Kinizsi SC Természetjáró Szakosztály
S z a b a d e g y h á z a

Nemhivatalos
Országos tájékozódási túrabajnokság
meghirdetése

A Kinizsi SC Természetjáró Szakosztálya úgy látja, hogy a túraverseny-mozgalom továbbfejlődése céljából hasznos lenne egy országos tájékozódási túrabajnokság megszervezése és lebonyolítása, melynek keretein belül megvalósulna a túraversenyzésben résztvevő egyesületek, szakosztályok, baráti társaságok, stb. - továbbiakban: egyesületek- versenyre-mozgósító tevékenységének, eredményességének, illetve az egyes versenyzők felkészültségének értékelése, összehasonlítása.

Tekintettel arra, hogy a túraversenyzőknek olyan külön, önálló országos szervezete még nincs, amely ezt a szervező-összehangoló és adminisztratív tevékenységet elvégezné, a Kinizsi SC Természetjáró Szakosztálya vállalkozik arra, hogy a versenyek hivatalos eredménylistái alapján, a mellékelten közzétett értékelési szabályok szerint, nemhivatalos országos bajnokságként rangsorolja a résztvevő egyesületeket és egyénenként a versenyzőket.

A Kinizsi SC kezdeményezésére Szabadegyháza önkormányzata a legjobbnak bizonyuló egyesület-, illetve a legjobb egyéni versenyző részére felajánlott egy-egy -véglegesen is elnyerhető- vándorkupát, melyet az 1997. évi-, általunk megrendezendő Kinizsi Kupa versenyt követő eredményhirdetésen adunk át a nyertes egyesület képviselőjének, illetve a felsőfokú versenyek pályáján versenyzők között legjobb eredményt elért egyéni versenyzőnek.

A vándorkupát végleg az a egyesület (illetve az az egyéni versenyző) nyeri el, amely (aki) két alkalommal is legjobbnak bizonyul.

Szívünk szerint minden verseny és minden egyes versenyző eredményeit összesítenénk, azonban ennek teljeskörű, hiteles elvégzésére több okból sincs lehetőségünk.

Ami az egyéni teljesítmények értékelését illeti, az egyes versenyek nehézségi foka, a csapatok felkészültsége, az induló csapatok száma, az egy csapatban versenyzők tudása, stb. esetenként annyira eltérő, hogy ezeket végiggondolva belátható: a versenyeredmények egyszerű összegzése alapján kialakuló sorrend az egyes résztvevők tudásáról hamis képet mutatna.

Az egyesületek tevékenységének és eredményességének, továbbá az egyének teljesítményének összehasonlítása csak bizonyos korlátozások alkalmazásával adhat reálisabb képet; másrészt csak így, bizonyos korlátozásokkal vagyunk képesek elvégezni az értékelést. Az általunk kigondolt korlátozásokkal bizonyára sokan nem értenek egyet, de olyan értékelési rendszert, ami jobb, ám nem bonyolultabb -tapasztalatok híján- nem tudtunk kitalálni. (Amennyiben a bajnokság gondolata tetszést arat, bizonyára sok értékes észrevétel és ötlet merül fel, amelyeket a következő kiírásoknál - vagy akár menet közben is!- hasznosítani tudunk)

Terveink szerint összesen tizenegy verseny eredményeit kisérjük figyelemmel. A bajnoki sorrend alakulását rendszeresen értékeljük és az értékelést több alkalommal -először a második verseny eredménylistájának kézhezvételét követő 10 napon belül- megküldjük az első tíz-, a téli szünetben az első húsz egyesület részére.(Sajnos, a hosszú átfutási idő miatt a Természetbarát Híradóba csak a téli szünetbeli eredménytáblát és a végeredményt tudjuk beküldeni.)

Az értékelés alapjául szolgáló versenyek kiválasztásánál döntően azt vettük figyelembe, hogy többségben legyenek a már hagyományokkal rendelkező, nagyobb tömegeket megmozgató versenyek; továbbá a kiválasztott versenyek időpontjai ne ütközzenek egymással és hogy az ország keleti és nyugati felében élők számára is legyen elég lehetőség -lehetőleg túl sok utazás nélkül- elegendő számú versenyen való részvételre. (Az egyéni versenyben a versenyzők legjobb öt eredményét vesszük figyelembe, tehát aki jól akar szerepelni, annak minimálisan öt versenyen kell résztvenni!)

Fontosnak tartottuk, hogy a versenyek között legyen az országos egyéni bajnokság és legyen egy éjszakai verseny is, melyeket az egyéni értékelésnél kiemelten veszünk figyelembe.

Ugy gondoljuk, hogy a fentiek figyelembevételével kiválasztott tizenegy verseny eredményei alapján már többé-kevésbé reális kép alakul ki az egyesületekről és az egyéni versenyzőkről is.

Ennek ellenére nem zárkózunk el attól, hogy a csapatversenybe más versenyeken elért eredményeket is beszámítsunk, ennek azonban az a feltétele, hogy az érintett egyesületek megküldjék számunkra a beszámíttatni kivánt verseny hivatalos eredménylistáját. (Természetesen a hozzánk eljuttatott

eredménylista alapján minden ott feltüntetett egyesület megjelenését, eredményét figyelembe vesszük!) Az egyéni versenybe azonban csak a megjelölt versenyek számítanak bele!

Az értékelési szabályokat igyekeztünk olyannak megalkotni, hogy azok minél több versenyző (és minél több csapat) indulására- és új, önálló versenyzők kinevelésére ösztönözzenek.

Az egyesületek értékelésénél nyilvánvaló szempont pl. az összes induló csapat száma, illetve a csapatok eredményessége.

Az egyéni értékelésben a helyezést elért csapat tagjai eltérő pontszámot kapnak (legtöbbet kap a csapatvezető; a menetkartonon feltüntetett sorrend szerinti második versenyző többet kap, mint a harmadik; a negyedik már nem kap pontot!). Ezzel azt próbáljuk elérni, hogy azok, akik már képesek önállóan versenyezni, alakítsanak külön csapatot (egy csapatban ne induljon három "húzóember"...) és így segítsék elő újabb önálló versenyzők kifejlődését.

A fenti -"nemhivatalos"- országos tájékozódási túrabajnokságra nem kell benevezni, nem kell nevezési díjat fizetni. Az az egyesület, amelynek csapata(i) résztvesz(nek) az általunk megjelölt versenyek valamelyikén, már automatikusan résztvesz(nek) a bajnokságban is, miként a csapat tagjai is az egyéni bajnokságban. (Célszerű az egy egyesülethez tartozó csapatokat az egyesületre utaló elnevezéssel ellátni, hogy az összetartozás egyértelmű legyen!)

Az értékelés az 1996. június 8-i országos egyéni túraversennyel indul (Rendező: Tiszaújvárosi SC, helyszín: Bükk) és az általunk 1997. május 31-én megrendezendő Kinizsi Kupával ér véget.

Valószínű -legalábbis, mi azt reméljük-, hogy a bajnokság állása csapatban is, egyéniben is még nyílt lesz az utolsó verseny előtt, így érdemes lesz eljönni a Kinizsi Kupára. Nemtitkolt célja ugyanis vállalásunknak, hogy saját versenyünkön a legjobb versenyzőket üdvözölhessük.

Az értékelésnél figyelembe veendő versenyek az alábbiak:

96.06.08. Országos egyéni bajnokság
96.09.28. Tubes-Juve Kupa
96.10.12. Tájoló '96 őszi
96.10.20. Mátra Kupa
97.03.22. Tavaszi Kupa, Mecsek
97.04.26. Azimut Kupa
97.04.19. Tájoló '97, tavaszi forduló
97.05.10. Encián Kupa
97.04.05 Mi a Manó Kupa
97.05.31. Bauxitkutató Kupa
97.06.14. Kinizsi Kupa

(Az 1997. évi események dátumát utólag helyesbítette a Webmaster)

Reméljük, hogy elképzelésünk kedvező fogadtatásra talál és beválnak a hozzáfűzött, fentebb vázolt reményeink.

Az észrevételeket, javaslatokat szívesen vesszük.

Levélcím:: Horváth T. Csaba, 2432 Szabadegyháza, Than Károly u. 8.
Telefon:: (22) 312 661/332 mellék (este:407 mell.)

Természetjáró Szakosztály
Kinizsi SC, SzabadegyházaÉrtékelési szempontok

az 1996-97-ik évi nemhivatalos országos tájékozódási túrabajnoksághoz

Csapatverseny:

1) A bajnokság időtartama alatt automatikusan csak a tizenegy kijelölt versenyt figyeljük és annak minden létező fokozatát beszámítjuk. Azért, hogy a rendező egyesületek ne kerüljenek hátrányba, a rendező-tevékenységet versenyenként 20 ponttal honoráljuk.

2) Az egyesület a kijelölt versenyeken induló és ott értékelhető teljesítményt nyujtó csapatai

után 2-2 pontot, a versenyértékelésből (pl. időtúllépésért) kizárt csapatai után csapatonként 1 pontot kap, az egyes csapatokban versenyzők számától függetlenül.

3) Az első hat közé került csapatok után az egyesületek az előbbieken felül az olimpiai pontszámítás szerinti pontokat kapják ( 7, 5,4,3,2, illetve 1 pont), ha az indult csapatok száma legalább hét. Amennyiben az értékelt csapatok száma kategóriánként hat, vagy annál kevesebb és a hivatalos eredménylistában nem vonták össze a kategóriákat, akkor az összevonást mi végezzük el a sok helyen alkalmazott gyakorlat szerint.

(Az összevonások lehetőségei általában: IFI-SF, IFI-SF-FF, FV-FN, IFI-SF-FF-FV-FN, S50-V, KCS-Ált.isk, stb. Másik szempont az indulók száma.: Ha pl. IFI kat.-ban 5-, FF-ben 8-, SF-ben 4 csapat indult, akkor az FF külön értékelendő, a másik kettő összevonandó. Ha viszont SF-ben nem 4, hanem 10 a résztvett csapatok száma, akkor az IFI kat.-át nem az SF-el, hanem az FF-el vonjuk össze.)

4) A hozzánk eljuttatott, más versenyek hivatalos eredménylistáit hasonlóképpen vesszük figyelembe.

5) Az egyesületek közötti végső sorrendet az így kapott pontok összege határozza meg. Esetleges holtverseny esetén a több első hely dönt.

Egyéni verseny:

Az egyéni verseny abszolút kategória, vagyis nem teszünk különbséget férfiak és nők, valamint különböző kategóriák között. Az értékelés az alábbiak szerint történik:

1) Az egyéni versenyben csak a felsőfokú versenyek pályáin versenyzők eredményeit vesszük figyelembe (kategóriáktól függetlenül).

2) Az egyéni versenybe beszámítandó pontszámokat a hivatalos eredménylisták alapján határozzuk meg a szükséges -a csapatverseny-értékelésnél leírt módon történő- összevonások után.

3) Az egyes versenyeken megszerezhető pontszámok az alábbi táblázat szerint alakulnak:
1. hely 2. hely 3. hely 4. hely 5. hely 6. hely
Országos egyéni: 32 28 24 20 16 12
Bauxitkutató Kupa (éjszakai): 28,25,8 24,21,7 20,17,6 16,13,5 12,9,4 8,5,3
Egyéb versenyek: 24,22,7 20,18,6 16,14,5 12,10,4 8,6,3 4,3,2

Megjegyzés: az első pontszám a csapatvezető pontszáma, a második és a harmadik a csapattagoké)

4) Az egyéni versenybe minden versenyzőnek csak a legjobb öt eredménye számít bele. Ez azt jelenti, hogy egy adott versenyző pontszáma a ötödik, teljesített versenye után csak akkor változik, ha a hatodik -vagy az azt követő valamelyik- versenyén jobb eredményt ér el, mint az első öt közül a legrosszabb.

5) Holtverseny esetén az országos egyéni versenyben elért jobb helyezés dönt. Ha az nem összehasonlítható -valamelyikük nem indult az egyéni versenyen- akkor a hatodik legjobb eredményt vesszük figyelembe.

6) Az országos egyéni verseny , illetve a Bauxit K. éjszakai verseny rendezéséért az érintett szakosztály 24, illetve 20 pontot kap, melyet tetszőleges módon oszthat el versenyzői között. (Akár egy versenyzőnek is odaítélhető!)Megjegyzések

A nemhivatalos országos tájékozódási túrabajnokság meghirdetése óta sok vélemény, információ érkezett el hozzám, melyekből kiderült, hogy -amint ez várható is volt- sok sporttársnak elvi okokból nem tetszik az ötlet (a mellékelt kiírás), sokan vannak viszont olyanok is, akiknek megnyerte tetszését.

Időközben megtudtam, hogy a Magyar Természetbarát Szövetség Gyalogtúra Bizottságának Verseny Albizottsága évek óta foglalkozik az országos bajnokság megszervezésével. Ennek egyik fontos lépéseként kiadták az egységes versenyszabályzatot és folyamatban van a bajnokság alapelveinek tisztázása. Ahogy tudom, egy alapos, átgondolt versenykiírás készül, amely árnyaltabb különbségeket tesz az egyes versenyek között. Ez a versenykiírás azonban elvi különbségeket is tartalmaz a nemhivatalos kiíráshoz képest. Pl.: A hivatalos országos bajnokság csapatbajnokság lesz, egyéni értékelés nélkül. Ebben a kiírásban a csapat lesz a lényeg, a csapat összetétele viszont változhat. A végső sorrend a jelenlegi elképzelések szerint egy záróverseny alapján döl el, amelyre csak az év folyamán legjobban szerepelt csapatokat hívják meg.

Csak üdvözölni lehet a hivatalos országos bajnokság megszervezését. Remélhetőleg minél előbb kézhez kapjuk a kiírást...

Többen úgy beszélnek a tájékozódási túraversenyekről, mint túravezetők versenyéről és ezért emelnek kifogásokat az általunk kezdeményezett bajnoksággal szemben. Szeretném itt elmondani, hogy a mi felfogásunk szerint a túravezetők versenye az valami más: ott más követelményeket kell(ene) támasztani a versenyzőkkel szemben, mint amelyek általában előfordulnak a túraversenyeken.

Sokan voltak olyanok is, akik velem együtt szintén nem tudtak a szervezés alatt álló hivatalos országos bajnokságról és örültek annak, hogy végre történik valami.

Ha beindul a hivatalos országos tájékozódási túrabajnokság, akkor megfontolandó, hogy tovább csináljuk-e a mi értékelésünket. Még akkor is, ha egyértelmű az, hogy a két bajnokság kiírása eléggé el fog térni egymástól. A döntés azonban a jövő évre marad, mert ezt az 1996. évi országos egyéni bajnoksággal kezdődő egy évet mindenképpen végigcsináljuk a kiírás szerint. Ehhez kérjük az érintett versenyrendezők segítségét, ami abban nyilvánulhat meg, hogy a versenyek hivatalos végeredményét minél előbb közzéteszik és abban a csapatok összetételét és hovatartozását is feltüntetik. Előre is megköszönjük segítségüket.

Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tovább...

A csapatverseny állása

Az egyéni verseny állása


Részletes kiírások
Versenyek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Természetbarát Szövetség honlapja
Természetbarát Szövetség honlapja
Természetbarát Szövetség honlapja