Ifjúsági Turizmus és Természetjárás az ezredfordulón konferencia

A konferenciát az Ifjusági és Sportminisztérium a Zánkai Gyermek- és Ifjusági Centrumban rendezte meg, arra különböző természetjáró szervezeteken, egyesületeken, szakosztályokon kívül meghívást kaptak például iskolák, plébániák is - olyanok, akik az elmúlt évben az ISM-hez turisztikai vagy táborozási célú pályázatokat adtak be.

A konferencia párhuzamosan kétféle célt követett: tájékoztatást adott a résztvevőknek az ISM jövőképéről, pályázati rendszeréről, szakmai segítséget próbált nyújtani pályázatook benyújtásához, az erdei iskolák, gyermektáborok, vándortáborok szervezéséhez, tájékoztatott a túrista útjelzések fenntartásának problémáiról, a szekcióüléseken keretet biztosított a résztvevőknek a különböző szakágak problémáinak, tennivalóinak megbeszéléséhez.

A konferencia végén néhány országos szövetség (MTSZ, MSTSZ) és néhány szakosztály képviselője közösen az alábbi állásfoglalást fogalmazta meg, amelyet a záró plenáris ülésen a konferencia résztvevői látható és hallható többséggel helyeseltek, ellene senki sem nyilatkozott:
Ifjúsági és Sportminisztérium
Dr. Deutsch Tamás miniszter úr részére
Budapest, Hold u. 1.

Az "Ifjúsági Turizmus és Természetjárás az Ezredfordulón Konferencia" résztvevői (közel 300 szervezet képviselője) köszönetüket fejezik ki, hogy lehetőséget kaptak az együttgondolkodásra.

Kérjük a Miniszter urat, hogy jelen ÁLLÁSFOGLALÁSUNKAT a kormány tagjainak is eljuttatni szíveskedjen.

A kormány kiemelt programja a családok-, az ifjúság-, a civil szervezetek életkörülményeinek javítása.

Ennek figyelembevételével felhívjuk a kormány figyelmét az alábbiakra:

 1. Jelenleg szinte kizárólag szervezeteink biztosítják a polgárság, és az ifjúság részére a szabadidő olcsó, könnyen elérhető, természetben történő, kultúrált és egészséges eltöltését.
 2. Működésünkhöz nem kapjuk meg minden téren az esélyegyenlőséget:
  2.1.-szervezeteinket kizárják a nagy összegű pályázatokból, a gazdasági vállalkozásokkal szemben,
  2.2.-a közalapítványi pályázatoknál kis szervezeteink a nagy ifjúsági szervezetekkel és az élsporttal szemben hátrányt szenvednek,
  2.3.a civil szervezetek esetenként a pályázatokhoz minimálisan szükséges saját pénzügyi forrással sem rendelkeznek,
  2.4.a pályázatok nem ismerik el dokumentálható saját forrásként a szervezeteink "saját (munka) erejét".
  2.5. Kezdeményezzük, hogy a pályázati rendszer felülvizsgálata során kerüljön nagyobb számú olyan pályázat kiírásra, amelyek beküldési határideje, teljesítési határideje, egyéb feltételei folyamatosak.
  2.6. Szervezeteink nem tudnak megfelelni annak a követelménynek, hogy a pályázatok finanszírozása, csak a megvalósítás után történik meg.
 3. Nagyon súlyos gond, az olcsó szálláshelyek, turistaházak hiánya. A meglévő, turista célokat szolgáló házak és ingatlanok áttekinthető tulajdonviszonyait igényeljük.
 4. A még állami objektumok új turista célra való használatba vételét igényeljük. (pl.: határőr létesítmények, MÁV épületek, honvédségi ingatlanok.)
 5. A kulcsosházak létesítésének megkönnyítése, azok hosszú távú bérleti konstrukcióban való igénybevételének biztosítása.
 6. A szervezeteink minimális működési feltételeinek segítése.
 7. A turisták által rendszeresen használt utak bejárhatóságának törvényi védelme.
 8. A ifjúsági természetjárás általános támogatását igényeljük, pl.: az ebben résztvevő tanárok anyagi és erkölcsi megbecsülését.
 9. A túravezetőképzés bevonását kezdeményezzük, az állami OKJ képzés keretei közé.

Kérjük a Miniszter urat, hogy válaszát, és a Kormány reagálását Országos Szervezeteinken keresztül juttassa el hozzánk.

Zánka 2000. április 16.

A Konferencia résztvevői

A kiadmány hiteléül:
Benyovszky Gábor Strausz Ferenc

 

A kerékpáros szekció

A Bringa Infoban olvastuk:

Zánkán, a múlt hét végén zajlott le az "Ifjúsági Turizmus és Természetjárás az ezredfordulón" elnevezésű szakmai konferencia, ahol közel 200 helyi és országos szervezet 300 képviselője előtt, a "klasszikus" szabadidő-sportágak mellett a kerékpáros turizmus is a fókuszba került.

Az ország és Európa legnagyobb ilyen intézményében, a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. által lebonyolított eseményen, a rendezvény "szakmai" felelőse, az Ifjúsági és Sportminisztérium részéről Bánhidi Attila (ifjúsági turizmus) és Tóth József (szabadidősport) urak tartották kézben a gyeplőt, pontosabban gyűjtötték össze a legfontosabb szakágakról tartott fórumokon (pl. a gyalog-, a hajó-, a sítúrázás, a barlangászat, hegymászás stb.) szekciókon elhangzott véleményeket, javaslatokat. Némi rátekintést kaphattunk a társminisztériumok e területhez kapcsolódó munkájára. (Pl. OM: erdei iskolák, KÖM: ökoturizmus, GM: EÜM/ÁNTSZ: táborozás-egészségügy). Bemutatásra került számos kapcsolódó ügy (pl. szabadidős-ifjúsági sportszerveződések, pályáztatások, szakképzés, turistajelzések) továbbá egy korszerű információs rendszer, a Zöld Pont is.

A kerékpárosok közel 50 fős szekciójában, a problémafelvetést követően, egy nagyon konstruktív, a szereplők közötti együttműködést hangsúlyozó, többórás beszélgetés zajlott le. Ezt a követően a mintegy 15-20 konkrét és javítandó "ügyből", mintegy kivonatként egy "tömörített" állásfoglalás született. Ezt a záró-plenáris ülés tudomásul vette és az alábbiakban közkinccsé tesszük:A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja


>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja


>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja


>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja


>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja


>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja


>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja


>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja