A tájékozódási túraversenyek feladatai
(Megszívlelendő gondolatok versenyzők, rendezők számára)

Kötelező útvonal

(Horváth T. Csaba)

Ez a tájékozódási túraversenyek egyik leggyakrabban előforduló feladata. Lényege az, hogy a csapatoknak a térképre folytonos piros vonallal berajzolt útvonalon kell pontosan végigmenni.

Ez az a feladat, mely bármely kategóriában, bármely nehézségi fokú versenyen alkalmazható, mert csak a rendezőkön múlik, hogy könnyűnek minősül-e a feladat, vagy nehéznek.

Alapfokú vagy középfokú versenyeken a berajzolt kötelező útvonal általában utakon vezet, így könnyebben teljesíthető a feladat. A kezdő -még tapasztalatlan- versenyző számára a pontos teljesítés még így is okozhat problémát. Így például megtévesztheti a versenyzőt az, hogy a térkép nem minden utat ábrázol, vagy éppen egy-egy út már nem-, vagy alig ismerhető fel. Ezért nem szabad a kötelező útvonalat -mint feladatot- lekezelni. Nem szabad csak arra figyelni, hogy pl.: a következő elágazásnál balra kell menni, aztán megint balra és azután jobbra, stb. Ha ugyanis csak egy olyan út is akad közben, amelyet nem ábrázolt a térkép, akkor már le is tértünk a kötelező útvonalról és kérdés, hogy mikor vesszük ezt észre.

Az érvényes versenyszabályzat 3. sz. melléklete szerint: "Az útvonalkövetés olyan feladat, amelyet a térkép folyamatos olvasásával és a terepi valóság beazonosításával lehet végrehajtani." Vagyis: pontról pontra ellenőriznünk kell, hogy hol járunk. Leghelyesebb, ha minden útszakasz hosszát lemérjük a térképen és haladás közben a valóságban is. Ha jól csináljuk, akkor nyilvánvaló lesz minden útelágazásnál, hogy az a keresett elágazás vagy sem, attól függően, hogy megtettük-e addig a térképen előzetesen lemért távolságot vagy nem.

Természetesen időnként ellenőrizni kell a követni kívánt út irányát is. Ez azért fontos, mert ha mégis rossz úton indultunk volna el, egy idő után a tévedésre az út nem megfelelő irányából is következtetni lehet.

A kötelező útvonalon bárhol előfordulhat bója: a pályakitűzők csalafintasága végtelen... Hiába beszélünk róla, hogy nem szabad a bóját eldugni, mégis sok versenyen előfordul, hogy a bója egy bokorban van, vagy egy fatörzs mögött, úgy, hogy csak akkor lehet észrevenni, ha valaki éppen hátranéz.

Az ilyen bójaelhelyezéssel nem lehet egyetérteni. Nem azt a versenyzőt kell díjazni, aki sasszemmel az eldugott bóját is meglátja, vagy aki állandóan forog menetközben. A versenyző számára a feladat az, hogy a eldöntse: az általa látott bója hozzátartozik-e az útvonalhoz vagy sem.

A menetutasításban általában megadják, hogy pl. az úttól balra és jobbra 2 méteres sávban található bóják az úthoz tartoznak. Erre azért lehet szükség, mert az út helyenként olyan széles, vagy olyanok a körülmények, hogy közvetlenül az úton nem lehet bóját elhelyezni (Pl. egy réten átvezető, elmosódott úton). Nem helyes azonban az, ha az úttól két méterre tesszük a bóját, mert akkor a versenyző stresszhelyzetbe kerül: 2 méteren belül van-e vagy már éppen nem... A 2 métert értelemszerűen az út középvonalától kell mérni, a középvonal azonban néha egyáltalán nem egyértelmű. Pl. ha egy helyen az esőből származó gyakori pocsolya miatt kiszélesedik az út (mert a gyalogosan közlekedők kikerülik a pocsolyát), akkor hol van az út középvonala? A tényleges vagy az eredeti út számít? Ha a pályakitűző ide helyez el bóját, akkor biztosra lehet venni, hogy vita lesz belőle és pedig olyan vita, melyben mindenkinek van egy kis igaza. Ezért akkor korrekt a kitűzés, ha a bója tényleg és teljesen egyértelműen 2 méteren belül van.

Ha a térkép közvetlenül az út mellett tereptárgyat jelöl (gödör, határkaró, stb.) és a berajzolt útvonal nem halad át a térképjelen, de a jelzett tereptárgy az úttól kb. két méterre van, oda nem szabad bóját tenni. Ha ilyen helyen bója van, megint biztosra vehető a vita. Két egymásnak ellentmondó tábor alakul ugyanis ki: az egyik szerint a berajzolt útvonal nem halad át a jelen, tehát az ott elhelyezett bója nem tartozik a követendő úthoz; a másik tábor képviselői viszont azt fogják hangoztatni, hogy a bója két méteren belül van, tehát az úthoz tartozik. Lehet itt jó szívvel igazságot tenni? Nem hiszem... Mindegy ugyanis, hogy a rendezők melyik megoldást fogadják el helyesnek, a versenyzők rosszul járó része -jogosan- úgy fogja érezni, hogy igazságtalanul jártak el vele szemben.

Elkerülendő a parttalan vitát, nincs más megoldás, mint vagy áthúzni a piros vonalat a tereptárgyon, vagy nem kell oda bóját tenni.

A fentiekből következően talán az a leghelyesebb, ha nincs sávmeghatározás. Ha a bója közvetlenül az úton van -legfeljebb közvetlenül az út melletti fán-, akkor (és csak akkor) a bója az úthoz tartozik. Ha már nem a legszélső fán van a bója, vagy olyan tereptárgyon helyezték el, amelyen nem halad át a piros vonal, akkor az ott elhelyezett bója akkor sem tekintendő az úthoz tartozónak, ha a tereptárgy közvetlenül az út mellett van.

Fontos, hogy pontosan megállapítható legyen: hol kezdődik és hol fejeződik be a kötelező útvonal. Gyakori "trükk" a rendezőktől, hogy az útvonalat egy tereptárgytól kiindulva húzzák meg, de úgy, hogy a piros vonal nem érinti a tereptárgyat. Ebben az esetben a tereptárgyon elhelyezett bója "álbója". Ahhoz, hogy "igazi" legyen, a piros vonalnak a tereptárgyat "be kell takarni". Eltakarni viszont nem szabad, ezért az útvonal megrajzolásához csak olyan eszközt szabad használni, amelyik jól látható és ugyanakkor jól látható alatta a térkép is.

Gyakori -és jó- megoldás, hogy tűszúrással jelölik meg a kötelező útvonal kezdetét és végét. Ebben az esetben ugyanis bárhol kezdődik vagy végződik is a kötelező útvonal, eldönthető -általában pontos távolságméréssel- , hogy a talált bója az úthoz tartozik-e vagy sem.

Felsőfokú versenyen a kötelező útvonal nagyrésze általában nem esik térképen jelölt útra. Tapasztalt versenyzők számára ez csak akkor jelent gondot, ha az útvonalat olyan íróeszközzel rajzolták meg, amelynek festékanyaga befedi -észrevehetetlenné teszi- a térkép jeleit. Tegyük fel, hogy a térképen két sziklát jelölő fekete pötty van, vagy két árok húzódik egymás mellett és az egyiket eltakarja a piros vonal. Ebben az esetben a gyanútlan versenyző nem a sziklán vagy az árokban keresi a bóját, hanem mellette. A sziklán vagy az árokban látott bóját álbójának tekinti és nem törődik vele. Az ilyen esetekből a nem igazán jó rendezők nem vonnak le tanulságot, ha csak azt nem, hogy így lehet jól átverni a versenyzőket. A jó rendezőnek viszont gyanús az, ha a többség elhibázza ugyanazt a bóját. A jó rendező, pályakitűző ugyanis nem megtéveszteni -főként nem froclizni!- akarja a versenyzőket, hanem "vizsgáztatja" őket tájékozódási ismeretekből. Cél: győzzön a jobb!

A versenyző számára tanulság legyen az, hogy használni kell a tájoló nagyítóját. Különösen rossz látási viszonyok között -esőben, sűrű erdőben, stb.-, mert akkor még még jó szemmel sem lehet biztosra menni. Ilyenkor nagyítóval van csak esély a piros vonal "alá" látni.

A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy a kötelező útvonal nem mindig szolgál feladatként. Előfordul, hogy egy veszélyes terepszakaszon (omlásveszély, friss irtás, stb,) való áthaladástól óvja meg a versenyzőket vagy csak egyszerűen a versenyzők bizonyos irányba terelését segíti elő a kötelező útvonal alkalmazása. Utóbbi célra akkor használják a kötelező útvonalat, ha valamilyen okból az az igény, hogy a következő pontot mindenki a kívánt irányból közelítse meg. Ilyen esetekben gyakran semmi trükköt nem alkalmaznak. Sőt: talán éppen ez az igazi trükk... Volt egyszer egy verseny, melynek versenyutasításában szigorúan felhívták a figyelmet arra, hogy minden útba eső bójánál használni kell a jelölő eszközt. Az útvonal kezdetét jelölő bóján kívül a kijelölt úton aztán nem volt található egy sem. Azt hittük, hogy eltévedtünk és ismét végigjártuk az egész utat. Csak később jöttünk rá, hogy ez egy csel volt, ami súlyos pluszperceket "eredményezett" (nemcsak nekünk, szerencsére).

Van a kötelező útvonalnak két speciális esete: a szintkövetés vagy szintmenet és az itiner. Ezekről a következő részben lesz szó.

(folytatjuk)


Versenyszabályzat tájékozódási túraversenyek szervezéséhez és lebonyolításához
Versenyek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja >A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja >A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja >A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja