Természetbarát Híradó

74. szám

1998. május

Németh Imre: Bodrog-ártér

-----

KÖLTEMÉNY

Sík Sándor: Éjszaka a vizeken

Jegyzet: víz, víz, víz ...

HÍRCSOKOR

Fórum a vízitúravezetők felelősségéről
Kimaradt a Zala (Nagy-Kör)
Soron lévő vízi rendezvények

Mit mond a § a határvizi közlekedésről
Határőr igazgatóságok címei

Amit jó tudni egy pályázónak

A vadvízi kajakról

VIZEN

Az Ipoly újrafelfedezése

TURISTA DAL

Szent Jupát

-----

JEGYZET Jegyzet

Víz, víz, víz...

...amikor egy régebbi Tisza-túrán Tokajhoz érkeztünk, mindenki ezt mondta.
Amíg a szem ellátott, vagy negyven kilométernyi szélességben mindent víz borított. Lengyel barátaink meg is kérdezték, hogy meddig tart a Tisza és meddig a Bodrog. Akkor és ott erre nem tudtunk pontos választ adni.
... de ezt a szót máshogyan is sokszor elmondjuk.

Forró nyári napon, üres kulaccsal bandukolva a hegyek között...

...vagy amikor az elszennyezett folyóinkat látjuk.
A pusztuló természet, a növények álatok figyelmeztetnek mindnyájunkat, hogy tenni kellene valamit. Lebiggyesztett ajakkal mondjuk a mederre pillantva ilyenkor: víz. És sóhajtva hozzátesszük: de jó lenne ha tiszta volna...

... és amikor esik az eső?...
A patakok megduzzadnak, barátságos turistautak válnak vízfolyássá, áthatolhatatlan akadállyá. A víz megakadályozza a továbbhaladást, sárossá, csúszóssá teszi az utakat...

Víz, víz, víz.

...Az ókorban a négy elem egyike. A föld, a tűz, a levegő társaságában emlegették. Ma is elemi csapásnak nevezzük, ha kárunkat okozza.

Természetbarátoknak tarjuk magunkat. A szép tájak járása közben, jó társaságot keresve jusson eszünkbe a természetnek ez a része is. Néha harcolunk vele, de általa leszünk tisztábbak, frissebbek, ez oltja szomjunkat.

...víz...víz...víz.........

- DJ -

Szent Jupát

-----

Hírcsokor

FÓRUM A VÍZITÚRAVEZETŐK FELELŐSSÉGÉRŐL

Az MTSZ Vízitúra Bizottsága 1998. február 14-én, országos vitafórumot rendezett, melynek tárgya a vizitúravezetők felelőssége, illetve jogi helyzete. A tanácskozás aktualitását, az 1997. évi dunai árvíz és a drávai halálos baleset adta. A túravezetés felelősségéről, a jogi helyzetéről valószínűleg minden rendszeresen túrát vezető elgondolkodott már. Egyértelmű állásfoglalás e kérdésben még soha nem született. A víziturizmus utóbbi években tapasztalható, örvendetes fejlődésével, és különösképpen a viztúráztató vállalkozások megjelenésével a kérdés mindinkább előtérbe kerül. A fórumon a vizitúravezetőkön kívül - meghívott vendégként - részt vett Vízvári György a Dunai Vízirendészet kapítánya, és Deák István nautikai szakértő, a drávai balesetet is vizsgáló hatóság képviselője. Az élénk érdeklődést kiváltó, mintgy két órás vita eredményei így foglalhatók össze: A túravezető jogi helyzete - szakágtól függetlenül - a mai magyar jogrendben nem tisztázott.

A jogi szabályozást célszerű az érdekelt civil szervezeteknek (pl. MTSZ) kezdeményezni. A vízitúrákon bekövetkező balesetek esetén a rendőrség a HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT (HSZ) alapján egyértelműen a csónakvezetőt vonja felelősségre. (Csónakvezető lehet minden 14. életévét betöltött, úszni tudó személy, aki az adott vízterület sajátosságait ismeri. [HSZ].) Ha a túrán nincs csónakvezető kijelölve, a hajót kormányzó személyt tekintik annak.

A túravezető - vagy a hajót bérbeadó személy (szervezet) - felelős azért, hogy az álala vezetett csoportban kiket jelöl ki csónakvezetőnek. Azaz köteles meggyőződni arról, hogy az a személy, akinek a hajót átadja (akit kijelöl) megfelel a HSZ-ben előírt feltételeknek.

A fentiek alapján, amely a hatóságok álláspontját és gyakorlatát tükrözi, egyértelmű, hogy a "túrán mindenki saját felelősségére vesz részt". Ez azonban csak általánosan igaz, és nem mentesíti a túravezetőt a felelősség alól.

Dr. Juhász Ágnes

-----

KIMARADT A ZALA

VÁLTOZÁS A NAGY-KÖR JELVÉNYSZERZŐ VIZITÚRA ÚTVONALÁBAN

Vizi Nagy Kör

Évek óta gondot jelentett a víz Nagy-Kör teljesítése. A Kis-Balatonon csak külön engedéllyel lehetett áthaladni, a Zala folyó a bedőlt fák, gátak és egyéb vízi-akadályok miatt rendkívül nehezen evezhető végig.

A Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 1998. január 5. kelt levelében egyértelműen leszögezi, hogy "az élőhelyek, az itt élő állat- és növényfajok védelme érdekében a vízijárművek áthaladásához nem járul hozzá" a Kis-Balaton térségében. csak szakvezető kiséretében, bemutatási céllal, a kijelölt gátakon lehet tartózkodni.

A vizitúravezetők megbeszélésén egyértelmű döntés született a Nagy-Kör útvonalának módosításáról.

Az új útvonal:

SZENTGOTTHÁRD - GYŐR - BUDAPEST - SIÓFOK - KESZTHELY

azaz a Kis-Balaton és a Zala folyó kimarad a túrából. A vízen megtett távolság így nem változik. Sajnos a fenti területek, amelyek nagyon szép és érdekes részét képezték a Nagy-Körnek kimaradnak.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nagy-Kör Jelvényszerző Vízitúra teljesítését 1998-tól a fenti útvonal teljesítése alapján igazoljuk.

Kérjük, hogy a balatonfelvidéki Nemzeti park Igazgatósá, illetve a Természetvédelmi Hivatal vezetőit ne zaklassák engedélykérő levelekkel.

MTSZ Vizitúra Bizottsága.

-----

MIT MOND A § a HATÁRVÍZI KÖZLEKEDÉSRŐL?
1997. évi XXXII. törvény a határőrizetről és a Határőrségről

4.§ E törvény alkalmazásában:

11. határvíz: mindazon természetes vagy mesterséges, felszíni vagy felszín alatti álló vagy folyóvíz, amelyet az államhatár keresztez, vagy amelyen a határvonal halad. A tavaknak és a határt alkotó folyóknak a határvonaltól a magyar partig terjedő része teljes szélességében határvíznek minősül;

8. § A határút és a határvíz használatának általános szabályait nemzetközi szerződés állapítja meg.

Ennek értelmében engedély nélkül közlekedhetnek a spoprthajók harárvízen, ha a sodorvonalat - a határt - nem lépik át.

Azon határvízek használatáról, amelyek esetenként egy-egy szakaszon csak az egyik vagy másik ország területén folynak a törvény alábbi szakasza rendelkezik:

41. § A Határőrség - a nemzetközi vízi út kivételével - a szomszéd állam illetékes szerveivel, valamint a Vám- és Pénzügyőrséggel egyetértésben, nemzetközi szerződés alapján engedélyezi

b) vízi járműnek a határvíz olyan szakaszára való átlépését, ahol mindkét part a szomszéd állam területe.

NÉHÁNY HASZNOS CÍM:

A Határőrség Országos Parancsnoksága :Budapest, Labanc u. 57.

Határőr Igazgatóságok:

-----

Soron lévő vízi rendezvények

Június
5-7. IV. Nemzetközi Duna Fesztivál Római part BTSSZ
  Zagyva Túra Jászberény - Szolnok Jászberény SE
13-17. Petőfi Népe Óbudai-sziget - Baja Bács-Kiskun megye
16-20. Rába Túra Szentgotthárd - Sárvár Vas megye
20-21. Szentivánéj a Rábán   Vas megye
6.23- 7.5. 40. Sobieski János Dunai Emléktúra Mosonmagyaróvár -Budapest MTSZ
6.27- 8.29. Nemzetközi Duna Túra Ingolstad -Silistra  
I. szakasz Ingolstad - Pozsony június 27 - július 15.
II. szakasz Pozsony - Budapest július 17-21.
III. szakasz Budapest - Mohács július 23-27
IV. szakasz Mohács - Belgrád július 29 - augusztus 5.
V. szakasz Belgrád - Silistra augusztus 7-29.

Július
7.21 - 8.1. Nemzetközi Tisza Túra Bustyaháza - Szeged Szabolcs-Szatmár-Bereg és a többi tiszamenti megye

Augusztus
8-14. Nemzetközi Balaton Túra Zala megye  
19-23. Sajó Túra   Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
22-23. Suli-buli Duna 5 fkm. BTSSZ
29-30. Balaton Marathon Teljesítménytúra   MTSZ

Szeptember
4-6. Hernád Túra   Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
5-6. Kegyeleti Túra Duna , Totyi BTSSZ
  Az Elhunyt Vízitúrázók Emlékművének Avatása    
12-13. Horány Szigetkerülő Verseny   BTSSZ

Október
3-4. Lombhullató túra (diák Triatlon II.)   BTSSZ

Részletes információ az MTSZ Vizitúra Bizottságánál, szerdai napokon 16.30 és 17.30 között személyesen, vagy a (1) 311-2467 illetve a (1) 311-2989 telefonszámokon

-----

Amit jó tudni egy pályázónak - Kné Gellai Mária cikkét lásd külön lapon.

A vadvízi kajakról - a rövid ismertetőt lásd külön lapon.

Az Ipoly újrafelfedezése - a túraleírás második részét lásd külön lapon.


-----
A Természetbarát Híradó (ISSN 1217-0194) a Magyar Természetbarát Szövetség tájékoztatója.
Kiadja: a Szövetség Elnöksége.
Postacím: 1396 Budapest, Pf. 483. Telefon: (1) 311-2467 Fax:: (1) 353-1930
Felelős kiadó: Szabó Imre
Felelős szerkesztő: Kalmár László
(A Web változatot készíti: Szabó Zoltán)
A Természetbarát Híradó nyomtatott példánya előfizethető a kiadónál.
Ára egy évre 1440 Ft, - tagszervezeteknek kedvezményesen 960 Ft.
Megjelenik havonta.Természetjáró folyóiratok
Vizitúrázók információi
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja Magyar Természetbarát Szövetség honlapja