőre is szükség van, nem beszélve a korában felsorolt szolgáltatásokról.

Befejezésül nagyon remélem, hogy az általam igen tisztelt debreceni túratársak és persze az ország más turistája is október első szombatján mégis megjelennek majd a Nyírség 50 rajthely helyszínén, Nyiregyháza-Sóstón, a Blaha Lujza sétányon.

Mi minden kedves vendéget továbbra is szeretettel várunk, annál is inkább, mivel egy teljesen új szakasszal fogjuk megismertetni a résztvevőket. Előzetes jelentkezés szeptember 10-ig .

Maradok természetbarát üdvözlettel:
Kallós Gyula
ZVMTE előkeKULCSOSHÁZNAK

alkalmas épület eladó Mogyoróskán. 3 szoba, veranda, konyha, pince+műhely és garázs. 4179 m2 telek, saját patakkal, kilátással a Regéci várra. 1998-ban lett felújítva. Villany, telfon. Folyóvíz saját kútból.

Éredeklődni lehet reggel 8-ig és 16 órától a (46) 308-301 telefonon.

A helyi gondoklás megoldható.


Eddig ismeretlen romok a Zselicben

A Gálosfa községhez tartozó Kistótváros területén a megyei múzeum régésze - M. Aradi Csilla értékes középkori leletre bukkant. A kutató árokban egy falmaradványt találtak mely először egy torony alapozásának tűnt. 170 cm melyre ásva sem érték még el az aljat.

A helyi lakosság emlékezetében él egy egykori kolostor léte, elképzelhető, hogy az 1335-os alapítású Szent László emlékére épített pálos kolostor romjaira bukkantak. Ám az sem ki zárht, hogy egy régi udvarház romjaira bukkantak a régészek. Az oklevelek említik, hogy az egykori kolostorhoz tartozó birtokterületen épített várat a Szerdahelyi illetve Imrefy család, emiatt hosszas pereskedés is folyt így maradt fenn sok írásos emlék. A folytatódó feltárások bizonyára eldöntik majd, hogy a most előkerült romok itt a Zselic Ny-i szegletében egy kolostor vagy a vár maradványai. akár ez, akár az történelmünk egy darabkája, ha arra járunk keressük fel!

Hevesi Zoltán


PÁLYÁZAT TEDOT-TEGYOT RENDEZÉSÉRE

A Természetjáró Fiatalok Szövetsége a 2000. évi Természetjáró Gyerekek és Diákok Országos Találkozóját (TEGYOT-TEDOT) megrendezésére pályázatot hirdet.

A pályázat célja: a jelentkező szervezetek pályázatai közül kiválasztani azt az egyet, amely a megjelölt szempontok alapján a legkedvezőbb feltételekkel tudja biztosítani a két rendezvény megszervezését. Szeretnénk, ha a rendezést vállaló szem előtt tartaná az eddig kialakult jó hagyományokat, szokásokat és ugyanakkor bátran élnének a helyszín adta kedvező, új lehetőségekkel.

Szempontjaink:

A találkozó teljes finanszírozása a rendezők feladata. A rendezés jogát csak jogi személy nyerheti el.

A pályázatokat a Természetjáró Fiatalok Szövetségének címére kérjük (1396 Budapest Pf.: 483) 1999. május 31-ig.

A nyertes pályázó az 1999. évi felsőtárkányi találkozón kerül kihirdetésre


Megalakult a Magyar-Ukrán Vízitúrázók-Természetjárók Baráti Klubja

Célkitűzéseiek között első helyen szerepel egy megfelelő információs hálózat kiépítése a két ország intézrnényei és szervezetei között. Segítséget kínálnak a határon történő átkeléshez és a hatóságok által kért engedélyek beszerzéséhez. Ukrajnába a csoportos túrázáshoz különféle engedélyek szükségesek. Pl. tájvédemi terüiletekre bélépési engedélyek, 3 napnál további tartózkodás esetén meghívólevél és bejelentkezés a rendőri szerveknél. Segítenek a vadvizen való közlekedéshez, különleges felsze-relések és hatósági értesítés beszerzésében. A Klub által beszerezhető engedélyek:meghívólevél, beutazási-, rendörségi-, ökológiai-, vízügyi-, táborozási-, soron kivüli határátlépés-, tájvédelmi területekre belépési engedély. Ezek várható összege 12000 Ft/csoport. 1999 január 1-től Ukrajnába utazóknak baleset biztosítást kell kötniük (jelenleg 800 Ft/fő).

Az elmúlt évek tapasztasztaklatait figyelembe véve számos érdeklődő a megfelelő informáciák hiányában vágott neki a Kárpátaljai túrázáshoz. Sok esetben féleértések és a korrupció áldozatai lettek. Szeretnénk a jövőben a félreérthető dolgokat megelözni és minden olyan információval ellátni az Ukrajnába látogatókat, ami megkönnyíti az éves vakációt, nyaralást, kikapcsalódást, túrázást. Rernéljük hogy az érdeklődők bizalommal fognak klubunkhoz fordulni és ezáltal új lehetőségeket kínálhatunk Önöknek! A nyári utazásokhoz a jelentkezési határidő május 31.

Címünk: Magyar-Ukrán Vizitúrázók és Terrnészetjárók Baráti Klubja,
Nyíregyháza Arany J. u. 6/a Telefon: (42) 437-311, (42) 310-123, (30) 9743-964,
vagy +380-3143-24755 Répási Iván, Kárpát-Ukrajnai területi vízügyi és halászati felügyelő.

Veres István
a Klub elnökeSzáznál több telelő rétisast figyeltek meg Biharugrán

Az utóbbi napok kedvezőtlen időjárása a madarakat sem "hagyja hidegen". Az ország második legnagyobb halastó-rendszerén a napokban 103 telelő rétisast figyeltek meg a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) tagjai. Ekkora mennyiségben meg nem észleltek egyszerre hazánkban a hatalmas ragadozó madarat. Ez azért is érdekes, mert a nyolcvanas évekre a kipusztulás szelére sodródott a faj, s csak a madarászok aktív segítségének köszönhető, hogy ma már ismét több, mint 60 pár költ határainkon belül. A mesterséges fészkek építése és a teli etetés segíti az állományt.

A biharugrai csoportosulásnak több oka van. A Békés megyei, román határhoz közeli területet az MME hasznosítja természetkímélő halgazdálkodást folytatva. Hat éve, 1993 óta vadaszat sem folyik a környéken. A nyugalmas területen mar decemberben is rekord számú, 93 000 egyedből álló rececsapat pihent. Az MME szakemberei által a jégre kihelyezett eleseget pedig egész télen nagy számú rétisas, szarka és varjú látogatta.

Az idén 25 éves MME nem csak Biharban vásárolt területeket a természet védelmére. Az országban 5000 hektár gyep, erdő, halastó és más természeti értékben gazdag terület vált hasonlóan rezervátummá, a természet védelmére és bemutatására.

Hevesi Zoltán


A MÓNIKA-PIHENŐNÉL MINDIG VAN VIRÁG

Túratársaim az ünnepek alatt végigjárták a Penci-szőlők - Vas-hegy - Nézsa szakaszt. A jelzéseket valaki(k) felújították, illetve a Csővári-nyeregtől Nézsáig elkészítettk. Ezideig nem sikerült megtudnom ki(k) szorgoskodtek a Mónika-út virányain, így ezúton köszönöm meg. (Aki hallja adja át!)

Sajnos kellemetlen dolgokat is meséltek e tájról. A Penci-szölőknél aaz erdőbe vezető utat felszántották...

Feljebb egy vaddisznót nyúztak éppen. A nagylétszámú csoport láttán, nem csak a bűnjelet, de a terepjáró rendszámát is letakarták. Egyesek sajátosan liberalizálódnak.

Penc és a Mónika-pihenő között már jómagam is láttam felújított jelzéseket. remélem a Cserhát térkép következő kiadása ábrázolja majd a kisebb nyomvonal változást, miszerint az országútról csak a források után - a rét szélén - kell jobbra térni.

A pihenőnél mindig találok selyemvirágot, vagy éppen időszerű apró mezei csokrot.

Ezt is szeretném megköszönni az arra tévedő túratársaimnak.

GyP


A Természetjáró Fiatalok Szövetsége (TFSZ) és a Földtani Örökségünk Egyesület (FÖTE)

"A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK"

címmel országos rajzpályázatot hirdet.

A pályázatra elsősorban olyan alkotásokat várunk Tőletek, amelyek Földünk természeti értékeit és azok törékenységét mutatják be.

Pályázni szabadon választott technikával, maximum A/3-as méretben készített munkákkal, 4 kategóriában lehet:

I. kategória:Óvodások III. kategória:11-14 évesek

II. kategória:6-10 évesek IV. kategória:14-19 évesek

A pályázatok beküldési határideje: 1999. április 8. (csütörtök)

Az egyes kategóriák első három helyezettje mellett a legötletesebb alkotásokat külön díjazzuk. Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 1999. április 22-én - A Föld napján - a legjobb pályamunkákból összeállított kiállítás megnyitóján kerül sor. A rajzok hátoldalára kérjük ráírni az alkotó nevét, kategóriáját, címét, valamint az alkotás címét. Műveket a FÖTE vagy a TFSZ postacímére kell beküldeni:

Földtani Örökségünk Egyesület 1255 Budapest, Pf.:229.

Természetjáró Fiatalok Szövetsége 1396 Budapest, Pf.:483.
TFSZ
Földtani Örökségünk egyesületA Magyar Természetbarát Szövetség

1999. évi külföldi túraajánlatai

Jelentkezés: A Magyar Természetbarát Szövetség Nemzetközi Túraszervező Bizottságánál (1065 Bp, Bajcsy-Zs. út 31. II. em. 3. ) hétfői napokon 16-18 óra között. A jelentkezéskor általában a részvételi költség 50%-át kérjük befizetni!

CS-1. Csehország Sumava-hegység és Nemzeti Park

Útvonal: Budapest - Pozsony - Ceské Budejovice - Prahatice - Passau - Bp

Túrák: Haidmühle-ben (Németország) részvétel a "Sumava az év tája" nemzetközi természetbarát rendezvény megnyitó ünnepségén; túrák a Nemzeti Park területén; Cesky Krumlov, Ceské Budejovice, Prahatice, Passau megtekintése

Időpont: Június 5-13. (8 éjszaka, 9 nap),
Szállás:Prahatice körzetében

Irányár: 35.000,- Ft (félpanzió, különbusz)

R-1. Románia Bánáti körút - kóstoló a Retyezátból

Útvonal: Budapest - Nagyvárad - Arad - Temesvár - Resicabánya - Orsova - Lupény - Déva - Budapest.

Túrák: Szörényi-havasokban, Néra-völgye, Beusnyica-vízesések, Karas-szurdok, Vaskapu és Kazán-szoros, Cserna-völgy, Páring, Retyezát

Időpont: Június 19-27. (8 éjszaka, 9 nap)
Szállás: Resicabánya, Lupény (magánházaknál), Herkulesfürdő (szálloda)

Irányár: 23.000,- Ft + 120 DM (félpanzió, különbusz)

L-1. Lengyelország Nyugati-Beszkidek

Útvonal: Budapest - Ipolyság - Rózsahegy - Szczyrk - Budapest

Túrák:Gyalogtúrák a Nyugati-Beszkidek területén, városnézés Bielsko-Bialában, Szczyrkben, Zywiecben

Időpont: Július 7-11. (4 éjszaka, 5 nap)
Szállás: Szczyrk körzetében

Irányár:30.000,- Ft (félpanzió, különbusz)

Sz-1. Szlovákia Kis-Fátra

Útvonal: Budapest - Körmöcbánya - Zsolna -Terchova - Bp

Túrák: Vratna-völgy és környéke (Chleb, Rozsutec, Stoh, Kriván, Sulyói-sziklák, Zsolna, Árva-vár, Árvai-tó)

Időpont: Augusztus 15-23. (8 éjszaka, 9 nap)
Szállás: Terchova

Irányár:25.000,- Ft (félpanzió, különbusz)

Előkészítése még folyamatban:

A-1. Ausztria Hallstatt, Salzburg, Bischofshofen körzetében

Tervezett időpont: szeptember 4-11. (7 éjszaka, 8 nap)
Előrelátható költség: 45.000,- Ft

GB-1. Anglia Túrák Lake Distrikt és a skót határvidék területén

Tervezett időpont: szeptember 12-19. (7 éjszaka, 8 nap)
Előrelátható költség: 140.000,- Ft + repülő


Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület - az ismertetőt lásd külön lapon.

Terepmegfigyelési füzet - könyvismertetőt lásd "Megjelent" rovatunk lapján.

Kaland a Tarjánka-szurdokban - Haraszti Béla élménybeszámolóját lásd külön lapon.


TÉLI SÉTA A BAKONY NYUGATI VÉGEIN

A reggeli induláskor kicsit lehangoltan gyülekeztünk a buszmegállóban, mivel egész héten nem láttuk a napot és most is szomorkás, szürkés-barnás, lucskos, sáros idő köszönt vissza reánk.

Ilyen körülmények után indult a menetrend szerinti autóbuszunk. Ki csendesen beszélgetve, ki pedig csendesen tűnődve nézte a lehangoló, szürkés, komor tájat.

A döbröntei elágazást elhagyva, Bakonyjákó felé haladva egyszercsak felélénkült a társaság...

Mintegy varázsütésre egy jó tündér, a "tél tündére" megváltoztatta a kinti képet.

Kb. 1 cm-es zúzmara-ruhát öltött a táj. Fák, bokrok, nádak, sások, angolfüvek s cserjék szemet gyönyörködtető, ezüst ruhában díszelegtek. A csipkebogyó bokrok a távolból piros szaloncukorral feldíszített csodának tűntek.

A messziről virító, C-vitaminnal telt gyümölcseit természetesen útközben jól megdézsmáltuk.

A düledező, de romjaiban is csodálatos, a régmúlt időket felidéző malomromnál tartottunk pihenőt s fogyasztottuk el reggeli elemózsiánkat.

A horhos vízmosásából előbukkanó és a malom előtt csordogáló Köves-patak halkan csobogó zenéjét hallgatva próbáltuk magunk elé idézni a régi kövek históriáját, meséjét, és a regén elkorhadt malomkerék halk moraját véltük hallani...

Utunkat folytatva a természet alkotta arborétum, a Som-hát gerincén sétáltunk Döbrönte felé. Útközben megízleltük a Katalin-források vízét, és "felfedeztük" a II. Világháborúból emlékeztetőként itt maradt bakonyi, som-háti bunkerokat.

Az időjárás miatt szomorkásan induló téli túra, sárdagasztás helyett szinte végig zúzmarás úton vezetett, ez is hozzájárult a huszonhét tagú csapatunk jó hangulatához.
Terebesi József
Boroszlán Természetbarát Kör, PápaBükki tájakon - Szádeczky-Kardoss Géza gyermektúrájának élményeit lásd külön lapon.

Der Rennsteig - Németország legnépszerűbb turistaútja - Koncsek János utibeszámolójának befejező részét lásd külön lapon.


VISSZATEKINTŐ

275 éve, 1724-ben hunyt le id. Bucholtz György kakaslomnici lelkész, Tátra-kutató. Evangélikus hitéért többször bebörtönözték. Szabadidejében járta hegyeket.A Szalóki-csúcs első megmászója. 1719-ben megírta a "Das weit und breit erschollen Zipser Schnee-bürge" című munkáját, az első Tátra ismertetőt, de csak 1899-ben jelenik meg nyomtatásban.

155 éve 1844. II. 13. Mácsán született dr. Rodiczky Jenő Gazdasági szakíró, az államtudományok doktora. A kassai gazdasági tanintézet igazgatója, majd az Országos Gyapjúminősítési Intézet igazgatója. A Magyarországi Kárpát Egyesület központi választmány tagja (-1891-). A Keleti-Kárpátok osztály II. alelnöke (1887-90-) és választmány tagja, 1886-89-). A Magyar Turista Egyesület Budapesti osztály (1903-5), a központi választmány tagja, Kassa (1887-89-), vigalmi bizottság elnöke (1903-).

140 éve 1859. II. 18. Törökkanizsán született Feilitzsh Artúr erdőigazgató, országgyűlési képviselő, a képviselőház alelnöke, földművelési miniszter. Az Erdélyi Kárpát Egyesület társelnöke, majd elnöke (1989-1906).

100 éve, 1899. február 2-án huny el Nagyváradon Gyalókay Lajos birtokos gazdálkodó, majd Bihar megye főjegyzője. A szabadságharc elején őrmester, később százados, Bem törzskarának parancsnoka. A Délvidéki Árpád Egyesület Múzeumi bizottság elnöke.

95 éve, 1904 II. 24-én hunyt el berlinben Dr. Mócs Szaniszló cisztercita szerzetes, főgimnáziumi tanár. A magashegyi túrázás kedvelője. A Mecsekben egykori kedvenc pihenőhelyétől induló Szaniszló pihenő és turistaút őrzi emlékét. Berlinben halt meg, ott is van eltemetve. A Mecsek Egyesület választmányának volt tagja.

90 éve, 1909. II. 7-én huny el Kecskeméten Hanusz István katolikus pap, földrajz-természetrajz szakos tanár. 1871-től a kecskeméti állami reáliskola tanára, majd igazgatója. A Természettudományi Társaság és a Magyar Földrajzi Társaság alapító tagja. A Magyarországi Kárpát Egyesület Budapesti osztály választmányi tagja (1897-1905), a Magyarországi Kárpát Egyesület helyi képviselője, Kecskemét, (1897-1900- )
I: H:I. (Term. Tud. Társ. Közl. 1909.)

85 éve, hunyt el 1914 február 21-én Dr. Mihálovics(ts) Béla ügyvéd, a Magyar Turista Egyesület alapítója, a Budapesti osztály kirándulási bizottság jegyzője (1895-), választmányi tagja (1899-1907-), ügyvivő alelnöke (1906-9), a központ választmányi tagja (1892 -21)
I: Déry József : Dr. Mihálovics József, Turisták Lapja 1914. 4. sz.

55 éve 1944. február 5-én, 94 éves korában hunyt el Kolozsváron az ottani kerékpározás úttörője: id. Hirchfeld Sándor. Kolozsvár környékének feltárója, több bükki forrás foglalója és névadója. Czárán barátja és túratársa. Erdélyi Kárpát Egyesület Kerékpáros osztály választmányi tag (1898-)


Természetbarát Híradó
ISSN 1217-0194
Kiadja a Magyar Természetbarát Szövetség
Felelős kiadó: Szabó Imre.
Postacím: 1396 Budapest, Pf. 483. Telefon: (1) 311-2467 Fax:: (1) 353-1930
Szerkesztette: Kalmár László Telefon: (1) 302-7990
(A Web változatot készíti: Szabó Zoltán)Természetjáró folyóiratok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Természetbarát Szövetség honlapja