ERZSÉBETVÁROSI TERMÉSZETBARÁT

A VII. kerületi Természetbarát Sportszövetség lapja

III. évfolyam, 2. szám 1997. II. negyedév
Hírek:
    Elnök-főtitkári értekezlet Csillebércen
    Együttműködési megállapodások
    Létszámhelyzet
    A Minősítési Szabályzat módosítása
    A Házbizottság kérése
    A közgyűlés időpontjának módosítása
Természetvédelem:
    Alakulóban a Polgári Természetőrség
Érdekességek:
    A VII. kerület az oktatás élvonalában
Versenyek, vetélkedők
    Tájoló '97 tájékozódási túraverseny
Természetjáró egészségügyi ismeretek
    A Lyme kórról (kullancscsípés)
Országjárás: A "Somló"
    A Somló-hegy születése
    Somló vára
    Séták Somlón és környékénHÍREK

ÉrtekezletA Magyar Természetbarát Szövetség február 15-16-án tartotta Csillebércen az éves elnök-főtitkári értekezletét, melyre a budapesti kerületek és a megyék vezetői voltak hivatalosak. Vendégelőadóként meghívták Dr. Csepregi Istvánt, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Törvény-előkészítési Főosztály vezetőjét.

Első napirendi pontként ő tartott előadást és konzultációt az idén január 1-től hatályba lépett, és a mi tevékenységünket szorosan érintő törvényekről és a leendő Polgári Természetőr Szolgálatról.

Délután a Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Közalapítvány ( röviden: NISZKA) megalakulásáról és a várható pályázati rendszerről tartott tájékoztatót az MTSz főtitkára, Szabó Imre. Szövetségünk megbecsülését is jelzi az a tény, hogy a miniszterelnök a kuratórium elnökének Szabó Imrét nevezte ki! A közalapítvány működéséhez már csak a cégbírósági bejegyzés szükséges.

Ezt követően, ugyancsak Szabó Imre, beszámolt a szövetség közgyűlés óta eltelt munkájáról. Ehhez kapcsolódott Bittó Sándor felszólalása, aki tájékoztatta a hallgatóságot az elmúlt egy év pénzügyi-gazdasági helyzetéről. Kiemelte, hogy a pénzügyi fegyelem példamutató a szövetség gazdálkodásában.

A délutánt a szakbizottságok vezetőinek felszólalása zárta.

Másnap az 1%-os SZJA nyújtotta lehetőségekről tartott tájékoztatót Nagy József, az APEH elnöki titkárságának vezetője. (Az erre vonatkozó kérdésekkel Bittó Sándorhoz, kerületünk főtitkárához lehet fordulni.)

Az értekezletet Pálmai Vencel, a Gyalogtúra Bizottság vezetőjének beszámolója zárta. Kiemelendő, hogy ez évtől nyíltabbá válik a bronzjelvényes túravezető képzés, ugyanis eltörölték a jelentkezők számára eddig kötelező MTSz tagságot. Megszűnt az Oktatási és Módszertani Bizottság koordinációs szerepe a többi szakág oktatási tevékenysége fölött.

--------

Rövidesen megjelenik a Zöld kalandra fel! c. kiadvány 2., bővített kiadása, amely már szűkített formában tartalmazza a gyalogos bronzjelvényes tanfolyamok ismeretanyagát is.

--------

Az MTSz-nél üzembe állítottak egy kiadvány készítő nyomdát, amely kis darabszámban és A5 méretig lehetőséget biztosít füzetek megjelentetésére.

--------

A Magyar Természetbarát Szövetség az utóbbi időben több társszervezettel is együttműködési megállapodást kötött. A szerződések aláírói között szerepelt az

--------

Létszámhelyzet

A Magyar Természetbarát Szövetség 1996. évi taglétszáma 40639 fő volt. Ez 392 fővel több, mint az 1995. évi helyzet. Budapest tekintetében 871 fő növekedés regisztrálható. Jelenleg 18657 tagunk van, szemben az egy évvel ezelőtti 17786 fővel. Kerületünk tavalyi érvényesítése 1367 fő volt. Ebből 443 ifjúsági, 522 aktív és 402 nyugdíjas. Sajnálatos tény, hogy 1996. évi taglétszámunk a megelőző év létszámhelyzetéhez képest 20 fővel csökkent.

Döbbenetes korosztálybeli eltolódás észlelhető országos szinten. Egy év alatt 936 fővel csökkent az ifjúsági taglétszám és 1139 fővel nőtt a nyugdíjasok száma! Szerencsére az ifjúságiak még mindig vezetnek. Az aktív tagok 189 fős növekedése jelentősen nem befolyásolta ennek a korosztálynak a létszámát.

Egyesületek és szakosztályok tekintetében a megyékben 455 szervezet működik, míg az MTSz közvetlenek száma 29. Budapesti adat sajnos nem áll rendelkezésre.

--------

Ez év január 1-től módosították a Minősítési Szabályzatot. Lényeges változás a magashegyi túrákra vonatkozó pontszámok csökkentése. Emellett a gyalogos túrák esetében megszűnt a téli hónapokra (XII., I., II.) adható napi 3 pont.

--------

A Házbizottság kérése

Bizonyára ismeritek az MTSz kiadásában megjelent "Természetbarát szálláshelyek" című kiadványt. Örömmel tudatjuk, hogy az 1996 májusában megjelent harmadik kiadás már az év közepére elfogy. Tájékoztatásul közöljük, ezzel már több, mint 10000 db került az érdeklődők kezébe.

A Házbizottság feladata, munkája az új, most már negyedik kiadás előkészítése, nyomdába adása.

A tapasztalat bizonyította, hogy bármennyire is igyekszünk a "teljességre", a Ti helyi ismereteitek, tapasztalataitok, segítségetek nélkül mindig maradnak fehér foltok. Ezért kérünk benneteket, nézzetek körül - elsősorban a saját területeteken -, de bárhol, ahol a természetjárók, iskolák, túrázók, kirándulók részére megfelelő szálláshelyet tudtok. Az adott szálláshely levelezési címét küldjétek be részünkre írásban, vagy faxon (153-1930), esetleg telefonon (111-2467) kedd 16-18 óra között. A szerkesztést március végén lezárjuk!

Segítségeteket előre is köszönjük!

--------

A legutóbbi elnökségi megbeszélésen az a vélemény alakult ki, hogy az éves közgyűléseket ezentúl ne szeptemberben, hanem a tárgyévet követő tavasszal rendezzük meg. Ennek indoka az volt, hogy ekkor már rendelkezésünkre áll minden szükséges gazdasági és szervezeti információ az év lezárására. Szeptemberben pedig még csak a fél éves adatokkal rendelkezünk. Ezért a korábban meghirdetett szeptember 25-i közgyűlést jövő év tavaszán tartjuk! Kérünk mindenkit, hogy ennek megfelelően módosítsa az éves programját.Természetvédelem

Alakulóban a Polgári Természetőrség

A hazai turista-történelemben 1935-ig lehet visszamenni, ahol már írásos nyoma van a turistaőrség igényének. A Magyar Természetbarát Szövetség 35 éve vesz részt a természetvédelemben. Az első járőr 1962. július 2-án vasárnap reggel gyülekezett a Budai Erdészet udvarán és indult el hat fővel a budai hegyekbe. Az akkori Társadalmi Erdei Szolgálatot később, 1990. január 1-től az MTSz Természetvédelmi Szolgálata követte. A szolgálat tagjai mind lelkes természetvédők voltak, de tevékenységük jogilag nem volt teljesen rendezett.

Örvendetes tény, hogy a kezdeti kis csírából mára már törvényadta állampolgári joggá nőtt fel a hazai társadalmi természetvédelem. A parlament is elismerte ennek szükségességét az 1996. évi LIII. törvényben.

Ez a hatalmas előrelépés magával hozta a társadalmi természetvédelem jogi szabályozásának szükségességét is, hiszen az országos méretűvé vált mozgalom - továbbra is az MTSz vezető szerepével - több ezer fős "tartalékos hadsereget" alkot a hivatásos állami természetvédelmi őrszolgálat számára, annak munkájának segítésére, kis létszámú állományának kiegészítésére. Ezt a feladatot csak jól képzett társadalmi szolgálatosok végezhetik.

Az MTSz "teszeseinek" többsége már nem fiatal. Nem vállalják a tanulást. Többen pedig idegenkednek a jogi feltételek szabta követelményektől. Ők alkotják a mozgalom jelentős részét. A váltás mindig nehéz a régi megszokott gyakorlattól. Az ő számukra országos egyesületi formában adunk lehetőséget tiszteletre méltó munkájuk tovább folytatására. Az ő feladatuk főleg a jelzésadás, figyelés és felvilágosítás lesz.

A leendő polgári természetvédelmi őrszolgálat tagjai a természetvédelmi igazgatóságok vagy az önkormányzati őrszolgálatok munkáját segítik majd. Velük szemben a törvény emeltebb követelményeket ír elő.

Polgári természetőr legalább középfokú szakirányú végzettséggel, vagy legalább középfokú végzettséggel és sikeres polgári természetőri vizsgával rendelkezzen, amely természetvédelmi és jogi ismeretekből áll. Aki a rendelet hatálybalépésekor az MTSz Természetvédelmi Szolgálatának tagja volt - kérelmére - mentesül az iskolai végzettségi feltétel alól, de vizsgát köteles tenni. Sikeres vizsgát követően - felvételi kérelmére - beosztást nyer lakóhelye szerint illetékes természetvédelmi igazgatóság őrszolgálatába. Itt sorszámozott igazolványt és az igazolvánnyal megegyező sorszámú jelvényt kap. Működési területét az igazolványába is bevezetik.

A polgári természetőrök őrzési feladatukat az igazgatóság munkatársával közösen vagy három fős önálló csoportban hajtják végre.

Aki elhivatottságot érez a természetvédelem iránt és vállalja a feladatok rendszeres és szervezett formában történő ellátását, jelentkezzen a kerületi TESz vezetőnél, a TESz Budapesti Intézőbizottságánál, vagy Telek Györgynél, az intézőbizottság vezetőjénél.


ÉRDEKESSÉGEK

Kerületünk az oktatás élvonalában

A februári elnök-főtitkári értekezleten kiadott jelentés a létszámhelyzetről arra késztetett minket, hogy szűkebb házunk táján is körülnézzünk. A túravezetőképzés területén igen érdekes adatokat figyelhetünk meg.

A jelenleg - a BTSSz szervezésében - zajló bronzjelvényes gyalogos túravezetői tanfolyamon 21 oktató tevékenykedik. Kerületünk ebben a munkában jelentős szerepet vállal, amit az alábbi táblázat is szemléltet:

              ebből a   %-os 
        tanfolyam  VII.   arány 
          i   kerületiek 

oktatók száma   21     8    38 % 
vizsgabiztos   11     5    45 % 
aranyjelvényes   4     2    50 % 
ezüstjelvényes  10     5    50 % 
bronzjelvényes   3     1    33 % 

Figyelembevéve, hogy Budapesten húsz, a természetjárásban aktív kerület van, a fővárosi szintű oktatásban kerületünk kiemelkedő szereppel bír.Versenyek, vetélkedők

A Tájoló '97 (II. ker. Természetbarát Szövetség) tavaszi nappali természetjáró túravezetési-tájékozódási csapatverseny kiírását lásd külön lapon.


Országjárás

A Somlóról készült cikket lásd külön lapokon:

A Somló-hegy születése
Somló vára
Séták Somlón és környékénTermészetjáró egészségügyi ismeretek

A kullancsok által terjesztett Lyme kórról szóló cikket lásd külön lapon.


Erzsébetvárosi Természetbarát
A Budapest VII. kerület Erzsébetváros Természetbarát Sportszövetség lapja.
Szerkesztőség: 1076 Budapest Százház u. 9-23.
Telefon: 351-7460, 322-7804 csütörtökön 16-18 óra között. Fax: 322-3812
E-mail: phancs@cc.matav.hu
Elektronikus programtájékoztató: http://www.fsz.bme.hu/mtsz/
Felelős kiadó: dr. Balogh Istvánné elnök.
Felelős szerkesztő: Háncs Péter.
Megjelenik negyedévenként.
Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
Terjeszti a sportszövetség.
Kereskedelmi forgalomba nem hozható!

A sportszövetség fogadóórája:
Erzsébetvárosi Sportcsarnok 1076 Budapest Százház u. 9-23. I. em. csütörtökön 16-18 óra között.


Természetbarát folyóiratok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja