3. A VERSENYEK RÉSZTVEVŐI

A verseny minden résztvevője (versenyző, rendező, néző stb.) köteles a versenyszabályzat a rá vonatkozó részét, a természet- és a környezetvédelem szabályait betartani.

3.1. Csapat (versenyző):

A bajnoki csapatversenyeken a csapatok versenyzői létszámát a versenykiírás 2 és 4 fő között határozhatja meg.

Más minősítő és a nem minősítő versenyeken a csapat lehetséges létszáma a kiírásban szabadon meghatározható.

3.1.1. A nevezési feltételeknek megfelelő csapat (versenyző) jogosult:

3.1.2. A csapat (versenyző) köteles:

3.1.3. A nevezési, részvételi, indulási feltételek:

Minősítő versenyeken a nevezési feltételek általában nincsenek korlátozva. A versenykiírás csak a nevezés módját szabályozhatja, illetőleg a minősítés feltételeit rögzítheti.

A nem minősítő versenyekre a verseny kiírója a versenykiírásban tetszőlegesen szabhat feltételeket.

A versenyen való indulás feltétele a nevezési díj befizetése és az esetlegesen előírt kötelező felszerelés megléte, továbbá a korosztályi szabályozás betartása.

3.2. A csapatvezető:

A csapatvezető a versenyzők képviseletével megbízott személy, aki a csapat és a rendezők között tartja a kapcsolatot, és a versenyző csapat tagja is lehet. Kizárólag a csapatvezető jogosult a versennyel kapcsolatos észrevételek kinyilvánítására, az óvásra, az adminisztrációs feladatok ellátására.

3.3. A kísérők és a nézők:

Kötelesek a versenyrendezőség utasításait betartani. A verseny időtartama alatt a versenyterepen csak a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak, és nem tarthatnak a csapatokkal ( versenyzőkkel ) olyan kapcsolatot, amely a verseny eredményét befolyásolhatja.

3.4. TV, rádió, sajtó, filmesek (videósok), fényképészek:

A versenybíróság elnöke által kijelölt személy tartja velük a kapcsolatot. A versenypályán (versenyterepen) csak a kijelölt személlyel, vagy a versenybíróság tagjaival tartózkodhatnak. A terepen a versenyt nem zavarhatják, az egyenlő feltételeket nem befolyásolhatják.

4. A VERSENYRENDEZŐK

4.1. A versenybíróság:

A versenybíróság látja el a verseny előkészítésével, lebonyolításával és értékelésével járó feladatokat. A feladatokat (kedvező esetben) az alábbi funkciók szerint kell ellátni. A versenybíróság tagjainak ismerni kell a szabályzat rájuk vonatkozó részeit.

A versenybíráság összetétele:elnök, elnökhelyettes(ek), pályakitűző(k), versenytitkár, rajtbíró(k), célbíró(k), értékelő bíró(k), állomás bíró(k), pontbíró(k).

4.1.1. A versenybíróság elnöke:

A versenybíróság elnöke egyszemélyben felelős azért, hogy a bajnoki verseny a szabályzat szerint legyen lebonyolítva, illetve ő felelős azért, hogy a verseny előtt a szükséges egyeztetések, engedélyeztetések megtörténjenek.

4.1.2. A versenybíróság elnökének helyettese(i):

4.1.3. Pályakitűző(k):

4.1.4. Versenytitkár:

4.1.5. Rajtbíró(k), rajtszemélyzet:

4.1.6. Célbíró, értékelő bíró :

4.2. Egyéb rendezők:

4.2.1. Időmérő állomás bíró(k) és pontbíró(k):

A szabályzatban, versenykiírásban nem rögzített feladatokat az elnök határozza meg és egyezteti velük.

4.2.2. Versenybírói minősítéssel nem rendelkező rendezők:

Pontőr, versenytitkár, számítógép-kezelő, technikai felelős, szállásfelelős, gazdasági ügyintéző, szállítás felelős, protokoll felelős, szabadidős programfelelős, parkírozó felelős, reklám-propaganda felelős stb.

4.2.3. Versenyorvos, egészségügyi szakszolgálat:

A verseny ideje alatt a célban kell tartózkodnia. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor telefonon vagy rádió összekötetéssel kell biztosítani a kapcsolatot a mentőkkel. Amennyiben az orvos versenyközpontban való tartózkodása nem megoldható, akkor legalább megfelelő nagyságú és tartalmú mentőláda álljon rendelkezésre.

4.3. A verseny szakmai felügyelete:

4.3.1. Ellenőrző bíró(k):

Az ellenőrző bírót a verseny rendezője kéri fel.

A rendezőség köteles lehetőséget biztosítani arra, hogy az ellenőrző bíró betekinthessen bármely versennyel kapcsolatos dokumentumba; hogy ellenőrizhesse az eredményszámolást, az eredménylista összeállítását és általában a szabályzat előírásának megtartását.

4.3.2. Szövetségi ellenőr:

A szövetségi ellenőr számára a rendezőség ugyanazokat a lehetőségeket köteles biztosítani, mint az ellenőrző bíró számára.

4.3.3. Természetvédelmi ellenőrző bíró (TEB):

Tevékenységét a vonatkozó természetvédelmi előírások határozzák meg.

Folytatás: 5. A versenykiírás


Versenyszabályzat
Túrista ismeretek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Szövetség honlapja
Szövetség honlapja
Szövetség honlapja