Az Ifjusági Turizmusért Alapítvány

Az Ifjusági Turizmusért Alapítvány

 

Az alapítvány célja és tevékenységi köre
Kulcsos túristaházak üzemeltetése
Erdei iskolai programok támogatása és szervezése
Ripszám Henrik Tájékozódási Hétvége
Sopianae Városismereti Verseny
Városi Kerékpáros Tájékozódási VersenyAz alapítvány célja és tevékenységi köre

Alapítványunkat (Az Ifjúsági Turizmusért Alapítvány, Pécs) természetet, kirándulást, turisztikát kedvelő pedagógusok hozták létre 1992-ben.

A városiasodás elkerülhetetlen velejárója a tantermi oktatás, holott az a kívánatos, hogy az iskolát közelebb hozzuk a természethez. A természetjárás az iskoláskorban igen fontos és értékes tevékenység. Tanulóinknak nemcsak élményt nyújt, hanem az elméletben tanultakat a gyakorlatban is megfigyelhetik, alkalmazhatják. Mind emellett a táborok, kirándulások nemcsak azért hasznosak, mert megismertethetjük diákjainkkal hazánk természeti szépségeit, hanem fontos nevelési szerepe van. Közösségformáló szerepe mellett a szabadban való tartózkodás megfelelő mozgással, célszerű táplálkozással párosulva hatásos az ifjúság egészsége megvédése terén is.

Az alapítvány célja:

 1. Tömegsport, diáksport, szabadidősport támogatása
  1. a turisztika terén,
  2. az atlétika terén,
  3. egyéb játékos versenyek terén.
 2. Az oktatás támogatása:
  1. erdei iskolai programok a Mecsekben.

Alapítványunk tevékenységi köreit ezen fontos szempontok szerint alakította ki. Működésünkkel az iskolák, a pedagóguskollégák munkáját szeretnénk megkönnyíteni ezen a területen újabb lehetőségek nyújtásával.

Az alapítvány tevékenységi köre a következő:

Elsősorban az általános- és középiskolás korosztály számára rendezünk túra-, tájékozódási-, kerékpáros- és városismereti versenyeket. Ezeken kezdő kategóriákat is meghírdetünk, hiszen szeretnénk, ha minél többen résztvennének. Fő célunk nem a "profi" sportversenyek rendezése, hanem elsősorban az, hogy minél több fiatal kimozduljon a zárt városi életéből, kimenjen a szabad természetbe, s annak szépségeit megismerve kellemesen töltsön el egy-egy hétvégét. Tavaszi és őszi időszakokban 5 napos erdei iskolai programokat szervezünk, melyekre iskolák jelentkezését várjuk. A Mecsekben kulcsos túristaházak üzemeltetésével segíteni szeretnénk, hogy osztálykirándulások, nyári táborozások alkalmával olcsó szálláslehetőséghez juthassanak a tanulócsoportok. E szálláslehetőségeket szeretnénk most részletesebben bemutatni, melyeket nemcsak iskolák, hanem turisztikát kedvelő, pihenni vágyó, egyéni szerveződésű csoportok is igénybe vehetik.


Kulcsos turistaházak üzemeltetése

Alapítványunknak a kulcsosházak üzemeltetésével több célja is van.

 1. Segíteni szeretnénk, hogy osztálykirándulások, nyári táborozások alkalmával olcsó szálláslehetőséghez juthassanak a tanulócsoportok.
 2. A turisztikát szerető, kirándulni vágyó csoportoknak az erdőben is szállást biztosítsunk, s ezáltal elősegítsük a szabadidő eltöltésének ezt az egészséges módját.
 3. Helyet biztosítsunk turisztikai, tájékozódási versenyek, tömegsport rendezvények lebonyolításához.
 4. Megfelelő helyet biztosítsunk erdei iskolai programok folytatásához.

Lóri kulcsosház

Orfűi kulcsosház

Szükséges fejlesztések:

A kulcsosházak zavartalan működtetéséhez, illetve további terveink megvalósításához a házakat állandóan karban kell tartani, évenként festeni, a meghibásodásokat javítani kell, az elhasználódott berendezési tárgyakat, eszközöket pótolni kell. Az üzemeltetés során befolyt szállásdíjakból fizetjük a házak bérleti díjait, ezen felül nagyon kevés pénz marad a munkálatok ellátására, házak fenntartására. Egy-egy beruházást csak pályázatokon nyert pénzekből, illetve elnyert támogatásokból tudunk megvalósítani. Az alapítvány anyagi lehetősége nagyon szerény, így a munkák elvégzése is többnyire felajánlásokkal, támogatásokként, társadalmi munkában történik. A felújítási munkákban sokat segít a pécsi 506. sz. Szakmunkásképző Intézet.

Lóri kulcsosházban:

1. Társalgó építése

A házban nincs a csoportok számára olyan közös helyiség, ahol együtt leülhetnek, akár étkezni, akár beszélgetni, vagy foglalkozásokat tartani. Korábban több iskola is igényelte a házat erdei iskolai programjainak megvalósításához, de a társalgó hiánya miatt nagyon nehezen lehetett megvalósítani rossz idő esetén ezeket. Egy társalgóval ismét lehetne oktatási feladatokat is ellátni. Ehhez nagyon kedvező a ház elhelyezkedése is, hiszen természetvédelmi területek közelében fekszik. Több iskola is rendszeresen keresi ezt a lehetőséget, de társalgó hiánya miatt nem lehet megvalósítani.

A társalgó építéséhez, illetve a ház bővítésének tervei az Erdészet egyetértésével és támogatásával már elkészültek. A szükséges építőanyagok beszerzéséhez támogatókat keresünk. A munkák elvégzéséhez segítséget nyújt az 506. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet és a Hanns Seidel Alapítvány.

2. Villamosítás

A házban nincs villany, ami szintén nehezíti az erdei iskolai programok megvalósítását. A házban a villanyszerelési munkákat már elvégeztük, csak az elektromos áram elvezetése szükséges a legközelebbi településről, Vágotpusztáról. Bár ez kb. 800 méterre van, de mivel a vezetéket az erdőn keresztül kell vezetni, ez a kis távolság is jelentős összegbe kerül, ami jelenleg nem áll rendelkezésünkre. A szükséges anyagok beszerzésére és a munkák elvégzésére folynak tárgyalások különböző cégekkel.

Orfűi kulcsosházban:

1. A kulcsosház berendezése

Alapvető feladatunk most aház teljes berendezése, felszerelése, hogy a csoportokat fogadni tudjuk. Az emeletes ágyak elkészítéséhez a faanyagot a Fülöp Fakereskedés és a Bázis - Art - Kemikal Kft. ajánlotta fel, az ágyakat pedig a P és Társai Kft. Bútorgyár készíti el számunkra. A bútorgyár sok más bútorral is támogatta a kulcsosház berendezését.

2. Konyha korszerűsítése

A ház üzemeltetéséhez kisebb felújításokra szükség van, melyet folyamatosan végzünk el. Az indításhoz azonban szükséges a konyha korszerűsítése, amely egy mosogató, egy vízmelegítő felszerelését jelenti. Gáztűzhelyet kell vásárolnunk palackokkal, valamint a konyha teljes felszerelését is biztosítanunk kell: teljes edényzetet is (fazekakat, lábasokat, bográcsokat, tányérokat, poharakat, evőeszközöket.... - mindent, ami egy konyhában kell), hogy a csoportok kultúráltan tudjanak főzni és étkezni.

2. Alapítványi iroda, tanári szoba kialakítása

A házban található egy különbejáratú, három helyiségből álló rész, melyet eddig az ide érkező csoportok nem használtak. Ez a rész erdészeti dolgozók számára volt szolgálati lakás. Sajnos évek során nem volt felújítva, nagyon lelakott állapotban található. Ez a rész teljes felújításra szorul. Ebben a részben szeretnénk kialakítani az erdei iskolai programok szervezéséhez nélkülözhetetlen tanári szobát, raktárat, valamint az alapítványi tevékenységekkel kapcsolatos dolgok tárolását is itt kívánjuk megvalósítani.

3. Oktatási segédanyagok, szemléltetőeszközök, berendezések

Az erdei iskolai programok megvalósításához oktatsási segédanyagokat, szemléltető eszközöket folyamatosan készítjük el.


Erdei iskolai programok támogatása és szervezése

Alapítványunk az eddigi években is rendszeresen támogatott erdei iskolai programokat.

A Lóri kulcsosházban a pécsi Petőfi utcai Ált. Iskola, valamint a bicsérdi Ált. Iskola tartotta több éven keresztül, elsősorban ősszel és tavasszal az erdei iskolai órákat. A pécsi diákok naponta jártak ki a kulcsosházhoz és annak környékére a természetet tanulmányozni. A bicsérdi iskola egy-egy osztálya pedig 5-5 napra vette igénybe a házat erdei iskolai célokra. Mindkét iskola saját kidolgozott oktatási anyaggal rendelkezett, csak a szálláshely biztosítását kérték alapítványunktól.

Négy évvel ezelőtt a pécsi Testnevelési Általános és Sportiskola akkori 1.a osztálya kereste meg alapítványunkat, hogy segítségünket kérjék az egészséges életmódra nevelés jegyében kidolgozott programjuk megvalósításához. Az osztály jelenleg már negyedik éve résztvesz egy egészségnevelési- és környezetvédelmi programon. Ennek keretén belül minden évszakban (tanévenként 4 alaklommal) 3-3 napos táborozásokon vesznek részt a Lóri kulcsosházban. Ezeken a hétvégeken a természetben bővítik ismereteiket. Itt azonban nemcsak a környezetismereti tananyagokat, a környezetvédelmi ismereteket mélyíthetik, hanem gyakorolhatják az egészséges életmód más fontos összetevőjét is. (Egészséges táplálkozás, sok mozgás, sport a szabadban. Kérésükre alapítványunk segítséget nyújt számukra a tájékozódási ismeretek bővítésére is, és túraversenyt is szerveztünk az osztály számára az elmúlt évben egy ilyen hétvégén, melyen az előző években elsajátított tananyagról is számot kellett adniuk a tanulóknak.)

Több pécsi óvoda is igénybeveszi a Lóri kulcsosházat 1-1 napra, hogy már óvódás korban megismerkedhessenek a gyerekek a természeti környezettel.

Terveink

Az elmúlt évben több iskola is megkeresett bennünket, hogy szívesen vennének részt szervezett erdei iskolai programokon, de saját kidolgozott oktatási anyaguk nincs. Ezért alapítványunk ebben az évben biológia és földrajz szakos tanárok segítségével kidolgozza a környékre (a Lóri környékére illetve Orfű környékére, hogy bármelyik kulcsosházból szervezve a programot végre lehessen hajtani) vonatkozó természetismereti anyagot. Ehhez igénybe vesszük a már meglévő, hasonló anyagokat is. A tananyag, a tanterv, a követelményrendszer, illetve az oktatási segédanyagok (feladatlapok, munkalapok) kidolgozását ez év őszéig szeretnénk elvégezni, hogy az őszi időszakban már csoportokat tudjunk fogadni.

Oktatási program

A tervezett oktatási programunk a turisztikára épül. Minden évfolyamon más-más természeti területet ismertetünk meg.

Minden egyes területen a túrák során megfigyeljük és foglalkozunk a geológiával, a domborzattal, érdekes képződményekkel, a virágos növényekkel, cserjékkel, fákkal, emlősökkel, bogarakkal, fokozott figyelemmel a védett növény és állatvilágra. Minden évfolyamon az itt elhangzó ismeretek szervesen épülnek az egyes tantárgyak követelményrendszeréhez, azokat kiegészítik. A 8. osztályosokkal a területeken található vizek kémiájával és biológiájával és csillagászattal is foglalkozunk.

Megismerkedünk az egyes területekhez kapcsolódó népmondákkal, irodalmi alkotásokkal.

Fokozott gondot fordítunk a természet- és a környezetvédelmi ismeretek átadására.

Természetesen a legoptimálisabb az lenne, ha egy-egy osztály már a 4. évfolyamtól résztvehetne ezeken a programokon, és évente újra eljöhetne, hiszen akkor egy átfogó oktatásban lehetne része. De természetesen ezt nem tudja minden iskola megvalósítani, ezért ügyelnünk kell, hogy minden különálló program önállóan is megállja a helyét, teljes egész képzést adjon.

Résztvevők, csoportok szervezése

Az erdei iskolai programot az őszi és a tavaszi időszakokban szeretnénk végezni 5 napos turnusokban. A csoportok vasárnap délutántól péntek délutánig tartózkodnának az Erdei Iskolában. Vasárnap a táborral és környékével ismerkednének meg a tanulók. A szakmai programokat hétfő, kedd és csütörtöki napokon tartanánk. A szerdai napon a csoportok igény esetén saját maguknak szervezhetnek programot. A pénteki napon pedig összegeznénk a hét munkáját, elmondhatnák a résztvevők tapasztalataikat.

A programlehetőségről még tavasszal ismertetőket küldünk az iskoláknak, mely alapján a nyár elejéig lehet a következő tanévi (az őszi és a következő tavaszi időszakokra) jelentkezni. A résztvevő csoportok vezetői számára augusztus végén 3 napos felkészítést tartunk, amelyen bemutatjuk a tábor feltételeit, ismertetjük az oktatási programot.


Ripszám Henrik Tájékozódási Hétvége

Sopianae Városismereti Verseny


Városi Kerékpáros Tájékozódási Verseny
(IMPERATOR KUPA)

A korábbi években elsősorban kerékpáros túraversenyeket szerveztünk a Mecsekben. Az utóbbi években azonban a sportolás mellett egyre nagyobb szerepet kap városunkban is a kerékpáros közlekedés. Egyre többen választják a közlekedésnek e formáját és a fiatalok körében is egyre többen rendelkeznek kerékpárral. Bár a gyerekek közül még sokan játszótéri szórakozásnak tekintik a biciklizést, de egyre többen vannak, akik a közutakra is kimerészkednek. Tapasztalataink alapján azonban sajnos azt mondhatjuk, hogy a gyerekek nagy része nincs tisztában a közlekedési szabályokkal, kerékpárjuk nem megfelelően van felszerelve. Ezért alapítványunk a sportolási, kerékpározási lehetőség biztosítása mellett rendezvényeink szervezése során új igényként merült fel, hogy a fiataloknak olyan rendezvényeket is szervezzünk, ahol nemcsak az ügyesség számít. Ezért 1996. április 18-án megszerveztük az l. Hunyadi Kupa Városi Kerékpáros Tájékozódási Versenyt.

E verseny megszervezésével és lebonyolításával több célunk is volt

Kerékpározási lehetőség biztosítása a fiataloknak szervezett keretek között. Megtanítani a fiatalokat arra, hogy csak szabályosan felszerelt kerékpárral szabad közlekedni az utakon. Rászoktatni a fiatalokat a városban való szabályos kerékpározásra. Rábírni a fiatalokat arra, hogy az elméletben megtanult ismereteket (pl. közúti jelzőtáblák) a gyakorlatban is helyesen alkalmazzák. (1996-ban a város forgalomcsillapított övezetébe kerékpárral be lehetett hajtani e verseny alatt, mert a megadott pontokon levő behajtási tilalmat jelző táblák hatályát feloldották) Ismerjék meg és gyakorolják Pécs városában a szabályos kerékpározást. Ismerjék meg kerékpárral is Pécs szépségeit, értékeit.

Versenyünk lebonyolítása 1996-ban a következő volt

A verseny rajtja a város központjában, a Széchenyi téren volt. A versenyzőket egy percenként rajtoltattuk. A rajt előtt a kerékpár állapotát és szabályos felszerelését is ellenőriztük. A KRESZ-ben előírt felszerelések hiányáért 10-10 hibapont járt. A rajtnál minden versenyző megkapta a városban felkeresendő objektumok jegyzékét. A rajt után a Szent István téren egy ügyességi pályán kellett végighaladni és egy kerékpáros tesztlapot kitölteni. Ez után lehetett a városban felkeresni a rajtban felsorolt helyeket (ez alkalommal szobrokat), ahol egy nagyon egyszerű kérdésre is válaszolni kellett, melyet csak akkor tudott a versenyző megoldani, ha ott járt. Mivel a felkeresendő szobrokat ABC rendbe szedve adtuk meg, ezért a versenyző feladata volt a logikus és legrövidebb útvonal megválasztása is. A városban a megadott helyeken egy-egy bója és rajta egy zsírkréta lógott. Az ottlétet a feladatlap megfelelő helyére húzott színnel igazolhatta a versenyző. A fel nem keresett helyek 20-20 hibapontot értek. A feladat helytelen megválaszolása 10-10 hibapont volt. A menetidő mindenkinek 3 óra volt. Ha ezen belül beért, akkor nem kapott hibapontot, ha ezután, úgy minden megkezdett perc 20 hibapontot jelentett.

A szabályos kerékpározás megfigyeléséhez és ellenőrzéséhez felkértük a hivatásos autós vizsgabiztosokat. Ők a következőket figyelték és jelölték a bíróknak készített lapra:

Mivel minden versenyzőnek volt egy rajtszáma, amit a hátán jól látható helyen viselt, így nem okozott gondot a versenyzők azonosítása.

Az 1996. évi verseny összegzése:

Mivel ez a rendezvény újdonság volt - ilyen jellegű verseny Baranya, Somogy, és Tolna megyében a közelmúltban nem volt - így viszonylag kevesen jöttek el. Aki viszont eljött, az jól érezte magát és jelezte számunkra, hogy ilyen és hasonló rendezvényeken többször is szívesen résztvenne. Versenyünket szombati napon délután rendeztük, mivel ekkor a járműforgalom viszonylag kevés volt. A kerékpárok ellenőrzése során a résztvevők között mindössze 1 kerékpár volt szabályos felszereltségű. Nagyon sokan nem tudták például, hogy a kerékre az oldalprizma felszerelése is kötelező. A vizsgabiztosok értékelése szerint sok volt a szabálytalankodó, viszont 12 versenyző teljesen szabályosan közlekedett. A felkeresendő szobrokat a versenyzők megtalálták és a feladatokat is jól oldották meg. Ugyanígy jól sikerült az ügyességi verseny is. A legfiatalabb versenyző 8 éves volt (Ő az édesapjával járta végig a távot), a legidősebb 72 éves volt.

Összességében a verseny elérte a célját, a sportolás mellett értékes ismereteket is gyűjtöttek a versenyzők.

1997. április 20-án szeretnénk ismét megrendezni immár a 2. Városi Kerékpáros Tájékozódási Versenyt, IMPERATOR KUPA néven.

A nagyobb résztvevői létszám elérése érdekében nagyobb propagandát szeretnénk kifejteni, ezért a verseny előkészítését már most elkezdtük. 1996-ban Baranya, Somogy és Tolna megyében minden általános és középiskolába eljuttattuk a versenykiírást. 1997-ben e helyeken kívül az említett megyék kerékpáros szervezeteihez, valamint kerékpáros boltjaiba szeretnénk eljuttatni a versenykiírást, illetve szórólapokat, plakátokat elhelyezni. Ebben az évben a versenykategóriák számát az általános iskolás, ifjúsági (középiskolás) és a felnőtt mellett a családi kategóriával növelnénk, ahol egy 18 éven felüli felnőtt és egy 12 éven aluli gyerek indulhatna együtt. Ezáltal a 8 -12 éves gyerekek is ismerkedhetnének a városi közlekedéssel felnőtt kísérete mellett. Természetesen a helyi és a vidéki versenyzőket az 1996. évihez hasonlóan külön értékelnénk, mivel egy helyi versenyző lényeges előnyt élvez a helyismerete miatt egy vidékivel szemben. 1997-ben vasárnap (április 20-án) rendezzük meg a versenyt. A vasárnapi pihenőnapon várhatóan még kevesebb lesz a forgalom mint szombaton, így még kellemesebb lehet a kerékpározás. A rajtoltatás 9 - 10 óra körül lenne 1 perces időközönként. A tavalyihoz hasonlóan lesz ügyességi pálya és kerékpáros tesztlap kitöltés is. Az előző évhez hasonlóan ismét szeretnénk felkérni a hivatásos vizsgabiztosokat a versenybíróságba, a Rendőrség egyik szakemberét a kerékpárok ellenőrzésére. 1997-ben Pécs városában található templomok felkeresése lenne a feladat. Mivel ezek az objektumok a városban nagy területen helyezkednek el, igy a versenyidő 4 óra lenne. Ez idő alatt kb. 40 km-t kerékpároznának a fiatalok. A tavalyival ellentétben a város forgalomcsillapított övezetébe nem lehetne behajtani, tehát az ott levő templomokat nem tennénk be a versenybe ( Székesegyház, Zárda templom, Lyceum templom.) Az érintendő objektumok száma 30 lenne.

(Az 1998. évi Imperátor Kupa kiírása)

Alapítványunk anyagi lehetőségei igen korlátozottak. Ezért versenyünkhöz folyamatosan próbálunk támogatókat megnyerni, hogy céljainkat megvalósíthassuk. Ebben az évben a verseny megrendezéséhez támogatást nyújt a Baranya Megyei Balesetmegelőzési Bizottság, valamint a verseny fő szponzora az Imperátor Kerékpárszaküzlet lesz.

Alapítványunk fő célja e versennyel a kerékpározás népszerűsítése mellett továbbra is az, hogy megtanítsuk a fiatalokat arra, hogy csak szabályosan felszerelt kerékpárral szabad közlekedni az utakon, a városban szabályosan közlekedjenek, hogy az elméletben megtanult ismereteket a gyakorlatban is helyesen alkalmazzák. Mindezek mellett szeretnénk, ha "nyitott szemmel járnának", és felfedeznék Pécs szépségeit, értékeit.


Programjainkról, rendezvényeinkről, a szálláslehetőségekről szívesen nyújtunk bővebb információt is.

Érdeklődni lehet a következő címen:

Az Ifjúsági Turizmusért Alapítvány
Levélcím: 7633 Pécs Építők útja 18/a.
Telefon: (72) 252 - 390

Pécs, 1997. febr. 1.
Mátrai Gábor
a kuratórium elnökeLóri kulcsosház
Ifjusági hírek, tájékoztatók
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja