Jelzett turistaútvonalak Békéscsaba zöldövezetében:

ZÖLD SÁV

Békéscsaba, Ifiház - Lencsési lakótelep - Veszei - Póstelek - Ajtósfalva - Gyula, vasútállomás - Városerdő (- Sarkad)

(Közreadja a Körösök Völgye Turista Egyesület, Békéscsaba)

Az útvonal Póstelek - Gyula - Városerdő szakaszán haladnak a Mályvád 55 és Mályvád 30 teljesítménytúrák, melyeket minden év augusztusának utolsó szombatján rendezünk pósteleki és gyulai indulással. Szeretettel várjuk Önt is!

Békéscsaba - Veszei - Póstelek: A város központjából, az Ifjúsági Ház elől indulunk. A közeli hídon átmegyünk az Élővíz-csatorna túlsó partjára. Ez a Szoborsétány, a városhoz kiemelkedően kötődő emberek mellszobraival szegélyezett árnyas sétaút. A sétány végén kanyarban fekvő híd látható, a malom hajdani iparvágánya húzódott itt. A forgalmas Bajza utca után a strand, majd ismét a Csatorna kísér. Jó kilométer múlva a gyulai zsilipnél keresztezzük a körgátat. Továbbmenve balról családi házak, jobbról a Lencsési lakótelep épületei. A lakótelep végén átmegyünk a lencsési bekötő úton. Itt, a régi KISZ - tábornál kerékpárút csatlakozik hozzánk.

A kis töltésen nagyjából keletnek tartva szép vízparti úton haladunk. Mellettünk a Béke-kertek hétvégi házai, majd erdőfoltok. Jobbra gyaloghíd vezet a túlpartra. Az egyre rosszabbá váló kerékpárút enyhe kanyarokkal vezet minket. Később balra feltűnik a repülőtér, előtte a nagy forgalmú 44-es főút. Egész közel kerülünk a főúthoz, annak zaja behallatszik. Újabb kis erdőt elhagyva közel 4 km megtétele után a gyalogosaluljárón átmenve kamionparkolóba érünk. Meglehetősen igénytelen környék, szemét és olaj mindenütt. A környéken állt egykor Vesze falu, nevét ma a közeli csárda őrzi.

A parkoló túlsó szélén a hídnál indul a pósteleki bekötőút, ezen indulunk tovább. A Gerlai-holtágon átmenve hétvégi házakat hagyunk el. Balra, észak felé Gerla település és a Veszei - halom látszik. Pár perc múlva az útkanyarnál lévő erdészház után balra, majd jobbra, az erdőbe kanyarodunk. A műúttól nem messze, azzal nagyjából párhuzamosan haladunk. Egy tisztás után az út mellett, kevésbé járt ösvényen folytatjuk. A sorompóhoz érve balra fordulunk, kocsiúton folytatjuk a gyaloglást. Az erdőszéli ház után nemsokkal jobbra, a nyiladékra fordulunk. Másfél km-es csendes baktatás következik egyenesen. Hétvégeken gyakran találkozhatunk erre kirándulókkal. Jobbra fordulva Póstelekre jutunk. Kiérve kavicsos útra, jobbra fordulva a kemping kerítése mellett érjük el az útelágazást. Itt hűs vizű kutat találunk.

Póstelek - Ajtósfalva - Gyula: A pósteleki kastély 1906-1909 között épült neobarokk stílusban gróf Széchenyi Antal és gróf Wenckheim Krisztina részére. Tervezője Sidok Viktor. Az épületet az 1940-es évek végén hordták szét, ma már csak alagsora áll. A 10,2 ha-s park azonban rendkívül szép tájképi kert, mely erdőben végződik.

Póstelekről a Gyulára vezető bekötőúton indulnk tovább. Az autósmozit elhagyva jobbról is kis erdőfolt kísér. Az aszfaltcsík nemsokára jobbra fordul a Konzervgyár felé, de a jel még az eredeti irányban megy tovább, jól járt földúton. Néhány száz méteren át még mindkét oldalról erdő övezi az utat. Hosszú, egyenes szakasz ez, balra ellátni egészen a Körösök gátjáig, Szanazugig.

Elszórt tanyák közt kissé balra tér a dűlőút, majd valamivel később jobbra gyalogösvény indul az erdőbe. Ezen haladunk a fák között, egy tisztást érintve. Az erdőszélen egy útra jutunk. Forduljunk le balra. Kétoldalt ismét fák és bokrok, majd enyhe ívű jobbkanyarral érünk ki a szántóföldekhez.Balra egy tanyát mellőzve egy útkereszteződésnél elérjük az Élővíz-csatornát. Már jól látszanak Gyula tornyai, eltévedni lehetetlen.

Haladjunk egyenesen, nemsokára a kertekhez érünk és jobbra kanyarodva gyümölcsfák között folytatjuk a túrát. Negyedórányi gyaloglás után átmegyünk a békéscsaba - kötegyáni vasúton és a sínekkel párhuzamosan haladunk az állomás felé. Jobbra lakótelep, mellette tó. Perceken belül a vasútállomáshoz érkezünk, ahonnan gyakran járnak vonatok Békéscsabára, sőt naponta 3 gyorsvonatpár közlekedik Budapest felé is.

Gyula - Városerdő: A vasútállomástól a piros sáv jelzéssel együtt indulunk kelet felé. A dobozi utat elhagyva 1 km után érjük el a sarkadi országutat. Itt a piros sáv jobbra fordulva a Várkerten át megy Gyulaváriba. Mi balra kanyarodunk és az országúton, lakott területen megyünk ki a Fehér-Körös hídjáig.

A híd után enyhén jobbra, a széles földútra kanyarodunk. A kerítést elhagyva jobbra Gyula és Gyulavári házai látszanak, előttünk a Mályvádi-erdő. Hamarosan, az első leágazó földúton balra kanyarodunk. Figyeljünk, mert itt csak kis fákra lehetett a jelzést felfesteni. A kanyar után a facsoporton jelet találunk. Rendkívül hosszú - több km-es - nyílt terepen haladó egyenes szakasz következik ezután. Eltévedni nem lehet, az úttal és a vasúttal párhuzamosan haladunk az erdőig.

Az erdőt elérve balra térünk, 300 m megtétele után Gyula-Városerdő vasuti megállóhelyhez érünk. Forduljunk jobbra, a sinekkel párhuzamos töltésre. 500 m után érjük el a Mályvádi Szükségtározó töltését. Már kevesebb, mint egy km van hátra a vasuti hídig, jobbra erdő, balra az üdülőtelep látszik.

A híd előtt, a töltésen találkozunk a Mályvádi-erdőből jövö piros sáv jellel, ami Szanazug felé halad tovább. Ha a hídon átmegyünk, a József - Szanatórium megállóhelyhez jutunk, ahonnan vonatokkal juthatunk Békéscsabára, Gyulára vagy Sarkadra. A zöld sáv jel meghosszabbítása Sarkadig terveink között szerepel, egyelőre a lehetséges útvonalváltozatok felmérése folyik.


Jelzett turistaútvonalak Békéscsaba zöldövezetében
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja

Készítők - Szerzői jogok - Kérdések - Megjegyzések >Megjegyzések >Megjegyzések >Megjegyzések