5. VERSENYKIÍRÁS

5.1. A versenykiírás tartalma:

A versenykiírás melléklete lehet a nevezési lap, amely tartalmazza a fokozatok, kategóriák felsorolását, és a nevezési díj befizetésére vonatkozó nyilatkozatot, a nevező csapat nevét, levelezési címét, a csapat tagjainak névsorát.

5.1.1. A verseny megnevezése áll a névből és a versenytípus megnevezéséből. {pl.Tavaszi (név) Kupa (típus)}

5.1.2. A verseny kaphatja a rendező egyesület, szervezet nevét ( pl. Bauxitkutató Kupa ) , időszakra, tájegységre utaló nevet (pl. Pécsi-tó Kupa), reklám nevet (pl. Juve Kupa).

5.1.3. A verseny neve nem utalhat tiltott jelképre, nemzetiségek, nemzeti kisebbségek, népek, vallások hátrányára más értelmezésben sem. A verseny neve nem utalhat olyan termék, cég nevére, amelynek reklámozását hatályos jogszabály tiltja.

A verseny nem viselheti politikai párt nevét.

A verseny neve nem lehet azonos a sportágon belül más verseny nevével. Ha a névazonosságot a rendezők nem szüntetik meg megegyezéssel, a Verseny Albizottság határozatban dönt, általában a prioritás alapján.

5.1.4. A versenytípus megnevezésének tükröznie kell a verseny jellegét ( kupa, bajnokság, emlékverseny stb.) .

5.1.5. A verseny megnevezése lehet több elemű (pl. Arany Kupa és Tóth Lajos emlékverseny).

5.1.6. A verseny nevét magyar nyelven kell megfogalmazni, a magyar helyesírás szabályainak megfelelően. Magyarországon működő jogi személyhez fűzödő név magyar névnek tekintendő.

5.1.7. A verseny neve alatt - alcímként - a sportág nevét meg kell jelölni, akár kiegészítő információként (pl. Akela Kupa, a Nyugat-Mecsek tájékozódási túraversenye).

5.2. A bajnoki (minősítő) versenyek kiírását a rendező szervezet a verseny előtt legalább 30 nappal köteles közzétenni.

5.2.1. A közzétételi kötelezettség teljesül ha:

5.2.2. A közzététel további ajánlott módjai:

5.2.3. A versenykiírás megjelentethető az írott és elektronikus sajtóban kivonatos formában is (versenyreklám). Ez esetben a versenyen indulni szándékozók jogosultak teljes versenykiírást kérni telefonon, levélben stb. a versenyrendezőségtől indulási kötelezettség nélkül. A kért teljes kiírást a verseny rendezőség az általa választott módon köteles eljuttatni az érdeklődőnek.

5.2.4. A versenykiírás a verseny alapvető dokumentuma.

6. A VERSENY KATEGÓRIÁI ÉS NEHÉZSÉGI FOKA

A versenypályák nehézségi fokát a tájékozódási feladatok nehézsége határozza meg. ( Az ellenőrző pontok közti átmenetek, feladatok nehézsége.)

A korosztályi megbontás csak a nehézségi fokkal együtt (azon belül) lehetséges.

6.1. Felsőfokú pályán:

A minősítő versenyeken csak ezek a korosztályi csoportok alkalmazhatók.

6.1.1. A korosztállyal jelzett kategóriában indulhat az a csapat, amelyben a csapatlétszám legalább 50%-a a megfelelő korosztállyal jelzett korú. Kivétel az A/19-s kategória, amelyben csak a jelzett korúak indulhatnak.

6.1.2. A felsőfokú (A) (I. osztály) versenypályán a versenyzőknek nehéz tájékozódási feladatokat kell megoldaniuk, szerkesztés, iránymenet, útvonalkövetés, szintmenet, stb.. (Egyfajta feladatból maximum kettő fordulhat elő egy pályában).

6.1.3. A felsőfokú (A) (I.osztály) rendezhető: nappal, éjszaka és vegyes napszakú formában. A bajnoki versenyek között nappali és éjszakai versenyt kell rendezni.

A tájékozódási feladatok nehézségi foka nincs szabályozva.

6.1.4. A versenyek nehézségi fokát tájékozódási szempontból alapvetően a két ellenőrző pont közötti átmenet nehézsége határozza meg. A definíciók, a nehézségi fokozatok meghatározása az 1.sz. mellékletben található.

6.2. Középfokú pályán: B kategória (II.osztály) (korosztályi megbontás célszerű)

6.2.1. A középfokú, (B) (II. osztály) versenypályákon a tájékozódási feladatok nehézsége kisebb.

6.2.2. Az ÉK-i rendszerű 360 fokos tájoló használata a javasolt.

A tájfutó térkép ismerete szükséges, de felhasználható bármilyen térkép, amelyen a tájékozódási feladatok egyértelműen meghatározhatók.

6.3. Alapfokú pályán C kategória (III. osztály) korosztályi megbontás lehetséges, de nem szükséges.

6.3.1. Az alapfokú pályán, (C) (III. osztály) pályán útvonalleírással lehet segíteni a tájékozódást, a pályán való végig haladást, esetleg alapvető tájékozódási feladatok adhatók.

6.3.2. Feladat lehet: a menetidő tartása, az útvonal követése, könnyű ellenőrzőpontok érintése.

Turistatérképen, vagy település térképen, egyszerű térképvázlaton rendezhető.

Iránytű, esetleg tájoló ismerete szükséges.

Alapfokú térképolvasási ismeretek szükségesek.

6.4. A nem minősítő versenyeken alkalmazható kategóriák: (5.sz.melléklet)

7. A RÉSZTVEVŐ CSAPAT (VERSENYZŐ) FELELŐSSÉGE

7.1. A csapat (versenyző) felelőssége:

A csapatvezető (versenyző) a felelős azért, hogy versenyzőkarton, menetutasítás és versenytérkép nélkül a csapat (versenyző) ne induljon el, és ellenőrizze, hogy a megfelelő kategória anyagát kapta-e kézhez.

Felelős az ellenőrző pontok érintésének a versenyszabályzat, menetutasítás szerinti igazolásáért.

A csapat (versenyző) vezetőjének a versenyzőkartont az időmérő-állomásokon az adminisztráció céljára át kell adnia, indulás előtt vissza kell kérnie (a csapattagok teljes létszámú beérkezésekor illetőleg indulásakor).

A versenyzőkartont célba érkezéskor a célbírónak le kell adnia.

Váltóversenyen vagy ahol a célbaérkezés után a rendezőség a térképet szükségesnek tartja egy időre bevonni, a csapat (versenyző) nevét a csapatvezető (versenyző) köteles a térképen feltüntetni, hogy a kiadáskor a térkép tulajdonosa könnyen azonosítható legyen.

Az időrajtba érkezés a megadott időn belül.

8. A VERSENY(PÁLYÁK) HOSSZA, SZINTKÜLÖNBSÉGE, IDŐTARTAMA

8.1.1. A tájékozódási túraversenyeken - a tájékozódási feladatokat - az alábbi fizikai megterhelést jelentő paramétereken belül kell megadni :
Távolság: Szintkülönbség:
A felsőfokú (I. osztály) 6-12 km maximálisan 500 méter
B középfokú (II. osztály) 6-11 km maximálisan 400 méter
C alapfokú (III. osztály) 6-11 km maximálisan 300 méter

8.1.2. A korosztállyal jelzett életkori kategóriákban a verseny távját és szintemelkedését az alsó limithez kell arányosan közelíteni.

8.1.3. A verseny várható távját 1000 m-re kerekítve, szintemelkedését 100 m-re kerekítve kell a versenykiírásban megadni.

8.2. A verseny időtartamára vonatkozó fogalmak:

8.2.1. A menetidő tartalmazza a pályahossz megtételéhez és a szintemelkedés leküzdéséhez szükséges időt.

8.2.2. A versenyidő tartalmazza a menetidőt, a feladat megoldásokra adott időt a rajtban, a versenypályán, a célban adott időket, valamint a keverési időt.

8.2.3. A keverési idő a versenyidő függvénye (K).

Javasolt számítása: K = versenyidő x 1,3

8.2.4. Ábrázolva:

     Menetidő  Menetidő Feladat megoldásra 
 F  R  síkban   szintben   verseny közben Pihenő idők 
I------I------------------I--------------I------------I-------I 
            Menetidő 
    I--------------------------------> 
    I-----------------------------------------------------> 
                Versenyidő 
  F = Feladatmegoldás a rajtban 
  R = Rajt 

8.2.5. A versenyidő percre kerekített értékét a menetutasításban meg kell adni.

8.2.6. Az éjszakai versenypályák hosszát az alsó limithez kell közelíteni.

9. NEVEZÉS

9.1.1. Előzetesen a nevezési határidőig a megadott címre.

9.1.2. A helyszíni nevezés az indulás előtt a kiírás szerint esetleg korlátozott létszámban.

9.1.3. Ha a kiírás úgy rendelkezik előzetesen kategóriánként, korcsoportonként kell nevezni, megjelölve a csapatok várható létszámát.

9.1.4. A kiírásban lévő nevezési feltételektől eltérő nevezéseket nem köteles elfogadni a rendezőség.

9.1.5. A verseny elmaradása esetén a versenybíróság köteles értesíteni az ez időpontig már nevezett csapatokat.

9.2.1. A versenybíróság rendelkezhet úgy, hogy a nevezési díj mértékét a nevezési és/vagy befizetési határidő betartásától teszi függővé.

9.2.2. A 9.1.2.,9.2.1.pontban rögzített tényeket a versenykiírásban meg kell határozni.

10. KÖLTSÉGEK

A kiírásnak minden esetben tartalmaznia kell a nevezési, hozzájárulási díj összegét és a más felmerülő költségeket is (szállásdíj stb.)

A nevezési, hozzájárulási díj csak a rendezéssel kapcsolatos költségeket tartalmazza (térkép, menetutasítás, rajtszám, versenyzőkarton, üdítő, stb.).

11. SORSOLÁS

A sorsolást a versenybíróság végzi. A sorsolásnál biztosítani kell, hogy azonos pályán induló azonos egyesületbeli csapatok között legalább egy indítási időköz, illetve 4-6 perc indítási köz legyen.

Folytatás: 12. TérképVersenyszabályzat
Túrista ismeretek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja