Természetbarát Híradó

60. szám 1997. februárKlein Zoltán: Emlékek a Bihari hegyekből (vers)

HÍRCSOKOR

Elnökségi hírek
Munkaszüneti napok változása
Húsvét és Pünkösd időpontja 2006-ig
Felső-Tiszai Víziturisztikai Egyesület
Kaposvári Városismereti Verseny március 16-án
Együttműködési megállapodás
Hajdú-Bihar kiegészítés

ESEMÉNYEK

A Biharban lesz az EKE VI. vándortábora
Újra lesz tavasz, újra lesz Tavaszi Kupa!
Megváltozott a Kerékpáros Találkozó időpontja
Természetjáró tábor Görögországban
A nógrádiak Tátraaljai tábora

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓK

A Gyermekvasút Nyomában - először
Lefagysz 40

TERMÉSZETVÉDELEM

Kék folyókat Európának
Miről ír a Természetbúvár?
1997 a szalamandra éve

MEGJELENT

Ebenspanger János élete és turisztikai munkássága
Visszapillantó
Világjárók orvosi kalauza

ÚTON

Télen a Mátrában (Dr. Gábriel András)
Téli túra a Vértesben (Szádeczky-Kardoss Géza)
Bihari napló: az Elveszett világ (Kalmár László)


Elnökségi hírek

A naptári év első elnökségi ülése 1997. január 25-én volt Budapesten.

Jelen voltak: Bársony András elnök, Georgiades Gábor, Horváth Zoltán alelnökök, Szabó Imre főtitkár, Baronek Jenő, Bükiné Törő Ágnes, Csávás István, Dr. Dénes György, Egry Péter Pál, Hluchány József, Dr. Juhász Ágnes, Kiss GyulaKovács Tamás, Maulis János, Németh Imre, Pálmai Vencel, Quitt András, Rakaczky István, Szilágyi László, Dr. Tóth József, Bittó Sándor a Számvizsgáló Bizottság elnöke, Bognár Mária gazdasági vezető, Kalmár László titkár, Krachtusz Gabriella jegyzőkönyvvezető.

Napirenden volt:

  1. Elnökségi állásfoglalás kialakítása a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról szóló törvény megvalósításáról (1%) (ea: Szabó I.) Az elnökség a fenti tárgyban a következő határozatot hozta:
    Az Elnökség a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról szóló törvény megvalósítása tárgyában felhívással fordul a tagszervezetekhez, melyben kéri, hogy a törvényi lehetőséggel nem rendelkező szervezetek vezetői a tagságot és a környezetükben élő szimpatizánsokat nyerjék meg annak, hogy az általuk átutalandó 1% az MTSZ tevékenységét támogassa. Az így befolyt összeg nagyobb részét belső pályázat útján kell felhasználni. A jobb, hatásosabb szervező munka érdekében az elnök-főtitkári értekezleten napirendi pontként kell foglalkozni e témával.
    A Magyar Természetbarát Szövetség adószáma: 19001511 - 1 - 42
  2. Javaslat az elnök-főtitkári értekezlet napirendi pontjaira (ea: Szabó Imre)
  3. Tájékoztató a Polgári Természetőr Szolgálat szervezéséről (ea: Szabó I. szóban)
  4. Főtitkári tájékoztató a december 1 - január 10. közötti időszak munkájáról (ea: Szabó I.)
  5. Az 1996. december 14-i ülésről készített jegyzőkönyv elfogadása (ea: Szabó I.)
  6. Egyebek - Kitüntetési szabályzattal kapcsolatos kiegészítési javaslat (ea: Pálmai V.)

Az elnökség 2 - 6. napirendi pontok alatt tárgyaltakat elfogadta, illetve jóváhagyólag tudomásul vette. A kitüntetési szabályzat egyesületi jubileumokkal kapcsolatos felterjesztési eljárását a híradó 59. számában közzétettek szerint módosította.Az 1%-os törvényben előírtaknak a TEREMÉSZETBARÁT HÁZAK ALAPÍTVÁNY is megfelel, ennek az adószáma: 18004975 - 2 - 42


Hírcsokor

MUNKASZÜNETI NAPOK VÁLTOZÁSA

A munkaügyi miniszter 11/1996. (XII.27.) MüM rendelete az 1997 évi munkaszüneti napok körüli - naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarendet a következők szerint állapította meg:

április 26. szombat munkanap
május 2. péntek pihenőnap
október 18. szombat munkanap
október 24. péntek pihenőnap
december 20. szombat munkanap
december 24. szerda pihenőnap

A fenti változások - a folyamatos üzemelésű munkahelyek kivételével -érvényesek minden munkáltatóra, ezért a fenti időszakra tervezett túráknál, ha az munkavállalókat is érint, a módosításokat figyelembe kell venni.A BIHARBAN LESZ AZ EKE VI. VÁNDORTÁBORA

A hagyományokhoz híven, az Erdélyi Kárpát Egyesület Országos Vezető Tanácsa megkezdte a VI. Vándortábor szervezését. Czárán Gyula 150. éves születési évfordulója tiszteletére az EKE vándortábor keretében emlékezik meg egykori tagjáról, az egyetemes magyar turistaság odaadó munkásáról. A csodálatos szépségű természetjáró paradicsom útjainak nagy részét feltáró Seprősi Czárán Gyula nyomdokain haladva a hat évvel ezelőtt lefektetett program betetőzéseként az 1997-es év az EKE-nél is Czárán Gyula emlékéve lesz. Ennek jegyében a Bihar megyei és a Kolozsvári EKE osztályok a VI. Vándortábor keretében JÚLIUS 31- AUGUSZTUS 3 között közös megemlékező ünnepséget tartanak a Bihar hegységben. A pontos helyszín véglegesítése a tavasz folyamán fog megörténni. Olyan helyet keresnek, amely alkalmas nagyobb létszám sátras elhelyezésére és autóbusszal, illetve személykocsival is megközelíthető. Az előzetes felmérések alapján nagy valószínűséggel erre a Boga-völgy (Boghiu) a legmegfelelőbb, ahol 2000 m2 terület, ívóvíz, patak, villanyáram is rendelkezésre áll. Vaskőfalva /Pietroasa/ felől Magyarországról is viszonylag jól megközelíthető. A Fekete-Körös (Crisu Negru) völgyén kell felutazni és Belényes (Beius) után, közvetlen Szurdics (Sudrigiu) szélénél balra (keletnek) a Köves Körös (Crisu Pietros) völgyébe térve egész a faluig (Pietroasa) megfelelő mínőségű aszfaltúton mehetünk. A Köves Körös tulajdonképpen a Galbena és a Boga egyesüléséből alakul ki. Az 1996. évi tavaszi tapasztalatok szerint a falutól a Boga-völgyéhez vezető út erősen kátyús, felfagyásos, de járható. Sajnos a Bulznál kiágazó és a Padis-fennsíkra vezető erdészeti út annyira tönkrement, hogy személygépkocsival szinte járhatatlan


FELSŐ-TISZAI VÍZITURISZTIKAI EGYESÜLET

Január 10-én Tokajban gyűltek össze a TISZA szerelmesei, hohy közel fél évi előkészitő munka erdeményeként megalakítsák a "Felső-Taszai Víziturisztikai Egyesület"-et.

A közel ötven egybegyűlt nem csak Szabolcs-Szatmár-Beregből, hanem az ország különböző területeiről érkezett. Voltak kecskeméti, budapesti és székesfehérvári túraszervezők, kemping tulajdonosok egyaránt.18-an mint alapítók mondták ki az a FETIVE megalakulását.

Az egyeület alapszabálya többek közöttrögzitette, hogy: "nyitott társadalmi szervezet, amely a tagok érdekképviseletét, érdekvédelmét, a tagok és túrázók képzését, továbbképzését, információkkal való ellátást, környezetvédelmi feladatok elvégzését" tüzte ki céljául.

Az egyesület elnökének Lesták Józsefet választották meg. Levelezési címük: FETIVE 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Az alakuló közgyülés megválasztotta első- és egyetlen - tiszteletbeli tagjának Kiss Gyulát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Természetbarát Bizottság elnökét.

KGY


MÁRCIUS 16. KAPOSVÁRI VÁROSISMERETI VERSENY

Kaposvár címereGyülekezés és nevezés 9 órától a Városi Művelődési Központban, Kaposvár Csokonai u. 1., megnyító 9.40-kor, rajt 10.00 órakor. 4 kategóriában lehet nevezni, úgymint: I. CSALÁDI, II. kaposvári ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK, III. vidéki ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IV. KÖZÉPISKOLÁSOK, FŐISKOLÁSOK, FELNŐTTEK. Egy-egy csapat két három személy. A csapatoknak a Somogy Rádió vételére alkalmas vevőkészülékkel kell rendelkezni. Valamennyi kategóriában az egyesület vagy az iskola több csapatot is indíthat.


Liga CarpatinaEGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Az elmúlt hetekben két elnök - Magyar Természetbarát Szövetség részéről Bársony András, a Liga Carpatina "Prieteneii Naturii" (Természetbarátok Kárpát Szövetsége) részéről Drd. Cristian Alunaru - aláírták a két szövetség együttműködési megállapodását. A Liga székhelye Aradon van, tagsága főleg erdélyi egyesületekből áll. A megállapodás meghatározatlan időre szól, kiterjed az információ-cserére épp úgy, mint cseretúrák szervezésére.


HAJDÚ-BIHAR KIEGÉSZÍTÉS

Többen érdeklődtek, hogy hogyan lehet igazolni a Hajdú-Bihar Turistája cím elérését. Tájékoztatásul közöljük, hogy meg kell pályázni, a pályázatot az igazolásokkal /egyéni túranapló/ együtt személyesen vagy postán a Vitalitás Turista Egyesülethez kell eljuttatni. A sikeres teljesítők oklevelet és kítűzőt kapnak. A pályázat nincs időhöz kötve. A Vitalitás TE címe: Pedagógus Műv. Ház 4026 Debrecen, Bethlen u. 14.

VÁLTOZÁS: a március 8-ra meghirdetett HARANGHY EMLÉKTÚRA a Bükkben lesz.


ÚJRA LESZ TAVASZ, ÚJRA LESZ TAVASZI KUPA!

Tavaszi KupaTalán a legrangosabb, ám minden bizonnyal a legváltozatosabb feladatokat nyújtó, szellemileg és fizikailag is komoly erőpróbát jelentő tájékozódási túraverserny szokott lenni a "TAVASZI KUPA". A rendező gárda évről évre profi módon szervezi e nagy létszámot megmozgató eseményt, amely 1997-ben március 22.-én lesz, hagyományosan a Mecsekben.. A rajt és cél: Árpádtető Erdészeti Központ a Pécs-Komló közötti úton könnyen elérhető. A bontott ávú, kötött menetsebességű, felső-, közép- és alapfokú, egyfordulós , nappali, természetjáró, gyalogos túraversenyt "A", "A/50", A/60", "B" és "C" kategóriákban rendezik meg.

Nevezési határidő: március 10. Cím: Baronek Jenő 7632 Pécs, Berek u. 7. Kötelező felszerelés az összes "A" és "B" kategóriáknál: tájoló /ÉK-i rendszerű, 360 fokos/, íróeszköz, körző, vonalzó, óra, elsősegélycsomag. "C" kategóriában Mecsek turista térkép, tájoló /ÉK-i, rendszerű, 360 fokos/, óra, íróeszköz és elsősegélycsomag. Ajánlott irodalamo valamennyi kategóriánál: Halász Miklós : Tereptan és térképismeret, 1987. és a Mecsek természetjáró kalauza, 1995.TERMÉSZETJÁRÓ TÁBOR GÖRÖGORSZÁGBAN

Tengerparti pihenéssel egybekötött magashegyi túra az Olympos Nemzeti Parkban
l. nap: indulás Miskolcról 8 órakor (Budapestről 11 órakor) Görögországba (kb. 24 óra utazás nyugati, légkondis autóbusszal)
2. - 11. nap (10 éj): Pihenés az Égei-tenger partján, a Nireas kempingben (Katerinitől l2 km.)
Közben két napos magashegyi túra az Olympos-hegységben Zeusz trónjához, a 2917 m. magas Mytikas csúcsra (Görögország legmagasabb pontja), félnapos kirándulás a Meteorákhoz, a "lebegő kolos torokhoz", Paralia: vásárlással egybekötött esti séta a hangulatos tengerparti üdülőhelyen, kirándulás a közeli Litochoroba. Rövid túra az Agios Janis templomhoz, majd piknik.
12. nap: indulás haza a déli órákban
13. nap: hazaérkezés

ELHELYEZÉS: 2-4 férőhelyes, előteres sátrakban a Nireas kempingben (Olympos túrán turistaházban)
ELLÁTÁS: 2. nap vacsorától 12. nap ebédig. Napi 3 X étkezés (egyszerű menü magyar telepített konyha).
RÉSZVÉTELI DíJ: 20.000Ft + 130 DM/fő tartalmazza az utazási költséget autóbuszon (az autópálya díjakat is), 10 éj szállás telepített sátrakban. napi háromszori étkezést (magyar tábori konyha), a felsorolt kirándulások költségeit (belépők nélkül) túra- és idegenvezetés díját.
GYERMEK KEDVEZMÉNY: l0 éves korig 5.000 Ft.
FIGYELEM: Hálózsák (vagy takaró), kispárna, túrafelszerelés szükséges!
Utasbiztosítás (BBP) igény szerint köthető.
BEFIZETÉSEK: első részlet (l0.000 Ft.): 1997. március 31-ig, második1997. május 15-ig harmadik (DEM + biztosítás) 1997. június 8-ig.
Bővebb felvilágosítás: BAZ megyei Természetjáró Szövetség : (46) 380-471 (üzenet vagy fax), illetve (60) 453-528


A NÓGRÁDIAK TÁTRAALJAI TÁBORA

A Salgótarjáni Természetbarát Egyesület, másfél évtizede szervezi nyílt, nyári táborát TÁTRALOMNICON. 1997-ben június 22-től augusztus 27-ig lesz lehetőség arra, hogy 6 éj/7 nap turnusokban 2-5 személyes előre felállított, berendezett sátrakban, önellátó vagy félpanziós formában táborozzanak az érdeklődők. Részvételi költség 4-5 személyes sátorban felnőtteknek 3630 Ft, gyermekeknek 3360 Ft, 6 év alatt 1450 Ft. A 2-3 személyes sátrakban 3970/3560/1450 Ft. A félpanziós felár 3800 Ft.
Az ár turnusonként értendő és biztosítást nem tartalmaz.
Turnusok kezdete: július 22., 28., július 4., 10., 16., 22., 28., aug 3., 9., 15., 21., 27.
Jelentkezni lehet EXPRESS IRODA 3100 SALGÓTARJÁN Mérleg u. 5.

Megváltozott a Tátrai tábor lebonyolítója - lásd a Természetbarát Híradó 1997. májusi számában.KÉK FOLYÓKAT EURÓPÁNAK

a neve annak a rendezvény sorozatnak, amelyet a Nemzetközi Természetbarát Szövetség /NFI/ hirdetett meg tagszervezetei körében. Az előkészületek tavaly tavasz óta folynak. A tényleges kampány nyitó 1997 március 22-én a "VÍZ NAPJA" lesz.

Örülnénk annak, ha minél több tagszervezet, csoport csatlakozna itthon is a nemzetközi kezdeményezéshez.

... ÉS MI MIT TEHETÜNK?

Például akik rendszeresen vízitúráznak az általuk is használt, kedvelt táborhelyeket renbehozhatják, az ott maradt tavalyi szemetet eltakaríthatják, a túráik során figyelő szolgálatot szervezhetnek az általuk járt vizekbe ömlő patakok, folyások, csatornák szemmel látható szennyezettségének ellenőrzésére. Tapasztalatikat szívesen közzé tesszük.

Akik a hegyeket-völgyeket járják ugyancsak segíthetnek figyelő szolgálattal. A patakok, állandó és időszakos vízfolyások fokozott figyelmével. Célszerűnek tartjuk, hogy levelekkel ostromolják azokat az önkormányzatokat, amelyek területén a vizek mellett illegális szemétlerakást tapasztalnak. A legkirívóbb esetekről amennyiben a tudomásunkra jut, mi is hírt adunk.


TERMÉSZETBÚVÁR

Különös frizurájú búbos vöcsök kedves portréja csalogatja a TERMÉSZETBÚVÁR most megjelent télútói számának olvasóit.

Fekete-Afrika belsejében, Zaire még csaknem érintetlen esőerdeiben él a bonbobó, azaz a törpecsimpánz. A lebilincselően érdekes cikkből többek között megtudhatjuk, hogy az emberszabású főemlős idegrendszerének fejlettsége tekintetében sokkal inkább hasonlít hozzánk, mint a nagy termetű csimpánz...

Remekbe szabott természetfotók sorjáznak a Pillanat varázsa c. rovatban a találkozás a természettel '96 országos pályázat díjnyertes alkotásaiból. Hazánk számára a megújuló természeti erőforrásaink óriási gazdasági tartalékot és lehetőséget jelentenek, ha jól gazdálkodunk mindezekkel. Láng István akadémikus magvas gondolatait a 21. század emberének is meg kell szívlelnie.

Budai Tibor grafikus művész kedves rajzai ékesítik Schmidt Egon természetírónak a Télutó forgatagában című cikkét. A hibrid fajok is oltalmat kaptak. Módosult a magyarországi védett fajok listája. Erről szól dr. Kalotás Zsolt tartalmas írása. Olvashatunk az alvó növényvilágról és érdekes képes összeállítás található a lapban az ország turisztikailag kevésbé ismert tájáról a Tápió-vidékről "A Jászság kapuja" címmel.

Tasmánia szigetét érdemes egy földgömbön megkeresni. Csak így érzékelhetjük azt a hatalmas távolságot - túl az eurázsiai kontinensen, s túl Ausztrálián is! -, amely hazánkat elválasztja ettől az édentől. Áthatolhatatlan erdők, zord folyók, párában úszó hegyek - érintetlen természet. Tasmániát még nem rontotta el a félreértelmezett civilizáció...

Ember és természet Magyarországon. Ez a mottója az egykori Ludovika lovardájában a Természetdámányi Múzeum közelmúltban megnyílt állandó kiállításának. A tárlatvezető dr. Vásárhelyi Tamás főigazgató-helyettes maga, aki megálmodta a bemutatót.

Dr. Ilosvay György zoológus Azonosságok és különbségek címmel ír a keresztes- és a parlagi viperáról, meg a réz- siklóról. A Gombász ösvényeken rovat a képeivel és szövegével ezúttal a csiperkék és pereszkék világába kalauzolja az olvasót.

A Biohobbi rovatban hasznos tanácsok sorjáznak akvaristáknak, terraristáknak, szobakertészeknek - és a természetet ábrázoló bélyegek szerelmeseinek.

A TERMÉSZETBÚVÁR magazin idei első számát virágkalendárium, és a legféltettebb növényritkaságainkat felvonultató naptárposzter ékesíti. A 48 oldalas nagyalakú, színes, képes magazin 128 forintos áron az újságárusoknál kapható, illetve a lapterjesztőknél előfizethető, egy évfolyam ára: 630 Ft. A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Arany János u. 25.

SzT1977 A SZALAMANDRA ÉVE

Magyarország az élővilág változatossága szempontjából szerencsés, átmeneti helyzetben van két nagy növényzeti öv, a lombos erdő és a füves sztyepp határán. Az ország déli részén érvényesülő mediterrán hatás tovább gazdagítja az élőhelyek változatosságát. Ennek eredményeként összesen kb. 3 000 növény és 42 000 állat talál megfelelő életkörülményeket hazánkban A foltos szalamandra, latin nevén Salamandra salamandra három kontinensen is előfordul. Európai elterjedési területe Portugáliától Ukrajnáig terjed.A faj magyarországi állománya jól mutatja az átmeneti zóna jellegzetességeit, amit erősít az, hogy az elterjedési terület középén élnek. Mindkét színváltozat (sárga és vörös) és mindkét mintázati típus (foltos, csíkos) megtalálható nálunk, mi több egyes kivételes esetekben mindez egy populáción belül is megvan! A faj tipikus élettere vulkánikus középhegységeink patakszelte völgyeiben van, ahol a klimatikus viszonyok megfelelőek és az utódok felneveléséhez szükséges víz tiszta. indikátorként jelzik a víz tisztaságát az arra járó embernek is. Sajnos egyre inkább összeszűkül az életterük és félő, hogy a mindenhova elérő szennyezés, a források kiapadása, (ami a világméretű szárazodással hozható összefüggésbe), és az élőhelyek drasztikus átalakítása előbb-utóbb ezt a fajt is a kipusztulás felé sodorják. Ma még szerencsére esős napokon turistautakon is találkozhatunk vele. De vajon a mennyit tudunk erről az állatról? A válasz az, hogy elég keveset, nem ismerjük például a pontos elterjedését, az állományok méretét, és azt sem hogy hol és milyen beavatkozások lennének szükségesek a védelmére. Talán ez is az okok között szerepelt, amikor a Varangy Akciócsoport Jubileumi Kétéltű és Hüllő Napok című rendezvényén résztvevő csaknem 3000 látogató az állatbemutató megtekintése, az ingyenes lakossági ivóvízvizsgálat, a filmek, előadások és kézművesfoglalkozások mellett 1997 kiemelt állatának a kilétéről is szavazhatott, akkor a a foltos szalamandrát választotta az év kétéltűjének. 1996-ig a madarak és a fák közül választanak évente egyet-egyet a sort azonban bővíteni kell. Ez az erre tett első kísérlet, amit remélhetőleg számos további követ majd. A program szervezője, a Varangy Akciócsoport 1986-ban alakult, az eltelt 11 évben összesen 200 millió Ft eszmei értékű állatot mentett meg az akcióiban résztvett kb. 1 500 fő. Hármas célkitűzés (aktív természetvédelem, természetvédelmi kutatás, környezeti nevelés) alapján tevékenykedünk. A gyakorlati természetvédelem elsősorban a kétéltű-peterakás idején zajlik, de pl. autópályák környezeti hatásvizsgálata, mentések azon kívül is zajlanak. Nemzetközi táborainkba eddig összesen 17 országból érkeztek. A kutatás elsősorban a populációk vándorló részének felmérésére irányul, hogy adatokkal alátámasztott érveket szolgáltasson védett fajok és élöhelyeik védelmére (pl. Naplás tó - fővárosi helyi védettség illetve a parassapusztai Ipoly ártér - fokozottan védett terület a Duna - Ipoly Nemzeti Örökség Nemzeti Parkban). A tudományos ismeretterjesztést és a figyelemfelkeltést kiállítások, elsősorban a Kétéltű és Hüllő Napok, iskolai és rendhagyó előadások szolgálják. A csoport több hazai és nemzetközi elismerést kapott, például az Európai Természetvédelmi Díj pályázaton 1992-ben, vezetőjét pedig a környezetvédelem kategória győzteseként a Junior Chamber Hungary a Tíz Kiemelkedő Fiatal egyikének választotta 1996 decemberében. A szalamandra év lebonyolításában minél több szervezet aktív részvételére számítunk, a terepmunka elvégzésében legnagyobb természetes szövetségesünknek a Magyar Természetbarát Szövetséget tekintjük. Célunk a foltos szalamandra népszerűsítése, előadások szervezése, kiadvány szerkesztése, kutatási program összeállítása, ismeretszerzés és -terjesztés. Mindenki, aki túrázás közben élő, vagy elütött szalamandrát lát, hozzájárulhat a felmérés sikeréhez. Ha a helyszín leírása mellett megszámolja az állatokat, akkor a mennyiségi viszonyok tisztázásához ad segítséget, ha fényképet készít, akkor az egyéni felismeréshez is. Aki többet akar tenni, a részletes felvételezésben is részt vehet. Akik nyári táborokban kapcsolódnának be azokhoz igény szerint szalamandranapi programot juttatunk el (különböző korcsoportok igényére szabva) ha kérik. Mivel a helyben élők tehetik a legtöbbet, ezért eddigi koordinátoraink mellé, akik a Börzsönyben, Bükkben és az Aggteleki Karszton segítik a résztvevőket, továbbiakat is keresünk. Az írásos jelentkezéseket bármilyen ügyben hozzájuk (Aggteleki Karszt: Béres Istvánné 3756 Perkupa, Ifjúság út 5., Telefon: (48) 462-086; Börzsöny: Pálinkásné Gémesi Dorottya 2646 Drégelypalánk, Kossuth u. 46., Telefon: (35) 367-153; Bükk: Tompa Ferenc Andornaktálya Dózsa u. 43., Telefon: (36) 430-624), Csecserits Anikóhoz (1124 Bp. Koszta J. u. 36., Telefon: (1) 319-3743 vagy a (1) 116-2181 faxszámra kérjük eljuttatni. Személyes találkozásra a Független Ökológiai Központ jóvoltából a koordinátortalálkozó után, 1997. február 22-én 15 és 16 óra között van lehetőség a Selyemgombolyítóban (1035 Budapest Miklós tér 1.)

dr. Puky Miklós biológusA Gyermekvasút Nyomában - először - lásd külön cikkben


LEFAGYSZ 40

Két évtizeddel ezelőtt, mikor elindultam első téli túrámra, ismerőseim furcsa szemmel néztek rám. Éreztem a ki nem mondott szavakat.
- Ez az ember "nem normális".
Most sincs ez másképpen, csak hogy ez ma már egyáltalán nem érdekel. Az élmények pedig minden esetben engem igazoltak. Jobb program nem lévén december 7-én már 0 órakor elindultam Debrecenből, hogy benevezhessek a "veszélyes" hírében álló LEFAGYSZ - 40 elnevezésű teljesítménytúrára. A kitűnő rendezésű túra első szakasza a Cuha patak völgye. Utunkat a patak kacskaringós vonala állandóan elzárta, a sok átkelés tempónkat lassította. Érdekes volt megfigyelni ezen átkelések mennyi ötletet kicsaltak a természetbarátokból. Néhányan bizony nem úszták meg szárazon. Nem csoda, hiszen a jeges kövek, fák ezen esetben nem a segítségünkre voltak lerakva. A völgy végén magasodó sziklafalak megcsodálása után szinte felüdülést nyújtott a Zörög-tető megmászása. Nem sokáig örülhettünk, hiszen a Kis-Zörög oldalról lefelé jövet több száz méterről hallottuk a Kőmosó-völgyben tartózkodó hölgyek visongásait. Ezen átkecmeregve megpillanthattam a Csesznek vár rég nem látott hatalmas, a környékét uraló tömbjét. Rövid történelmi elmélkedés, majd falatozás után folytattam utamat. A Kőárok és a Töbör-hegy nem jelentett problémát, így frissen érkeztem az Ördög-árokba. Itt értettem meg, miért tartják nagyon veszélyesnek e túrát. A jeges kövek nem adtak biztos kapaszkodási lehetőséget, helyenként csak négykézláb volt érdemes közlekedni. Az Ördög-árok kivezető szakaszában a foszforeszkáló turistajelzések bizonyították a BABAT figyelemre méltó felkészülését !

A Cseres-erdőbe érve megdöbbentő, gyönyörű élményben volt részünk. Mintha meseországban járnék, ahol a Hókirálynő mindent jégbe burkolt volna. A vastag jégtakarók nyíltan mutatták, megfagyáskor merről fujt a szél - észak -. Csodálatos vonalak, csodálatos tükröződések, álomba illó képek, kifejeződések. Ilyen gyönyörűt még Walt Disney sem képes rajzolni.

- Istenem, de jó "nem normálisnak" lenni !

Szerencsénkre meseország hosszúnak bizonyult, elkísérve utunkat Dorhán, Rekettyésen keresztül Nagyesztergárig. A Zirci végállomásra beérve boldogan nyújtottam nevezési lapomat a rendezőknek, pedig a jelvény és az emléklap megszerzésének öröme eltörpült az élmények nyújtotta boldogság mellett. Búcsúzáskor szétnéztem, s túratársaim szemében az enyémhez hasonló ragyogást véltem felfedezni. Csoda-e, ha jókedvűen vezettem haza ?

- Herczegfalvi Zoltán -


MEGVÁLTOZOTT A KERÉKPÁROS TALÁLKOZÓ IDŐPONTJA

A rendezők kérésére JÚNIUS 12-16.-ra változott az Országos Kerékpáros Találkozó időpontja. A helyszín továbbra is Gyöngyös-Mátraháza-Sástó. Szálás a sástói kempingben. Beérkezés június 12-től, táborbontás június 16-án. A hagyományos eseményeken kívül a találkozó alatt a Montain Bike Országos Bajnokság 2 fordulója is megtekinthető, a pálya túra keretében bejárható. Részletes program később!


EBENSPANGER JÁNOS ÉLETE ÉS TURISZTIKAI MUNKÁSSÁGA

A fenti címmel érdekes összeállítást adott ki a szombathelyi Thirring Gusztáv Természetbarát Egyesület. A kötet szerzője és szerkesztője Vigh Károly, a Vas megyei természetjárás, turisztika egyik kezdeményezőjének és elindítójának és hangyaszorgalmú munkásának állit emléket avval, hogy egybegyűjtötte Ebenspanger János turisztikai irásait. Újra közreadja az 1938-ban, a Vasi Szemlében megjelent és a nevezett munkásságáról szóló cikket, valamint az arcképét.

Értékes földrajzi helynév-mutató teszi teljessé az Orbán Róbert, a Thirring Gusztáv TE tiszteletbeli elnöke ajánlásával ellátott, 200 számozott példányban megjelent, nem túl terjedelmes /65 A/5 oldal/, de annál becsesebb turista és helytörténeti összeállítást.


VISSZAPILLANTÓ

Ez alkalommal is örömmel lapoztam át a tavaly ötven éves jubileumát ünneplő Soproni Postás- Távközlési Postás Természetjáró Szakosztály hagyományos évkönyvét. Amely az eseményekben gazdag szakosztályi életről képet adó statisztikák mellett beszámol az ősz folyamán szervezett jubileumi kiállításukról, felsorolja a kitüntettek, jutalmazottak nem elhanyagolható körét. A krónika részben hangulatos visszaemlékezéseket közöl a múlt év hazai és külföldi túrairól. Befejezésül szemelvényeket ad az egyesület nemzetközi levelezésből.

Több év "Visszapillantó" -t elolvasva megállapítható, hogy a nyugati végeken, a hűség városában az ismert nehézségek ellenére is, a helyi hagyományokra épülő, azt folyama- tosan ápoló, jó hangulatú közösség él és túrázik. Kiterjedt és gyümölcsöző nemzetközi kapcsolatokat tart fenn a közeli és távolabbi országok természetbarát szervezeteivel.

Meg vagyok győződve arról, hogy a "Visszapillantó" ötvenedik évfolyamáról is le lehet majd írni mindazt, amit a szakosztály ötvenedik évfordulója évében kiadottakról leirthattam. Azt már csak saját önzésem teszi hozzá, hogy remélem én lehetek majd az szerencsés, aki a Híradó hasábjain, a méltató szavakat majd leírja.

- kalmár -Dr Richard Dawood:

VILÁGJÁRÓK ORVOSI KALAUZA

hogyan maradjunk egészségesek külföldön (OXFORD)

Az elmúlt évben magyarul is megjelent, igen alapos mű szaktekintélyek által 571 oldalon néhány képpel, több táblázattal és sok járvány térképpel igen gondosan mutatja be az utazókra váró valamennyi egészség károsító tényezőt. A bajok forrását, tüneteit a gyógykezelés lehetőségeit és a megelőzést.

Számos féreg és trópus nyavalya még számomra is ijesztően hatott. Aki csak a szomszédos országokba készül jobb, ha bele se néz e könyvbe, bár az utazásra való felkészülésében, a kinttartózkodás alatti viselkedésben még ehhez is sok hasznos tanácsot kaphat. Aki Ázsia, Afrika vagy Dél-Amerika területére utazik, expedíciót szervez, de még ha társas utazáson vesz is részt, az az életét, az egészségét veszélyezteti, ha az ebben a könyvben írtakat nem ismeri és nem tartja be!

A mű felépítése, szerkezete igen szerencsés, gyakorlati jellegű, jól áttekinthető. Részletesen taglalja a bajok forrását, a tüneteket a gyógykezelését és a megelőzést.

Magyar nyelven ilyen alapos, igényes és még is közérthető mű még ebben a témában nem jelent meg.

Néhány fejezet címe:

Van még 8 igen hasznos melléklet. Csupán egy fontos rész lóg ki a sorból: a "Biztosítási tanácsok a magyar utazók részére" hiányos, felületes és részrehajló reklám szöveg. Az orvosi kifejezések tára és a tárgymutató teszi a könyvet közérthetővé és tudományos igényűvé.

Dr Egri Kiss Tibor


Télen a Mátrában (Dr. Gábriel András) - lásd külön cikkben

Téli túra a Vértesben (Szádeczky-Kardoss Géza) - lásd külön cikkben

Bihari napló - az Elveszett világ (Kalmár László) - lásd külön cikkben


A Természetbarát Híradó (ISSN 1217-0194) a Magyar Természetbarát Szövetség tájékoztatója.
Kiadja a Szövetség Elnöksége.
Felelős kiadó: Szabó Imre
Levélcím: 1396 Budapest, Pf.: 483. Telefon: (1) 111-2467, fax: (1) 153-1930
Felelős szerkesztő: Kalmár László
(A Web változatot készíti: Szabó Zoltán)Események 1997. március
Természetjáró folyóiratok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Szövetség honlapja
Szövetség honlapja
Szövetség honlapja