A Természetbarátok története
1934-1944

(Természetbarát Híradó 1996. január)

A világ természetbarátai részére ez volt a legkeservesebb évtized. Hitler hatalomra jutásával Németországban betiltották a Szociáldemokrata Pártot, a szakszervezete- ket és minden nem fasiszta munkásszervezetet, így a Természetbarátokat is. Ez előre vetítette árnyékát Ausztriában is, ahol Dollfus kancellár, szintén 1933-ban előbb kiiktatta a politikai életből a parlamentet, majd betiltotta a Szociáldemokrata Pártot. 1934 február 14-én Ausztriában is betiltották a Természetbarát Egyesületet. Ez az akció nem érte váratlanul az akkori vezetőséget. A mozgatható vagyon egy részét, könyveket, dokumentumokat részben Svájcba mentették, részben felosztották a gondos tagok között. (A már elveszettnek hitt 1895-ös eredeti alapító okirat nemrég került vissza Svájcból Ausztriába.) A házakat elvették. A szervezet átmentésére többen megpróbálkoztak a "Hegyek barátai" néven tovább működni, de ezt a többség nem támogatta és 1937-ben csődbe is ment. Az "Alpin céh" tagjai szombatonként továbbra is rendszeresen találkoztak, a Schneebergben lévő "Prédkikálószék- mezőn" Így még azt is megtehették, hogy a korábbi jelvényük fekete alapját pirosra változtassák. A rendszeres heti találkozókon túl közülük nagyon sokan résztvettek politikai üldözöttek hegyi ösvényeken való menekítésében (pl. a fiatal Edi Rabofsky, vagy az Eiger északi falának egyik első megmászója, Fritz Kasparek). Az Ansluss után a nemzeti szocialista beütésű Alpok Egyesület kezelésébe kerültek a hegyi házak, a völgyben lévőket a "Birodalmi Ifjúsági Szállásszövetség kapta meg. Csehszlovákia lerohanás után az ottani Természetbarát szervezetet is feloszlatják és a 28 turistaházát elkobozzák. A nemzetközi természetbarát tagság a második világháború idejére alig 1000 főre zsugorodik. Elsősorban Svájcban és Amerikában működnek.

És Magyarországon ?

1934-ben "1000 új tagért" mozgalmat indítanak, ha nem is értek el teljes sikert, azért 720 új tagot sikerült megnyemi a TTE-nek. Egyre fokozódó jobboldali politikai nyomást kellett átvészelni. Ennek ellenére a csoportok élnek, működnek.Nemcsak túráznak, hanem kulturális eseményeket is rendeznek. 1939-től a Nyilas lapok már az egyesület betiltását követelték. Ekkor még "csak" a Természetbarát újság szűnik meg. Nagy érvágást jelentettek a különböző "zsidó törvények". Köztük a Magyar Turisták Országos Szövetsége által elsők között alkalmazott "árja-párja" törvény is. A nyilas belügyminiszter 1944. április 15-én rendeletileg betiltja a TTE-t.


7. rész: A Természetbarétok története 1926-1933
Mozaikok a száz éves Természetbarát Mozgalom történetéből
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja

Készítők - Szerzői jogok - Kérdések - Megjegyzések
>Megjegyzések
>Megjegyzések
>Megjegyzések