Kinizsi SC Természetjáró Szakosztály
S z a b a d e g y h á z a

N e m h i v a t a l o s
Országos tájékozódási túrabajnokság
(Közösségek versenye és egyéni értékelés)
meghirdetése
1998.

A Kinizsi SC Természetjáró Szakosztálya az 1996/97. évi nemhivatalos országos tájékozódási túraverseny bajnokság sikere nyomán az 1998. évre is meghirdeti a nemhivatalos bajnokságot. A nemhivatalos bajnokság - akárcsak az 1988-ban első alkalommal kiírt hivatalos bajnokság - nyílt, abban minden egyesület, iskola, szakosztály, baráti társaság, stb. (továbbiakban: közösség) szerepelhet - sőt: benevezés nélkül is szerepel -, ha résztvesz a hivatalos bajnoki versenyek valamelyikén.

A nemhivatalos bajnokság célja az, hogy minél több versenyző (és minél több csapat) versenyzésére, valamint új, önálló versenyzők kinevelésére ösztönözzön és emellett képet adjon a tájékozódási túraversenyek sikeres résztvevőiről; továbbá az, hogy az egyes közösségek és az egyes versenyzők lemérhessék, hogy hol tartanak tájékozódási felkészültségüket illetően.

A nemhivatalos bajnokság bizonyos értelemben a hivatalos bajnokság kiegészítése:

A nemhivatalos bajnokság értékelése hasonló a hivatalos bajnokságéhoz abban az értelemben, hogy ugyanazokat a versenyeket értékeli és ugyancsak a legjobb öt eredményt veszi figyelembe, de alapvető kérdésekben el is tér tőle.

Az értékelési szabályok eltérnek valamelyest a tavalyitól is. Az értékelési szabályok módosításával azt szeretnénk elérni, hogy a korábban kitűzött célok megtartása mellett könnyebb legyen (kevesebb időt igényeljen!) az értékelési munka. Ennek érdekében

Az értékelés alapjául szolgáló versenyek egyúttal hivatalos bajnoki versenyek is. Ez biztosítja, hogy azonos elvek, szabályok szerint megrendezett versenyek szerepeljenek az értékelésben; továbbá, hogy a kiválasztott versenyek időpontjai lehetőleg ne ütközzenek egymással és azt is, hogy az ország keleti és nyugati felében élők számára is legyen elég lehetőség -lehetőleg túl sok utazás nélkül- elegendő számú versenyen való részvételre. Az egyéni értékelésben és a közösségek versenyében ugyanis a legjobb öt eredményt vesszük figyelembe. (Aki tehát jól akar szerepelni, annak minimálisan öt versenyen kell résztvenni és helyezést elérni. Lásd: Értékelési szempontok, 3/ és 4/ bekezdés!)

Legszívesebben minden verseny és minden egyes versenyző eredményeit összesítenénk, azonban ennek teljeskörű, hiteles elvégzésére egyszerűen nincs lehetőségünk. A nemhivatalos bajnoki versenyek száma ezért is néhánnyal kevesebb, mint a hivatalos bajnoki versenyek száma: az értékelésnél csak a későbbiekben felsorolt, összesen tizenkettő verseny eredményeit kisérjük figyelemmel. A bajnoki sorrend alakulását rendszeresen értékeljük és az értékelést három alkalommal -először a tavaszi szezon végén, másodszor október második felében, a Kinizsi Kupát követően, harmadszor az utolsó verseny hivatalos eredményének kézhezvételét követő három héten belül- irásban is megküldjük az első 15-20 csapat (egyéni versenyző) részére. A célunk az -reméljük, lehetőségünk lesz teljesíteni-, hogy a nemhivatalos bajnokság pillanatnyi állását minden hivatalos versenyen közzé tegyük.

Felhívjuk a figyelmet: célszerű az egy közösséghez tartozó csapatokat az adott közösségre utaló elnevezéssel ellátni, hogy az összetartozás egyértelmű legyen! Az ennek elhanyagolásából származó pontatlanságokért reklamációt nem tudunk elfogadni.

Az értékelésnél figyelembe veendő versenyek az alábbi bajnoki versenyek:

A Szabadegyháza község önkormányzata által felajánlott vándorkupákat az éves értékelés alapján első helyre került közösség illetve versenyző nyeri el. Az első kiírás értelmében az a közösség és az a versenyző, amely-, illetve aki a kupát másodszor nyeri el, végleg megtarthatja.

A kupák védői (első elnyerői):

A nemhivatalos bajnokság eredményhirdetése - a kupák, oklevelek és az első helyezett csapat, valamint az első három egyéni versenyző részére a lehetőségeink szerinti tárgyjutalmak átadása - a hivatalos bajnokság eredményhirdetését követően történik meg 1998. december 7-én, az MTSZ székházában. Az érintetteket erről időben, írásban értesítjük.

A nemhivatalos bajnoksággal kapcsolatos bármely kérdésben tájékoztatást ad:

Horváth T. Csaba, 2432 Szabadegyháza, Than K. u. 8.
Tel.: (25) 478 145 (lakás, 17 óra után), (25) 478 111 (munkahely)

Reméljük, hogy az 1998. évi nemhivatalos bajnokság hasonlóan kedvező fogadtatásra talál, mint az első ilyen bajnokság.

Jó versenyzést kivánunk minden sporttársnak!
Természetjáró Szakosztály
Kinizsi SC, SzabadegyházaÉrtékelési szempontok

az 1998-ik évi nemhivatalos országos tájékozódási túrabajnoksághoz

Közösségek versenye:

 1. A közösségek értékelésekor nemcsak a felsőfokú versenyeket vesszük figyelembe.
 2. Az egyes versenyeken elért helyezésekért járó pontszámok megállapításánál a hivatalos versenyértesítést vesszük alapul. Ettől csak abban az esetben térünk el, ha valamely kategóriában a résztvevők száma kevesebb 7-nél és a rendezők mégis külön rangsorolást alkalmaztak. Ebben az esetben az adott kategóriában elért eredményeket besoroljuk egy hozzá közelálló kategória eredményei közé és így állapítjuk meg a pontszámokat (Természetesen a besorolás után megállapított sorrend -és pontszám- csak azon kategória csapataira vonatkozik, amelynek résztvevői 7-nél kevesebben voltak!). A besorolás alapelvei:
 3. Minden közösség legjobb öt eredményét vesszük figyelembe. Amíg egy közösség ennél kevesebb versenyen szerepelt, addig úgy tekintjük, mintha a hiányzó versenyeken helyezetlen lett volna.
 4. A nemhivatalos bajnokságban a közösségek sorrendjét az öt legjobb eredmény figyelembevételével az egy versenyre jutó átlagpontszám határozza meg. Ha tehát egy közösség csak három versenyen vett részt és ezeken 9, 15 és 16 pontot szerzett, akkor a pontszáma (16+15+9+0+0)/5 = 8,0 lesz. Ha egy közösség összesen nyolc versenyen szerepelt és ezeken összesen 7, 9, 3, 13, 4, 0, 6, 2 helyezési pontokat szerzett, akkor a közösség pontszáma (13+9+7+6+4)/5 = 7,8 lesz, vagyis az előbbi közösség megelőzi, annak ellenére, hogy az kevesebb versenyen indult.
 5. Holtverseny esetén a több első (második, stb.) helyezés dönt.
 6. A megjelölt bajnoki versenyeken elért helyezésekért járó pontszámok:
A verseny foka Helyezések
1 2 3 4 5
A 12 10 9 8 7
B 9 7 6 5 4
C 6 4 3 2 1

Az egyéni értékelés:

 1. Az egyéni verseny abszolút kategória (Nem teszünk különbséget kor, nem szerint).
 2. Az egyéni értékelésnél csak a felsőfokú pályán elért eredményeket vesszük figyelembe.
 3. A pontszámokat a hivatalos eredménylisták alapján, szükség esetén a fentebb -a közösségek versények értékelésénél- jelzett összevonások után állapítjuk meg.
 4. Az egyéni értékelésnél is csak a legjobb öt eredményt - illetve annak átlagát - vesszük figyelembe. (Ha nincs öt eredmény, akkor a hiányzókat 0-nak tekintjük!)
 5. Holtverseny esetén a hatodik (hetedik, stb) legjobb eredményt vesszük figyelembe. Ha ez sem dönt, akkor azt tekintjük döntőnek, hogy ki szerepelt többször győztes (második, stb. helyezést elért) csapatban. Ha még ez sem lenne döntő, akkor azt vesszük alapul, hogy melyik versenyző ért el magasabb létszámú mezőnyben első (második, stb.) helyezést csapatával.
 6. Az egyes versenyeken megszerezhető pontszámok:
A csapatbeli sorrend Helyezések
1 2 3 4 5
Csapatvezető 12 10 9 8 7
2. versenyző 9 7 6 5 4
3. versenyző 6 4 3 2 1

Megjegyzés: A csapat negyedik tagja a csapat helyezésétől függetlenül már nem kap pontot!Versenyszabályzat
Részletes kiírások
Versenyek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja