Sopianae Városismereti Verseny

VIII. Sopianae Városismereti Verseny

"Gazdagabban távozz,
      térj vissza gyakrabban !"

Rendezők:

Az Ifjusági Turizmusért Alapítvány és a
Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület

A verseny célja: Pécs híres műemlékeinek megismertetése

E versenyekkel szeretnénk az ifjúság figyelmét felhívni városunk régi és új értékeire. Szeretnénk,- hogy felfedezzék városunkban mindazt, ami szép - vizuális kultúrájuk fejlődjék-, ne csak az új lakótelepek betontengerét lássák, nézzenek a lábuk elé és a fejük fölé is, - ne csak nézzenek, hanem lássanak is. Versenyeink célja a fiatalok magyarságszeretetének, patriotizmusának formálása. Meggyőződésünk, hogy a fiatalok minél alaposabban megismerik lakóhelyük múltját, jelenét, kiemelkedő szépségeit, annál szorosabb szálakkal kötődnek hozzá.

Vidéki versenyzőinknek pedig játékos formában szeretnénk ismereteket nyújtani városunkról és megismertetni azokat a rejtett kincseket, melyeket egyszerű turistaként nem fedezhetnek fel. Ezáltal szeretnénk elérni, hogy megszeressék városunkat és környezetükben élő ismerőseit is városunkba invitálják későbbi versenyeinkre, vagy nyaralásra, vakáció eltöltésére.

A verseny jellege: Egyfordulós nappali városismereti verseny

A verseny fő témája: Pécs az irodalom és a történetírás tükrében

A verseny fő témáját minden évben előre közöljük, így mindenkinek lehetősége van arra, hogy az adott témából felkészülhessen, illetve az általa hozott gyerekeket, diákokat felkészíthesse. Egyes iskolákban már tudatosan készülnek erre a versenyre szakkörökön, és igen magas honismeretről tesznek ezek a gyerekek tanúbizonyságot. Minden évben más és más a téma; a város életéből, kultúrájából, történelméből tematikusan választunk ki egy - egy témát, s ezáltal a kiemelt területről átfogóbb ismeretekhez juthatnak a versenyzők.

A verseny helye és időpontja: A Ciszterci Rend Hunyadi Mátyás Fiúkollégiuma, Pécs, Széchenyi tér 11., 1997. március 8. szombat de. 9 óra 30 perc

A verseny résztvevői, kategóriák: A versenyen bárki részt vehet az alábbi kategóriákban:

Egy-egy kategóriát legalább tíz csapat jelentkezése esetén értékelünk külön, ezért kategória összevonás lehetséges. VA, VF, PA, PF kategóriákban felnőtt nem kísérheti a gyerekeket!

A versenyen mindenki saját felelősségére vasz részt. Kártérítés a rendezőktől semmilyen címen nem igényelhető!

Csapatok létszáma: maximum 2 fő, családi kategóriában maximum 4 fő

Versenyidők:
VI, PI, VX, PX, CS kategória: 4 óra versenyidő, indítás: 10.30
VF, PF kategória: 3 óra versenyidő, indítás: 10.00
VA, PA kategória: 2 óra versenyidő, indítás: 9.30

Kötelező felszerelés: Pécs térkép, íróeszköz, óra

Ajánlott irodalom:

Versenybíróság:
Elnök: dr. Marton István Városvédők
Titkárok: Mátrai Gábor Alapítvány
Fabiné Pécsi Dóra Alapítvány

Megjegyzések:

Nevezés: 1997. február 28-ig írásban illetve telefonon a következő címen:
Mátrai Gábor, Levélcím: 7633 Pécs, Építők útja 18/a. Telefon: (72) 252-390.
A maradék versenyanyag erejéig a helyszínen is lehet nevezni.

Nevezési díj: 100 Ft/fő, illetve családi kategóriában 200 Ft/csapat.
A nevezési díj a helyszínen fizetendő. A nevezési díj a versenyanyagot és a szervezési költséget tartalmazza.

Díjazás: a kategóriák 1-3. helyezettjei oklevelet, valamint a szponzorok által felajánlott díjakat kapják.

Eredményhirdetés: Az általános iskola alsó és felső tagozatának kategóriáiban kb. 15.00-kor a résztvevő csapatok számának függvényében. A többi kategóriában írásban két héten belül.

Szállás: A verseny megelőző nap pénteken és a verseny napján szombaton lehetőség van a kollégiumban szállást kérni. A szállás csak e két napon kedvezményes árú (350 Ft/fő/éj)!
A megrendelést az alábbi címre kell(ett volna) küldeni:A verseny lebonyolítása a következő :

Minden csapat az induláskor kap egy feladatsort, melyen a megoldandó feladatok szerepelnek, és egy válaszlapot, melyre a helyes válaszokat kell beírni. A feladatsorokat úgy állítjuk össze, hogy ne mechanikusan másolni kelljen egy-egy adatot valahonnan, hanem gondolkodni is kelljen a helyes válasz megtalálásához. A versenyzők többször fotóanyagot is kaptak már a feladatsorhoz pl. 1993-ban amikor a téma Pécs templomai volt, akkor 28 fotóból álló sorozatot kaptak, mely segítette a feladatok megoldását. 1996-ban a Bazilikában a verseny kezdetekor orgonahangversenyen vehettek részt a versenyzők.

A feladatsor megoldásához minden segédeszközt használhatnak a csapatok. Természetesen úgy vannak a feladatsorok összeállítva, hogy csak könyvekből nem lehet megoldani őket. A megoldáshoz a városban fel kell keresni bizonyos helyeket és igazolni az ottlétet. Ez általában bélyegzővel, vagy az objektumban kapott feladatlappal történik.

A feladatok megoldására a felnőtt és ifjúsági kategóriákban 5 óra, az általános iskolai kategóriákban 4 óra, az alsó tagozatos kategóriákban 3 óra áll rendelkezésre.

A válaszlapokat olvashatóan kitöltve a megadott időn belül bármikor le lehet adni.

A verseny értékelése és eredményhirdetés:

Általában a feladatlapok leadása után nem lehet azonnal eredményt hirdetni, mert a feladatlapok értékelése elég időigényes, és szerencsére az utóbbi években a résztvevők száma is jelentősen megnövekedett. Az előző években maximum három héten belül írásban hirdettünk eredményt.

Ebben az évben a kategóriánként történő lépcsőzetes indítással is széthúztuk a beérkezés idejét és ezáltal lehetővé tettük, hogy az általános iskola alsó illetve felső tagozatának kategóriáiban még a verseny végén a helyszínen eredményt hirdessünk. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert ebben a korosztályban a nyilvános eredményhirdetés még nagyobb megbecsülést és elismerést jelent a tanulók számára. A díjak átadása pedig még nagyobb erővel motiválhatja a lemaradt csapatokat a következő évi versenyre való felkészülésre. A résztvevők nagy száma miatt azonban a többi kategóriában ezt nem tudjuk megtenni. Számukra továbbra is az eredményhirdetés írásban, illetve a díjak eljuttatása postai úton történik.

Minden résztvevő eredménylistát kap kézhez, az eredménylista mellett a versenyzők visszakapják az általuk leadott feladatlapokat kijavítva, valamint megkapják a helyes válaszokat is. Mivel így a versenyzők ellenőrizni tudják hogy hol hibáztak, választ kapnak azokra a kérdésekre amit nem tudtak megoldani ezért sokat tanulhatnak belőle. (1996-ban a Bazilikában elhangzott előadások teljes szövegét is megkapták a verseny résztvevői.) A verseny eredményértesítőjének ilyen formában történő elkészítését most már igénylik is a résztvevők.

Versenyünk előkészítése, lebonyolítása, valamint a feladatlapok értékelése, az eredményértesítő elkészítése kb.300 munkaórát vesz igénybe. Ezt a munkát az Ifjusági Turizmusért Alapítvány aktivistái és segítői, a Városvédő és Városszépítő Egyesület tagjai díjazás nélkül, társadalmi munkában végzik, hiszen valamennyiünk fő célja, hogy városunk értékei ne merüljenek feledésbe. Szeretnénk ismereteinket továbbadni a fiataloknak, hogy ők is nagyobb megbecsüléssel, szeretettel gondoljanak kiemelkedő történelmi személyiségeinkre, jobban odafigyeljenek és óvják környezetünk értékeit

 

Mindenkit szeretettel várnak a rendezők!


Az Ifjusági Turizmusért Alapítvány bemutatása
Részletes kiírások
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja