Természetbarát Híradó

86. szám

1999. májusKÖLTEMÉNY

Igmándi Szűcs István: Növényvédő

Közhasznúsági jelentés

IN MEMORIAM

Kovács Ferenc (1904 - 1999)

HÍRCSOKOR

Büntethető-e a túraszervezés?
Átalakulás Nyíregyházán
Tisztújítás Somogyban
Véget ért a Széchenyi emlékév
Vitorlás oktató tábor
Megjelent a Turista Magazin
Sokorói csillagtúra
Térségi találkozó lesz az Ormánságban
Szabályozzák a vízitúrázást a Dráván
A TFSZ iroda kínálatából

ÉLETKÉPEK

Nem lehet elég korán kezdeni
A Veszprémi Építők közgyűléséről

TURISTA ISMERETEK

Ragaszkodás kullancs módra

ÚTON

Tapasztalatok innen-onnan
Tolna megbillent dombsorain
Szász-Svájc, 1998 - 2. rész
A Kataraktália, avagy a Rézbányai vizijátékok

VisszatekintőKözhasznúsági jelentés

(az 1998. évi mérlegbeszámoló melléklete)

Szövetségünk alapszabályban megfogalmazott célja, hogy a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését; a természet védelmét és az ezekhez szükséges feltételek biztosítását.

Tevékenységünk jellegéből fakadóan a fenti célok megvalósítása érdekében végzett munkánk az egész társadalom hasznára van.

Szövetségünk feladatait hat országos szakági bizottság (barlangász, gyalogos, hegymászó, kerékpáros, síző, vízitúrázó), valamint Természetvédelmi Szolgálat és szálláshely információs szolgálat működtetésével látja el.

Szövetségünk 1998. évi létszáma 43.880 fő, tagszervezeteink száma 643.

Szövetségünk 1998. évi bevétele: 33 307,7 eFt, kiadása: 32 624,0 eFt, pénzmaradvány: 683,7 eFt

Szövetségünk 1998. évi bevételeinek megoszlása:

A Szövetség 1998. évi kiadásainak megoszlása:

Az 1997. évi személyi jövedelemadójuk 1%-áról rendelkező magánszemélyektől - az APEH közvetítésével - 185,7 eFt támogatásban részesültünk, valamint a Wesselényi Miklós Közalapítványtól 3000 eFt pályázati céltámogatást kaptunk. Mindkét összeget a beszámolási időszakban turista útvonalak festésre használtuk fel.

Magyarország területén 10 600 km hosszúságú jelzett turistaút van, ebből 2500 km országos, illetve nemzetközi jelentőségű. A Szövetség Gyalogtúra Bizottsága koordinálja ezen turistautak jelzéseinek festését, felújítását, karbantartását, új útvonalak kijelölését. Az effektív munkát szövetségünk tagjai társadalmi munkában végzik. 1 km jelzett turistaút felújítása, felfestése átlagosan 8 munkaórát vesz igénybe! Szervezetünk e munkával is segíti a túravezető nélkül, kevés tájékozódási és térképismerettel rendelkező, kirándulni, túrázni szerető tömegeket a természet biztonságos megismerésében, a természeti környezet megszerettetésében, értékeinek felismerésében és védelmében.

Szövetségünk 1998-ban útvonalfestésre 3291,2 e Ft-ot használt fel, elsősorban a Kéktúra útvonalak felújítására az alábbiak szerint:

Az 1998-ban felújított útvonalak hosszúsága: 1649,3 km !

Az Országos Kéktúra útvonalán folyamatosan kerülnek kihelyezésre az igazoló pecsétek helyét jelző, valamint az "E" utakat jelölő kis táblácskák.

Területi szervezeteink évente több alkalommal is szerveznek különböző szintű (arany, ezüst, bronz) túravezetői tanfolyamokat. A képzéshez szükséges anyagot a szakági bizottságok állítják össze, ők vizsgáztatják a hallgatókat, kiadják a vizsgabizonyítványt és nyilvántartásba veszik a vizsgázott túravezetőket.

Jelenleg 9409 fő rendelkezik túravezetői vizsgabizonyítvánnyal.

Tagszervezeteink rendszeresen szerveznek bemutató és ismeretterjesztő nyílt túrákat és táborokat.

Egyre nagyobb az igény a környező országok magashegységeibe szervezett túrák iránt. Mivel a magashegyi (2000 méter feletti) túrázás más előképzettséget, felkészülést igényel, mint a hazai középhegységekben, ezért szövetségünk 1998-ban magashegyi túravezetői tanfolyamot indított.

1998 júniusában 10 napos természetvédő, természetjáró alapismereti tábort szerveztünk Fonyódon általános iskolás gyermekek és pedagógusok részére. A tábor célja a honismereti igény felkeltése és a természetjárás megismertetése, megkedveltetése a tábor résztvevőivel - pedagógusokkal és gyermekekkel egyaránt - hogy saját közösségükben kezdeményezői és szervezői legyenek a természetjáró mozgalom elterjesztésének. A tábor programjában kiemelt szerepet töltött be a természetvédelemmel kapcsolatos ismeretek elsajátítása.

A szálláshely információs szolgálatunk rendszeresen gyűjti és karbantartja a természetjárás és iskolai kirándulások céljára megfelelő szálláshelyek címeit, főbb jellemzőit, amelyek alapján a szövetség évről évre kiadja a szálláshely katalógust. 1998-ban a IV. javított kiadást jelentettük meg 3000 példányban. A kiadvány 631 szálláshely részletes adatait (a szálláshely címe, kategóriája, az üzemeltető címe, telefonszáma, férőhelyek száma, a szállás komfortossága - víz, villany, fűtés, főzési lehetőség -, élelmiszer-beszerzési lehetőség a közelben, szállásdíj) tartalmazza tájegységi bontásban. A teljes kiadvány megtalálható az Interneten.

Információs szolgálatunk tagjai rendszeres heti ügyeletet tartanak (kedd 16-18 óra között), amikor személyesen és telefonon is térítésmentes felvilágosítást adnak az érdeklődőknek.

A közhasznúsági jelentést az MTSZ közgyűlése 1999. március 27-én elfogadta.


In Memoriam

KOVÁCS FERENC
1904-1999

Április 08-án, 95 éves korában váratlanul elhunyt Kovács Ferenc (Franci bácsi), a Budapesti Meteor oszlopos tagja.

1920 óta szervezett természetjáró volt, 50 éve vezette "TIZEK" néven túracsoportját. Köztiszteletben álló, aranyjelvényes túravezető és TeSz aktíva volt, aki még napjainkban is részvett az egyesületi munkában, és túrákat vezetett. Minden tevékenységében a határozottság, a pontosság és a jó szervezőkészség, az egyenes gondolkodás és a szókimondás vezette. Szerencsés embernek mondhatta magát és mondhatjuk mi is, mert a maga választotta úton - és azon következetesen, magas mércével mért igényességgel - haladhatott élete végéig. Életművét a Meteor Szövetség a múlt évben Hattayer-díjjal jutalmazta, elismerve a Meteor-családért végzett sok évtizedes munkáját.

Búcsúzunk Tőle, de nem felejtjük, emlékeinkben mindig élni fog.

Vámos János

Részletek Kalmár László által május 4-én a budapesti Szt. Gellért templom kolumbáriumában elmondott búcsúbeszédből:

Tisztelt Gyászolók, Kedves Franci Bátyám!

Jó ideje már annak, amikor süvölvény kölyökként, az akkori Budapesti Vörös Meteor Természetbarát Egyesületbe kerültem, ahol - akarva, akaratlanul - felfigyeltem egy magas, hátrafésült, dús fekete hajú, nagy bajszú és hangos beszédű emberre. Szája szegletében huncut mosollyal, holmi "répa csőszöket, karalábé tolvajokat és borotvapenge hamisítókat" emlegetve intézte a pénzügyeket és szervezte túráit. A jósorsom úgy hozta, hogy én is részese lehettem egy "Franci-túrának". Ettől kezdve - hacsak tehettem - amíg a Meteorban voltam, Veled jártam.

Erdélyből hoztad magaddal a hegyek szeretetét, kis cserkészként ismerkedtél a túrázással, majd illegálisan beléptél a Munkás Testedző turistái közé. Azért illegálisan, mert az akkori iskolai rendtartás nem engedte meg a diákoknak az egyesületi tagságot. Sokáig egyedül jártál, így ismerted meg a Dunazug-hegység minden rejtett titkát, cserkelő ösvényeit. Később ráérezve a közös túrázás örömére másokkal is megismertetted a szintutak és vadászösvények rejtekeit, a természet féltve őrzött titkait. Amint beléptünk a természet templomába, szó szerint néma áhítattal jártunk benne. Te, aki máshol nem voltál éppen szófukar, akinek, ha megszólaltál, az erős hangja betöltötte a teret, amint beértünk az erdőbe, szótlanná váltál és másoktól is megkövetelted ezt. Igaz, csak így közelíthettünk meg hangosan bégető muflon jerkéket, így mozdult meg és indult el, vált apró csíkos kicsinyeit vigyázó anyakocává egy "fatuskó" az Öreg-Pap-hegy tetején. Csak így lehettünk szemlélői az Urakasztala oldalában két hatalma gímszarvas párviadalának...

Most, hogy új, ismeretlen ösvényre léptél, magam és egykori túratársaid nevében is kívánom, fürkészd ki minden titkát, járj szerencsével! Jó utat!Hírcsokor

Büntethető-e a kirándulások, túrák szervezése ?

A kérdés nem felesleges, mert nemcsak a túravezetők, és pedagógusok, de az idegenforgalmi szakma és az adóhatóság sem egészen tudják, hová is tegyék ország-világ járó természetbarát utjainkat.

Az idei közgyűlésünket követő tanácskozáson is felmerült ez a kérdés.

A 36/ 1999. (II.26.) számú Kormányrendeletből vett idézet segít eloszlatni a kételyeket.

"A Kormány a belkereskedelemről szóló, többször módosított 1978. évi I. törvény 40. alapján a következőket rendeli el: (1) Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/ 1996. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) ...

l. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Nem tartozik a rendelet hatálya alá az oktatási intézmények által kizárólag a tanulói, hallgatói jogviszonyban állók számára (ideértve a tanulói, hallgatói csoport létszámához szükséges kísérőket is), továbbá az egyesületek és közhasznú, illetőleg nonprofit szervezetek által kizárólag tagjaik részére, nem üzletszerűen, kizárólag önköltséges alapon szervezett utazás akkor, ha az utaztatás a szervező részére nyereséget nem eredményez."

Beiktatta: 36/1999. (II. 26.) Kormány rendelet 1.§ (2).

Hatályos: 1999. III. 13-tól.

Németh ImreÁTALAKULÁS NYÍREGYHÁZÁN

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei természetbarát bizottságból is - közhasznú - önálló jogi személyiségű szövetség alakult. Címe és vezetése változatlan.


TISZTÚJÍTÁS SOMOGYBAN

A Somogy Megyei Természetbarát Szövetség tisztújító közgyűlésén új összetételű elnökséget választottak. Elnök: Bakonyi János, elnökhelyettes: Kis Gali János, főtitkár: Sármezei Ferenc. Elnökségi tagok Groschits László és Borsos András. A Felügyelő Bizottság elnöke Hevesi Zoltán


VÉGET ÉRT A SZÉCHENYI EMLÉKÉV

A Székesfehérvári Városi Természetbarát Bizottság április 18-i találkozójával lezárult a fehérváriak Széchenyi Zsigmond Emlékéve, amelyet Dr. Dienes Ottó kezdeményezett. Amint arról már korábban hírt adtunk a Pénzintézetek Meteor természetbarátai az elmúlt évben emlékkövet állítottak a neves vadászírónak a sárpentelei parkerdőben. Kedves műsoros összejövetel keretében itt került sor az emlékév ünnepélyes zárására. A kedvezőtlen időjárás ellenére szép számban voltak részt vevők. Eljöttek a szomszéd megyék (Tolna, Veszprém) és a távolabbi Győr-Moson-Sopron és a főváros, illetve az MTSZ elnöksége képviselői és jelen volt az író özvegye is. Az emlékkő a piros+ jelzés mellett, az erdészháztól 200 méterre, észak-nyugatra, tölgyfák előtti tisztáson, az író egykori kedvelt tartózkodási helyén van.

Az emlékév keretében Fehérváron reliefet, Soponyán mellszobrot állítottak fel. Ezenkívül Soponyán emlékszoba is létesült.VITORLÁS OKTATÓ TÁBOR

A Keszthelyi Túravitorlás Klub táborozás keretében, elméleti és gyakorlati felkészítést végez és vizsgalehetőséget biztosít VITORLÁS KISHAJÓ VEZETŐI JOGOSÍTVÁNY megszerzéséhez.

A gyakorlati oktatatás keszthelyi központtal, csillagtúraszerűen, kisvitorlás (yolle) és "A" osztályú, tőkesúlyos vitorlásokkal történik.

A tábor helye: Keszthelyi Túravitorlás Sportklub, Vízitelep, Csárda u. 13.
Szállás a szemben lévő kempingben, vagy a városban.
Időpontok: 06.12-19. és 06.26-07.03.
Részvételi költség 25000 Ft.

Érdeklődni lehet a tábor vezetőjénél: Dombi László Telefon: (83) 315-500, illetve szerdánként 17-18 óra között a Szövetség központjában, a Vízitúra Bizottságnál.MEGJELENT A TURISTA MAGAZIN

Több mint egy negyedévi szünet után összevont számmal, 94 belső oldallal jelentkezett a Turista Magazin. Sajnáltuk volna, ha egyesek figyelmetlenségéből éppen akkor szűnt volna meg a lap, amikor a tartalma - a főszerkesztő-váltást követően - újra a természetjárók igényei szerint alakult és egyre inkább "turistává" vált.


SOKORÓI CSILLAGTÚRA

A Győr-Moson-Sopron Megyei természetbarát Bizottság ez év április 25-én ismét megrendezte az immár hagyományossá vált "Sokorói Csillagtúrát" Felpéc községben 164 személy részvételével.

Átadták a túrázói minősítéseket. A részvevő egyesületek tagjai közül az elmúlt évben ketten arany-, tizenhatan ezüst- és tízenöten bronzjelvényes minősítést értek el. Ketten teljesítették a Gyermek Kéktúra egy, illetve két tájegységi szakaszát.

A Győr-Moson-Sopron megye természetjárója túramozgalom bronz fokozatát ketten, az arany fokozatát tizenöten érték el.


Térségi találkozó lesz az Ormánságban

Turisztikailag viszonylag feltáratlan területen, az Ormánságban rendezi a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség ez év július 23-25 között a Dél-Dunántúli térség REGIONÁLIS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓJÁT. Helyszíne Majláthpuszta, ahol Dráva Természetbarát Sport Egyesület kulcsosházat is üzemeltet. Elhelyezés korlátozott számban az épületben, illetve saját sátorban a kulcsosház környékén. A programban tájismertető túrák, tájékozódási verseny, tábortűz is szerepel.

Természetesen az ország minden részéből szívesen látnak bárkit, aki szeretne közelebbről megismerkedni az ormánsággal és a Duna-Dráva Nemzeti Park ezen részével.

Bővebb felvilágosítás a tábor vezetőjétől: Gida Tibor 7630 Pécs, Eozin u. 9. Telefon: (72) 310-390 vagy (20) 989-1835SZABÁLYOZZÁK A VÍZITÚRÁZÁST A DRÁVÁN

Az elmúlt esztendőben több mint 2200-an túráztak a Dráván. A folyó élővilága nehezen viseli el ezt a terhelést. Sokan - feltehetőleg tudatlanságból - megzavarják a költőhelyeket, veszélyeztetik a Dráva mentén kialakult különleges zárt életközösséget. Többek között éppen ennek védelmére, megőrzésére alakult meg a Duna-Dráva Nemzeti Park.

A folyón csak a Nemzeti Park Igazgatóság engedélyével, meghatározott idő és létszám keretek között szabad túrázni.

A Dráván a túraszezon június 1-től október 31-ig tart, Őrtilostól Heresznyéig terjedő szakaszra pedig csak augusztus hónapra adnak ki engedélyt. Ötnapos időeltolással, legfeljebb 30 fős csoportok vághatnak neki a folyónak.

E fenti korlátozások mellett a túrázók segítésére éjszakázó helyeket alakítanak ki Őrtilosnál, Vízváron és Barcson.


A TFSZ iroda kínálatából

RECTA tájolók és NATALEX zsákok kaphatók a Természetjáró Fiatalok Szövetségénél (TFSZ) az MTSZ központi irodájában. Az ifjúsági bizottság az MTSZ tagoknak a bolti árnál kedvezőbben kínálja a svájci RECTA tájolókat és a lengyel NATALEX zsákokat. Érvényes MTSZ igazolvánnyal rendelkezőknek 10 %, a TFSZ-nél érvényesítőknek 15 % kedvezményt biztosítunk.

A RECTA tájolók svájci precíziós műszerek. Világszerte alkalmazzák expedíciókon, a hadseregnél, tájékozódási versenyeken. A mind gyorsabb és stabilabb tájolótűk kutatása újonnan kifejlesztett mágneses anyagot eredményezett. Az erősebb mágnesű tűk azonban érzékenyebbek, reagálnak az inklinációra is. Ennek kiküszöbölésére szabadalmazott a RECTA egy megoldást, a Turbo 20-as tűrendszert.
Forgószelencés laptájoló Bolti ár MTSZ tagoknak TFSZ-nél érvényesítőknek
DO-110 Eco (zsinór nélkül) 1.890 1.700 1.610
DO-110 Youth (zsinórral) 2.190 1970 1.860
DO-315 Pioneer Turbo (zsinórral) 4.990 4490 4.240
DO-350 Pioneer (zsinórral) 3.490 3140 2.980
DO-550 Elite (zsinórral) 4.790 4310 4.080
Alsó tükrös, zárt tokos tájoló      
DP-2 Standard Modell 5.890 5300 5.000
Zsákok CORDURA anyagból Bolti ár MTSZ tagoknak TFSZ-nél érvényesítőknek
Drop 15 literes 7.660 6900 6.520
Drop 20 literes 8.990 8100 7.650
Walker 30 literes 8.990 8100 7.650
Garda 40 literes 14.230 12810 12.100
Solo 55 literes 19.990 17990 16.990

Zöldbetűs ünnepeink (Süni füzetek I.) A Süni Egyesület kiadványa a természetvédelem jeles napjairól szól. Az oktatási segédanyag tartalmazza a "zöldbetűs" ünnepek történetét, rövid leírását, valamint számos játékos vetélkedő, feladat ötletét. Haszonnal forgathatják tanárok, diákok, s mindazok, akik méltóképpen szeretnének megemlékezni a környezetvédelem jeles napjairól.

A megértés hídjai (Süni füzetek II.) Az Egyesület által 1998 őszén beindított szakkörvezetői képzéssorozat szellemi termékeként született "A megértés hídjai" című oktatási segédanyag. A gyerek-csoportokat vezető környezeti nevelők, pedagógusok, szakkörvezetők munkáját szeretné segíteni, biztosítva az átjárhatóságot a különböző műveltségterületek között. Az elméleti anyagokon kívül módszertani segítséget és a feldolgozást segítő játékos feladatokat is tartalmaz.

A Süni füzetek I-II. csak együtt vásárolható meg! A két kötet együttesen 330 Ft.

Hogyan építsünk tanösvényt? A tanösvények létesítésének elméletéről és gyakorlatáról szól tagszervezetünk, a Földtani Örökségünk Egyesület gondozásában megjelent kiadvány. A könyvben szó esik a terület kiválasztásáról, a tanösvények típusairól, károsodásuk és pusztulásuk okairól. A szerző konkrét példákat mutat be a kiépítés költségeiről és módjairól. MTSZ tagok 390 Ft-ért vásárolhatják meg.

Gyöngy-világ. Alkotni szerető gyerekeknek, fiataloknak! Nyakékek, gyűrűk, fülbevalók, karkötők, kisállatok, virágok - színes, aprócska gyöngyökből, ötletes ajándékokat készíthetünk szeretteinknek. Hosszú évek tapasztalatai alapján kidolgozott mintegy kéttucatnyi miniatűr csodának elkészítését tartalmazza a füzet. Ára 390 Ft.

Árusítás az MTSZ központ TFSZ Irodájában. (1065 Bp. Bajcsy-Zsilinszky u. 31. II/3.)

Érdeklődni Dorogi Andrásnál lehet a 311-2467 vagy (20) 9643-066 telefonszámon.NEM LEHET ELÉG KORÁN KEZDENI

Székesfehérváron a tóvárosi óvódások rendszeresen túracipőt húznak és elindulnak a távolabbi környék felfedezésére. Vezetőjük László Ferencné (Zsuzsa néni) és egy társa évekkel ezelőtt kezdeményezték, hogy túracsoportot alakítsanak az óvodában. Tavaly végre az ötletből tett lett. A szülők segítségével egyre többször kelnek útra. Jártak már Királyszálláson, Csókakőn, a Sárpentelei parkerdőben, Sukorón, Nadapon és legutóbb Kisgyónban. Tapasztalatuk szerint az apróságok különösebb megerőltetés nélkül legyalogolják a 8-10 kilométert, közben ismerkednek a növényekkel és az eléjük kerülő állatokkal, tágabb környezetükkel, szűkebb hazájukkal.

Tavaly október óta ők is szervezett természetbarátok, csatlakoztak a megyei szövetséghez.

Fejér Megyei Hírlap nyomán


A VESZPRÉMI ÉPÍTŐK KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az egyesület elnöke és gazdasági vezetője beszámolója után Nagy Béla, az ellenőrző bizottság vezetője ismertette az ellenőrzés tapasztalatait, majd közölte, hogy a sportegyesület gazdálkodása javult, takarékosabb lett.

Az egyesület elnöke javasolta az alapszabály módosítását, illetve egyes pontok kiegészítését, amit a tagság egyhangúlag elfogadott. Változás történt a tagsági díj megállapításánál is.

A közgyűlésen Simorka Sándor szobrászművész bronz plakettjét kapta Szilágyi Lászlóné, az egyesület alapító tagja, Vándor András, aki több mint tizenöt éve az egyesület elnöke, Dr. Görbicz Lajosné, aki tizenhét éve az egyesület tevékeny tagja.

Varga Lajos kerékpáros szakágban, Vrazsovics Gáborné gyalogos szakágban lett 1998-ban az egyesület legjobb sportolója, ők szintén kitüntetésben részesültek. Az egyesület további tizenöt tagja könyvjutalomban részesült.

A közgyűlés után tervek egyeztetésére és jó hangulatú beszélgetésre került sor.

Szilágyi László


Ragaszkodás kullancs módra - Bodor Árpád ismertetőjét a kullancs életmódjáról, a terjesztett betegségekről és a védekezésről lásd külön lapon.

Tapasztalatok innen-onnan - Gyenes Péter megjegyzéseit lásd külön lapon.

Tolna megbillent dombsorain - Dr. Gábriel András bemutatóját lásd külön lapon.

Szász-Svájc, 1998 - Koncsek János útibeszámolójának második részét lásd külön lapon.

A Kataraktália, avagy a Rézbányai vizijátékok - Egri Ferenc, a "Czárán Gyula" alapítvány tagja cikkét a Bihar vízeséseinek eredeti feltárásáról és az újra bejárásáról lásd külön lapon.


VISSZATEKINTŐ

130 éve

1864. május 9. született Budapesten Marinovich Imre dr.
Jogász. Tűzrendészeti szakember, az első magyar Tűzrendészeti törvény megalkotója, a Magyar országos Tűzoltó szövetség elnöke.
A Magyar Turista Egyesület tikár helyettese (1894-96), a központi választmány tagja (-1899), a Budapesti osztály titkára (-1895-).
A Magyar Turista Egyesület első dobogókői hivatalos túrájának a vezetője (1890 VI. 15.)
I. Déry József MI. Turisták Lapja. 1927.

120 éve

1879. május 28. Pécsett született Buday Dezső dr.
Egyetemi magántanár, majd kecskeméti jogakadémia tanára. A tanácsköztársaság idején előbb a kecskeméti direktórium tagja, május 1-től a közoktatási népbiztosság egyik vezetője. 80 évvel ezelőtt, a Tanácsköztársaság bukása után (1919 XI. 20. Orgovány) a különítményesek legyilkolják.
A Mecsek Egyesület választmányi tagja (-1907-11-)

90 éve

1909. május 10-én, Budapesten elhunyt Böckh János
Geológus, bányamérnök, az MTA levelező tagja, a Föltani Intézet igazgatója. A Magyar Honi Földtani Társulat alelnöke, majd elnöke. kezdeményezésére indul meg hazánkban a kőolajkutatás. Úttörő tevékenysége volt a geológiai szintezés és térképezés területén is.
A Magyarországi Kárpát Egyesület Budapesti osztály választmányi tagja (1888-90).
I: Szontagh Tamás T: B.J. élete és munkálkodása (Földtani Közlemények 1910)

1909. május 30-án hunyt el, Budapesten Fialowski Lajos dr.
Lengyel származású természettudós, nyelvész, bölcsész doktor. Sokoldalú tudományos működésének fő iránya a természetrajzi, különösen növénytani szaknyelv magyarrá tétele, a botanikatörténet kutatása.
A Magyarországi Kárpát Egyesület Budapesti Osztály választmányi tagja (1890-91), ellenőre (1892) kirándulási bizottság tagja, (1890-) alelnöke (1892).
A Magyar Turista Egyesület alapító-, Budapesti osztály választmányi tagja (1997-1906), a Műkedvelő Fényképész osztály II. titkára.
Turista körökben humoráról is ismert volt

85 éve

1904. május 10-én, 60 éves korában hunyt el Gaár Frigyes.
Közjegyző. A Magyarországi Kárpát Egyesület Vasvármegyei Osztály választmányi tagja (1889-), elnöke (-1897-).


A Természetbarát Híradó (ISSN 1217-0194) a Magyar Természetbarát Szövetség tájékoztatója.
Kiadja: a Szövetség Elnöksége.
Postacím: 1396 Budapest, Pf. 483. Telefon: (1) 311-2467 Fax: (1) 353-1930
Felelős kiadó: Szabó Imre
Felelős szerkesztő: Kalmár László Telefon: (1) 302-7990
(A Web változatot készíti: Szabó Zoltán)
A Természetbarát Híradó nyomtatott példánya előfizethető a kiadónál.
Megjelenik havonta.Természetjáró folyóiratok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Szövetség honlapja