Természetbarát Híradó

59. szám

1997. JANUÁR

A szerkesztőség tervei az 1997-es évre

IN MEMORIAM

Stainbach Kornélné (1902-1996)

HÍRCSOKOR

Kitüntetések
Változások a Minősítési Szabályzatban
Változások az Országos Kéktúra bélyegzőhelyeiben
1997. évi TESZ tájékoztató
Új túrakerékpáros egyesület
TUTI konferencia Balassagyarmaton
Városi Természetbarát Bizottság Martfűn
Új színfolt a természetbarát sajtópalettán
Nemhivatalos Országos tájékozódási túrabajnokság meghirdetése
Pannonhalma is a Világörökség része lett
Új emlékmű Ópusztaszeren
1997. január 1-től érvényes teljesárú menetdíjak
Múzeumi mozaik

JOG

Törvény az 1 százalékról

ÚTON

Bihari Napló (Kalmár László)
Útközben, avagy jegyzet a Mátrából (Gyenes Péter)

TÁBORTŰZI DAL

Tűzpiros vadvirág


Kedves Olvasók!

Az új évvel indulóan - lassan már hagyományosan - némi apróbb változtatások lesznek a lapban. Ez egyrészt vonatkozik a külső formára, másrészt a belső tartalomra is. A formánál kezdve: ez évben egyszerűsített fejléccel fogunk megjelenni és az oldalszámozás a lapok alján lesz.

A tartalom változásaiban, ami már biztos: miután ebben az évben lesz Czárán Gyula születésének 150. évfordulója, tiszteletére minden számban lesz a Bihar-hegységgel foglalkozó anyag. A "Turista dalok" új rovat. Szeretnénk, ha hagyományaink megőrzésére, minél több dalt közölhetnénk. Közlésüket szívesen folytatjuk a következő években is.

Murányi Attila segítségével folytatjuk a Szigetköz újra felfedezését, a vízen. Garay doktor jóvoltából újra ellátogatunk az Elbára, idén egy alsóbb szakaszt járunk végig, olvashatunk majd egy csallóközi kerékpáros túráról is. Folyamatosan közreadjuk. Horváth T. Csaba "egy túraversenyző feljegyzéseit". Bodrogközi, a hajdú-bihari és békési részek bemutatásval folytatjuk az Alföldi Kéktúra útvonalának a leírását. Néhány érdekes írás is lesz dr. Egri Kiss Tibortól a mérgező és a kellemetlen növényekről / ezek már mind a szerkesztőség rendelkezésére állnak/. Természetesen továbbra is közöljük az elnökségi híreket és minden olyan természetjárókat érdeklő történést, ami időben tudomásunkra jut. Nem szeretnénk lemondani a "Szállás" rovatról és az egyesületek, szakosztályok bemutatásról sem. Továbbra is várjuk a híreket, tudósításokat, beszámolókat.

Az újság megindulása óta minden évben sikerült újabb szerzőket megnyernünk - legutóbb Herczegfalvi Zoltánt Debrecenből és Vidovenyecz Zsoltot Békéscsabáról -. Remélhetőleg ez így lesz 1997-ben is. Kérjük, hogy amennyiben a lehetőség van rá, a közlésre szánt anyagokat lemezen küldjék, de természetesen a kézírást is elfogadjuk. Akinek Internet kapcsolata van, az már azon kersztül is küldhet anyagokat.

Várhatóan az első negyedév folyamán nyomdát is váltunk, mert beindul helyben, a Havasi Rózsa Kft. nyomtatási lehetősége. Remélhetőleg ezzel az átfutási idő is csökkenni fog.

Természetbarát üdvözlettel:

a felelős szerkesztő


In Memoriam

STEINBACH KORNÉLNÉ
1902-1996

Steinbach Kornélné is örökre eltávozott közülünk...

Sokan talán csak úgy ismerték Őt: Ilonka-néni... 94 éves volt. Az utóbbi tizenegy-néhány esztendőben már nem tevékenykedett köreinkben, de az előző huszonöt évben a természetbarát mozgalom egyik mindenese volt.

A Beruházási Bank dolgozójaként kezdetben a meteoros természetjárók közt élt szakosztályi életet, melynek során a gyalogos természetjáráson kívül sízett és szenvedélyesen túrázott az vízen.

A természetjárás 1960 körüli "fénykorában" az Építők Természetbarát Egyesületének egyik vezetője volt. A természetbarát egyesületek megszüntetése után a Magyar Természetbarát Szövetség nyugdíjas munkatársaként dolgozott több mint húsz évig. A rábízott bizottságok és ügyek intézésén kívül, mint élő lelkiismeret törődött mindenkivel és mindennel. Eközben nem szakadt el a túrázástól, főleg a Dunától és a vadabb vizektől... Német és francia nyelvtudása alapján, természetesen Ő lett a szövetség idegen nyelvű levelezője, fordítója, szükség esetén tolmácsa is.

És még valami... Amíg fizikailag bírta, családjának is mindig támasza és mindenese volt.

Ez sem volt könnyű feladat; fia révén nyolc unokája és tizenöt dédunkája búcsúzott Tőle a gyászjelentésen!

Mi is gyászoljuk és megőrizzük emlékezetünkben!

- Thuróczy Lajos -Hírcsokor

Eszterházy Miksa Emlékérem

1996 december 20-án a belügyminisztérium aulájában Dr. Világosi Gábor állam-titkár sportvezetőknek kitüntetéseket adott át. A számos kitüntett sorában ott volt:

BARONEK JENŐ

szövetségünk elnökségi tagja, a Baranya Megyei Természetbarát Szövetéség elnöke,

HÁNER JÁNOS FERENC

a BTSSz kerékpáros bizottság vezetője, az MKTSZ alelnöke,

KÖBÖLKÚTI VILMA

a KTT MOM túravezetője

A kitüntetjeinknek ezúton is gratulálunk és a természetbárátok nevében a mozgalmunkban végzendő további munkához erőt, kitartást és jó egészséget kivánunk!

A Szövetség által alapított kitüntetésekre ebben az évben április 30-ig beérkezőleg lehet a javaslatokat megtenni. A javaslatokhoz szükséges nyomtatvány minták a területi szervezeteknél megtalálhatók. Felhívjuk figyelmet arra is, hogy most lehet előszőr javaslatot tenni a "Gábor Ignác" és a "Pápa Miklós" emlékérmekre. Gábor Ignác érmet az ifjúság természetbarát nevelése terén hosszú időn át, átlagon felettit nyújtó személyeknek, a Pápa Miklós érem a túravezetőképzésben kiemelekedő egyének adható, ezzel egyidőben a Thirring Gusztáv emlékéremet csak a turistairodalomban jeleskedők kaphatják meg. A természetbarát szervezetek jubileumára (10, 25, 50 stb) adományozható emlékplakett kérelmét a többi kitüntetéstől eltérően legalább fél évvel az esedékesség előtt kell felterjeszteni. A felterjesztésben szerepeljen a szervezet rövid történetének és természetbarát tevékenységének a leírása, az alapítástól - estleges előd szervezet, vagy jogelőd ténykedését is beleértve - napjainkig (legfeljebb két oldal), az alapító okirat vagy egyéb igazoló dokumentum másolata, a jubileumi ünepség, közgyűlés időpontja és helyszíne.Változások a Minősítési Szabályzatban

Amint már az előző számunkban hírt adtunk róla az elnökség legútóbbi ülésén megváltozatta a túrázói mínősítési szabályzatot. Az alábbiakban e változásokal kapcsolatos tudnivalókat közöljük.

B.) MAGASHEGYI TÚRÁZÁS

(Erdőhatár feletti túrázás. Például: a Kárpátokban és Közép-Európában 1500 m tengerszint feletti magasság elérése.)
Nehézségi fokozatok Kalauzidő szerinti minden óráért Minden 100 m szintkülönbségért
IV.-IX.
hónapban
X.-III.
hónapban
fel le
1, Magashegyi völgyi túra (menedékházhoz, vízeséshez, tengerszemhez) 6 pont 7 pont 2 pont -
2, Gyephavasi túra (hágó, gerinc, csúcs) 8 pont 10 pont 2 pont 1 pont
3, Sziklatúra (Fal kiépített biztosítással, gerinc, csúcs) 8 pont 12 pont 4pont 2 pont
4, Biztosítást igénylő alpesi túra (biztosított mászóút, gleccser) 14 pont 18 pont 5 pont 3 pont

Többnapos túra, illetve sátorozás többletpontjai azonosak a gyalogtúrák pontszámaival. Egy túrán belül is az eltérő nehézségű szakaszokat külön-külön kell pontozni.

Az "EGYÉB" címszó alatti módosítások:

Ezen minősítési szabályzat módosítja az 1990-től érvényben lévő szabályzatot.

Hatálybalépés ideje: 1997. január 1.

A korábban megszerzett érdemes természetjáró fokozat elnyerése óta a hitelt érdemlően igazolt túrák - visszamenőleg is - a kiváló fokozatba beszámíthatók.

A korábban megszerzett minősítések az új szabályzat hatálybalépésével sem évülnek el.

-Pálmai Vencel -Változások az Országos Kéktúra bélyezőhelyeiben

Bélapátfalva és Szarvaskő vasútállomásokon megszünt a jegykiadás, így megszünt a bélyegzési lehetőség is. Ezért a település nevét feltüntető bármely bélyegző /vendéglő, lelkészet, önkörmányzat stb./ alkalmas az igazolásra.

- Gyalogtúra bizottság -


1997. évi TESZ tájékoztató

Amint az ismert a Szövetség elnöksége határozatban foglalt állást a TeSz átszervezésről. Figyelemmel a TeSz-feladatok folyamatos ellátásának elősegítésére az átszervezés ideje alatt továbbra is kérjük a TeSz tagok eredményes közreműködését. Feladtaink teljesítéséhez azonban következő változások ismeretére hívjuk fel a figyelmet:

A szolgálat ellátásnak ezidőben már hatályos törvényi kereteiről:

Kiemeljük, hogy a hivatkozott jogszabályok kivonatos ismertetése a természetbarát Híradóban is megjelent. (Kivonat az Erdőtörvényből)

Természetvédelmi Szolgálat igazolványa

A TESZ IGAZOLVÁNYOK 1997. ÉVI ÉRVÉNYESÍTÉSE, az erre jogosultak részére - mint átmeneti intézkedés - egységesen, a Természetvédelem embléma alatt, az eddigi érvényesítő bélyegző lenyomatával és az évszám feltüntetésével történik.


ÚJ TÚRAKERÉKPÁROS EGYESÜLET

A Természetbarátok Túra-Kerékpáros Egyesülete /TTKE/ nemrégen alakult. "Profi", azaz nagytapasztalatú kerékpáros túrázók hozták létre azzal a céllal, hogy a meglévő szervezetekkel összefogva mindent elérni, amit ezen a téren el lehet érni, és nem utolsó sorban az eddigi vívmányokat ápolni, védeni. Az egyesület országos hatókörű, jellegéből adódóan nonprofit szervezet, nem kapcsolódik területhez, közvetlenül az MTSZ-ben végzik az érvényesítést.

Az alapító tagok úgy érezték, így lehet új színt vinni ebbe a szétzilálódott kerékpáros mozgalomba. Úgy éreztük, hogy az MKTSZ korábbi vezetése eltávolodott a természetbarát eszméktől, ám örömmel tapasztaljuk, hogy ez a folyamat visszafordult és önállósága megtartásával újra szerves része lett a természetbarát mozgalomnak.

Reméljük, hogy az MKTSZ és a TTKE nem riválisa, hanem együttműködő partnere lesz egymásnak, amivel a túrázó társadalom csak nyerni fog. Az egyesület szervezésében létrejövőben van egy erős, mindenki számára elérhető Túrakerékpáros Információs Központ, ahol bárki ingyen választ kaphat minden olyan kérdésre, amely - programoktól az alkatrész beszerzésig - a túrakerekezéssel összefügg. A TTKE fő támogatója a BEM-BIKE, amely nemcsak helyet biztosít az egyesületek, hanem 10% kedvezményt is ad TTKE tagjainak alkatrész vagy túrafelszerelés vásárlásakor.

Az egyesület szeretne jó munkát végezni, de ehhez elengedhetetlenül szükséges az, hogy ellássák munkával. Ezért kérünk mindenkit, hogy dolgoztassanak meg bennünket. Kérésre díjmentesen elküldjük részletes 1997. évi Eseménynaptárunkat, részletes információkat az ország többi egyesületének túrabringás programjairól.

A TTKE elérhető a Szövetség központján keresztül. Levelezés az MTSZ címén, Csordás Viktor vagy Háner János nevén, illetve a Természetbarát Túrakerékpáros Információs Központ címe: BEM-BIKE kerékpárüzlet és szerviz, 1027 Budapest, Bem rakpart 51. Telefon: 1363-867, Fax: 1564-666

- Csordás Viktor -


TUTI KONFERENCIA BALASSAGYARMATON

A Turista és Természetjáró Információs Egyesület ez évben is megszervezi továbbképző konferenciáját. 1997 február 21-23. között - immár hagyományosan - Balassagyarmaton lesz. Elhelyezés a Fráter Erzsébet leánykollégium 4 ágyas szobáiban, teljes ellátással. Utazás egyénileg. A várható költség: 2800 Ft. Ez tartalmazza a 22-én tartandó "ásványbörze" belépőjét is.

A konferencia témái: nyári táborok és szervezésük / helyek, címek, módszerek /; osztálykirándulások / módszerek, ötletek, gondok /; a természetjárás fejlesztése helyi és magasabb szinten / módszerek, ötletek, javaslatok, elvárások /; a természetjáró szervezetek anyagi problémái és azok megoldásai / módszerek, ötletek, lehetőségek, pályázatok /; a természetjárás érdekvédelme / meglévő lehetőségek, gondok, lehetséges megoldások, elvárások, javaslatok /; felszerelések és beszerzésük.

Ezeken kívül a programban szerepel még városnézés Balassagyarmaton / Palóc Múzeum / és Szécsényben / Kastélymúzeum /, kirándulás Nyírjesre. Fakultatív lehetőség útlevéllel átmenni Szlovákgyarmatra (Slovenské Darmoty/.

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a TUTI Egyesületnél: 1042 Budapest, István út 17-19.

Búzás Károly


Városi Természetbarát Bizottság Martfűn

1996 december 3-án Martfűn a városi természetbarát szervezetek, valamint természetjárást is folytató csoportok müködésének összehangolására, segítésére megalakult a Városi Természetbarát Bizottság. Elnöke Czizmadia Gyula, tagjai: Bandúrné Petrovics Mária, Fróna Katalin és Horváth Dezsőné. A Bizottság fogadó ideje minden hónap első kedden a Sportelepen lévő Sport bűfében. Posta íme: Városi Természetbarát Bizottság, Czizmadia Gyula, 5435 Marftfű, Szolnoki út 86. II-6.


TOBOZÚJ SZÍNFOLT A TERMÉSZETBARÁT SAJTÓPALETTÁN

Kellemes karácsonyi meglepetést hozott a Posta. megjelent a Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség A/5 formátumú újsága. A szöveges részek mellett, azok illusztrációjaként gazdag képanyag is található a lapban. Az új lap a Benedek Jenő, Csányi Sándor, Rosiár László és Rosztóczy András szerkesztők munkáját dicséri. A Csongrád Megyei Szövetség a kiadványok terén az elmúlt években egyébként is kitett magáért. A szép kiállítású Honfoglalás emlékezete igazoló könyvecske után, az Alföldi Kéktúra megyei szakaszát tartalmazó igazoló füzetekkel rukkoltak elő. Az első kiadás ugyan szerény kivitelben de a frissesség jegyében jelent meg. A második kiadás már nem csak minden igényt kielégítő, korszerű munka, de színes térkép-mellékleteivel hasznos segítség a túra bejárásához is. A nálunk újszerű megoldás magasra emelte a mércét a hasonló, útvonalhoz kötött jelvényszerző túrák igazoló füzeteinek készitői előtt.


Pannonhalma is a Világörökség rész lett

Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátságot és közvetlen környezetét a Világörökség Kormányközi Bizottsága december eleji, mexikói ülésén egyhangú döntéssel a világ egyetemes kuturális örökségei közé emelte. Budapest, a Duna panorámájával és a budai Várnegyeddel, a hollókői védett ófalu és az Aggteleki barlangrendszer után ez a negyedik védendő, őrizendő érték amely hazánkból felkerült UNESCO Világörökség-listájára.

Jövőre, a Világörökség Egyezmény huszonötéves évfordulója alkalmából Magyarország lesz a házigazdája annak a regionális konferenciának, ahol bemutatják a szakembereknek a meglévő és a jövőbeni felvételre ajánlott magyar világörökséget.


ÚJ EMLÉKMŰ ÓPUSZTASZEREN

A Nemzeti Történeti Emlékparkhoz vezető út mellett nem rég avatták fel "A magyarok hét nyila" című monumentális emlékművet. Morvay László grafikusművész tűzzománc alkotása a honfoglaló hét vezérnek állít emléket, a jelképesen földbe lőtt hét nyílvesszővel. A 12 méter magas nyílvesszők tollán és hegyén tűzzománc képek láthatók. Az összesen 80 négyzetméternyi felületen az alkotó, a magyar honfoglalás személyiségei mellett történelmi motívumokat jelenített meg.


1997. január 1-től érvényes teljesárú menetdíjak

(Részletesebb táblázat a kedvezményes jegyek árával is az Erzsébetvárosi Természetbarát 1997. I. negyedévi számából)

Km VOLÁN MÁV 2. oszt. 
0,0 - 5 52  
5,1 - 10 68 46
10,1 - 15 94  
15,1 - 20 126 84
20,1 - 25 158  
25,1 - 30 190 126
30,1 - 35 220  
35,1 - 40 252 166
40,1 - 45 284  
45,1 - 50 316 206
50,1 - 55 346  
55,1 - 60 378 266
60,1 - 65 410  
65,1 - 70 442 326
70,1 - 75 474  
75,1 - 80 504 380
80,1 - 85 536  
85,1 - 90 568 440
90,1 - 95 600  
95,1 - 100 630 500
100,1 - 110 690  
110,1 - 120 760 600
121,1 - 130 820  
130,1 - 140 880 700
140,1 - 150 950  
150,1 - 160 1010 800
160,1 - 170 1070  
170,1 - 180 1140 900
18o,1 - 190 1200  
190,1 - 200 1260 1000
200,1 - 210 1320  
210,1 - 220 1390 1084
220,1 - 230 1450  
230,1 - 240 1510 1168
240,1 - 250 1580  
250,1 - 260 1640 1252
260,1 - 270 1700  
270,1 - 280 1770 1336
280,1 - 290 1830  
290,1 - 300 1890 1420Múzeumi mozaik - lásd külön cikkben.


Törvény az 1 %-ról

Az Országgyűlés az 1996. december 19-i ülésnapján elfogadta "a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásról" alkotott 1996. évi CXXVI. törvényt. Ez a törvény várhatóan hosszabb időn át - több civil szervezethez hasonlóan - a természetbarát mozgalom anyagi forrásainak is meghatározója lesz. Az alábbiakban e törvény számunkra legfontosabb cikkelyeit kivonatosan ismertetjük.

A törvény teljes szövege megjelent a Magyar Közlöny 1996/120. számában.

1.§ ... befizetett összegnek azt az összeget kell tekinteni, amely a magánszemély adóbevallásában, vagy az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolásban az összevont adóalap adójának összegéből a kedvezmények levonása után fennmarad, feltéve, hogy ezt az adót a magánszemély megfizette, arra a 6.§ (1) bekezdésben említett határidőt megelőző 30 nappal számított határidőn túlnyúló fizetési halasztást, részletfizetési kedvezményt nem kapott, és ennek az adóösszegnek az egy százaléka legalább 100 Ft.

2.§ (1)... a teljesítés szerinti összeg sem adóhatósági ellenőrzés, sem önellenőrzés következményeként utóbb nem módosítható.

(2) ... adóbevallásnak önellenőrzése vagy adóhatósági ellenőrzése az ... adóösszegre kevesebbet állapít meg a bevallott összegnél, akkor az egy százalékra vonatkozó különbözetet ... a magánszemélynek meg kell fizetnie.

3.§ (1) ...csak teljes egészében és csak egy kiválasztott kedvezményezett javára lehet rendelkező nyilatkozatot adni.

4.§ (1) ...kedvezményezett

b/ azon - az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény szerinti - társadalmi szervezet, azon alapítvány, amelyet a bíróság ... rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább három évvel nyilvántartásba vett és alapszabálya, illetőleg alapító okirata szerint az említett rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel betegségmegelőző, ... kulturális, oktatási, ... természetvédelemmel, ... kizárólag gyermek, ifjúsági és szabadidősport ... tevékenységgel ténylegesen foglalkozik.

(2) ... kizárólag az a szervezet lehet kedvezményezett, amely

a/ belföldi székhelyű, és

b/ a hazai lakósság, illetőleg a határon túli magyarság érdekében működik, és

c/ nyilatkozik arról, hogy pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet... az utolsó választáson nem állított, és nem támogatott, továbbá alapszabályában, alapító okiratában is kizárta, és

d/ az APEH-nál nyilvántartott, esedékes köztartozása nincs, az önkormányzati adóhatóság és vámhatóság által 30 napnál nem régebben kiállított igazolással rendelkezik, mely szerint a kiállító szervezetnél nyilvántartott köztartozása nincs, valamint nyilatkozatot ad arról, hogy

1. a társadalom biztosítással kapcsolatos minden befizetési kötelezettségének eleget tett,

2. ... a 4. § (1) bekezdése 4. pontjában meghatározott - tevékenységét egy év óta megszakítás nélkül tényleges folytatja, eleget téve minden rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek.

- folytatjuk -

Szövetségünk Elnöksége 1997. január 25-i ülésén fogalakozik a törvénnyel kapcsolatos feladatokkal. Következő számunkban a kivonatos törvény ismertető mellett az Elnökség vonatkozó döntéseit is ismertetjük.


Bihari napló - lásd külön cikkben.

Útközben, avagy jegyzet a Mátrából - lásd külön cikkben.


A Természetbarát Híradó (ISSN 1217-0194) a Magyar Természetbarát Szövetség tájékoztatója.
Kiadja: a Szövetség Elnöksége.
Postacím: 1396 Budapest, Pf. 483. Telefon: 111-24-67 Fax:: 153-1930
Felelős kiadó: Szabó Imre
Felelős szerkesztő: Kalmár László
(A Web változatot készíti: Szabó Zoltán)
A Természetbarát Híradó nyomtatott példánya előfizethetö a kiadónál.
Ára egy évre 1440 Ft, - tagszervezeteknek kedvezményesen 960 Ft.
Megjelenik havonta.
Lapzárta előző hó 15-én. Később érkező anyagokat, cikkeket, híreket csak a következő számban tudjuk figyelembe venni. Kéziratot nem küldünk vissza és nem őrzünk meg.


Események 1997. február
Természetjáró folyóiratok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja >A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja >A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja >A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja