Természetbarát Híradó

55. szám

1996. SZEPTEMBER

A papréti több száz éves tölgyfához (Berda József)

SZÖVETSÉGI ÉLET

Elnökségi hírek
Szervezeti és Működési Szabályzat

IN MEMORIAM

Jakabos Zoltánné (1923-1996)

HÍRCSOKOR

1997 évi eseménynaptár - információ-kérés
Szövetségünk az Interneten
58 éves az Országos Kéktúra

ESEMÉNYEK

MEGJELENT

Salgótarján és környéke túristakalauz
Budapest Római part - Dunaújváros és Ráckevei Duna Vizitúra térkép
Új térkép: Sokoró
Új kivágatban: Zselic turistatérkép
Uj kivágatban: Szekszárdi dombság, Dél-Sárköz és a Gemenci erdö turistatérkép

ÚTON

Kerékpáron a Tétényi fennsík peremén (Dr. Nagy Sándor)

Vigyázat, néhány tartósabb érdeklődésre számot tartó cikk (mint pl. a vers, az Úton rovat cikkei, a Szervezeti és Működési Szabályzat) külön lapokon szerepelnek, itt végiglapozva azokat nem lehet megtalálni, csak a fenti kapcsokat (linkeket) követve.ELNÖKSÉGI HÍREK

1996. augusztus 24-én Királyházán tartotta az ülését az elnökség.

Jelen voltak: Bársony András elnök; Bubla Gyula és Georgiades Gábor alelnök; Szabó Imre főtitkár; Baronek Jenő, Csávás István, dr. Dénes György, Kiss Gyula, Kovács Dezső, Maulis János, dr. Nagy Sándor, Németh Imre, Pálmai Vencel, Quitt András, Rakaczky István, dr. Tóth József és Szilágyi László, elnökségi tagok; Bittó Sándor a Számvizsgáló Bizottság és Szilágyi László, elnökségi tagok; Bittó Sándor a Számvizsgáló Bizottság elnöke Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök, Bognár Mária gazdasági vezető, Kalmár László tirkár és Krachtusz Gabriella jegyzőkönyvezető.

NAPIRENDEN VOLT:

 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat véglegesítése (előadó: Szabó Imre).
  ED-13. (1996.08.24.): Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatot. A Szervezeti és Működési Szabályzat 1996. szeptember 1-jén lép hatályba. A véglegesített SzMSz-t (mellékleteivel együtt) a Természetbarát Híradó mellékleteként kell megjelentetni.
 2. Tájékoztató az I. féléves gazdálkodásról (előadó: Bognár Mária).
  ED-14. (1996.08.24.): Az Elnökség elfogadta Bognár Mária tájékoztatását a gazdasági helyzetről, és tudomásul vette a Számvizsgáló Bizottság álláspontját.
  Bittó Sándor, a Számvizsgáló Bizottság elnöke tájékoztatta az Elnökséget, hogy a féléves gazdasági beszámoló kapcsán ellenőrizte a központban lévő tagnyilvántartást, valamint a területek elszámolásait. Az azóta beérkezett 4 területi elszámolást is ellenőrizni fogja.Tájékoztatta az Elnökséget, hogy a szövetség likviditási helyzete jó. A szóbeli kiegészítésekben elhangzott adatokkal együtt a szövetség 75%-ban teljesítette a létszámtervet. Az Elnökség a következő ülésre egy hosszútávú javaslatot kér a szövetség központjának belső felújítására vonatkozóan.
 3. Az MTSZ feladatvállalása a sporttörvény elfogadása esetén (ea: Szabó Imre) (Időközben elfogadta a parlament). Az MTSZ a Sportfőtanácsban és a Wesselényi Alapítványban (NISZA "utódja") kap 1-1 helyet, ahová majd név szerint meg kell jelölni a szövetség képviselőjét.
  ED-15. (1996.08.24.): Az Elnökség tagjai egyhangú igen szavazattal úgy döntöttek, hogy a Sportfőtanácsba Bársony András elnököt; a Wesselényi Alapítványba Szabó Imre főtitkárt delegálják.
 4. Tájékoztató a Természetjárók Napja központi ünnepségének előkészítéséről (ea: Szabó Imre).
 5. Főtitkári tájékoztató a május 28 - augusztus 1. közötti időszak munkájáról (ea: Szabó Imre).
 6. Az 1996. június 8-i elnökségi ülésről készített jegyzőkönyv elfogadása (ea: Szabó Imre).
 7. Egyebek .A Természetbarát Híradó melléklete: A Szervezeti és Működési Szabályzat


In Memoriam

JAKABOS ZOLTÁNNÉ (1923-1996)

1951-ben lépett be az akkor alakult Pécsi Meteor SE természetbarát szakosztályába. A mecseki túrák mellett rendszeresen részt vett a szakosztály egy hetes országjáró túráin és a megyei tájékozódási túraversenyeken. Később, mint a Baranya megyei Tanács V.B. kereskedelmi osztály vezetője lelkesen támogatta a természetjárást.

1972-ben Jakabos Zoltánné, mint a Mecsekvidéki Intéző Bizottság (MIB) titkára kezdeményezésére és hathatós támogatásával megalakult a természetbarát szakbizottság, melynek vezetője - az ő javaslatára - az akkori megyei természetbarát szövetség elnöke lett. A MIB már addig is, de ettől kezdve egyre nagyobb erkölcsi és anyagi támogatást nyújtott a természetbarát mozgalom számára. Jakabos Zoltánné segítsége tette lehetővé, hogy a megyei szövetség megkezdhette az országban egyedülálló kulcsos-turistaház hálózat kialakítását és működtetését. Jelentős szerepe volt abban, hogy a MIB éveken keresztül biztosította a kulcsosházak felújításához és berendezéséhez, a mecseki és zselici utak festéséhez szükséges anyagi és erkölcsi támogatást.

Amikor nyugállományba vonult, újra aktívan bekapcsolódott a természetbarát mozgalomba és elsősorban a nemzetköz kapcsolatok kialakításában és fejlesztésében vette ki a részét, váratlan haláláig.

Hasznos eredményes tevékenységéről a baranyai szervezett természetjárás megalakulásának 100 éves évfordulójára megjelent kiadvány is megemlékezik. Személyében egy, a megye és a város természetbarát mozgalmáért sokat tevő társunkat vesztettük el.

Karádi KárolyHírcsokor

1997. évi eseménynaptár

Az 1997 évi összesített eseménynaptárt - az elnökség döntése alapján - a Híradó mellékleteként, még ez évben közre kívánjuk adni. Kérjük azon szervezeteket, amelyek rendezvényeikkel az összeállításban szerepelni szeretnének és az eddig beküldött megyei eseménynaptárakban a rendezvényük nincs benne, legkésőbb 1996 október 20-i beérkezéssel a legfőbb tudnivalókat (esemény dátuma, megnevezése, helyszíne és a rendező szervezet címe, telefonszáma) szerkesztőségünknek küldjék meg.
Amennyiben a részletes kiírás már rendelkezésre áll, az Internet lapok számára azt is várjuk (lehetőleg gépi formában, e-mailen a szabo@fsz.bme.hu címre, vagy floppy-diszken a Híradó szerkesztőségébe).SZÖVETSÉGÜNK AZ INTERNETEN

"A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja" elnevezéssel Szabó Zoltán (Kinizsi TE) jóvoltából e hónaptól az INTERNETEN is olvasható a szövetség híranyaga. AZ MTSZ Web honlapja megnyitható a http://www.fsz.bme.hu/mtsz/mtszhome.htm címen. Bemutatja az MTSZ-t: a Szövetség által vállalt értékeket, a Szövetség céljait, nemzetközi kapcsolatait, tájékoztatást ad arról is, hogyan lehet valaki szervezett természetbarát. Szerepelnek a megyei, budapesti kerületi szervezetek, országos és szakági egyesületek címei, telefonszámai és fogadó órái. A legfontosabb rész az időszerű események (találkozók, ünnepségek, teljesítménytúrák, versenyek, nyílt túrák) rövid kiírásait tartalmazza. Olvasható a Természetbarát Híradó virtuális változata is. Folyamatosan bővítjük az anyagot - jelenleg a régebbi Híradók útvonal-ismertető, a természetbarát mozgalom történetével foglalkozó cikkeivel, de egyéb témákkal is. Mivel a Web lapokon a terjedelmi korlátok nem olyan szorosak, mint a Híradóban, ezért a nyílt rendezvények részletes kiírásait, országos versenyek eredmény-értesítőit, szabályzatokat, oktatási anyagokat, egyéb közérdekű információkat is meg tudunk jelentetni - amelyet területi és szakági szervezeteinknek, szakosztályoknak is felajánlunk. Kérjük, hogy akinek az anyaga számítógépen készül, az gépi formában juttassa el azt hozzánk (e-mailben a szabo@fsz.bme.hu címre, illetve a floppyt küldje el postán, vagy adja le személyesen a Szövetségben). Programok, események hírek Híradóban való közlésének feltétele az, hogy a kiírás, illetve a hír a közzététel előtti hónap 15-ig a Híradó szerkesztőségéhez eljusson. Reméljük, hogy addig is, amíg a közvetlen MTSZ e-mail feltételeit nem tudjuk megteremteni ez a megoldás is jól szolgálja majd a kétoldalú információ cserét, közelebb hoz minket egymással és a természettel.


Országos Kéktúra58 éves az Országos Kéktúra

Az Országos Kéktúra neve senki számára nem hangzik ismeretlenül, hiszen sokan járták már végig a teljes útvonalát is, még többen egyes szakaszait, de az élmény mindenki számára felejthetetlen maradt. Ebben az évben ünnepeljük az Országos Kéktúra megnyitásának az 58-ik évfordulóját, ami igaz, hogy nem egy "kerek" jubileumi év, de azért emlékezzünk vissza egy kicsit a kezdetekre.

1938-ban Szent István király halálának 900-ik évfordulójára emlékeztek meg hazánkban. A Magyar Turista Szövetség ebből az alkalomból szervezte meg az Országos Kék turistaút első nagyszabású bejárását, amit a nevezetes évfordulóról Szent István-vándorlásnak neveztek el. A Kék út két végpontjáról egyidőben indult egy-egy túra, majd egyszerre értek fel Dobogókőre, ahol a jubileumi ünnepségeket rendezték. Sajnos a II. Világháború jelentősen visszaszorította a turistaságot, és csak jóval a háború után, 1952-ben szerveződött ismét a Kék túra bejárása. A Budapesti Lokomotív SE. turistái szervezték újjá a mozgalmat, melyet a Vasutas szakszervezet 1953-ban országos méretűvé tett, és kiadta az első igazolófüzetet, amely a teljes útvonalat térképvázlat formájában is tartalmazta. A Magyar Természetbarát Szövetség 1961-ben vette át a Kék túra szervezését és irányítását. 1996. június 3-ig összesen 3242-en járták végig a Kék túrát.

A Kéktúra jelvénnyel rendelkezők nemek szerinti megoszlása A Kéktúra-teljesítések évek szerinti megoszlása
Férfi: 68%, nő: 32%

Az eredetileg tervezett nyomvonaltól mára különféle okok miatt már igen eltér a jelzés. Régebben a végpontok is mások voltak, hiszen a hatóságok nem engedélyezték, hogy az államhatár közelében vezessen turistaút. 1952-ben a Tolvaj-hegytől Tapolcáig, 1956-ban Nagy-Milictől Keszthelyig, néhány év múlva már Sümegig vezetett az útvonal. 1977-ben az MTSZ meghosszabbította a jelzéseket a Kőszeg melletti Velem községig, 1988-ban viszont már Írottkőig.

Két év múlva lesz a Kék túra megnyitásának 60.-ik születésnapja. Mindannyiunk ügye, hogy az Országos Kéktúra útvonalának állapota ne romoljon. Ezúton szeretnék kérni mindenkit, hogy aki teheti, tegye rendbe az útvonal egyes szakaszait, jelzéseit. Így remélhetőleg sokáig túrázhatunk még országunk e páratlan útvonalán ...

Székely Zsolt
A Természetbarát Híradó (ISSN 1217-0194) a Magyar Természetbarát Szövetség tájékoztatója.
Kiadja: a Szövetség Elnöksége.
Postacím: 1396 Budapest, Pf. 483. Telefon: 111-24-67 Fax:: 153-1930
Felelös kiadó: Szabó Imre
Felelös szerkesztö: Kalmár László
A Természetbarát Híradó nyomtatott példánya elöfizethetö a kiadónál. Ára egy évre 1200 Ft, - tagszervezeteknek kedvezményesen 720 Ft.
Megjelenik havonta.
Lapzárta elözö hó 15-én. Késöbb érkezö anyagokat, cikkeket, híreket csak a következö számban tudjuk figyelembe venni. Kéziratot nem küldünk vissza és nem örzünk meg.


Események 1996. október
Természetjáró folyóiratok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja >A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja >A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja >A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja