16. VERSENYKÖZPONT, RAJTHELY

16. Versenyközpont:

Az a hely, ahol meg lehet oldani a csapatok (versenyzők) jelentkezését, regisztrációját, általános tájékoztatását, az eredményhirdetést. Jól megközelíthető helyen kell lennie. A verseny "0" ideje előtt minimum fél órával működnie kell.

16.1. Rajthely elhelyezés:

A rajthelyet minősítő versenyen úgy kell kialakítani, hogy az éppen induló vagy érkező csapat(versenyző) ne érintkezhessen a többi csapattal (versenyzővel).

A rajt helyet "Rajt" felirattal kell ellátni.

Az induló csapatokról (versenyzőkről) rajtlistát kell vezetni kategóriánként, a rajtszám, a csapat neve létszáma és az indulási idő feltüntetésével.

16.2. Az előrajt:

Célszerű alkalmazni abban az esetben, ha megoldható, hogy a versenyközpontban a regisztráció megtörténjen.

A versenyzőkartont a csapat (versenyző) itt kapja meg a rajtidő előtt 2-3-4-5 perccel. Innen szalagozás vagy jelzett turista út vezessen az időrajtba.

A csapat (versenyző) felelőssége az időrajtba érkezés, a megadott időn belül.

16.3. Az időrajt, térképrajt:

Általában összevont idő- és térképrajt alkalmazandó.

(Ha az idő- és térképrajtot külön választják, a térképen az időrajtot kell feltüntetni és a Rajt feliratot az időrajtban kell elhelyezni. Az időrajtot úgy kell elhelyezni, hogy az onnan kiinduló csapatokat (versenyzőket) az előrajtból ne lássák, ill. az időrajt helyéről az esetleges térképrajt ne legyen látható.)

Jelölése a térképen egyenlő oldalú háromszög. Helye a terepen a rajtszalag.

Itt kapja meg a csapat (versenyző) a menetutasítást és a térképet.

A rajtidő betartásáért az indítóbíró felelős.

A térkép és a menetutasítás időben való átvételéért a csapat(versenyző) felelős.

Az időrajt és a térképrajt szétválasztása nem szükséges.

A rajtidő meghatározásával célszerű kategóriákon belül nagyobb időközöket tartani, de minimum 2 perc kötelező.

Az indítási időköz mértékének eldöntésére a versenybíróság jogosult.

Éjszakai versenynél az időrajtban megfelelő világítást kell biztosítani.

A rajtidőt önhibájukból lekéső csapatok (versenyzők) új rajtidővel indíthatók soron kívül.

17. AZ ELLENŐRZŐ PONT, IDŐMÉRŐ-ÁLLOMÁS

Az ellenőrző pont, időmérő állomás a versenypálya a terepen és a térképen megjelölt ,vagy feladattal meghatározott pontja. Az ellenőrző pont, időmérő-állomás a térkép rajzolatán kívül nem lehet.

A feladatok a térképolvasási és tájékozódási készség pontosságának mérését szolgálják. Törekedni kell arra, hogy a csapatok (versenyzők) között ne a fizikai erőnlét döntsön.

Az ellenőrző pont, időmérő-állomás lehet a terepnek bármely - a térképen azonosítható - síkrajzi, vízrajzi, domborzati, növényzeti eleme, vagy annak részlete.

Az ellenőrző pontok a terep azon bemért, esetleg a versenyutasításban is és a térképen megadott , a terepen megjelölt pontjai. E pontokat a csapatoknak előírt módon kell érinteniük, és a versenybíróság a csapatok áthaladását ( érkezését, továbbindulását ) e pontokon ellenőrizheti.

Ellenőrző pont nem lehet a terepen élő vadak számára felállított etető, sózó, egyéb létesítmény. Kerülendő a bóját a vadak nyilvánvalóan használt fészke, vacka, odúja ( kivéve a rókalyukat, rókavárat ) közvetlen közelében elhelyezni.

17.1. Az ellenőrző pont, időmérő-állomás bemérése:

A közelben lévő összes tájékozódásra alkalmas ponttól mérve a helyén kell lennie. A bemérés pontossága a térképen lemért 0,5 mm-es távolság méretaránynak megfelelő valós távolsága.

Az ellenőrző pontnak a térképi körön belüli területén térképhiba nem lehet. Az ezen a területen belüli összes tájékozódásra alkalmas ponttól mérve az ellenőrző pontnak a térképen bejelölt helyén kell lennie.

A beméréskor az ellenőrző pont helyét meg kell jelölni (jelölő cédula) .

A tévesztő bóják helyét is jelölő cédulával kell megjelölni a beméréskor.

A bója kihelyezésekor a jelölő cédulát el kell távolítani.

17.2. Az ellenőrző pont, időmérő-állomás megjelölése a versenypálya bemérésekor:

A pályakitűző a pont bemérésekor megjelöli a helyet (jelölő lapocskával). A jelölő lapocska (stekk) egy kb.3X3 cm-es papír lap, lehetőleg vízálló anyaggal bevonva, rajzszöggel feltűzve. A jelölő lapocskán szerepelnie kell a verseny nevének, dátumának, valamilyen megkülönböztető jelzésnek, ellenőrzés után az ellenőrző bíró kézjegyének.

17.3. Az ellenőrző pont, időmérő-állomás megjelölése a terepen felvezetéskor :

17.4. A bója:

Három négyzet által határolt hasáb, minden oldala min.15x15 cm és max. 30x30 cm, és átlósan ketté osztott, balról jobb felé emelkedő átlóval. Az átló felett a színe fehér, alatta piros, vagy a színtévesztők miatt narancs színű legyen. Anyaga lehet papír, szövet, műanyag vagy fém.

Éjszakai versenyen használható a bójára ragasztott fényvisszaverő anyag.

A bóján jelöléseket lehet alkalmazni: a verseny neve, a rendező neve, számok vagy betűk. A nevek, emblémák a verseny összes bójáján csak egyfélék, a kódjelek csak különbözőek lehetnek.

17.4.1. Egyes feladatoknál (irányfésű, távolságfésű) más méretű és anyagú bója is használható, amely az időjárás viszontagságait rongálódás nélkül elviseli, de ezt a versenyzőkkel a menetutasításban vagy a tájékoztatóban közölni kell és a rajtban be kell mutatni.

17.5. A bóják kihelyezése az ellenőrző pontokra:

17.6. A pontérintést igazoló felszerelés:

A pontérintés igazolását maga a csapat (versenyző) végzi.

Az igazoló felszerelés lehet: bélyegző + párna, zsírkréta, szúróbélyegző, illetőleg egyéb azonosításra alkalmas eszköz.

A versenypálya egész területén (lehetőleg) egyféle igazoló eszközt használjunk.
A speciális feladatoknál ettől el lehet térni. (pl. irányfésű)

A bójától az igazoló szerkezet maximum 0,5 m-re lehet, de úgy, hogy azt ne kelljen keresni.

17.7. A pont érintést igazoló szerkezet megsemmisülése:

Ha bebizonyosodik, hogy a szúróbélyegző, zsírkréta, bélyegző valamilyen oknál fogva nem volt a helyén (és így megsemmisült), az igazolás nem volt elvégezhető, az igazolás elfogadása és a szakaszon ejtett időhibák törlése (kivizsgálás után) az ellenőrző bíró, - ha ilyen nincs, akkor az értékelést végző célbíró és a versenybizottság elnöke- mérlegelési hatáskörébe tartozik.

17.8. Az ellenőrző pontok őrzése, a pontőr feladata, viselkedése:

A lehetőségektől függően a versenybíróság dönti el, hogy az ellenőrző pontokat őrizteti-e vagy sem.

A pontőr viselkedésével, felszerelésével lehetőleg ne befolyásolja a csapatokat (versenyzőket) az ellenőrző pont megtalálásában.

A pontőr nem adhat a, csapatoknak (versenyzőknek) semmilyen felvilágosítást. Ha lehetőség van rá, akkor jegyezze fel a csapatok (versenyzők) rajtszámát és áthaladási idejét.

Szabálytalanságot észlelve, azt köteles a versenybíróságnak jelezni.

Az ellenőrző pont eltűnéséből származó következmények a versenybíróságot terhelik.

A megrongálódott vagy eltűnt bója, vagy igazoló szerkezet pótlásáról gondoskodni kell a verseny közben.

17.9. Ellenőrző pontok a térképen és a terepen:

Az ellenőrző pontok egymástól való távolsága nincs szabályozva, de a két ellenőrzőpontot jelölő kör ne fedje egymást, tehát a minimális távolság:

A csonka kör alkalmazása a térképen csak az értelmezhetőség határáig megengedett, ha:

Egymás mellett hasonló jellegű ellenőrző pontokat megadni csak akkor szabad, ha azok a terepen és a térképen (a méretarányának megfelelően) is elkülöníthető domborzati, vízrajzi, síkrajzi vagy növényzeti elemek.

A térkép széléhez csak akkor lehet 8 mm-nél közelebb elhelyezni ellenőrző pontot, ha feltűnő síkrajzi, vízrajzi, fedettségi vagy domborzati felfogó vonal van.

17.10. Az ellenőrző pontok felhasználása:

Egy ellenőrző pont egy versenyen, azonos feladatként, egy kategóriában lehetőleg csak egyszer szerepeljen. Egy ellenőrző pont több kategóriában is felhasználható.

Többnapos versenyen ugyanazon ellenőrző pont ugyanazon irányból csak más kategóriában használható fel.

17.11. Időmérő, utasítást adó, értékelő állomás:

A versenyen minden időmérő állomás titkos, előre közlése tilos.

Hasonlóan a versenypálya más ellenőrző pontjához, bójával kell megjelölni.

A bója közelében kell a versenyzőkartonnal kapcsolatos adminisztrációt elvégezni.

A torlódások elkerülése végett ajánlott, hogy külön egy-egy fő végezze az adminisztrációt, kategóriánként.

Az időmérő állomás az az ellenőrző pont, ahol a versenyzőkartonon és az állomás-regisztrációban (állomáskarton, füzet) is jegyzik a csapat beérkezésének és tovább haladásának időpontját, ellenőrzik a csapat létszámát. A csapatvezető (versenyző) aláírásával ismeri el a regisztrációban jegyzett időpontokat. A versenyzőkartonon az időpontokat az állomásbíró szignójával (aláírásával) hitelesíti. Vitás esetben az állomás-regisztráció adatát kell elfogadni.

A csapatok itt is kaphatnak külön feladatot, amit a menetutasítás nem tartalmaz.

Új térkép és új menetutasítás is adható.

Az időmérő-állomáson - ha a lehetőség adott - teljes értékelés végezhető az előző szakaszról, ez érdekessé teszi a versenyt. Tehát minden csapat (versenyző) megtudhatja a lezárt előző szakaszon teljesített eredményét.

A továbbindulás időpontját, a versenybíróság által megjelölt határok között az állomásbíró határozza meg.

Szükséges a versenypálya addigi szakaszát a versenyzőkartonon is "lezárni", Az utolsó igazolásnál a állomásbíró azt aláírásával hitelesíti (lezárja) .

Itt adható, illetve kérhető pihenőidő, de időtartamát a menetutasításban maximálni kell. Ha a csapat (versenyző) pihenőidőt kér, azt meg kell adni.

A pihenőidő a torlódás elkerülésében is segítség lehet. Az esetleges feladat is megoldható pihenőidőben.

A pihenőidőt 5-30 perc között kell maximálni időmérőnként, nagy létszámú induló csapatok esetén az alsó határértékhez kell közelíteni.

17.12. Tévesztő (bóják) ellenőrző pontok:

A térképolvasási készség pontosságának mérését szolgálják.

Az alapszabály az, hogy kitűzésük, elhelyezésük korrekt -, az igazitól egyértelműen megkülönböztethető legyen.

A tévesztő ellenőrző pontot (bóját) úgy kell elhelyezni, hogy a térkép- és a terep adta információ alapján egyértelműen eldönthető legyen, hogy melyik a helyes.

Ott célszerű alkalmazni, ahol a tévesztő ellenőrző pontok (bóják) vitathatatlanul a térképen jelzett, a terepen jól bemérhető tereptárgyon helyezhetők el.

A térkép 1 mm-ének megfelelő távolságon belül csak akkor helyezhetők el, ha a térkép és a terep viszonya egyértelmű.

Tévesztő ellenőrző pontnak (bójának) minősül - a versenypályán elhelyezett - igazoló eszközzel ellátott bója, amely a verseny más ellenőrző pontjához képest - a térképi körön - belül van, kivéve ha az a versenypálya másik ellenőrző pontja.

Ha a versenypálya szerinti helyes ellenőrző pont és a tévesztő ellenőrző pont (bója) a térképen külön ábrázolt tereptárgyra van kitűzve és az a valóságban is létezik, akkor egymás közvetlen közelében is elhelyezhetők.

A tévesztő ellenőrző pont (bója) elhelyezésének szabályai alól kivételt képez, ha a feladat nem a térképolvasásra , hanem a terepen elvégzendő mérésre, becslésre vonatkozik (pl. távolságmérés, poligon). Ilyen esetben nem szükséges tereptárgy az ellenőrző pontok (bóják) elhelyezéséhez.

Ha egy adott helyen a térkép több tereptárgyat összevont térképjellel jelöl, azokra sem ellenőrző pontot, sem tévesztő ellenőrző pontot (bóját), nem szabad elhelyezni.

Összevont térképjelek használunk akkor, ha a méretarányon belül önálló térképjellel nem jelölhető tereptárgyak vannak egymás mellett (pl.gödörsor, vagy két jellegfa egymás mellett).

A tévesztő ellenőrző pont (bója) kivitelére, elhelyezésére egyébként a más ellenőrző pontokra (bójákra) érvényes előírások vonatkoznak.

17.13. Különleges ellenőrző pont:

Közönségpont: TV, rádió, sajtó és a nézők számára lehetővé teszi a verseny nagyobb élvezetét. Nem zavarhatja a verseny lefolyását.

17.14. Az ellenőrző pontok, időmérő állomások bontása:

A bontásra kizárólag a Versenybíróság Elnöke adhat utasítást.

Teljes bontás akkor történhet meg, ha minden csapat (versenyző) célba ért, illetve ha a versenykiírás keverési időt határoz meg, akkor minden kategóriában az utolsónak induló csapat (versenyző) indulási idejéhez hozzá kell adni a versenyidőt és a meghatározott keverési időt. Ez az időpont a bontás legkorábbi időpontja !

Bonthatók az egyes részszakaszok verseny közben , ha a részszakaszt záró időmérő állomáson minden csapat (versenyző) áthaladt és óvást nem jelentettek be. Ekkor (rádión, telefonon) történő egyeztetés után is csak a Versenybíróság Elnöke indíthatja a bontást.

A bontáshoz célszerű bontási tervet készíteni és írásban az elnök rendelkezésére bocsátani.

A bontást végző személy köteles a telepített eszközök mindegyikét a telepítés helyéről "lebontani" (a bója helyét jelölő "stekket" is, ha azt a felvezetéskor nem szedték le. (Az eredeti állapot visszaállítása a cél.)

Folytatás: 18. Cél


Versenyszabályzat
Túrista ismeretek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Szövetség honlapja
Szövetség honlapja
Szövetség honlapja