98. szám

2000. május

A Látóköveken (Franczia István felvétele)

A TERMÉSZETNEK IS SZÜKSÉGE VAN BARÁTOKRA!Vers

Gyenes István: Pacsirta

Hírcsokor

Az MTSZ közhasznúsági jelentése
Új csúcsszervezet a szabadidősportban
Pro Natura kitüntetés
Együttműködés szerződés az Őrségben
Aranybakancs díj
Zselic-40 időpont változás
Ifjúsági Turizmus és Természetjárás az Ezredfordulón Konferencia
Korszakváltó TESZ találkozó
A SzSzBmTSz Közhasznúsági jelentése

Ifjusági oldal

Kerékpáros turista

MKTSZ közgyűlés
Az egészségügy, a környezetvédelem, a közlekedés ...
Budapesti kerékpárhírek

Természetvédelem

Gazdálkodásból kieső szántók jövőbeni hasznosítása

Úton

Cserháti utakon - apróságok
Hét nap a Kohászok útján: I. Diósgyőrtől Ózdig
Húsvét a Zemplénben
A Krimmli-völgy

VisszatekintőAz MTSZ közhasznúsági jelentése

Szövetségünk alapszabályban megfogalmazott célja, hogy a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését; a természet védelmét és az ezekhez szükséges feltételek biztosítását.

Tevékenységünk jellegéből fakadóan a fenti célok megvalósítása érdekében végzett munkánk az egész társadalom hasznára van.

Szövetségünk feladatait hat országos szakági bizottság (barlangász, gyalogos, hegymászó, kerékpáros, sí, vízitúrázó), valamint Természetvédelmi Szolgálat és szálláshely információs szolgálat működtetésével látja el.

Szövetségünk 1999. évi létszáma 44.673 fő, tagszervezeteink száma 656.

Szövetségünk 1999. évi bevétele: 24.947,2 eFt, kiadása: 24.852,7 eFt, pénzmaradvány: 94,5 eFt

Szövetségünk 1999. évi bevételeinek megoszlása:

A Szövetség 1999. évi kiadásainak megoszlása:

Az 1998. évi személyi jövedelemadójuk 1%-áról rendelkező magánszemélyektől - az APEH közvetítésével - 137 ezer forint támogatásban részesültünk. A Wesselényi Miklós Közalapítványtól 2.000 ezer forint, az Országgyűlés Társadalmi Szervezeteket Koordináló Bizottságától 500 ezer forint, az ISM-től 440 ezer forint pályázati céltámogatást kaptunk.

E támogatásoknak köszönhetően tudtuk megjelentetni 1999-ben a "Túraveztők általános ismeretei" című kiadványunkat, amely elsősorban a túravezetők képzéséhez nélkülözhetetlen (1986. óta nem jelent meg hasonló kiadvány);

Újra megjelentettük a hagyományosan népszerű Országos Kéktúra igazolófüzetét;

Három napos vezetőképző tanfolyamot rendeztünk egyesületi vezetők részére.

Egyre nagyobb az igény a környező országok magashegységeibe szervezett túrák iránt. Mivel a magashegyi (2000 méter feletti) túrázás más előképzettséget, felkészülést igényel, mint a hazai középhegységekben, ezért szövetségünk 1998-1999-ben magashegyi túravezetői tanfolyamot szervezett. Az egy éves tanfolyam keretében a résztvevők elméleti és gyakorlati képzésben részesültek.

Területi szervezeteink évente több alkalommal is szerveznek különböző szintű (arany, ezüst, bronz) túravezetői tanfolyamokat. A képzéshez szükséges anyagot a szakági bizottságok állítják össze, ők vizsgáztatják a hallgatókat, kiadják a vizsgabizonyítványt és nyilvántartásba veszik a vizsgázott túravezetőket.

Tagszervezeteink rendszeresen szerveznek bemutató és ismeretterjesztő nyílt túrákat és táborokat.

Az Országos Kéktúra útvonalán folyamatosan kerülnek kihelyezésre az igazoló pecsétek helyét jelző, valamint az "E" utakat jelölő kis táblácskák, folyamatos a kéktúra bélyegzők ellenőrzése, pótlása is.

1999-ben fejeződött be az Alföldi Kéktúra teljes útvonalának (Szekszárd - Sátoraljaújhely) felfestése, melyet a megyei (Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén) szövetségeink végeztek el.

Megyei szervezeteink megfelelő munkakapcsolatot alakítottak ki a nemzeti parkok, a természetvédelmi területek vezetőivel. Ennek keretében egyfajta monitoring tevékenységet látnak el, tájékoztatják az illetékes természetvédelmi hatóságokat a bekövetkezett természetvédelmi károkról, esetleges potenciális veszélyforrásokról.

Szálláshely információs szolgálatunk tagjai rendszeres heti ügyeletet tartanak a szövetség központjában (kedd 16-18 óra között), amikor személyesen és telefonon is térítésmentes felvilágosítást adnak az érdeklődőknek.

E jelentést az elnökség 2000. március 18-i ülésén jóváhagyta.


Csúcs a szabadidősportban

A felnövekvő generációk és a felnőtt lakosság egészséges életmódjának elősegítését szolgáló legjelentősebb országos sportszervezetek felhatalmazott képviselőinek budapesti találkozóján 2000. március 31-én megállapodás született arról, hogy a közeljövőben megalakítják közös szervezetüket.

A létrejövő új sportszövetség az ország legnagyobb sportszervezete és egyben civil szervezete lesz, hisz a tagszervezetekben közel félmillióan tevékenykednek. Az új sportszövetség célja a tagok érdekeinek képviselete, programjaik egyeztetése, szakmai munkájuk összehangolása, szervezeti tevékenységük feltételeinek biztosítása és a réteg-, illetve szabadidősportra szánt költségvetési támogatások elosztásának segítése.

A megbeszélés résztvevői bíznak benne, hogy a Sporttörvény készülő jelentős módosításakor számításba veszik új országos szervezetüket, mely nyitott mindazok számára, akik teljesítik a taggá válás világos követelményeit, azaz maguk is országos szabadidősport vagy rétegsport szervezetek.

A leendő szervezet kiemelkedően közhasznú, önálló jogi személyiségű lesz, megfelelve a vonatkozó törvényi elvárásoknak. Az Európai Unió számos országában találni hasonló úgynevezett esernyő szervezeteket, így a magyar sport szerkezete e téren is közelebb kerül az ott szokásoshoz.

Az új szervezet megalakítását kezdeményező kerekasztal megbeszélésen részt vett a Magyar Szabadidősport Szövetség, a Magyar Technikai és Tömegsport Klubok Országos Szövetsége, a Magyar Természetbarát Szövetség, a Magyar Egyetemi- Főiskolai Sportszövetség, valamint a Magyar Kerékpáros Túrázók Országos Szövetsége. Hivatalosan jelezte csatlakozási szándékát a Magyar Diáksport Szövetség is.

Budapest, 2000. április 2.

A megbeszélés résztvevői nevében:
Nagy József s.k.
a Magyar Szabadidősport Szövetség elnökeHírcsokor

Pro Natura kitüntetés

Az idei évben a "Föld Napján" vette át Boross László, a Békés Megyei Természetbarát Bizottság és a Körös Klub elnöke, eddigi természetvédelmi munkája elismeréséül e magas kitüntetést. Örülünk és gratulálunk a nem mindennapi elismeréshez.

Őrségi hírek

A Hegyek Vándorai Turista Egyesület barátsági-együttműködési megállapodást kötött a szlovéniai Hodos Község Polgármesteri Hivatalával, valamint a Hodos Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsával. Az ünnepélyes aláírásra 2000. március 8-án, Hodoson került sor, amelyen több újságíró és a lendvai magyar rádió munkatársa is jelen volt.

A megállapodásokban a már korábban kialakított baráti kapcsolatok ápolásán túl, a felek rögzítették a természetjárás népszerűsítésének, valamint az Őrség - Goricko túrák megrendezésének további közös feladatait.

2000-ben az Őrség - Goricko gyalogos és kerékpáros túrákat június 24-én szombaton, az Őrségi Vásár rendezvényeinek keretén belül bonyolítják le, immáron ötödik alkalommal.

Részletes információ: Pálmai Vencel elnök, tel: (1) 332-7177 munkaidőben, vagy a (20) 916-3752 mobiltelefonon.

Aranybakancs díj

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség ARANYBAKANCS DÍJ elnevezéssel kitüntetést alapított. Az elismerést a megye természetjárását kiemelkedő módon elősegítő személyek kaphatják meg. Az első díjazott Lakatosné Novotny Sarolta.

IDŐPONT VÁLTOZÁS

A Meteor Természetbarát Turista Egyesület (Kaposvár) által, 2000. június 10.-re kiírt "Zselic 40" éjszakai teljesítménytúrát technikai okokból egy héttel később 2000, június 17-én rendezzük.

Sármezei FerencAz "Ifjúsági Turizmus és Természetjárás az Ezredfordulón Konferencia"
Zánka 2000. április 14-16.

Az Ifjúsági és Sport Minisztérium által egybehívott konferencián kevés szó esett az ijúsági turizmusról, több a természetjárásról. A kelleténél többet foglalkoztak az előadók a múlttal, így a plenáris üléseken nem jutott idő sem a jelenre, sem a jövőre.

Címétől eltérően "Jövőkép II. Fókuszban a gyalogtúrázás" szekció sem nyújtott semmi újat, ha csak azt nem tekintjük újnak, hogy egyesek szerint nagy hiány van szövetségekből, ezért szükséges még egy, a természetjárással polgári értékrend szerint foglalkozó szövetségre.

Sajátságos volt a résztvevők kiválasztása. A magas minisztérium illusztris képviselője fennen hangoztatta, hogy nem kívántak "csontvázakat" - azaz szövetségeket - meghívni, "mert úgysem ott folyik a munka", ezért csak egyesületeket és annál alacsonyabb szintű szervezeteket kerestek meg. Az országos szövetségek elnökei vagy megbízottjai vendégként lehettek jelen.

A konferencia egésze gyakorlatlanságról és amatőrségről árulkodott. Ez alól üdítő kivétel volt a lebonyolításban jártas házigazda zánkai csapat ténykedése. A nagyobb fiaskótól Ők és néhány - többségében a szövetségünkhöz tartozó - szervezet jóakaratú hozzáállása mentette meg az ISM-t.

Néhány szakági szekcióban (pl. kerékpártúra, vízitúra, barlangjárás) jóhangulatú alkotó munka folyt. A hegymászó szekcióban élénk vitára késztető minisztériumi javaslatot - a Magyar Hegymászó Klub, a Sportturisztikai Szövetség és a konferencia előtti napon bejegyzett, a műfalakon mászókat összefogó Sportmászó Szövetség, önállóságát feladva, azonnal hozzon létre egy szakági sportszövetséget - a jelenlévő három szervezet elnöke elvette.

Talán a legeredményesebb a szakmásított túravezetőképzéssel foglalkozó szekció volt, ahol a két érintett szövetség (MTSZ és Sportturisztika) képviselője gyorsan egyezségre jutott a szakmai anyag közös kidolgozásában, hogy ez ne legyen akadálya az OKJ-be kerülésnek.

A konferencia legfőbb értéke az előtéri és folyosói beszélgetések, és az ezek alapján teljes konszenzussal megszületett és a plenáris ülés által elfogadott állásfoglalás volt.

- KL -

Az Állásfoglalást lásd külön lapon.KORSZAKVÁLTÓ TALÁLKOZÓ

Gazdag és jól szervezett program várta a 2000. évi Tesz Találkozó 32 résztvevőjét március 24-26. között Szekszárdon. Az eddig megszokott találkozó helyett - ahol a véget nem érő beszámolók és tájékoztatók voltak a középpontban - köreinkben újszerű, vándorgyűlés jellegű volt e rendezvény. Első nap Dománszky Zoltán, a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség elnöke adott átfogó képet a megye általános helyzetéről a megyei szövetség természetvédő tevékenységéről, majd Zörényi János a Gemenc Egyesület elnöke diaképek segítségével mutatta be a tájvédelmi körzetnek javasolt Szekszárdi-dombság természeti értékeit.

Másnap Bodor Árpád - a Megyei Természetbarát Szövetség tiszteletbeli elnöke - avatott vezetésével telt a nap. Délelőtt rövid városnézés volt az újvárosi részeken, s ennek keretében megkoszorúztuk a Rockenbauer kopját. Ebéd előtt - ha már Szekszárdon vagyunk - az Aliscavin hűs pincéjében egy kis borkóstoló színesítette a napot. Ebéd után különbusszal Bárányfokra utaztunk. Az eredeti terv szerint itt szálltunk volna fel a kisvonatra, de a magas vízállás miatt bizonytalan volt, hogy a sínekig eljutunk, ezért keselyűsnél várt ránk a különvonat. Általában egy hónappal korábban és másfél- két hónappal később szokott ilyen magas víz lenni, ezért nem mindenben sikerült a tervezett program betartása. Némi vizek kerülgetésével azért sikerült a Millenneumi-házat - egykori trófea múzeum - kívülről megnézni. A csodás faépületet megvásárolta a Duna Dráva Nemzeti Park és megkezdte az állagmegóvását, felújítását. Amint a pénzügyi lehetőségek engedik belső terekben a környék néprajzi hagyományait, természeti értékeit bemutató kiállítást rendeznek.

A Vándorgyűlés emlékére Gergely Péter segítségével két, őshonos, tájba illő fekete nyárfát ültettünk el. Szeretnénk ezzel hagyományt teremteni és későbbi vándorgyűléseink színhelyét oda való őshonos fákkal megjelölni. (Talán más természetbarát események kapcsán is lehetne fákat ültetni.)

Keselyűstől Pörbölyig utaztunk a kisvonattal. A már említett magas víz miatt, csak Lassinál szálltunk ki egy kis időre. (Itt készült a cikk címfotója, egyébként az előző megállónál lévő tanösvénynek csak a táblái látszottak ki a vízből.) Lassinál tér be az Alföldi Kéktúra a gátról az erőbe, de most az sem járható. Általában 580 cm-es, és magasabb bajai vízállásnál gondok vannak a járhatósággal! Ne feledjük ez ártéri (mocsár) erdő, az edző cipő helyett még szárazabb időben is ajánlott a gumicsizma, nyáron meg a szunyogriasztó. Így a vonatból is nagy élmény volt, mert azzá tette a sok vad - elsősorban disznó - látványa. Visszafelé útban megnéztük a Szál-kai-tavat és a Mauks kápolnától a kilátást. Innen jól érzékelhető a Nagy-alföld és a Dunántúli dombvidék éles határa. Sötétedésre érkeztünk fel a Batrina (Kálvária-hegy) tetején lévő "szőlőfürt"-höz, ahonnan a város fényeiben gyönyörködhettünk.

Vasárnap - mintegy kiegészítve az előző napot - két újabb előadás keretében, a négy évszak aspektusaiban ismerhettük meg Gemenc világát. A két hívatásos természet őr: Szarvas Pongrác a Gemenc déli, Blaskovits Zoltán északi részét és a fejlesztési elképzeléseket mutatta be. Végül a tájra vonatkozó néhány közérdekű információ közzétételével és az MTSZ új elnökségébe a természetvédelem képviseletére történő választással - egyhangú igen szavazattal Németh Imre lett megválasztva - bezárult a Vándorgyűlés.

A résztvevők többsége megelégedéssel fogadta az új formát, ezért a jövőben évente - más és más természetvédelmi területek bemutatásával - hasonló vándorgyűléseket fogunk tartani. Hála a Tolna Megyei Természetbarát Szövetségnek a mérce magas.A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Szövetségünket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei bíróság 1999. április 20-án kelt Pka. 60.241/ 998/6. Határozatával 1 695-ös számon jegyezte be, mint önálló társadalmi szervezetet, melynek jogállása közhasznú szervezet is.

Szövetségünk az alapszabályban is megfogalmazottaknak megfelelően olyan társadalmi (civil) szervezet, amely a természetjárás, a természetvédelem, a környezetvédelem elvei alapján, önkéntesen szerveződik és ennek szellemében működik.

Tevékenységünk jellegéből fakadóan, a fenti célok megvalósítása érdekében végzett munkánk az egész társadalom hasznára van.

Szövetségünk a természetjáró tevékenységét gyalogos, kerékpáros- vízitúrázó, hegymászó, barlangász, sítúrázó és egyéb módon fejti ki.

Megyei szövetségünk az elmúlt évben 9 általános iskolai, 14 középiskolai és 12 felnőtt szakosztályban tevékenykedő 648 ifjúsági, 353 felnőtt és 79 nyugdíjas természetjáró tevékenységét segítette közvetlenül.

Szövetségünk 1999, évi bevétele: 3.053,-eFt, kiadása: 2.914,-eFt, pénzmaradvány 139,-eFt.

Szövetségünk 1999. évi bevételeinek megoszlása: pályázat útján nyert: 31% , tagdíjból: 1% , működési támogatás: 4%, egyéb bevétel 64%.

Szövetségünk kiadásainak megoszlása: megbízási díjakra 1% , anyagi jellegű ráfordítás: 20%, egyéb költségek, ráfordítások 79%.

Kiadásainkból kitűnik, hogy az elmúlt évben bérjellegű kifizetésünk és annak járulékai címén kifizetés nem történt. A megbízási díjak, a különböző túráinkon felmerült bírói díjak kifizetéséből tevődnek össze.

A pályázat útján nyert pénzekkel a támogatók felé időben elszámoltunk, míg a működésre kapott pénzt is rendeltetésszerűen használtuk fel.

Szövetségünknek ingó- és ingatlan vagyona nincs. Elhelyezésünket és az ehhez kapcsolódó infrastruktúrát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés által létrehozott Megyei Sport Intézet és a Sportszövetségek Sz.Sz.B. megyei Egyesületén keresztül kapjuk meg jó színvonalon.

1999-ben megyénkben került megrendezésre Országos Túrakerékpáros Találkozó és ennek tiszteletére 5000 példányban szponzoraink segítségével újra kiadtuk a " Szatmár-Bereg kerékpáros túra" igazolófüzetét. Ugyancsak újra kiadásra került a szövetség megalakulásának 75 éves évfordulójára a "Móricz Zsigmond túra" igazoló füzet. Megrendeztük "75 éves jubileumi táborunkat" ünnepséggel egybekötve Tiszabercelen. A szokásos jó színvonalon megrendezett 32. Nemzetközi Tisza-Túra is öregbítette hírnevünket.

A fenti közhasznúsági jelentést szövetségünk közgyűlése 2000. április 20-án jóváhagyta.
Kiss Gyula
elnökIFJÚSÁGI OLDAL

A TFSZ Információs Iroda újdonságai:

További ajánlatunk:

Turistatérképek 460 Ft. 6 dl alumínium kulacs 1.330 Ft. ALTO kis túrazsákok már 2.530 Ft-tól, 58 literes 7.450 Ft, 80 literes 9.200 Ft. Turista alumínium főzőedény egyrészes 1.510 Ft, kétrészes 2.450 Ft. Ide érdemes betérni!

TEGYOT-TEDOT-ra ajánlott DEBRECEN ÉS KÖRNYÉKE turista térképe nagy kedvezménnyel 250 forintos áron.

Az árak MTSZ kedvezménnyel értendők! Kedvezményes vásárlás esetében az igazolványokat kérjük felmutatni.

TFSZ Információs Iroda nyitva tartási ideje: hétfőn 13-19, kedden13-19, szerdán 11-15, csütörtökön 13-19 óra között. Telefon: (1) 311-2467.

Értesítjük mindenkit, hogy Természetjáró Információs Irodánk előreláthatóan az alábbi időpontokban zárva tart: május 2-3., május 9-10., május 16-17. (kedd-szerda)

Megértéseteket köszönjük!KERÉKPÁROS TURISTA

MKTSZ KÖZGYŰLÉS

2000. április 9-én tartotta soros közgyűlését a Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetsége. A szervezet további stabilizációjáról számot adó beszámolók (elnökség, gazdasági, számvizsgálat, felügyelet) - egyhangú - elfogadását követően tájékozódtak az ez évi országos találkozó részleteiről. A találkozó május 25-28 között lesz Balatonfüreden. Többek között kamara kiállítást is rendeznek az eddigi találkozók relikviáiból.

Ez után megválasztották a következő időszakra Dr. Tóth József személyében a kerékpáros szakág képviselőjét az MTSZ elnökségében.

AZ EGÉSZSÉGÜGY, A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A KÖZLEKEDÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI .... ÉS A KERÉKPÁROZÁS

Londonban, 1999 júniusában elfogadást nyert az a Karta, amely a közlekedés, a környezetvédelem és az egészségügy összefüggéseit részletezi, továbbá ajánlásokat tartalmaz az Európa országai és kormányai részére. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének Európai Miniszterei ebben a Kartában hangsúlyozzák, hogy az életminőség javításával összefüggésben sürgősen intézkedéseket kell tenni a közúti közlekedésből származó károk elhárítására, különös tekintettel a városi levegő romlására és a közúti balesetek növekvő számára. Meg kell határozni és számszerűsíteni kell azokat a nemzeti egészségügyi célokat is, amelyek elősegítik a regionális, ill. városi egészségügyi irányelvek kidolgozását. Ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy a mozgásszervi és keringési megbetegedések általános növekedését ellensúlyozandó, minden eszközzel elő kell segíteni és népszerűsíteni kell a fizikai aktivitást igénylő közlekedési módokat, így a gyaloglást és a kerékpározást. Meg kell teremteni azokat a környezetvédelmi állapotokat, támogatni kell azokat a tervezési módszereket, földterület-használati és útelrendezési mintákat, közlekedési szolgáltatásokat, amelyek lehetővé teszik eme közlekedési formák elterjedését.

(Bringainfo)

BUDAPESTI KERÉKPÁRHÍR

Habár elfogadtak egy több éves hálózat-fejlesztési programot, de az idei esztendőre a budapesti képviselők mégsem biztosítottak külön pénzt kerékpárút építésekre. Talán ezért volt érthető az a szemrehányás, amely a tervezőket, de különösen a tervezési munkára megbízást adó fővárosi hivatalt érte a Városüzemeltetési Bizottság ülésén, amiért nem veszik figyelembe a mégis kínálkozó lehetőségeket. És a 7 km-es budai körút egy rövid 500 méteres szakaszán, a Karinthy Frigyes úton, az úttest burkolatának és a vágánymező felújításához kapcsolva, nyilvánvaló és kedvező lehetőség adódik rá, a Bizottság -biztonsági kerékpársávok megtervezését kérte. Ha a tervekből valóság lesz, akkor egy év múlva, a Móricz Zs. körtéri városrész-központtól egészen a Petőfi-hídhoz közeli új egyetemvárosi parkig, majd azon át a Duna partig, gyorsan és biztonságosan lehet kerekezniGazdálkodásból kieső szántók jövőbeni hasznosítása - az Úton az Európai Únió felé, természetvédelem cikksorozatunk cikkét lásd külön lapon.

Cserháti utakon - apróságok - Gyenes Péter cikkét lásd külön lapon.

Hét nap a Kohászok útján: I. Diósgyőrtől Ózdig - Francia István ismertetőjének első részét lásd külön lapon.

Húsvét a Zemplénben - Szádeczky-Kardoss Géza élményeinek második részét lásd külön lapon.

A Krimmli-völgy - Dr. Gábriel András ausztriai útleírását lásd külön lapon.


VISSZATEKINTŐ

155 éve

1845. V. 3. Kukmérban született Ebenspanger János
Tanító, majd 1877-től a felsőlövői evangélikus tanintézetek tanára, a tanítóképző intézetek igazgatója. Pedagógiai és földrajzi szakíró, heinc nyelvű költő, a Himnusz és a Szózat németnyelvű fordítója. Az MKE, majd az MTE Vasvármegyei osztályának alelnöke, gyakorlatilag a helyi egyesület motorja. (1887-95).
I: Vígh Károly: Ebenspanger János élete és turisztikai munkássága (1996. Szombathely).

145 éve

1855. V. 9. Szepesszombaton született Majunke Gedeon
Műépítész, a tátraaljai fürdők számtalan épületének tervezője. Az MKE központi választmány tagja, Szepesszombat (1889-1913 -), az Építő bizottság vezetője (- 1913 -), az öttavi-ház gondnoka. a Tátra osztály választmányi tagja (1889-). Az MKE poprádi helyi ügynökség tagja (1891 -). Az MTE Budapesti osztály választmányi tagja (1901-). Az MTSZ Műszaki bizottság elnökhelyettese (1917 -). Nevét sziklatorony őrzi a Magas-Tátrában. I. Déry József: MG Tulap. 1921.

135 éve

1865. V. 31. Kőszegen született Chernel István
Ornitológus. Norvégiai utazása során megismerkedik a síeléssel. Itthon e sportág népszerűsítője lesz. megírja a "Lábszánkózás kézikönyve" című munkát, az első magyar sí szakkönyvet.

130 éve

1870. V. 10. Szászcsanádon született Tuzson János
Erdőmérnök, egyetemi tanár, az MTA tagja. A bete tanár elnöke (1925 -) Nevét arborétum őrzi a Mátrában. I: Rapaics Rajmund: A magyar biológia története.

120 éve

1880. V.11. született és 1940. X. 8-án hunyt el Budapesten Lobmayer Géza
Sebész, a Polyklinika igazgató főorvosa, egyetemi tanár a BOTE elnöke (- 1927-34).

65 éve

1945. I. 10. Budapesten elhunyt Gábor Ignác
Irodalomtörténész, műfordító. A századelején fiúnevelő intézetet alapít. 1909-ben megalapítja a Vándordiák Egyesületet és öt éven át vezeti azt. A Vándordiák évkönyv szerkesztője. Az MTSZ 1997-ben az ifjúság természetjárójává nevelése terén jeleskedők elismerésére nevét viselő kitüntetést alapított. A Pilis-hegységben a mesélő-hegyen pihenő őrzi a nevét.


ISSN 1217-0194
Kiadja a Magyar Természetbarát Szövetség Felelős kiadó: Szabó Imre
Előfizetési ügyekben: Telefon: (1) 311-2467, (1) 332-7177 fax: (1) 353-1930 Postacím: 1396 Budapest, Pf.: 483.
Szerkesztette: Kalmár László Telefon: 302-7990 e-mail: mtszhir@c3.huTermészetjáró folyóiratok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
  Magyar Természetbarát Szövetség honlapja