18. CÉL

18.1. A cél elhelyezése:

A cél a versenypálya végpontja.

A cél kiválasztásánál figyelemmel kell lenni:

a parkolási lehetőségekre,

büfé elhelyezésére,

kísérők, érdeklődők elhelyezésére.

A célban a csapatok (versenyzők) érkezéséről kategóriánként nyilvántartást kell vezetni, a rajtszám, a csapat neve, a csapattagok neve és az érkezési idő feltüntetésével.

A csapatok (versenyzők) érkezési idejét a versenyzőkartonra is rá kell vezetni.

18.2. A cél megjelölése:

A cél pontos helyét meg kell jelölni "cél" felirattal.

Éjszakai versenyen a "cél" feliratot meg kell világítani.

Jelölése a térképen (a 15.1.pont szerint) közös középpontú kettős kör (5 mm, illetve

7 mm).

18.3. A célban lehetőleg biztosítsuk orvos vagy egészségügyi személyzet jelenlétét, vagy a lehetőséget a telefonon hívásra.

18.4. A rajt és a cél azonos helyen lehet, de nagy induló létszám esetén ajánlott ezeket elkülöníteni és külön megjelölni.

18.5. Váltó versenynél célszerű a váltást a "cél"-nál megoldani.

Ez esetben külön váltóhely kiépítésére nincs szükség.

19. VERSENYZŐKARTON

19.1. Versenyzőkarton: (7.sz. melléklet)

Anyaga olyan vastagabb kartonpapír, amely a pontérintést igazoló szerkezet lenyomatának megőrzésére alkalmas, a nedvességet jól tűri, összehajtható.

A pontérintések igazolására minden csapatnak (versenyzőnek) a regisztrációkor versenyzőkartont kell adni, legkésőbb a térkép kézhezvételekor az indulás előtt.

A versenyzőkarton rovatainak tartalmazniuk kell:

Lehetőségekhez mérten kategóriánként más-más színű kartont használjunk, vagy más-más színnel írjuk a rajtszámot kategóriánként.

19.2. A versenyzőkarton ellenőrzése:

A versenybíróság bármely tagja, az ellenőrzőbíró és a szövetségi ellenőr a versenyzőkartont a versenypálya egész területén, bármikor jogosult ellenőrizni, és ha szabálytalanságot tapasztal, a rajtszám feljegyzésével jelenteni köteles az célbírónak. Az ellenőrző személy köteles az ellenőrzést a versenyzőkartonon aláírásával, a probléma rövid leírásával és az ellenőrzésre fordított idő feltüntetésével rögzíteni.

19.3. A versenyzőkarton megsemmisülése:

Ha a versenyzőkarton megsemmisült vagy elveszett, a csapat (versenyző), teljesítménye nem értékelhető.

19.4. A versenyzőkarton védelme:

A versenyzőkarton védelme a versenyző feladata, az alkalmazott védelem nem akadályozhatja a versenybíróság munkáját. Ha az ellenőrző eszköz lyukasztó, akkor célszerű ha a versenyzőkarton felületét - védelem céljából - a rendezőség impregnálja (= víztaszítóvá teszi) csónaklakkal, esetleg ragasztós fóliával vonja be.

20. MENETUTASÍTÁS

( 8.sz. melléklet )

A menetutasítást írásban kell kiadni úgy, hogy a versenyző abból világosan és egyértelműen megérthesse az elvégzendő feladatokat.

A menetutasítást a térképpel együtt indulás előtt kell kiadni.

Tartalmazza:

Ha nincs számítási feladat, a menetutasítás tartalmazhatja még:

A menetutasítást kategóriánként kell elkészíteni (bajnokságon, minősítő versenyen).

A menetutasítás formája versenyenként más és más lehet. A világos, könnyen áttekinthető, a lehető legegyszerűbb, de leggyorsabb és világos információadást kell alkalmazni.

A menetutasítás a csapat (versenyző) tulajdonában marad a verseny idején és azt követően is.

21. AZ ÁLLOMÁSKARTON

Az állomáskarton az áthaladó csapatok nyilvántartására szolgál. Az állomásokon (ellenőrző pontokon) , de jellemzően csak az időmérő állomásokon a beérkezés, illetve az áthaladás sorrendjében kell rajtszám szerint, érkezési és indulási idővel a csapatok (versenyzők) áthaladását dokumentálni.

Az adatok helyességét a versenyző csapat vezetője igazolja kézjegyével. Erre azért is szükség van, hogy amennyiben a csapat (versenyző) nem érkezik be a célba egyértelműsíteni lehessen az eltűnés helyét és körülbelüli idejét.

Az állomáskartonon rögzíteni kell az előző szakasszal kapcsolatos óvásokat. Ez nem helyettesíti a célban írásban bejelentendő óvást !

Az adatok pontos vezetése a versenyrendezőség munkáját segíti, szükség esetén tisztázható belőle a csapatok mozgása, és segíti a bontás ésszerű megszervezését.

22. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

22.1. Tartalmaznia kell:

22.2. Célszerű , ha tartalmazza:

22.3. A versenyközpontban és a rajtban ki kell függeszteni, vagy a csapatoknak a versenyközpontban kell átadni, vagy kifüggeszteni.

23. AZ IDŐMÉRÉS

23.1. Időmérés a rajtban, időmérő állomásnál és célban:

Az időmérést percnyi pontossággal végezzük, a másodperceket felfele kerekítve.

A rajtidő a versenyzőkartonra bejegyzett és az indítóbíró szignójával hitelesített időpont, mérése a rajtvonalon, a célidő mérése a célvonalon történik, az utolsó csapattag áthaladásakor.

23.2. A rajtban és a célban jól láthatóan kell elhelyezni az etalon időt mutató órát.

23.3. Az időrajt előtt a térkép, a menetutasítás, a versenyzőkarton, a rajtszám a csapatnál (versenyzőnél) legyen. Hogy mennyi idővel előbb, azt a feladathoz mérten a versenybíróság határozza meg.

24. AZ EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA

24.1. Tájékozódási túraversenyen a késést és a sietést egyaránt hibaponttal kell értékelni, büntetni.

A verseny értékelésére vonatkozó szabályokat, a bajnoki versenyeken a jelen szabályzat keretei között a versenybíróság határozza meg, mert a feladatok száma és fajtája versenyenként eltérő.

Az értékelés az értékelő bíró(k) feladata.

24.2. A hibapontok mértéke:
Időmérő állomás kihagyás: 200 hibapont
Ellenőrző pont kihagyás: 100 hibapont
Tévesztő bója érintése: 50 hibapont
A feladathoz tartozó tévesztő bója: 50 hibapont
Feladat tévesztése: 1-100 hibapont
A jelölés manipulálása: 100 hibapont
Percenkénti időhiba: 2 hibapont.

Más hibapontok a menetutasítás szerint.

24.3. Az értékelés szempontjai:

Számítandó menetidő esetén + - 1 perc eltérése nem értékelhető hibapontként.

Nem értékelhető az a szakasz:

A pontérintési sorrendben elkövetett hibát, ha a kiírás másképp nem rendelkezik, annyi pontkihagyásként kell értékelni, amennyi a maradék helyes sorrendben való érintéséhez minimálisan szükséges. (Tehát két pont felcserélése egy pont kihagyásának tekinthető.) Ha időmérő állomásra a következő szakasz pontjának érintését követve érkezik egy csapat (versenyző), az állomásbíró azt a pontot szignójával és "SORREND HIBA" bejegyzéssel ellátni köteles.

A hibapontok mértéke egyes feladatoknál (írányfésü, távolságfésü) másként is értékelhető (súlyozható), de ezt a tájékoztatóban illetve a menetutasításban azt közzé kell tenni.

Egy adott ellenőrző pont a helyestől eltérő jelöléséért csak egy jogcímen adható hibapont (például: tévesztő bója jelölése esetén 50 hibapontot adhatunk, de a jó ellenőrző pont kihagyásáért még 100 hibapontot nem adhatunk). A feladatból (pl.szerkesztés, kötelező útvonal, egyenes itiner, ) adódó hiba, pont kihagyás, tévesztő bója érintése 50 hibapont.

Kihagyottnak számít minden olyan ellenőrző pont, amelynek érintését a csapat hitelt érdemlően nem igazolja. Ilyen ellenőrző pont kihagyásnak számít- a rossz sorrendben történt igazolás, a nem egyértelmű jelölés, javított, kettős jelölés,- és 100 hibaponttal büntetjük.

24.4. A helyezések megállapítása:

Kategóriánként kell megállapítani úgy, hogy a legkevesebb hibapontot elért csapat (versenyző) nyeri a versenyt.

A legtöbb hibapontot elért csapat (versenyző) a verseny utolsó helyezettje.

A hibapontok összetevődhetnek (maximális hibapont) gyakorlati és elméleti feladatok hibapontjaiból, plusz az időhibákból.

24.5. Holtverseny (azonos számú hibapont):

Az I-III. helyezettek között célszerű nem kihirdetni a holtversenyt, hanem el kell döntetni a sorrendet.

Holtverseny eldöntésének ajánlott módja (a célban megoldható) tájékozódási vagy tájismereti feladat. Ezt addig kell folytatni, amíg a hibapont legalább 1 ponttal eltér a csapatoknál(versenyzőknél). A két vagy több csapat (versenyző) holtversenye (azonos számú hibapont) eldöntésekor mindkét csapatnak azonos feladatot adjunk.

Ha az összpontszámban elméleti feladatokból származó hibapontok is szerepelnek, akkor holtverseny esetén a terepen jobb eredményt elért csapat (versenyző) kapja a jobb helyezést. Ha ez is azonos, akkor szükségesek a feladatok.

24.6. Keverési idő figyelembevétele az értékelésnél:

Ha a versenykiírás vagy a menetutasítás keverési időt állapít meg, akkor azt az értékelésnél figyelembe kell venni úgy, hogy az előírt menetidőhöz hozzá kell adni a pihenő időt, és ahhoz a keverési időt. Ezen három idő összegét túllépő csapatnál (versenyzőnél) utalni kell az idő túllépésre. Attól az időmérőtől ahol az idő túllépés ténye megállapítható, az érintett állomásokat kihagyottként kell értékelni.

24.7. Nem értékelhető csapat (versenyző), aki (amely):

25. EREDMÉNYKÖZLÉS, DÍJAZÁS, EMLÉKJELVÉNY

25.1. Eredményközlés:

A bajnokságban szereplő versenyek esetében az eredményhirdetés a verseny napján kötelező.

Az eredményértesítő kiküldése bajnoki versenyen a versenyt követően 10 napon belül kötelező azoknak a csapatoknak, (versenyzőknek) , akik indultak a versenyen, és az MTSZ Verseny Albizottságának.

A bajnokság állásáról a Verseny Albizottság félévenként értesíti a csapatokat.

A versenyen a csapatok (versenyzők) tájékoztatása az eredmény állásáról- kategóriánként látható helyezési sorrenddel ajánlott.

Az eredményhirdetést lehetőségekhez mérten ünnepélyessé kell tenni.

A bajnoki versenyen csak a szövetségi ellenőr, távollétében a versenybíróság elnöke által hitelesített eredmény a végleges. Az eredmény helyességéért a szövetségi ellenőr, az ellenőrző bíró, illetve a versenybíróság elnöke a felelős.

Az eredményértesítőnek tartalmaznia kell:

Váltóversenynél váltásonként, váltószakaszonként is tartalmazza az adatokat a fenti részletességgel.

25.2. Díjazás:

A díjazás módját, feltételeit a versenykiírásban kell szabályozni. Javasolt kategóriánként az első három helyezett csapat díjazása az anyagi lehetőségek szerint (érem, oklevél, serleg). Tiszteletdíj adása a verseny eredményhirdetésének ünnepélyességét növeli.

25.3. Emlékjelvény:

A versenyeken emlékjelvény, kitűző, emléklap adható minden résztvevőnek.

Folytatás: 26. A csapat (versenyző) felszerelése és segédeszközeiVersenyszabályzat
Túrista ismeretek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
honlapja
honlapja
honlapja