VIII. Tavaszi Kupa

Tájékozódási túraverseny versenykiírása
Pécs - Mecsek Árpádtető
1997. március 22.

"Hallom a hegy édes muzsikáját,
Amit a vén Mecseki erdő lombja ád (...)

A verseny célja:

Túrázás, versenyzés közben a tájékozódási képesség fejlesztése, a Mecsek-hegység szépségeinek megismerése, a természette, a természetjárással, tájékozódással, térképpel kapcsolatos elméleti feladatok megoldása.

A verseny helye és ideje:

1997. március 22. (szombat)
Rajt és cél: Árpádtető Erdészeti Központ (Mecsek-hegység)
Elérhető a Pécs-Komlói műúton.
Az első rajt 7.30-kor, az utolsó rajt 10.00-kor lesz.
A rajt eléréséről és a hazajutásról minden csapat maga gondoskodik.

Rendező:

Baranya Megyei és Pécs Városi Természetbarát Szövetség Ifjusági Szakosztálya, valamint a Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör Természetjáró Szakosztálya.

Versnybizottság:
Elnök: Baronek Jenő
Elnökhelyettes: Márton Zoltán, Rónoki Eszter
Pályakitűző: Márton Zoltán, Rónoki Eszter
Értékelő bíró: Dr. Angyal Tibor
Ellenőrző bíró: Benczes Gábor
Természetvédelmi ellenőrző bíró: Dr. Tihanyi László
Titkár: Dr. Lakatosné Novotny Sarolta
Versenyorvos: Dr. Szabados Sándor
Reklám-propaganda: Kovács Szabó János

A verseny formája és kategóriái:

Bontott távú, kötött menetsebességű, felső-, közép- és alapfokú egyfordulós, nappali, természetjáró gyalogos tájékozódási túraverseny.

"A" kategória:

I. felsőfokú (2 - 4 fő) tájfutó térképen, tájékozódási feladatokkal nehezített verseny (tájékozódási felkészültség szükséges), 50 év alatti versenyzők részére.

"A/50" kategória:

I. felsőfokú (2 - 4 fős csapatok és egyedül indulók) tájfutó térképen, 50 - 60 év közötti korosztály versenyzőinek részére. Elméleti feladat csak holtverseny esetén.

"A/60" kategória:

I. felsőfokú (2 - 4 fős csapatok és egyedül indulók) tájfutó térképen, 60 év feletti versenyzők részére. Elméleti feladat csak holtverseny esetén.

"B" kategória

II. középfokú (2 - 4 fő), tájfutó térképen, kevés tájékozódási feladattal nehezítve. Elméleti feladat csak holtverseny esetén.

"C" kategória:

III. alapfokú (2 - 4 fő), túristatérképen, útvonalleírással segített, bontott távú verseny, az időmérő állomások között kötött menetidővel (nagyon kevés tájékozódási tudás szükséges) + elméleti kérdések.

A verseny díjazása:

Minden kategória első helyezett csapatai egy évig őrzik a TAVASZI KUPA vándorserleget, az I - III. helyezést elért csapatok oklevél díjazásban részesülnek, és jelvényeket kapnak.

Az "A", "A/50", "A/60", "B" és "C" kategóriák I. helyezett csapatai a PFIZER Kft, a Pécsi Gabonaforgalmi Rt., a Szigetvári Takarékszövetkezet által felajánlott tiszteletdíjakat kapják.

Fontosabb szabályok:

Az ellenőrző pontokat a számozás sorrendjében kell érinteni és azt a versenyző kartonon igazolni. "A", "A/50", "A/60" és "B" kategóriákban álbójákat (tévesztőbójákat) is elhelyezünk a versenypálya területén. A pontok közötti menetidő részben megadott, részben számíţandó. Az időmérő állomások titkosak. Az ellenőrző pontokon szúróbélyegző, esetleg zsírkréta van. Csak tiszta és egyértelmű jelölést fogadunk el. A versenyzőkarton egy igazolóhelyén csak egy jelölés lehet.
A terepen a tájékozódási feladatok pontos végrehajtásának ellnőrzésére úgynevezett tévesztőbójákat (álbójákat) is kihelyezünk. A feladatok végrehajtásához nem tartozó tévesztőbólyák érintésének jelölése a versenyzőkartonon hibának minősül, és azt 50 hibaponttal, illetve a menetutasítás szerint büntetjük.
Külön feladat hiányában a távolságot a két pontot összekötő egyenes mentén kell mérni. Az időmérő állomásokon jelölni nem kell a versenyzőkartonra, a versenyzőkartont az állomásbírónak - az előírt időben - adminisztráció céljából át kell adni. A csapatnak az ellenőrző pontokon és az időmérŐkön teljes létszámmal kell jelentkeznie. Az időmérésnél az állomásbírónál lévő óra az irányadó.
Az időmérő állomások közötti menetidő kötött, minden perc késés vagy sietés +2 hibapont büntetést von maga után. A menetidő kiszámításánál 4 km/óra időt kell számolni. 10 méter szintemelkedőnként +1 perccel növekszik a menetidő. Időmérő állomás kihagyása 200 hibapont, ellenőrző pont kihagyása 100 hibapont. Az időmérő állomásokon csapatonként 5-5 perc pihenőidő kérhető.
Minden tájékozódási adat ÉK-i rendszerű 360 fokos tájolóra van megadva. Az ellenőrző pontok közötti menetidőt előre megadjuk, illetve az "X" jelnél számolni kell.
Az "A/50" és "A/60"kategória menetidejének kiszámításánál 3 km/óra időt számolunk. Más szabályok megegyeznek a többi kategóriával.
A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem szükséges, mindenki saját felelősségére indul!
Kártérítés a rendezőségtől semmilyen címen nem igényelhető!

Kötelező felszerelés:

"A", "A/50", "A/60" és "B" kategóriában: tájoló (célszerűen ÉK-i rendszerű, 360 fokos), íróeszköz, körző, vonalzó, óra, elsősegélycsomag, "C" kategóriában: Mecsek turistatérkép, tájoló, óra, elsősegélycsomag, íróeszköz.

Ajánlott irodalom:

Halász Mikós: Tereptan és térképismeret, 1987
A Mecsek természetjáró kalauza, 1995.

A verseny minden résztvevője emlékjelvényt kap.

Pécs, 1997. január

Versenyrendezőség

Nevezés:

A nevezéseket 1997. március 10-ig az alábbi címre kérjük: Baronek Jenő 7632 Pécs, Berek u. 7.
A versennyel kapcsolatban felvilágosítás kérhető a délutáni órákban az alábbi telefonszámon: (72) 449-651.
A verseny nevezési díja személyenként 150 Ft, előzetes nevezés hiánya esetén a helyszíni nevezéskor 250 Ft. Szervezett természetjáróknak a nevezési díj előzetes nevezés esetén 100 Ft személyenként, az 1997. évi érvényesítési lap és igazolvány felmutatásával. A nevezési díjakat a verseny helyszínén, indulás előtt kérjük befizetni. A verseny jó előkészítése érdekében kérjük a nevezési határidő betartását!
Tisztelette várunk minden természetet, túrázást kedvelő csapatot, családok, házaspárok indulását is várjuk az ODK-k, sportkörök, szakosztályok mellett!Részletes kiirások
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
honlapja
honlapja
honlapja