AMIT JÓ TUDNI EGY PÁLYÁZÓNAK

A természetjárással, természetvédő- és környezeti nevelési célzatú táboroztatással, annak megszervezésével foglalkozóknak bizony sok gondjuk van. "Harmóniát" teremteni a különböző kérdések, a hogyan, a hová s a miből között szinte lehetetlen. Nosza rajta, erre valók a pályázatok, a különböző alapítványok, intézmények pénzt s más egyebet felkínáló kiírásai.

S azután jön a hideg zuhany. Elutasítás, jobb esetben kevesebb pénz, mint a szomszédnak ...

A legutóbb kezdeményeztem egy vitát, ha úgy tetszik, inkább "panaszötpercet". Ki mit szűrt le a legutóbbi NISZA, Wesselényi Alapítvány Kuratóriumának döntéseiből ?

A mi egyesületünk se volt lelkes, hogy két nagyszabású megyei, sőt országos - évtizedes hagyományokkal bíró - rendezvényére nem sok gesztenyét kapott. A saját tagságunkat kellene megkárosítani ahhoz, hogy legalább a megszokott szintet tudjuk nyújtani. Másokat egyenesen elutasítottak ilyen-olyan forrmai okokra hivatkozva. A jó tanácsokat utólag is lefogadjuk! Talál jövőre sikeresebbek leszünk!

Bírálók és Megbíráltak!

A Természetbarát Híradó kiváló megnyilatkozási helynek tűnik, írjuk meg egymásnak a tanulságokat. Ne szépítsünk, ne kormoljunk, lehet őszintén, névvel és névtelenül is.

Indítónak most álljon itt néhány sor, 12 jó tanács a SOROS természetvédő és környezetvédő táborokra és terepgyakorlatokra beadott néhány száz pályázat alapján leszűrt tanulság, egy bíráló tollbamondása alapján:

 1. Minden kérdőív arra való, hogy rovatait figyelmesen elolvassák, s nem kevésbé figyelmesen válaszoljanak rá. Ha ötször, akkor ötször, ahányszor kérik.
 2. A helyszín nem azonos a telephellyel. Védett területen lévő helyszínhez az illetékes Nemzeti Park írásbeli engedélye, hozzájárulása kell!. Ásvány-, ősmaradvány- és kőzetgyűjtéshez is.
 3. Csak annyit írjunk, amennyit kérnek. Ha legfeljebb 3 oldalas mellékletben kérik a tábor programját, akkor ne küldjük el az egyesületünk történetét 12 kötetben, az alapszabályát, cégbírósági határozatát. De nem célszerű válaszolatlanul hagyni egy kérdést sem ...
 4. A célkitűzéseket tartsuk tiszteletben! Egy természetvédő táborban, környezeti nevelési célzattal nehézkesnek tűnik csak fafaragással, korongozással, jégcsákányozással foglalkozni ...
 5. Általában kérdés, hogy mit, hogyan, hol? A programnak és a módszereknek illik harmonizálni egymással. Vigyünk bele egyéni színezetet! Derüljön ki, milyen módszereket vetünk be, milyen eredményt várunk! A környezeti nevelés színtere nem feltétlenül egy Balaton-parti kemping, vagy dunai sétahajó, vagy a 120 km-re lévő település illegális szemétlerakójának teteje, vagy botanikai gyűjtés a tiszafásban a Nemzeti Park engedélye nélkül.
 6. A költségvetés tájékoztatja az adományozót, hogy mire óhajtanánk költeni. Tehát ne hagyjuk üresen, de ne írjunk bele 120 tekercs WC-papírt se egy ötszemélyes, 2 napos terepgyakorlatra.
 7. Ha külön megjelölik, hogy most ne vásároljunk kerti törpét, mikroszkópot környezeti nevelés céljára, annak illusztrálására, milyenné válik Földünk lakossága a globális ártalmak hatására, akkor ne tegyük!
 8. Ha indoklást kérnek a személyi kifizetésre, vagyis meg kell jelölni, szakértőkre, vezető tanárokra, vagy kire terveznek költeni, akkor ne felejtsük el! Arra is gondolni kell, hogy nagyon kevés az a pályáztató, aki méltányolja a pedagógus, a tábor-vezető, vagy a szakértő díjazását.
 9. Szerezzünk be egy kézi nagyítót, s olvassuk el az apró betűs kitöltési utasításokat, tanácsokat is! Kiderülhet, hogy maximált a pályázható összeg, s egy forinttal sem éri meg többet kérni. Egyszerű kizárási, vagy leértékelő ok lehet ez a "figyelmetlenség".
 10. Jobb később, mint soha! Tanuljunk meg számokat írni, összeadni, százalékot számítani, különösen, ha a kérhető összeg valamelyik tételre limitálva van 20% -ra!
 11. A táborozó gyerekek szociális helyzetéről se felejtkezzünk el. Ugyanekkor a rendező intézmény legalizálásáról se, egy pecsét, egy iskolaigazgató, vagy polgármester igazolása hitelesít. Pecsétundorban szenvednek a pályázók? A pénzintézeti hozzájáruló nyilatkozatok is általában hiányosak. Leggyakrabban az iskolák felejtik el, hogy a GAMESZ, vagy más pénzkezelő szervezet, bár kiszolgálja őket, mégsem azonos vele!
 12. Végezetül. Mindenki söpörjön a saját háza előtt! A nyári táborok, terepgyakorlatok 10-18 éves gyermekek részére nem merülhetnek ki más települések kommunális hulladékainak összegyűjtésében, szemétszobrának megépítésében!

12+1. Ma már nagyon sok nívós, gondosan elkészített pályázat ostromát kell állni a Kuratóriumoknak, nincs könnyű dolguk. Igazi versenyhelyzet van, amelyben közrejátszanak a fantáziadús programok, az azokkal harmonizáló módszerek, de néha a jó szerencse is...!

  Természetbarát üdvözlettel:
  Kné. Gellaí MáriaTermészetbarát Híradó 74. szám, 1998. május
Túrista ismeretek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja