ELTÉVEDT A JELZÉSFESTŐ,
AVAGY FELÚJÍTJUK A FELÚJÍTOTTAT ?!

(Gondolatok a hazai technikai munkákról)

Egy kirándulás, egy túra sikerének a nyitja a jól követhető turistaútjelzés, valamint a - turistatérképpel egyező nyomvonalon haladó - járható turistaút. Mi, erdőt, mezőt, hegyi ösvényeket koptató bakancsos turisták, túravezetők gyakran találkozunk régi, kopott, gyenge útjelzésekkel, esetleg szederrel, kökénnyel, vadrózsával - netalántán magánterülettel! - benőtt jelzett útvonalakkal. Ilyenkor azonnal az elkövetőt keressük, szidva az égi hatalmakat, a Magyar Természetbarát Szövetséget, vagy az útvonal kezelőjét, karbantartóját.

Nem tudom, hogy Önök közül hányan fogtak már a kezükbe festéket, ecsetet, hogy turistaútjelzéseket "varázsoljanak" az erdőkbe, hányan küzdöttek forró nyári napokon - a Balaton hullámai helyett! - szúnyogok, kullancsok, hangyák, ideges vadászok tömegeivel a sikeres festés érdekében, hányan lettek estére fülig festékesek, hígítósak, úszva az izzadságban és a fáradtságban, vagy hányan álltak azt erdőszéli fenyőfa alatt arra várva, hogy felszakadozzon az a ronda felhő, amelynek kicsapódó víz (jég!) tömege megakasztotta a jelzésfestés amúgy is monoton menetét? Nos, aki már festett vagy újított fel útjelzést, csak az a megmondhatója, hogy ez nem is olyan egyszerű feladat. Mint mindennek, úgy ennek a munkának is vannak bizonyos játékszabályai, melyeket a turisták, a kirándulók - tehát a SAJÁT MAGUNK érdekében is célszerű és illik betartanunk. A lényeg tehát a hozzáállás (és persze a hozzáértés).

Senki ne kritizáljon addig semmit, amíg saját maga nem alkotott még hasonlót. Ez áll az útjelzésekre is! Csak akkor tehetünk kritikus megnyilatkozásokat az útjelzésekkel kapcsolatban, ha már festettünk néhány (száz!) kilométert, vagy legalább ismerjük a Magyar Természetbarát Szövetség Technikai Szabályzatának a legfontosabb kitételeit. Ellenkező esetben nem kritikusak, hanem (bocsánat!) tudatlanok vagyunk! Aki ténylegesen tenni akar a hazai turistautak állapotának a javításáért, azt szívesen látjuk munkatúráinkon a Pilisi Parkerdőgazdaság területén. Ezeken a gyakorlatban is láthatja (megtapasztalhatja) a fent említett Szabályzat egyes kitételeinek gyakorlati alkalmazásait, aki eljön segíteni nekünk. Ezután akár rá is döbbenhet bárki, hogy a Szabályzat alkalmazása nem is olyan nehéz, nem is olyan ésszerűtlen. Tudomásul kell vennünk, hogy egységes turistaút-hálózat csak azonos szinten tartott jelzésekkel lehetséges. Az illetékesek (reméljük, ők a tenni. akarók is!) ismerjék meg és lehetőség szerint alkalmazzák is a Technikai Szabályzatban leírtakat, mert csak így túrázhatunk jól jelzett és járható turistautakon!

A Hegyek Vándorai Turista Egyesület az Óbudai Ravaszfával közösen 3. éve végez útjelzés felújítást a Pilisi Parkerdőgazdaság területén. (A Hegyek Vándorai Turista Egyesület egyébkent az Örség és a Vendvidék turistaútvonalainak a kezelője, karbantartója. Az Egyesület ezt a területet - az útjelzések szempontjából - mintaterületként kezeli.) Az Óbudai Ravaszfa a 3x50 teljesítménytúra rendezője. A túra útvonala a Pilisi Parkerdőgazdaság területén halad (annak idején ezt szerették volna mintaterületté változtatni az illetékesek), valamint több fővárosi útvonalat is érint. Többször tapaszaltuk, hallottuk, megittuk a levét ennek a felkiáltásnak: Rosszak a jelzések a Pilisben és a Budai-hegységben!!!

Ezért döntöttünk amellett, hogy - legalább a teljesítménytúránk útvonalát és néhány forgalmasabb útvonalat "védnökségünk" alá veszünk.

Íme az érintett útjelzések listája:

BUDAI HEGYSÉG

l Nagy-Szénás - Zsíros-hegy - Hűvösvölgy ORSZ.KÉK kék sáv (részben 1996, tervezve 1997)
2 Csúcs-hegy - Külső Bécsi út ORSZ.KÉK kék sáv (tervezve 1997)
3 Kopár csárda - Nagykovácsi - Makkosmária piros sáv (1996, 1997)
4 Nagykovácsi - Zsíros-hegy zöld sáv (1996)
5 Normafa - Makkosmária zöld kereszt (1997)
6 Pilisvörösvár - Zsíros-hegy - Csúcs-hegy sárga sáv (részben 1996, tervezve 1997)

PILIS

l Külső Bécsi út - Kevély-nyereg - Pilisszentkereszt ORSZ.KÉK kék sáv (1995,1996)
2 Pilisszentlászló - Csemetekert (Bükkös-p.) ORSZ. KÉK kék sáv (tervezve 1998)
3 Sziklák-alatti-dülő - Klastrompuszta ORSZ. KÉK kék sáv (tervezve 1998)
4 Vendel-hegyi-oldal - Pilisborosjenői téglagyár KÉK KERESZT kék kereszt (1995)
5 Csobánkai-nyereg - Csobánka, am. kék kereszt (1995)
6 Csemetekert - Bükkös-patak-völgye kék kereszt ( tervezve 1998)
7 Macska-erdő - Macska-barlang kék barlang (1995)
8 Zsivány-sziklák - Dobogókő ORSZ. KÉK kék sáv (1995,1996, új nyomvonalra helyezés!)
9 Csillaghegy - Kevély-nyereg - Csikóváralja, am. piros sáv (1996)
10 Pilisszentkereszt - Pilisszántó - Kopár csárda piros sáv (1995, 1996)
11 Szakó-nyereg - Dobogókő piros sáv ( tervezve 1998)
12 Majdán-erdő - Csobánka, am. piros kereszt (tervezve 1998)
13 Lom-hegyi-nyereg - Nagy-Csikóvár-nyerge piros kereszt (tervezve 1998)
14 Cseresznyés-erdő - Klotildliget, vm. piros kereszt (1996)
15 Kaincz-forrás - Prédikálószék - Varga-lósz piros háromszög (részben 1996, tervezve '98)
16 Varga-lósz - Tüskés-hegy - Pilisszentlászló piros kereszt (tervezve 1998)
17 Lajosforrás - Nagy-Csikóvár-nyerge piros négyzet (tervezve 1998)
18 Pilisborosjenő - Kevély-nyereg piros négyzet (tervezve l997)
19 Kopár csárda - Zajnát-hegyek - Kopár csárda piros körút (1996)
20 Csobánka, am. - Pilis-nyereg - Fekete-erdő zöld sáv (1995, 1996)
21 Budakalász - Lenfonógyár - Kevély-ny.- Pilisborosj.tgy. zöld sáv (1996)
22 Szakó-nyereg - Lukács-árok zöld sáv (tervezve 1998)
23 Pilisszentkereszt - Római út zöld sáv (1995,1996 új nyomvonalra helyezés!)
24 Fekete-erdő- Sasfészek turistaház zöld négyzet (tervezve 1998)
25 Bükkös-patak- Dömörkapu zöld kereszt (tervezve 1998)
26 Dömörkapu - Lajosforrás zöld háromszög (tervezve 1998)
27 Klastrompuszta - Zajnát-hegyek - Pilisvörösvár sárga sáv (1995, 1996)
28 Lom-hegyi-nyereg - Dobogókö sárga sáv (1995)
29 Pomáz - Kevély-nyereg - Pilisborosjenő sárga sáv (tervezve 1997)
30 Lukács-árok - Kaincz-forrás sárga sáv (tervezve 1998)
31 Cigány puszta - Pilisszántó - Dobogókői-tisztás sárga kereszt (1995, új összekötőút két sárga jelzés között)
32 Csúcs-hegyi-nyereg - Csobánka, am. sárga kereszt (tervezve 1997)
33 Háromszáz-garádics - Sziklák-alatti-dülö sárga kereszt (tervezve 1998)
34 Oszoly-erdő - Oszoly-csúcs sárga háromszög (tervezve 1997)
35 Sasfészek turistaház - Háromszáz-garádics sárga négyzet (tervezve 1998)
36 Csévi-erdő - Pilis-nyereg piros sáv (tervezve 1998)
37 Pilis-nyereg - Dobogokő zöld kereszt (tervezve 1998)

Ezek tehát azok az útvonalak a Dunazug-hegység területén, amelyeket a fentebb említett két szervezet kezelésébe vett az érintett teljesítménytúra kapcsán.

Ezúton szeretném kérni e területekért felelős koordinátorokat, illetve területgazdákat, hogy a felsorolt útvonalakon (szakaszokon) jelzésfelújítást NE, vagy csak a Magyar Természetbarát Szövetség Technikai Bizottágával való egyeztetés után végezzenek, a kettős felújítás elkerülésére. Az említett útvonalakat karbantartjuk, ennek ellenére adódhatnak problémák (pl. tarvágás, szándékos jelzésrongálás), ezért kérünk minden túrázót, túravezetőt, erdőt járót, hogy ahol hiánnyosságot tapasztal, azt haladéktalanul jelentse be a fent említett technikai bizottságnál. Nálunk a felújítás a Szabályzatban előírt módon történik (valamennyi régi jelzés átfestése szabványos fehér alappal, vagy - megszüntetéskor - szürkével, barnával.

Sajnos jónéhány rossz példával találkoztunk már az elmúlt években, melyek közül a legszembetűnőbbeket kiemelem:

l. Nagykovácsi - Vörös-pocsolya - Kecske-hát piros sáv

Az útjelzést 1997-ben valaki, igen szakszerűtlenül újította fel. Az útvonalon ugyan átfestettek szinte valamennyi jelzést (főleg a parkerdő 1988-90 körül festett szabványos jelzéseit), de a fehér festék híg volt, így gyakran megfolyt, a piros sáv szabadkézzel lett felfestve, amely szintén megfolyt. Az illető felrakott néhány egypofás jelzést, járható belátható szálerdőben erre semmi szükség! A piros háromszög, illetve a piros kereszt jelzés elágazása zavaróan volt kialakítva, hiányoztak az alakos jelzések behívóinak az átfestései. Sok jel be volt nőve, valószínűleg nem teljes kilombosodás után festettek, növényzetet alig irtottak. Drótkefét, vonókést nem alkalmaztak, pedig kívánatos lett volna. Az útvonalon a régi jelzéseket nem szürkítették le. Az útvonalon az említett hiányosságokat pótoltuk, a teljes felújítást elvégeztük!

2. Adyliget -Fekete-fej piros sáv

Nem felel meg a valóságnak az a Természetbarát Híradóban megjelent állítás, miszerint ezt az útszakaszt a BTSSZ festőbrigádja felújította. Az adatokat a Budai-hegység koordinátora (!) szolgáltatta a Híradó szerkesztőjének! Az útszakaszon a régi (szabványos, kopott) parkerdős jelzésekkel találkoztunk a felújítás során, korábbi felújításnak nyoma sem volt! (Talán jobb is!)

3. Normafa - Makkosmária zöld kereszt

Az útszakaszon szintén igen gyenge minőségű felújítást találtunk (megfolyások, egypofás jelzések, csomópontok ki nem alakítása). Az útvonal TELJES felújítás alatt áll!

4. Hűvösvölgy (Nagy-rét) - Fenyőgyöngye - Hármashatár-hegy kék sáv (Országos Kék)

Kérem szépen az engedelmüket! Ma már ott tartunk, hogy a legnevesebb hazai túraútvonalat, a Kéket is kontárok kezelésébe adjuk? Nem ennek az útvonalnak kellene a legjobban jelzettnek, járhatónak lennie? Hiszen - valószínűleg - kis hazánkban ezt a jelzett utat használják a legtöbben. Szégyen, ahogy most kinéz példának okáért Budai-hegységi szakasza. A tisztelt festőbrigád, a villamos végállomástól indulva a kék sáv és a sárga körút jelzések alá felfestett egy sárga sáv jelzést, holott az a kőlépcsők tetején egyből elválik a kéktől és a villamos bevágása fölött a Nagy-Hárs-hegy fele tart. A kis brigád időközben rájött tévedésére, és visszafelé lefehérítette (szürkítés helyett!) a saját munkáját. Az eltévelyedett jelzésfestők ezután a helyes útra tértek alkotásuk látható a sárga sáv jelzésen (hígan festett gyenge jelzések).

Haladjunk tovább az Országos Kéken. Fenyőgyöngye előtt kissé szabályosabbak a jelzések, mint Hűvösvölgy környékén, ám itt is akad bökkenő. A kék sáv csak 2-2.5 cm széles, így elveszik a fehér alapon. Az itt fonódó zöld körút nagy jóindulattal egy fordított "U" betűre hasonlít, abból is a rondábbikra! A körút jelzés egy önmagába majdnem visszatérő kör, a végén nyíllal, és nem egy fordított "U" betű. A zöld sávval itt még egyéb gondok is vannak. Vajon miért mutat a zöld jelzés jobbra, mikor annak az úton egyenesen kellene haladnia?

A Fenyőgyöngyétől kezdve az Országos Kék legnagyobb mértékű lejáratása az, melyet egyesek felújítás címen végeztek! A jelzés szabadkézi, megfolyt, csúnya. Egy helyütt - éppen ott, ahol a sétaút megközelíti a Hármashatár-hegyi utat - igen otromba kék jelzés virít egy betonoszlop belső oldalán! A festő alatta - jó fél méteres hosszúságban - kikente az ecsetet, közvetlen a jelzés alatt! Érthetetlen, hogy miért kellett eltüntetni a parkerdő egykori jelzéseit! Azok pedig jó helyeken voltak, csak át kellett volna festeni őket! Lassan már ott tartunk, hogy hol kék maszat, hol zöld fröcskölés, hol pedig piros pacni fog minket elvezetni - mondjuk - Esztergomból Dobogókőre!

5. Sikárosi-rét - Bükkös-patak-völgye kék sáv (Országos Kék)

Aki mostanában túrázik ezen a környéken, azt tapasztalhatja, hogy az őrház mellett HÁROM irányba is vezet a kék jelzés. Érkezzünk - mondjuk - Pilisszentlászló felől. A régi parkerdős jelzéseket mostanában felújítás gyanánt spray-vel átfújták (érdekes módon csak a kék sávot - a fehér spray biztosan elfogyott a háztartási boltban). Csak az a bökkenő, hogy a spray-vel fújt festék már kezd lepattogni, ez ugyanis nem képez olyan erős réteget, mint az ecsettel felhordott festék. Így a régi - szabványos jelzések elő-előtűnnek a hitvány felújítás alól! Megérkezve az egykori kék kör jelzés kiágazásához, gondolkodóba esünk! A Szilágyi Bernát-forrás felé mutat egy kék nyíl (valóban, a legújabb Pilis-térkép is ezt javasolja), ugyanakkor gyengén felújítva látszik a régi jelzés is, amely a patakot követte. Legalább itt alkalmaztak volna szürkítést a festők. (Bizonyára szürke sem volt a boltban!)

Kesztölc fölött például abból állt a felújítás hogy néhány kősziklára kék maszatot fújtak, szintén spray-vel! Nevetséges!!!

6. Pilisvörösvár - Zsíros-hegy sárga sáv

Ezt az útszakaszt is a Hegyek Vándorai TE., valamint az Óbudai Ravaszfa tagjai újították fel, 1996 nyarán! Nem igaz az az állítás, miszerint ismét a BTSSZ festőbrigádja festette újra.

Pilisszentiván belterületén egy darab jelzés nem volt, de az Antónia-árok felé továbbhaladva sem volt egyértelmű a vonalvezetés.

Bármilyen információt szívesen fogadunk a hazai turistautak állapotával kapcsolatban.

1997. július.
Rakk Gyula,
az MTSZ Technikai Albizottság vezetőjeTermészetbarát Híradó 1997. október
Jelzések (új jelzések, változások, felújítások)
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja


>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja


>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja


>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja