Természetbarát Híradó

91. szám

1999. október


 

Az NFI Kongresszus elnöksége
Tájékoztató a Kongreszus munkájáról 3-4 oldalon és a következő számunkban

A TERMÉSZETNEK IS SZÜKSÉGE VAN BARÁTOKRA!KÖLTEMÉNY

Igmándi Szűcs István: Jól esik

HÍRCSOKOR

NFI kongresszus volt Belgiumban
Természetjáró Történeti Társaság 
Új jelvényszerző turamozgalom
Turista dalosok találkozója
Személyi változások
Elismerés
Levélváltás a Turista Magazin ügyében
IVV Kongresszus volt Tatán
A TFSZ vetélkedőjéről
Ifjusági oldalak

ÚTON

Szarvaskő Földtani tanösvény
Búcsú a drótszamártól
Rábai örömök
Megjártuk a Hoverlát (befejező rész)

VisszatekintőNFI kongresszus volt Belgiumban

1999. szeptember 24-26. között Blankenbergében tartotta soros kongresszusát a Naturfreunde Internationale (NFI - Nemzetközi Természetbarátok Szövetsége).
A Magyar Természetbarát Szövetség  - a 43.880 nyilvántartott természetbarát tag után - összesen 10 főt delegálhatott, amellyel Németország és Ausztria után  a 3. legerősebb, ill. legtöbb szavazattal rendelkező ország voltunk.

Küldötteink voltak Bársony András az MTSZ elnöke, Szabó Imre az MTSZ főtitkára, Juhász Ágnes az MTSZ Vizitúra Bizottságának elnöke, Horváth Péter az MTSZ Nemzetközi Bizottságának munkatársa, Baronek Jenő az MTSZ elnökségi tagja, a Baranya Természetbarát Szövetség elnöke, Kovács Tamás Attila az MTSZ Síbizottságának vezetője, Végvári Tamás a TFSZ elnökségi tagja, Csáki Roland az Outward Bound Egyesület Magyarország ügyvezetője, Ditzendyné Frank Mariann az NFI Grüne Wege projektjének magyarországi képviselője. Belgiumban köszönthettük rnég Törőcsík Gábort, a TFSZ elnökségi tagját, aki egyben az International Young Naturefriends (IYFN - Fiatal Természetbarátok Nemzetközi Szövetsége) elnökségi tagja, és a kongresszus ügyvezető elnökségének is tagja volt, továbbá Magyari Ildikót, aki szintén az IYNF küldötteként vett részt a kongresszuson.

A kongresszus legfontosabb feladata a tisztségviselők megválasztása volt. A küldötteknek nem volt nehéz feladatuk, hiszen az elnöki posztra egyetlen jelölt volt, az eddigi elnök, Herbert Britckner (Németország), az öt alelnöki posztra pedig hét jelöltet állitottak. A következő tagokat választotta a kongresszus az elnökségbe: Michéle Davieau (Franciaország), Heinz Kaupa (Ausztria), Bruna Klaus Lampasiak (Németország), Ralph Siegenthaler (Svájc), Ed Smith (Hollandia). Sajnálatunkra a választás során Herbert Brückner jó barátunk és támogatónk,  szoros versenyben a francia elnöknővel  kiesett.

A választás érdekessége volt egyrészt,  hogy az egyetlen kelet-európai jelölt Miroslav Prokes (Csehország) kiesett, másrészt pedig a francia elnöknő - Herbert Brückner ellenében - bekerült. Az utóbbi talán annak köszönhetően, hogy a francia szövetségnek az elnöki konferencia elé terjesztett javaslatát visszavonták. Ez azért érdekes, mert a franciák előterjesztése alapján megszűnt volna a német és osztrák többség a kongresszuson. (Németország és Ausztria küldötteinek száma 48, amely több, mint a szavazati joggal rendelkező tagország küldötteinek mandátuma, ami 43. Ez alapján a német és osztrák szövetség abszolút többséggel rendelkezik a kongresszusban. Így, ha a két szövetség ellenez vagy támogat valamit, az feltétlenül akaratuknak megfelelően fog történni. A franciák a nemzetközi szövetségen belüli demokráciát kérdőjelezték meg javaslatukkal, de úgy látszik egy alelnöki poszt elég meggyőző volt számukra ahhoz, hagy előterjesztésüktől elálljanak.
A további tisztségeken nem volt vita, ugyanis mindenhol egyetlen jelöltet állítottak, kivéve az NFI fotósának személyét, akinek helyére végül is új szakember került.

Az NFI új tagokkal is gyarapodott, így 1999-től teljes jogú tag lett:

Társult tagok lettek:

Ha netán Szenegálban szeretne valaki túrázni, az keresse fel bátran a fenti címen a társ-szövetségünket.

- D Frank Mariann -

A magyarok a kongresszuson (Baronek, Szabó, Juhász, Végvári)Hírcsokor

FELHIVÁS
TERMÉSZETJÁRÓ TÖRTÉNETI TÁRSASÁG
ALAKÍTÁSÁRA

Az elmúlt években - örvendetes módon - országszerte egyre több helyen tapasztalható a természetjáró hagyományaink és a megyei, helyi, egyesületi turista történet kutatása.

Egymás eredményeinek minél szélesebbkörű megismerésére, a publikációs és kiadvány lehetőségek megteremtésére, mindenki által hozzáférhető kép-, dokumentum-, és adatbázis létrehozására célszerű lenne egy, a szövetség keretein belül mű.ködő szervezet létrehozása.

Kérem, hogy aki érdeklődik a természetjárás történe iránt és bármely szinten (egyesület, földrajzi terület, szakág, stb) foglalkozik vagy szeretne foglalkozni ilyen témákkal és hajlandó résztvenni egy laza kötöttséggel létrehozandó országos szervezet munkájában, az még ebben az évben jelentkezzen (szóban vagy írásban) Kalmár Lászlónál a Híradó szerkesztőjénél.  302 7990, fax: 153 1930.ÚJ JELVÉNYSZERZŐ TÚRAMOZGALOM

Az érintőpontos túramozgalmat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Természetbarát Szövetség a megye műemlékeinek és védett természeti értékeinek megismertetésére indította. A túrák során felkeresendő 5-5 műemlék templom, illetve templomrom; múzeum, illetve kiállítóhely védett épített természeti érték; védett park, illetve fasor, tájvédelmi körzet; gyógy- és termálfürdő. Az igazolólapon feltüntetett helyek felkeresését a TKM vagy ha az nincs a település bélyegzőjével kell igazolni.

Egyes pontok felkeresése kötetlen, bármilyen járművel történhet.

A sokszorosítható igazolólap a következő postacímen igényelhető: Jász-Nagykun-Szolok Megyei Természetbarát Szövetség, 5002 Szolnok, Pf 100. A teljesítők díjmentesen kitűzőt kapnak.2000. Június 9-12. pünkösdkor

TURISTA DALOSOK I. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA ORFÜN

Jó barátaim közül többen azt tanácsolták , hogy korai még egy fél évvel előre hírt adni újságcikkben egy eseményről, rendezvényről, ilyen kis hír a sok országos, megyei, szakosztályi rendezvények között úgyis elvész.

Nem hallgatok tanácsukra, - azokéra sem , akiknek az a véleményük, hogy a közös éneklés "ideje" már rég elmúlt, amikor egy pár öreg, a régi szép időkre visszagondolva szívesen leült egy pohár bor mellett  dalolgatni azokat a szép magyar bús énekeket, de ki fog ezért leutazni Orfűre.

Nekem, és bízom abban - többeknek más a véleményünk vagy pontosabban másban reménykedünk. Aki már járt Budapesten  (pedig ez a "bűnös város) vagy máshol egy népdalt éneklő együttes (tudatom, hogy ilyen is van) rendezvényén, láthatta, hogy tömegek gyűlnek össze, javarészt fiatalok.

De maradjunk a házunk táján. Én úgy tapasztalom, hogy a természetjárók este a turistaházban vagy a tábortűznél, sokszor hazafelé a buszon vagy a vonaton szívesen énekelnek. Még egy érv eszembe jutott, amikor Franciaországban túráztunk - de máshol is  - a legnagyobb "sikert" legtöbbször a közös énekléssel értük el.

De most már a programról valami előzetest. A dalos találkozó (most még) nem önálló rendezvény lesz , hanem a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség jóvoltából szerves része a gyalogtúrázók VII. Országos találkozójának. Mi igyekszünk komolyan venni  a lehetőséget, már alcímet is adtunk, vagy ha úgy tetszik jelmondatot: Énekeljünk együtt.

Kikre számítunk, hogy eljönnek: legelőször is azokra akik résztvevői a találkozónak, de nem kevésbé azokra a szakosztályokra , családokra, egyénekre (ismerünk ilyeneket) akik szeretnek énekelni, reméljük Ők mind ott lesznek. Célunk az együttes éneklés, de bizonyára bemutatkoznak énekükkel a  "csoportok" is , és reméljük lesz szóló is, és természetesen új énekeket is fogunk tanulni. A hivatalos tervezet szerint a szombat esti tábortűznél lesz a "nagy program", de mi már készülünk a péntek és vasárnap estére is.
 
Kérésünk: ha van csoport, aki érdeklődik, írja meg, jelentkezzen (hogy az énekünk "összhangban" legyen) a következő címeken, hogy megvalósuljon jelszavunk: "Énekeljünk együtt"

Még néhány tudnivaló: természetesen a találkozónak sok más programja is van, gyalogos és autóbuszos túrák versenyek stb. Szállásra is van lehetőség! Erről szívesen küld részletes tájékoztatót a Baranya megyei Természetbarát Szövetség, címe: 7632 Pécs, János u. 22. Telefon (csak kedden 16-19 óra között) (72) 310-226 és szintén csak kedden 16-18. 30-ig az MTSZ Házbizottsága Budapest Bajcsy Zsilinszky út 31. Telefon (1) 311-2467. Részletes programot itt is tudunk adni.
Nagyon csalódottak leszünk, ha nem lesz nagy az érdeklődés.
Igen,... de azért legközelebb újból megpróbáljuk.

.y. ...s


SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK

Bakonyi János a Somogy Megyei Természetbarát Szövetség nemrég megválasztott elnöke lemondott, az elnöki feladatot  Kiss Gali János látja el.

Az Országos Gyalogos Találkozót követően ugyancsak lemondott Nagy Lajos, a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség titkára, helyét Kertész István tölti be.


ELISMERÉS

Martfű Város Képviselőtestülete
 CSIZMADIA GYULA részére
a Természetbarát Szakosztályban kifejtett fáradságot nem ismerő, önzetlen munkájáért
"MARTFŰ VÁROSÉRT TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ"
kitüntetést adományozta.

Martfű Város Sportegyesület Természetbarát szakosztálya 30 éve működik.
Alapító tagja, kezdetektől a túrafelelőse, majd szakosztályvezetője Csizmadia Gyula.

Az elismeréshez gratulálunk, a további munkához erőt, egészséget és kitartást kívánunk.

Aki  a Martfű Városi Sportegyesület Természetbarát Szakosztályáról szeretne többet is megtudni és van  internet lehetősége, az keresse meg a www. martfu.hu honlapot.


Levelét megírta...

Tisztelt Miniszter Úr!

A Magyar T'emiészetbarát Szövetség elnökségi ülesén felvetődött a Turista Magazin további sorsának kérdése. Elnökségünk állásfoglalása e témában a következö:
Százévcs, nemzeti kulturális értékek közé sorolható, a kormányprogram megfelelő passzusait rendkivül hatékonyan szolgáló lapról van szó. 1913-tól jelenik meg különféle nevek alatt, államilag támogatott turistaujságként. Kiadása az elmúlt 85 évben csak két alkalommal szünetelt: 1945-hen és Rákosi országlása alatt 1951-54 között.
Nekünk, természetbarátoknak ís fontos. hogy megjelenjen az újság. Az olvasótábor vélemenye az utóbbi időben pozitiv irányban változott meg a Magazinról.
Úgy gondoljuk, nagy  hiba lenne jogutodlás nélkül megszüntetni , éppen ezért javasoljuk, hogy a Minisztérium továbbra is adja ki a Sportlapok Kft-n keresztül a Turista Magazint.

Számunkra is kedvező döntésében bízva:

A levelet 1999. március 5-én adtuk postára. Alig több mint 3 x 30 nap mulva , 1999. június 17-i dátummal a következő válasz érkezett:

Tisztelt Elnök Úr!

Köszönettel vettem levelét melyben ismerteti a Magyar Természetbarát Szövetség elnökségének álláspontját a Turista Magazin további sorsával kapcsolatban. Örülök annak, hogy a minisztérium véleményével egybeesően, Önök is fontosnak itélik a nagymultú lap megjelentetését. A száztiz éves hagyománnyal rendelkező kiadvány reményeink szerint is jól szolgálja a kormányprogramban megjelölt, az egészséges, polgári életformát széles körben terjeszteni szándékozó célokat.

A megújult Turista Magazin egy összevont kiadványban jelent meg a közelmultban és további lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a  jelenleg a Hazai Sportlapok Kft. gondozásában megjelenő kiadvány hosszu távon is biztos hátteret jelentő intézményhez  kerülve szolgálhassa az olvasókat.

KÉT ÖSSZEVONT SZÁM UTÁN 1999 AUGUSZTUS ÓTA NEM JELENT MEG A
TURISTA MAGAZIN.IVV Kongresszus volt Tatán

21 ország l02 küldötte vett részt a tatai Edzőtáborban megrendezett világ-konferencián, amely példás körülményeket nyújtott ellátásban és elhelyezésben és a technikai feltételek biztosításában egyaránt.  A szervezőgárda az első napon gondoskodott a 10 féle repülő-járattal, kisbusszal és gépkocsikkal érkezők eljutásáról a tatai szálláshelyre, a technikusok, a recepció, a konyha és a büfé áldozatos fantasztikus munkája pedig a vendégek ellátásáról. A kultúrműsor felejthetetlen volt, az első este a Kenderke néptáncegyüttes 50 tagja adott fergeteges műsort, a vendégek felállva tapsoltak, majd a tapsolókat is megtáncoltatták. A második este a tatabányai Népház Shaw Formációs Tánckara mutatta be bámulatos programját, majd zárásként a Turmix 3 tagú zenekara táncoltatta meg a küldötteket. Hetényi Tamás, Tata város polgármestere örömmel nyitotta meg a konferenciát, hiszen elismerően szólt arról, hogy a világ 21 országának IVV elnökeit, küldötteit ritka nagy dolog együtt üdvözölni a városban. Az elnöki konferencia ideje alatt a résztvevők Budapesttel és a Dunakanyarral ismerkedtek, az utolsó nap délutánján pedig l0 km-es gyalogtúrán vettek részt az Öreg-tó és a Cseke-tó partján.

Komoly szakmai viták és előadások emelték a világkonferencia színvonalát. Téma volt a túrázás, kerékpározás, úszás, sífutás, görkorcsolya fejlesztése, a marketing és média sze-repe, az ifjúsági munka fontossága, az IVV költségvetése, IVV olimpiák írányelvei, a munka-terv, a rövid hataridős akciók tervei, javaslatok megtárgyalása. Elfogadták, hogy az eddigi l0, 20, 40 km mellett 5 km-es távokat is bevezetnek főleg a családoknak, gyerekeseknek. Amerikai, német, japán, belga, francia és luxemburgi ötletek segítették a konferencia sikerét. Odd Ivar Ruud az IVV norvég elnöke javaslatára elfogadták hogy jövőre - a 2001-es Seefeld-i IVV Olimpia előtt - Oslóban lesz az Elnöki Konferencia. Japán jelezte, hogy a következő évben, kiegészítve a hollandiai programját csoporttal érkezik Tatára. Végül számos küldött köszönte meg a jövő évi magyar eseménynaptárt, amelyben 20 IVV túra szerepel és remélhetőleg a japánon kívül is sok csoport érkezik hozzánk. A gazdag program, a csodálatos idő emlékezetessé tette az IVV 31. Konferenciáját Tatán.
Horváth Zoltán
IVV magyarországi elnökeA TFSZ ELSŐ ORSZÁGOS TERMÉSZETJÁRÓ VETÉLKEDŐJÉRŐL

Lezárult a Természetjáró Fiatalok Szövetsége által meghirdetett 6 hónapon keresztül tartó vetélkedősorozat. Az eredményhirdetésre, a díjak kiosztására és az azt követő fórumra ün-nepi műsor keretében június 4-én került sor.
A 10-14 éves korosztály részére meghirdetett versenyre 90 településről 164 csapat, 1757 kisdiák részvételével nevezett.

Első helyezett: Petőfi DSK (Csabdi) 584 pont I. díj 50.000 Ft táborozási hozzájárulás + serleg
Második helyezett: "Margitta 344,2" TSE (Gödöllő) 582 pont II. díj 38.000 Ft értékben túra-zsákok
Harmadik helyezett Zrínyis Bakancsosok (Tárnok) 570 pont III. díj 20.000 Ft értékben turisztikai kiadványok
További helyezettek:
4. Kenderföldi Barangolók (Komló) 562 pont
5. Törperősök (Keszthely) 552 pont
6. Filudzsi (Keszthely) 551 pont
7. Rohamkukacok (Tatabánya) 545 pont
7. Túrateknőc Természetjárók (Ajka) 545 pont
9. Sárkányfű (Kazincbarcika) 539 pont
10. Természetjáró Társulat (Tiszakécske) 529 pont
11. Csempiön (Budapest) 528 pont
12. Bzmot (Veszprém) 527 pont
13. Szegedi Petőfisek (Szeged) 519 pont
13. Természetjáró-fotó Szakkör (Hencida) 519 pont
15. Hétbé (Nagykanizsa) 516 pont

Különdíjasok:
Az I. fordulóban nyújtott teljesítményért: Hétbé (Nagykanizsa) és Söjtöri Vagányok (Söjtör).
A II. forduló környezetvédelmi alkotásaikért 4 csapat: Vírus (Budapest), Magellán (Szeged), Szilasi Természetjárók (Mezőszilas), Alamuszi Nyuszik (Borota).
A IV. fordulóban nyújtott teljesítményért: Petőfi DSK (Csabdi).
Az V. fordulóban színvonalas megoldásaiért: Kerékpár Villa (Pápa) és Lányvár (Pocsaj).
A legtöbb kilométert megtett csapat: Bzmot (Veszprém).
A leglelkesebb túrázók: Természetjáró-fotó Szakkör (Hencida)

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a vetélkedő megálmodójának Strasser Péter ta-nár úrnak, a támogatóknak, a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskolának a díját-adás helyszínének és programjának biztosításáért.

A vetélkedő összeállítói és lebonyolítói: Ditzendyné Frank Marianna, Dorogi András, Kádár Jenő, Márton István, Molnár Zoltán, Németh Imre.  Külön köszönet családtagjaiknak, akik megértéssel viseltettek az átvirrasztott éjszakákért.

TFSZ elnöksége

A vetélkedő támogatói: Compass-Sport, JEKA, MTSZ, Természet Magazin, Zöld Kalandra Fel Bizottság.

összeállította: Dorogi András


Ifjusági Oldalak

A Természetjáró Fiatalok Szövetsége (az MTSZ ifjúsági Bizottsága) novemberben nyitja meg természetjáró információs irodáját és boltját az MTSZ központjában: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 31. II. 3. a Magyarországi Ifjúsági Szálláshelyek Szövetségének volt irodájában.
Turisztikai felszerelések széles választékával várjuk a természetbarát mozgalom tagjait, akik részére 5-10 %-os kedvezményt tudunk nyújtani.
Nyitva: hétfőn, kedden, csütörtökön  11-19 óra között, szerdán 10-18-ig.Egy lap a természetjáró ifjúságnak és vezetőinek.

Megjelent a Természetjárás októberi száma. Benne első országos természetjáró vetélkedőnk értékeléséről, TEGYOT-TEDOT értékelés, pályázati praktikák, otthon egy jobb Európáért kampány, iskolai szálláshelyhálózat meghirdetése és sok színes élménybeszámoló és programajánlat.

Ne feledjétek: Megyei Ifjúsági Vezetők Értekezlete Seregélyesen 1999. november 12-14.

Idén nyáron hirdettük meg az iskolai szálláshálózat létrehozásának tervét. Célja az osztálykirándulások, nyári táborok, vándortáborok részére országosan olcsó, elsősorban iskolai szálláshelyek összegyűjtése.  Ennek legolcsóbb forrása, ha  az iskolák a tanítási szünetekben felszabaduló, szállás céljára alkalmas tornatermüket, tantermeiket más iskolai túracsapatok részére felajánlanák kölcsönösségi alapon vagy közel önköltségi áron.
További lehetőségek lehetnek az önkormányzatok, szervezetek kezelésében, hasznosításában lévő szállás, táborozás céljára alkalmas ingatlanok, területek. A TFSZ felvállalja, ezen lehetőségek összegyűjtését, kezelését, újságunkban való közzétételét, illetve pénz-ügyi lehetőségeinktől függően tavasszal kiadvány formájában való megjelentetését.

Keressetek hasonló lehetőségeket, ami a hálózat számára hasznosak lehetnek és tudassátok központunkkal! Minél több cím van, annál nagyobb segítséget jelent az ifjúsági természetjárás számára.Szarvaskő Földtani tanösvény - Gellai Mári ismertetőjét lásd külön lapon.

Búcsú a drótszamártól - Gyenes Péter kerékpáros túrájáról szóló cikket lásd külön lapon.

Rábai örömök - Németh Imre élményeit lás külön lapon.

Megjártuk a Hoverlát - a sorozat befejező részét lásd külön lapon.


VISSZATEKINTŐ

175 éve

1814-én született és 1889-ben (100 éve) hunyt el Husz Dávid
Szálloda tulajdonos. Az MKE egyik megalakítója, helyi képviselője Poprád (1885), a központi választmány tagja (1886-1889), a  Kárpát Múzeum előmozdítója és múzeum őre.

140 éve

1859. X. 19. Perjámoson született Erdélyi Károly dr..
Kegyesrendi főgimnáziumi tanár, bölcsész doktor. A Délvidéki Kárpát Egyesület I. titkára (1895ŕ), a Délvidéki turista szerkesztője. EKE választmányi tag ( - 1898 - )

105 éve

1894-ben  született Mervay Sándor
Orvostanhallgató, orvos. A BETE titkára (1912ŕ), majd főtitkára. Az I. Világháborúban egy tábori kórház orvosaként tífuszban halt meg.

100 éve

1899. X. 14én hunyt el Ferenczy Károly (ifj)
Az MTE Budapesti osztály háznagya (1895-99), az útjelző brigád tagja. Tiszteletére sziklát neveztek  a Rám-hegyen (1899).

90 ÉVE

1909. V. 10-én hunyt el Budapesten. Böckh János
Geológus, bányamérnök, az MTA levelező tagja, a Föltani Intézet igazgatója. A Magyar Honi Földtani Társulat alelnöke, majd elnöke. Kezdeményezésére indul meg hazánkban a kőolajkutatás. Úttörő tevékenysége volt a geológiai szintezés és térképezés területén is. Az MKE Budapesti osztály választmányi tagja (1889-90).
I: Szitnya osztály Szontagh Tamás  T:  B.J. élete és munkálkodása (Földtani Közlöny 1910)

85 ÉVE

1914-ben hunyt el Lichtenstein József
A Miskolci Atlétikai Klub turista-osztály alelnöke (1892), az MTE Borsodi Bükk osztály tiszteletbeli elnöke (1894-1914).

X. 24-én hunyt el Budapesten Karácsony Jenő dr.
A Magyar Jelzálog-Hitelbank  főügyésze. Az MTE Budapesti. osztály választmányi-  (1899-1914), a központ választmányi tagja (1911-kirándulási bizottsági tagja (1890).

X. 20-án hunyt el Przemysl-nél Dobrovics József
Joghallgató, a  BETE elnöke (1912). Elesett a galíciai fronton.

X. 28-án esett el a galíciai fronton Baradlai Bertalan
A késmárki felsőkereskedelmi iskola tanára. Az MTE Tátra osztály jegyzője (1908-13-), Az útépítés terén jeleskedett, ő jelezte Németlétrán át a Lomnicra vezető utat.

75 ÉVE

1924.X. 28-án hunyt el Szentpályi István dr.
Nemzetgyülési képviselő. A Miskolci Atlétikai Klub turista-osztály titkára (1892 -). Az MTE Borsodi Bükk Egylet  titkára (1894-95 -).

70 ÉVE

1929. X. 2-én hunyt el Altmann Imre
Selmecbányai tanácsnok, az MKE és MTE Szitnya osztály válaztmányi tagja, titkára (1889 - 95 -), jegyzője (1882-97).

65 ÉVE

1934 X. 17-én hunyt el Dalmady Zoltán dr.
Fürdő orvos, majd a Bálint klinika asszisztense, egyetemi tanár, a sportorvoslás úttörője.
Az MKE helyi képviselője, Tátrafüred (ŕ1909-12). A központi választmányi tagja (1910-12). A Budapesti Orvosok Turista Egyesület  alapításától  társelnöke. Az MTSZ társelnöke (1933-34). A szövetségi vezetőképzés egyik kezdeményezője.

X. 15-én hunyt el Lőcsén Dénes Ferenc
A lőcsei főgimnázium tanára, később a tátraszéplaki meteorológiai állomás vezetője.
Az MKE egyik megalapítója, 1884-től 87-ig pénztárosa, a központi választmány tagja (1895 -), útbiztos (1889), 1891-ben második alelnöke. Az Építőbizottság tagja ( - 1914 - )  1923-tól az egyesület díszelnöke. Az MTSZ alelnöke (1913-17). Az MKE Lőcsei osztály választmányi tagja (- 1913 -). Írásai az MKE évkönyvben jelentek meg. Különkiadásban is megjelent 1883-ban Lőcsén a "A Magyarországi Kárpát Egyesület alapítása, fejlődése és működése, Emlékirat az egyesület tízévi fennállásának ünnepére" c. munkája. Kalauzát, a  "Tájékoztató a magyarországi Kárpát-vidéken utazók számára" 1888-ban magyar és  német nyelven is kiadták.
Nevét a Magas Tátrában a Dénes-csúcs 2438 m őrzi. A  róla elnevezett kilátó a mátrai Muzsla-tetőn 1935-ben épült, elpusztult.
I: Barcza Imre: Nagy magyar hegymászók. D.M. /Turisták Lapja. 40. évf. 16 old, Sújtó Béla: D.F. /Turisták Lapja 46.


A Természetbarát Híradó (ISSN 1217-0194) a Magyar Természetbarát Szövetség tájékoztatója.
Kiadja: a Szövetség Elnöksége.
Postacím: 1396 Budapest, Pf. 483. Telefon: (1) 311-2467 Fax: (1) 353-1930
Felelős kiadó: Szabó Imre
Felelős szerkesztő: Kalmár László Telefon: (1) 302-7990
(A Web változatot készítette: Hevesi Zoltán)
A Természetbarát Híradó nyomtatott példánya előfizethető a kiadónál.
Megjelenik havonta.Természetjáró folyóiratok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja