Az 1998. évi
Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság
kiírása

A Magyar Természetbarát Szövetség Gyalogtúra Bizottságának Verseny Albizottsága a természetjárók részére országos természetjáró tájékozódási csapatbajnokságot (OTT CSB) hirdet meg.

Az országos bajnokság nyílt: bármely egyesület, iskola, család, baráti társaság, stb. -a továbbiakban: közösség- csapata benevezhet. Egyetlen feltétel, hogy a csapattagok tagjai legyenek a Magyar Természetbarát Szövetségnek.

Előírások, megkötések

Kategóriák

Az első alkalommal kiírt országos bajnokságot 1998-ban az alábbi két összevont kategóriában hirdetjük meg:

1) "A" kategória. Ebbe a kategóriába korra, nemre való tekintet nélkül bármilyen összetételű csapat benevezhet.

2) "A50" kategória. Ennek a kategóriának a versenyein csak olyan csapatok vehetnek részt, melyekben a csapatlétszám legalább 50 %-a a jelzett korosztálynak megfelelő korú, vagyis elmúlt 49 éves (Nemre való tekintet nélkül).

A részvételre vonatkozó előírások

3) A bajnoki versenyeken bármely csapat részt vehet, ha megfelelt az adott verseny kiírásában közölt feltételeknek, de a résztvevők közül csak a benevezett csapatok eredményét kisérjük figyelemmel a bajnokság értékelése során.

4) Az a csapat kizárja magát a bajnokságból, amelynek bármelyik versenyzője két bajnoki versenyen való részvétel között egy másik -bajnokságba szintén benevezett- csapatban is szerepelt bajnoki versenyen.

5) Bajnoki versenyen a bajnokságba benevezett csapatok csak min. 2-max. 4 főből állhatnak. A bajnokság során egy csapatban összesen max. 6 versenyző szerepelhet.

6) Minden benevezett csapat köteles legalább öt bajnoki versenyen résztvenni, melyből legalább egynek éjszakai versenynek kell lennie. Az a csapat, amelyik a fenti feltételeknek nem tesz eleget, kizárja magát a bajnokságból (Ez az előírás az alkalmazott értékelési mód következménye!)

7) A rendező szerv ellenőrizheti, hogy a bajnokságba benevezett csapatok versenyzői tagjai-e a Magyar Természetbarát Szövetségnek, ezért a bajnoki versenyekre az érvényes MTSz-igazolványt a csapat tagjai kötelesek magukkal vinni.

Óvás

8) Óvni egy adott versennyel kapcsolatban az adott versenykiírás szerint lehet. A bajnokság értékelésével kapcsolatos óvást viszont a Verseny Albizottsághoz kell benyújtani a tájékoztató kézhezvételét követő 15 napon belül.

Értékelés

9) Ha óvás-, vagy a 7. pontban említett ellenőrzés során kiderül, hogy egy bajnokságba benevezett csapatnak olyan résztvevője is volt, aki nem tagja a Szövetségnek, a csapat adott versenyen elért eredményét az értékelésnél figyelmen kívül kell hagyni. Ismétlődő esetben a csapatot a bajnokságból ki kell zárni.

10) Bajnoki versenyen a rendező szerv csapatainak eredményei a bajnoki értékelésben nem vehetők figyelembe.

11) Ha egy csapat egy bajnoki versenyen a már korábban színrelépett hat versenyzőn kívül egy hetediket is szerepeltet, az adott versenyen elért eredményét a bajnoki értékelésben nem szabad figyelembe venni. Ha az ilyen eset ugyanazon csapatnál megismétlődik, a csapatot a bajnokságból ki kell zárni.

12) A bajnoki versenyek értékelése során minden csapat a helyezési számának megfelelő pontszámot kapja. Kivétel az első helyezett csapat, amely nulla pontot kap. A helyezési szám megállapításánál a bajnokságba be nem nevezett csapatokat figyelmen kívül kell hagyni! (Pl. Ha egy bajnokságba benevezett csapat egy bajnoki versenyen ötödik helyezést ért el, de az előtte levő négy csapatból kettő nem nevezett be a bajnokságba, akkor az adott csapat helyezési száma 3; vagyis ennyi pontot kap.)

13) Ha egy bajnoki versenyen a résztvevő csapatok között a bajnokságba benevezett csapatok száma nem éri el a 7-et, az adott bajnoki verseny eredményét a bajnokság értékelésénél figyelmen kívül kell hagyni.

14) A bajnoki sorrend a bajnoki versenyeken megszerzett pontszámok (helyezési számok) figyelembevételével alakul ki.

A bajnok az a csapat lesz, amely a legkevesebb ponttal rendelkezik a legjobb öt eredménye figyelembevételével, azzal a megkötéssel, hogy azok közül csak kettő lehet éjszakai versenyeredmény.

15) Holtverseny esetén az a csapat végez előbb, amely azokon a versenyeken, melyeken mindkét (vagy több) holtversenyben végzett csapat résztvett, többször előzte

meg a másikat, mint fordítva. Ha ebben is döntetlen volna az állás, akkor az dönt, hogy melyik csapat szerzett több első (újabb holtverseny esetén: második, stb.) helyezést.

Ha még ezek után is holtverseny maradna, akkor kettőjük (esetleg többük) közül az győz, amely csapat nagyobb létszámú mezőnyben érte el az első (holtverseny esetén: a második, stb.) helyezést.

Nevezés

16) Nevezni a mellékelt, értelemszerűen és hiánytalanul kitöltött nevezési lap megküldésével lehet. A nevezés akkor érvényes, ha azt a nevezési díj befizetését igazoló feladóvevénnyel (vagy annak másolatával) együtt adják postára.

Cím: Horváth T. Csaba, 2432 Szabadegyháza, Than Károly u. 8.

Megjegyzés: A bajnokságba való benevezés nem helyettesíti az egyes bajnoki versenyekre való benevezést!

17) Egy közösség több csapattal is nevezhet.

18) A nevezési díj 1000 Ft/csapat. A nevezésnek megfelelő összeget a mellékelt csekken az MTSZ számlájára kell befizetni. (Az MTSZ a befolyt összeget a kupák, érmek, és oklevelek beszerzésére, vésetésre, szervezési költségek fedezésére fordítja.)

19) A bajnokságba nevezni mindaddig lehet, amíg a nevező csapatnak még van lehetősége legalább öt olyan bajnokinak kijelölt versenyen elindulni, melyek közül legalább egy éjszakai verseny.

Díjazás

20) A kategóriák győztes csapatai számára a Magyar Természetbarát Szövetség "Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnok "A" kat. 1998.", illetve "Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnok "A50" kat. 1998." feliratú kupát adományoz.

21) A kategóriák első három helyezett csapatának tagjai helyezésüknek megfelelő, "OTT CSB 'A' kat. 1998.", illetve "OTT CSB 'A50' kat. 1998." feliratú érmeket kapnak.

22) A kategóriák első hat helyezett csapata és azok tagjai oklevelet kapnak, melyen névszerint szerepelnek a csapattagok.

23) A kupákat, érmeket, okleveleket az MTSZ Gyalogtúra Bizottsága Verseny Albizottságának ünnepi ülésén, 1998. december 7-én adjuk át. Erről a helyezést elérő csapatok külön értesítést kapnak.

Egyéb előírások, információk:

24) Ha egy csapat egy bajnoki versenyen 4-nél több versenyzővel jelenik meg, a létszám feletti(ek) -egy vagy kettő fő- ugyanazon a versenyen bármely, a bajnokságba be nem nevezett csapatban (vagy bajnokságba be nem nevezett csapatként) szerepelhet(nek). Egy másik, bajnokságba benevezett csapatban azonban nem versenyezhetnek, mert akkor többé nem szerepelhetnek eredeti csapatukban! /Lásd a 4. pontot!/)

25) Előzetesen csak az a verseny fogadható el bajnoki versenynek, amelynek rendezője vállalja a jelen kiírás és az 1998-tól érvényes versenyszabályzat szerinti rendezést.

26) Az MTSz Verseny Albizottsága minden bajnoki versenyre megbízólevéllel ellátott szövetségi ellenőrt küld ki.

27) Csak az a bajnokinak meghirdetett verseny értékelhető bajnoki versenyként, amelynek lebonyolítása a szövetségi ellenőr szerint megfelelt az 1998-tól érvényes versenyszabályzatnak és jelen kiírásnak. Vitás esetben a Verseny Albizottság dönt.

28) A bajnokságba az első bajnoki verseny időpontjáig benevezett csapatokról a Verseny Albizottság az első bajnoki versenyen tájékoztatja a rendező szerveket. Azt követően legalább minden második bajnoki versenyen kifüggesztjük a nevező csapatok teljes (esetleges újabb nevezőkkel kiegészített) listáját.

29) A bajnoki versenyek rendezői a versenyekről készült hivatalos eredménylistán a korrekt tájékoztatás és a bajnokság értékelésének ellenőrizhetősége céljából meg kell, hogy jelöljék (pl. csillaggal) a bajnokságba benevezett csapatokat.

30) A bajnoki versenyeken elért eredmények közül a bajnoki értékelésbe csak a bajnokságba való benevezés beérkezése után elért eredmények számítanak bele.

31) Minden bajnokságba benevezett csapat a bajnoki versenyeken köteles a nevezésben megadott néven szerepelni. Ettől való eltérés esetén utólagos reklamációt nem fogadunk el!

32) A Verseny Albizottság az addig beérkezett hivatalos eredménylisták alapján a bajnokság pillanatnyi állását legalább minden második bajnoki versenyen kifüggeszti. Az Albizottság a tavaszi szezon végén és az őszi szezonban legalább egy alkalommal írásban is megküldi a bajnoki tabellát az érintettek részére. Az utolsó bajnoki verseny után, a hivatalos eredménylista kézhez vételét követően két héten belül minden érdekelt kézhez kapja a hivatalos végeredményt.

(A bajnokság állását természetesen az MTSZ honlapja alatt az Interneten is közzétesszük, és rendszeresen frissítjük)

Bajnoki versenyek

33) Az 1998. évi bajnoki versenyek az alábbi rendezvények felsőfokú, jelen kiírásban meghatározott kategóriájú versenyei
1, Március 15.: Bakancsos Atom Kupa Paks környéke
2, Március 28.: Tavaszi Kupa Mecsek
3, Április 19.: Tavaszi Tájoló '98 Budapest környéke
4, Április 25.: Azimut Kupa Bükk
5, Április 25.: Varsányi Kupa Budapest környéke
6, Május 23.: Encián Kupa Bükk
7, Május 23.: Százhalom '98 Budapest környéke
8, Május 30-31.: Bauxitkutató Kupa (éjszakai) Veszprém környéke
9, Augusztus 29-30.: Isobau Kupa (éjszakai) Bükk
10, Szeptember 12-13.: Éjszakai Tájoló '98 ?
11, Szeptember 26.: Tubes Kupa Mecsek
12, Október 10.: Őszi Tájoló '98 Budapest környéke
13, Október 17.: Kinizsi Kupa Vértes
14, Október 24.: Mátra Kupa Mátra
15, Október 31.: Őszi Kupa Mecsek

Budapest, 1998. január 1.
Pálmai Vencel
Gyalogtúra Bizottság elnöke
Baronek Jenő
Verseny Albizottságnak vezetőjeTájékoztató a nevezés beadásához

1) Egy közösség (egyesület, iskola, család, baráti társaság, stb.) több csapattal is nevezhet, de minden csapatról külön nevezési lapot kell kiállítani.

2) Egy közösség csapatai bármilyen nevet választhatnak, de a bajnokság során a választott nevet változtani nem szabad!

3) A nevezési lapon csak a csapatvezetőt kell megnevezni! (Természetesen a csapatvezető hiányozhat versenyről, de más csapatban nem szerepelhet!)

4) Ha egy közösség több csapattal szerepel, célszerű az adminisztráció és a postai költségek csökkentése érdekében a közösséghez tartozó csapatok nevezési lapján ugyanazt a levelezési címet megadni. A közösség képviselőjének -akinek címére postázzuk az értesítéseket a bajnokság állásáról- nem kell okvetlenül versenyzőnek lennie (de lehet az is...).

5) A nevezési díj 1000 Ft/csapat, amit a mellékelt csekken az MTSZ számlájára kell befizetni. (Ettől független az egyes versenyek nevezési díja!) A csekk hátoldalára -a feladó közleményeinek fenntartott helyen- rá kell írni, hogy "OTT CSB nevezési díj", továbbá nyilatkozni kell, hogy kérnek-e számlát.

6) Az egy közösséghez tartozó csapatok nevezési díja egy összegben is feladható.

7) Benevezni addig lehet, amig a bajnoki versenyekből hátra van még legalább egy éjszakai- és négy nappali verseny. (A bajnoki értékelés során csak a nevezés regisztrálása után elért bajnoki eredményeket vesszük figyelembe!)

8) A nevezőlapot borítékban - a nevezési díj befizetését igazoló csekkel, vagy annak másolatával együtt-, Horváth T. Csaba, 2432 Szabadegyháza, Than K. u. 8. címre kell feladni.

 

N e v e z é s i   l a p

1998. évi Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokságra

A közösség megnevezése: .............................................................................

A csapat neve: ..............................................................................................
Kategória (A megfelelő bekarikázandó!): A A50
A csapatvezető neve:

........................................................................

Születési éve:

.......................

A közösség vagy csapat levelezési címe (Név és lakcím irányító számmal!):

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
Számlát kérek* Számlát nem kérek* (A megfelelő aláhúzandó!)

Kelt:
(aláírás)

 

Versenyszabályzat
Versenyek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja