Természetbarát Híradó

61. szám 1997. március - áprilisBerda versek apropóján
Martus Ferenc 90 éves
In memoriam Bucsek Henrik (1906-1997)

HÍREK

Kiváló természetjárók 1996-ban
Érdemes természetjárók 1996-ban
Számvetés Bács-Kiskunban
Új titkár van Fejér megyében
Címváltozás (Hajdú-Bihar megyei Szövetség)
Tolnai Tarisznya (új megyei hírlevél)
Van remény (Tapolcai Tavasbarlang)
A Bükk 900-as csúcsai túrasorozat hírei
Minden jó, ha a vége jó (Budai Trapp)
Na és hogy látta a résztvevő? (Budai Trapp)
Bakony 50
Bia 25
Vándortúra az Országos Kéken
Alapismereti tábor
Tavasszal nyit a Szent György-hegyen a turistaház
A Házbizottság felhívása
Kisvasutak találkozója
A Kárpát-medencei kisvasutak napjai 1997-ben

TERMÉSZETVÉDELEM

A foltos szalamandra

ÚTON

A 100 legmagasabb hazai hegycsúcs
Kerékpáron Budapest körül (Dr. Nagy Sándor)
Bihari napló 3. rész: Csodavár (Kalmár László)
A 6. ICF Elba-túra (Dr. Garay Dénes)

VERS

Járni a vadonban

TURISTA DALOK

Az én mulatságom - turista csárdás


BERDA VERSEK APROPÓJÁN.

Örömmel konstatáltam, hogy lapunk egy rövid sorozatban igyekezett némi reflektorfényt irányítani Berda József munkásságára. A költő meg is érdemli, mert honunkban olyan őszintén mint Ő senki sem énekelte meg a turistáskodás szépségeit. Magyarországon mindig kötődni kellett valamilyen politikai irányzathoz, vagy tartozni az éppen "aktuális" társadalmi réteghez. Ő "csak" humanista volt. Egyéni ízű, intellektuális - és sok esetben hedonizáló - költészete irritálta kora mereven gondolkodó társadalmi elitjét. Pedig az akkori szellemi élet reprezentánsai nagy részét baráti köréhez tartozónak vallhatta. Természetesen ez is kevés volt ahhoz, hogy emberhez méltó életet élhessen. A két ízben odaítélt magas rangú irodalmi elismerést sem hazájától kapta, hanem külföldről. Kosztolányi pártfogója volt, de Babits már nemigen értette és támogatta... Gondolom ismerős dolgok ezek, miért is ragoznám tovább.

Szeretem a verseket, de olyan mélyrehatóan nem elemezhetem Berda munkásságát, ahogy ezt Vargha Kálmán megtette az "Arcok és vallomások" sorozat egyik könyvében. E cikk terjedelme véges, sőt célja sem egy életmű részletes bemutatása. Csupán arra szeretném felhívni sporttársaim szíves figyelmét, hogy Berda József költészete elsősorban a miénk, akik érzékenyebben reagálunk a természeti valóra, mint a társadalmunk bármely rétege. Ezért volt szomorú számomra, amit a Farkasréti temetőben láttam úgy 2-3 évvel ezelőtt. A költő elhanyagolt síremléke tán több figyelmet érdemelne. Szakosztályok, TKM-esek egy félnapos séta egy évben egyszer... Ha már a feketehegyi kulcsosháznak derogál viselnie a nevét... Sőt, úgy tudom, újpesti emlékszobája sincs már meg... Ritkán járok a IV. kerületben, ezért azt sem tudom, van-e még Berda József utca? Verseskötetei néhány példányát még fellelni könyvtárak eldugott polcain, de vajon megmenthető-e szellemi öröksége ilyetén? Egy új - gyűjteményes - kötet kiadásával minden bizonnyal. Aki ezt netán megpróbálná kiverekedni, egy verset ajánlok "referencia" gyanánt: a "Téli erdőn"-t. Merem állítani, ennél szebb és igényesebb költeményt keveset találunk a világirodalomban kedvenc "közegünkről". Csak arra kérem turista társaimat, figyeljenek kissé oda, nehogy végleg elhalkuljon a szó, a sírhalmot meg benője a bozót.

GyP


MARTUS FERENC 90 ÉVES

Ha a bükki rengeteget gyakorta bejárod, A szebb élet rejtekútját egyszer megtalálod. Erre térve, talán eljutsz majd egy állomásig, Hol a képzelt állomvilág pár szál virág valósággá válik. Az egri Petőfi SE., az Eger Városi- és a Heves Megyei Természetbarát Bizottság tagjai és vezetői január 4-én a Városháza Pinceklubjában születésnapi ünnepségre gyűltek össze, több mint hatvanan. Martus Ferenc, mindenki Feri bácsija meghatottan hallgatta a méltató sorokat, gratulációkat. Az élete eggyé vált a város és a megye természetjáróinak ügyével. 1907. január 3-án született és már gyermekkorában hajtotta a megismereés vágya, a közeli erdőrengeteg hamar megtanítja hogyan kell a természet törvényei között biztosan eligazodni.

Kőműves segédként 1927-ben szervezett természetjáró, a TTE munkás tagozatának a tagja lett. Őt is elérte 1942 nyarán a II. Világháború kényszerítő kötelessége és ez év telén megéri a Don-kanyari áttörés és menekülés minden borzalmát. Bizton segíti életbenmaradását a térképismeret és a turista tapasztalat a nagy orosz télben. A német megszállást követően a diósgyőri kényszermunka után galiciai front, a vereckei visszavonulás, majd az országon át Karinthiáig tartó harc és menetelés következett. Itt már a jó tájékozódási készségen kívül a szerencse is segíti, hogy a Tito-angol szögletben angol hadifogságba került. 1946 májusában Nagykanizsa érintésével térhet haza Egerbe, ahol azonnal felvette a kapcsolatot a volt sporttársaival /Zbiskó Ernő, Vida Gyula, Rozgonyi József és a többiek/.

1954-ben bronz- 1959-ben ezüstjelvényes túravezetőlett . 1962-től a megyei Szövetség elnöksége technikai bizottságának vezetője. Széleskörű helyismeret birtokában biztos kézzel irányítja az útjelzések és forrásfoglalások ügyét. 1965-től a Társadalmi Erdei Szolgálat tagja lett és 1967-ben munkája elismeréseként aranyjelvényes túravezetői jelvényt kapott. Ettől kezdve tagja az Aranyjelvényes Túravezetők Klubjának. Bejár számtalan tájat, táborozásai során az Országos Kéktúrát. A megyei Kéktúra Bizottság vezetője lesz. Minden városi és megyei esemény rendezőgárdájának tagja, I. osztályú tájfutó versenybíró, tanfolyamok előadója és vizsgabizottságok tagja. Szakmai tudásával, jelentősen közreműködik a Várkúti Turistaház megmentésében, a forrás feltárásában. Ma is rendszeres túrázó. Élete fényes példája annak, hogyan kell egészségesen élni, utánpótlást nevelni, szolgálni egy igaz ügyet, közel egy évszázadon át. Kívánjuk, hogy az emberi kor felső határáig úgy maradjon közöttünk a természetbarát sportköreinek, egyesületeinek, szakosztályainak pedig azt, hogy minél több méltó születésnapi ünnepségről számolhassanak be egy ilyen életút állomásain és ne csak akkor, amikor az már csupán végső megemlékezés.

Csávás István

Feri bácsi kiváló turista költő. Úgy érzem, úgy teljes a köszöntő, ha verseiből is közlünk, ezért került egy-egy rövidebb verse a második oldalra és a köszöntő elejére. Kevesn tudják, hogy a "Tűzpiros vadvirág" című turista dal szövegét is Ő irta. A Természebarát Híradó szerkesztősége és olvasói nevében erőt egészséget és még sok szép túrát és verset kívánunk a hátra lévő években!


In Memoriam

BUCSEK HENRIK
1906-1997

Budapesten született. Iskoláit is itt végezte, üvegtechnikus volt. A Magyar Hegymászó Klub és a BSE Tiszteletbeli tagja, a magyar hegymászás nesztora volt.

Fiatalon ismerkedett meg a hegymászással. A Magyar Turista Egyesület Zsigmody asztaltársaságának volt a tagja. A két háború közötti időszakban a legjobb mászók közé tartozott. Skolil Ottóval számos szép mászást végzett az Alpokban.

A háború után Hárshegyi Sándorral a Lajos-forrási menedékház rendbehozásán dolgozott, de részt vett a pilisi mászóiskolák karbantartásában, a szénási és a hideghegyi sífelvonók építésében is.

1956-tól 1964-ig a szövetség Hegymászó Bizottságának elnöke, későbbiekben évtizedeken át a tagja.

Nem csak a szövetségi tanfolyamokon, hanem az úttörőktől, a Testnevelési Főiskolásokig oktatta a hegymászást.

Rendszeresen fordította a szakirodalmat. 1975-ben nemcsak sajtó alá rendezte Komarnitzki Gyula befejezetlenül maradt munkáját "A Magas Tátra hegyvilága" című hegymászó kalauzt, hanem az eredeti szemléletnek megfelelően be is fejezte. Ezért "Ezüst gerely" díj II. fokozatában részesült.

1979-ben a hegymászó közéletben végzett kiemelkedő munkájáért megkapta a "Sport érdemérem" ezüst fokozatát.

Az ötvenes években a Tátrában a hatvanas évektől újra az Alpokban mászott számottevő utakat. Járt a Popocatapetl-n és a Lenin csúcson. 1985-ben ő volt a kaukázusi tábor legidősebb aktív mászó tagja.

Az elmúlt évtizedben a hegymászó közélettől fokozatosan visszavonult.

Emlékét megőrizzük.Hírcsokor

KIVÁLÓ TERMÉSZETJÁRÓK 1996.

75 Káldi Géza Bánki Donát SzKI. ODK
76 Nagy Lajos Pénzintézetek Meteor SE. Székesfehérvár
77 Fodor István Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület
78 Fodor Istvánné Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület
79 Repei Zoltán Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület
80 Franczia István Bükki Vörös Meteor SE.
81 Koncsek János VASAS SC.
82 Csernai István Közalkalmazott T T E. Szolnok (másodszor)
83 Dr. Lakatosné Novotny Sarolta "Arany Horda" TE Pécs
84 Váradi Zsófia MVSC és DTSK
85 Benke Magda MTE (harmadszor)
86 Siklós György MTE (harmadszor)
87 Jánosi Mihály Zöld Út TE Salgótarján

 
Érdemes Természetjárró

ÉRDEMES TERMÉSZETJÁRÓK 1996.

355 Maku László Rózsaszentmártoni Természetbarát Szo.
356 Járosi Réka Erdőkertesi Természetbarátok Köre
357 Csuka Imre Egészségügyi SE. Debrecen
358 Csukáné Gavallér Margit Egészségügyi SE. Debrecen
359 Zsurek József BMTSZ Fekete Bárány T. Szo.
360 Csiba Ágoston Cserhát Baráti Társaság
361 Godavszky Géza METEOR T T E
362 Horváth Zoltán METEOR T T E
363 Olsefszky Béla METEOR T T E
364 Dr. Magyar Iván György Honvéd Szondi Gy. SE. Székesfehérvár
365 Csányi Mária BTK "GYOPÁR" Szo.
366 Kovács Imre BTK "GYOPÁR" Szo.
367 Dr. Matavovszky Tibor BTK "GYOPÁR" Szo.
368 Szontagh Ottó BTK "GYOPÁR" Szo.
369 Tímár Györgyné BTK "GYOPÁR" Szo.
370 Borenstein Ilona VASAS SC.
371 Géczi R. Ferenc Diáksport Egyesület Buj
372 Fazekas Gábor Zöld Út T. E. Salgótarján
373 Dr. Nyíri László Zöld Út T. E. Salgótarján
374 Csordás Zsolt "Petőfi" DSK Csabdi
375 Ditrich József "Petőfi" DSK CsabdiSZÁMVETÉS BÁCS-KISKUNBAN

Értékelték az elmúlt év munkáját a Bács-Kiskun megyei Természetbarátok. Közgyűlésükön részt vett Pálmai Vencel a Magyar Természetbarát Szövetség titkára, Elmer Antal a megyei Önkormányzat Sportosztályának felügyelője.

A beszámolóban elhangzott, hogy 21 rendezvényükön, gyalog és vízitúrákon összesen 1700 fő vett részt 1996-ban. Közöttük 221 fő német turista. Több rendezvényük is volt 100-300 résztvevővel. Új túraútvonalat építettek ki Árpádszállástól Pusztaszerig 57 km hosszan. Elkészítették több száz, a megyei szakaszra vonatkozó Alföldi Kéktúra igazolófüzetét és jelvényét. Legnagyobb sikernek továbbra is azt tartják, hogy a gyermekeket, családokat a szabadba csalogatván nem megerőltető túrákon egészséges testmozgásra késztessenek.

Ismertették az erdők és a természet védelméről szóló új törvényeket, valamint a SZJA 1%-áról a természetbarátok részére való felajánlás feltételeit.

Elhatározták, hogy az iskolában működő diák sportkörökkel szorosabbra fűzik kapcsolataikat, valamint a városi és megyei szabadidősport szövetségekkel is.

Szervezett természetbarát 700 fő van a megyében, de ennél jóval többen túráznak egyénileg spontán szervezések során.

A túrákról, rendezvényekről 12 alkalommal jelent meg híradás, köztük lapunkban is, a Városi Televízió 5 alkalommal tudósított a rendezvényeinkről.

Balog Ödön


ÚJ TITKÁR VAN FEJÉR MEGYÉBEN

A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség Szekszárdon tartotta közgyűlését. A legnagyobb létszámú megyei szervezet sokirányú gazdag és eredményes tevékenységről számolt be. A közgyűlés módosította és a kor követelményeihez igazította alapszabályát. Kovács Ferenc eddigi titkár egyéb irányú elfoglaltságai miatt felmentését kérte - amelyet a testület megadott - helyette NAGY LÁSZLÓ-t, teljesítménytúrákról és egyéb rendezvényekről - megyéjén túl is - ismert természetbarátot, a Székesfehérvári Meteor tagját választotta meg.

Címmel újra indult a Tolna megyei bizottság hírlevele. Ezzel Tolna a hatodik olyan megye, amelyik saját természetbarát újságot ad ki. A 16 A/5 oldalon olvashatunk a bizottság közgyűléséről, az elmúlt időszak túrairól és a következő időszak eseményeiről. Remélhetőleg a tervezett évi négy-öt megjelenési alkalom nem csak terv marad, esetleg a későbbiekben még bővül is.


CÍMVÁLTOZÁS

Megváltozott a Hajdú-Bihar megye és Debrecen város Természetbarát Bizottság postacíme. Az eddig postafiók megszűnt. A jövőben a küldeményeket 4025 Debrecen, Simonffy u.1/C. címre kell küldeni.


Tolnai Tarisznya

Címmel újra indult a Tolna megyei bizottság hírlevele. Ezzel Tolna a hatodik olyan megye, amelyik saját természetbarát újságot ad ki. A 16 A/5 oldalon olvashatunk a bizottság közgyűléséről, az elmúlt időszak túrairól és a következő időszak eseményeiről. Remélhetőleg a tervezett évi négy-öt megjelenési alkalom nem csak terv marad, esetleg a későbbiekben még bővül is.VAN REMÉNY

arra, hogy lehessen újra csónakázni a Tapolcai-tavasbarlangban, olvastuk a "Fény-szóró" 6. számában Dr. Fazekas János tollából.

A bauxitbányászat érdekében végzett vízkiemelés leállításával a Tapolcai-tavas-barlang környezetében is folyamatos karsztvízszint-emelkedés tapasztalható. A kőzetek telítettsége oly mértékű, hogy a barlang csónakázásra való alkalmassága is lehetséges. Az áhított üzemállapot változásra már felkészültek egy engedélyes terv előterjesztésével. A feltételek fennállásáról kísérlettel győződtek meg 1996. októberében. A Balaton-felvidéki Vízgazdálkodási Kft.-vel, mint Tapolca Város Önkormányzata által megbízott üzemeltetővel és a Polgármesteri Hivatal szakembereivel közösen folytatott mérési sorozat meggyőző volt a tekintetben, hogy az eredeti üzemmódhoz szükséges duzzasztás az utóbbi évek forrás-hozama mellett megvalósítható, ha a Malom-tó gátjának vízzáróságát fokozzák. A gát átépítésére, vagy vízzáróságának más úton történő tömítésére tanulmányterv készül.

A finanszírozási nehézségekkel küzdő üzemeltető értesüléseink szerint pályázati úton tesz kísérletet a lehetséges pénzügyi források bevonására, megteremtve ezzel az építési munka anyagi feltételeit.


A túrasorozat hírei

A Bükk 900-as csúcsiKözeledünk a "normál", tehát a tetszés szerinti idő alatti teljesítésért járó 1500-ik kitűző kiadásához. Erre azt tervezzük, hogy - akár az 1000. esetében - egyedi kítűzőt csináltassunk. Akkor ugyanis a kitűző szövegmezejében levő (nagyobbik) 900-as helyére az 1000 sorszám került (a TICOLINI Bt. kitűnő, ingyenes segítsége /!/ nyomán). Ha az adott számot megközelítve valamelyik csoport tagja lesz az 1500-ik, akkor névsor alapján állapítjuk meg a sorrendet.

A teljesítménytúrát 2. vagy 3. alkalommal sikerrel befejezők - az idei évtől kezdve - más-más alapszínű kitűzőt kapnak. A gyorsabb intézés érdekében az érintettek hozzák magukkal az előző teljesítésük (-seik) igazoló lapját. Mivbel minden eddig rendezett teljesítménytúránk erdménylistája megvan, az igazoló lap(ok) hiánya csak időveszteséget, de komolyabb zavart nem okoz. Ne feledkezzenek meg viszont az indulók arról, hogy legalább csoportonként hozzanak tájolót és bélyegzőpárnát! Felhívjuk a figyelmet - annál is inkább, mivel számunkra érthetetlen okoból az általunk kiadott tájékoztatótól eltérő adatok jelentek meg megyei természetbarát bizottságok körleveleiben - arra, hogy: - az 1997 évi Bükk 900-as teljesítménytúra INDITÓ- ÉS CÉLÁLLOMÁSA ismét JÁVORKÚT lesz. Mivel így a távolság és a szintkülönbség valamelyest nőtt, a szintidőt 12 órára emeltük; - a túra indítása augusztus 9-én, szombaton 6.00 és 10.00 óra között lesz, a beérkezőket 22.00 óráig várjuk.

Egyesületünk neve: TISZAÚJVÁROSI (volt OLEFIN) SC, címe: 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. A gyorsabb intézés szempontjából azonban célszerű Gyetvay Iván szakosztályvezetőt keresni levélben vagy telefonon. Cím: 3580 Tiszaújváros, Árkád sor 15., telefon: (49) 341-189

Gyetvay IvánMINDEN JÓ, HA A VÉGE JÓ

avagy így látta a rendező

A BTSSZ Gyalogtúra, Táborozási és Rendezvény Bizottsága idén február 16-án vasárnap ötödik alakalommal indította útjára a "BUDAI TRAPP" elnevezésű teljesítménytúráját A szervezők kellemes meglepetésére 272 sporttárs érkezett a Piliscsaba vasútállomáson lévő rajthelyre. Ez a nem várt és örvendetes létszám kisebb tumultust okozott az indításnál. A problémák megoldása után, napsütéses, kellemes időben vághattak neki a 30 km-es táv teljesítésének. A hó nagyrészt elolvadt, így csak az időnként feltámadó erős szél és a felengedő sár okozott némi nehézséget. A távot ezúttal fordított útirányban: Piliscsaba - Nagyszénás - Nagykovácsi - Vörös-pocsolya - Petneházy-rét - Makkosmária - Csillebérc kellett megtenni. Nagykovácsiban és a Petneházy lovascsárda büféjénél üdítő és meleg tea várta a résztvevőket.

A cél technikai okok miatt az előzetesen kiírt Normafa Síház helyett a Csillebérci Ifjúsági és Szabadidőközpont kis étterme volt. itt a beérkezők kellemes környezetben, senkitől sem zavartatva fogyasztották el a feltálalt gulyáslevest, a később befutók pedig a sajttal töltött pulykamellet.

Sporttársaink remélhetőleg jövőre s az ideihez hasonló létszámban és lelkesedéssel "trappolják" végig az immár hagyományossá váló teljesítménytúra útvonalát

Lengyel József


NA ÉS HOGY LÁTTA A RÉSZTVEVŐ ?

Gyermekkori álmok színhelyén

1964-ben - amikor először nyakamba kötötték a piros nyakkendőt - társammal erről álmodtunk, de jó lenne kiérdemelni néhány napos táborozást az úttörőmozgalom fellegvárában, Csillebércen. Lelkesen végeztük gyermeteg mozgalmi feladatainkat - csapatunk, a Mókus örs minden tekintetben élen járt -, a csillebérci nyaralás ennek ellenére nem realizálódott. Ami nem sikerült gyermekkorban, az beteljesült bő 30 évvel később - ha csak 1-2 órára is -, beléphettem a fellegvár területére.

Remek ötlet volt a BTSZ-től, hogy az 5. jubileumi Budai Trapp teljesítménytúra célpontját a Csillebérci Ifjúság és Szabadidőközpontba - minő változás a nevében - helyezte.

Piliscsabáról elindulva először azt nyugtázhattuk, hogy az időjárás kiválóan alkalmas a természetjárásra, tiszta, néha napos, levegőnk friss, utunk változatos: az északi lejtőkőn jeges, havas, a délin száraz vagy sáros. Ilyen változatos útviszonyok mellett állandó óvatos mozgásara voltunk ítélve, ettől függetlenül megfelelő tempóban haladhattunk végcélunk felé, szintidőnk egy percig sem volt veszélyben. Az ellenőrző pontokon - Vén Fűzfa büfé, Petneházy lovascsárda - jól esett a néhány perces pihenőhöz felszolgált, a TRAPP túrákon megszokott üdítőitalok biztosítása.

Makkosmáriát elhagyva lelassult az idő, alig vártam, hogy régi álmaim földjére lépjek. Elképzeltem magam gyermekként futkározni, a fák között, hintázni, libikókázni, úszni a medencében. Felemelő érzés volt, még mindig nem volt vége.

A végcélban - ebédlőterem - annyi bájjal, kedvességgel, előzékenységgel fogadtak minket, mint még sehol máshol. Éreztük, itt minden értünk - résztvevőkért - történik, itt nagyon, nagyon fontosak vagyunk a rendezők számára. Ilyen magas szintű felszolgálás mellett öröm volt a meleg étel elfogyasztása.

Természetesen stílusosan kezdtem hazautazásomat, felültem a gyermekvasútra.

Herczegfalvy Zoltán


BAKONY 50

Bakony 50Ez a teljesítménytúrára minden évben országos érdeklődést vált ki, minden gyalogos telesítményturázó naptárában szerepel. A rendezvény sikeréhez évek óta (pontosan12 éve), hagyományosan jórészt balatonalmádi lakosok járulnak hozzá, akik valamikor a Bauxitkutató Vállalat dolgozói voltak, s jelenleg a Bauxitkutató Természejáró Egyesület közösségéhez és baráti köréheztartoznak. 1997-ben név szerint: Baradlai Pál, Baross Csaba és Gábor, Baross Gáborné, Brokés Judit, Ertli Timea, Gáspár András, Gáspár Jánosné, Halasi Miklós, Kardos Lajosné, Kertész Gabriella, K. Tamás, Knauer Anna, K. György, K. Jözsef, K. Gellai Mária, Kósa Dániel, K. Éva, Köteles Eszter, K. Géza, Köteles Gézáné, Magyar György, M. Mészáros Éva, Majkö Balázs, Mészáros Timea, Márkus Eszter, Nyakas Krisztián, Szalóky Zsuzsanna, Szőts András, Höller Noémi.

A Bakony 25 km Herend vá-ról indult, a Bakony 50 km pedig Veszprémből. Az útvonalon 4 ill. 9 ellenőrzőpontot helyeztünk el, a cél Városlődön volt. Az ellenőrző és terelőpontok idei szaporodása a VERGA új Vadasparkjának is köszönhetően alakult...

Országos jelenség immár, hogy lezárják, elkerítik a jelzett turistautakat, figyelmen kívül hagyva a kialakult rendet. Útikalauzok, turistatérképek százai válnak használhatatlanná, gyanútlan turisták bosszankodnak. Valamikor forgóajtó és létra segített a turistákon. Mi szalagozással igyekeztünk segíteni a továbbhaladást az újonnan elzárt területnél (Márkó és Bánd között, a Menyekei erdészháznál). De ez nem megoldás!! Kérjük a Magyar Természetbarát Szövetség állásfoglalását, ill. a szükséges lépések megtételét A JELZETT UTAK VÉDELMÉBEN!

Most sem volt kegyes az időjárásfelelős, zord hóviharok rövid szüneteiben napsütés, s metsző hideg szél fogadta az elszánt teljesítménytúrázókat.

A Veszprémből induló 353 Bakony 50 túrázóból 3l2 teljesítette a megadott 12 órás szintidőn (12 órán) belül a távot. A túrázók zöme (kb. 70 %) Veszprém városát, illetve Veszprém megyét jelölte meg lakóhelyéül, természetesen most is jöttek messzebbről, így pl. Győr környékéről, de Gyöngyös, Cegléd, Pécs, Szeged, Nagyszentjános is feltűnt a nevezéseken. Sok ismerős arc bizonyítja, hogy továbbra is szeretik a Bakony 50-t, s a 25 km-es táv is kedveltté vált, hiszen 120 induló választotta ez utóbbit. Meleg tea fogadta a szokott helyen, a Rendkő háta mögött a fáradt gyalogosokat, behavazott, illatozó zöld medvehagymás tisztáson. A leggyorsabb teljesítőt nem jegyeztük fel, mivel mi nem versenyt rendeztünk, hanem gyalogtúrát kötött időn belül. A népes gyalogos turista társaság dicséretes elszántsággal, hidegtűréssel küzdötte le a nehéz terepet. Újra és újra hangsúlyozzuk: rendezvényünk nem verseny, nálunk mindenki kap elismerő oklevelet és kitűzőt, amennyiben szintidőn belül teljesíti a távot. Többen jelentős eltévedéssel bővítették az 50 km-t. Hiába a jelzett út, a térképvázlat, ha nem használják azt. Némelyek csak az előttük haladó bakancsokat (amikből szép és praktikus példányokat lehet beszerezni a MOUNTEX hegymászó- és túrázó-boltból) és azok nyomát követték, így aztán "egy-egy bolond százat csinált", mivel a rossz irányba haladó nyomokat 100 másik követte.... Volt, aki - értesüléseink szerint-, egész Bakonybélig gyalogolt Városlőd helyett.

Bizony a rendezők is érezték az áldatlan hideget, s azok a pontőrök jártak jól, akik egy kis tűz mellett várták a túrázókat. Szóval megfagytunk, de jövőre is újra megrendezzük (Jelszavunk ez volt: Kellemes kitartást!). Az idén is a Geoprosper Kutató és Fúró Kft (Balatonalmádi) terepjárója volt a TEÁZÓ, s a Balatontourist RT (Veszprém) segítségével sikerült új kitűzőket beszerezni. A Bakony 50-eseket hazafelé különjárati autóbusz indításával segítettük.

Knauerné Gellai MáriaBIA 25

Bia 25Évről-évre egyre többen jegyzik be naptárukba a BIA 25 gyalogos nappali teljesítménytúra időpontját, melyet a Cserhát Baráti Társaság (CsBT) március 9-én negyedik alkalommal rendezett meg, idén a Biatorbágyi Természetbarát és Kerékpáros Egyesület (BiKE) segítségével. Ezen az érdekes és változatos terepen keresztülhaladó 25 km-s teljesítménytúrán ebben az évben közel 400-an indultak el.

Az indítás reggel 8 órától 9.30-ig volt a híres biatorbágyi Viadukttól, melyet 1931. szeptember 12-ről 13-ra virradó éjjel Matuska Szilveszter robbantott fel.

Az első kilométereket a nagyközségből kivezető úton tették meg, majd már az Iharos erdejében, egy meredek kaptató után a Kőorr szikláira jutottak fel a túrázók. Dimbes-dombos terepen a rajttól számított közel 6 km után érték el a következő kaptatót, mely a Dobogó-hegy csúcsára vitte fel a lelkes tömeget. Innen szinte "lejtmenetbe" lehetett eljutni a sóskúti Híd Sörözőig, mely kedvező áraival várta a résztvevőket. Ez volt egyben a túra fordulópontja is. Ezután újabb 7 km-t kellett megtenni a Benta-patak partján a Nyakas-kő látványos sziklaalakzatáig, ahonnan szemet gyönyörködtető panoráma fogadta az odaérkezőket. A Nyakas-kőtől szinte végig emelkedőn haladva lehetett elérni az utolsó előtti ellenőrző pontot, a klasszicista stílusú Szily-kápolnát, melyet az 1800-as évek elején a Szily család emeltetett Szent Vendel tiszteletére. Már csak 2 km volt a 25-ből, amikor is az utolsó ellenőrző pont bélyegzője is rákerült a lapokra a régi munkásőrségi lőtéren. Itt a rendezők az északi M0-s McDonald's étterem ajándékaként kapott narancs juice-t osztogatták. Innen már "csak egy ugrás" volt a cél, ahol a résztvevők megkapták az okleveleket és a kitűzőket, illetve a csokoládékat is.

Az útvonal zömében a sárga turistajelzésen vezetett, ami viszont sajnos a legújabb Budai-hegység térképen sem szerepel. A 25 km-en 710 m szintkülönbség volt, teljesítésére 7 órát biztosítottak a rendezők. Az idő elegendőnek is bizonyult, hiszen mindenki sikeresen végigjárta a távot. A nagy érdeklődésre való tekintettel a szervezők elképzelhetőnek tartják, hogy ősszel ugyanezen a terepen egy éjszakai teljesítménytúrát is rendezzenek, így teremtve találkozási és túrázási lehetőséget a Biatorbágyot és környékét kedvelők számára.

Székely ZsoltVÁNDORTÚRA AZ ORSZÁGOS KÉKEN

A Veszprém Városi Ternészetbarát Szövetség vándortábort szervez 1997. július 12 és 26. között az Országos Kék Túra útvonalán, Putnoktól Becskéig. A tábor során lehetőség van a "Bükk-Mátra útjain", a "Bükk 900-as csúcsai", és a "Cserhát 500-as csúcsai" elnevezésű jelvényszerző túramozgalmak teljesítésére. Részvételi díj 18 éven alúliaknak és egyetemi hallgatóknak, amennyiben MTSZ-tagok 5000 Ft/fő, egyébként ó000 Ft/fő, dolgozóknak és nyugdíjasoknak, amennyiben MTSZ-tagok 7500 Ft/fő, egyébként 9000 Ft/fő. A részvételi díj magába foglalja a szervezés költségeit, a szállásköltséget, csomagszállítást,valarmint a teljesített túramozgalmak jelvényinek térítési díját. Felszerelést /sátor, hálózsák, derékalj/ korlátozott számban, térítés ellenében tudunk biztosítani.
Jelentkezési határidő: 1997. április 30.
Levélcím: Polgármesteri Hivatal Sport Iroda, Természetbarát Szövetség, 8200 Veszprém Óváros tér13.

(A programot lásd a túra kiírásának lapján.)

Vrazsovics Gáborné és Karácson SándorALAPISMERETI TÁBOR

A Magyar Természetbarát Szövetség 1997-ben is megrendezi a természetjáró alapismereti tábort Fonyódon.

A táborba 15-20 fős 10-16 éves gyerekcsoportokat várunk, olyan kísérővel, aki a csoport képzését vállalja. A tábor 1997 június 15-től 24-ig tart. Helye: Somogy Megyei Gyermektábor Fonyód. Részvételi költség: 3800 Ft, amely magába foglalja a szállás és napi háromszori étkezés, valamint egy szigligeti kirándulás és a badacsonyi vizsgatúra költségeit. Jelentkezni lehet 1997 április 30-ig, a Magyar Természetbarát Szövetség (1396 Bp. Pf.: 483) címen, levélben. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szervezet nevét, a csoport vezető nevét és elérhetőségét (lehetőleg telefonszámmal).

A jelentkezés elfogadásáról, a befizetés mikéntjéről és az egyéb tudnivalókról május 15-ig írásbeli értesítést küldünk.


A Veszprémi Naplóban olvastuk:

Tavasszal nyit a turistaház a Szent György-hegyen.

A 24 férőhelyes ház 1937-ben épült Kaán Károly földművelési miniszter emlékére.* Az épületet 1972-től az ajkai kórház természetjáró szakosztálya üzemeltette kulcsos- házként 1990-ig, mikor meghirdették eladásra. A vételi jogot Kisapáti kapta, amit Ajka beruházásaira hivatkozva megfellebbezett. A végleges döntés tavaly nyáron született meg. A ház környékét ezalatt benőtte a bozót, az épület állaga leromlott. A négy szoba, nappali, büfé és a volt gondnoklakás rendbetételére év végéig egymilliót költött a község, 530 ezret saját költségvetéséből, 470 ezret megelőlegezett, a pályázaton nyert összeget a ráfordítások számlával történő igazolása után utalja át az ipari minisztérium. A felújításban közhasznú munkások is részt vesznek."

*= Az idézett cikkben sajnálatos ténybeli tévedések vannak. A turistaházat valójában 1934-ben az MKE Tapolcai Osztálya építette és az egykori földművelési miniszterről Darányi Ignácról nevezte el. Az új nevét a háború után kapta. Kaán Károly (1867-1940) nem miniszter, hanem államtitkár volt, kiváló erdészeti szakember, a természetvédelem megszállott apostola. 1939-40 között a Magyar Turista Szövetség társelnöke, egyben az MTSZ Természetvédelmi Bizottságának vezetője. Emlékére a Szentgyörgyhegyen, 1940 pünkösdjén a turisták emléktáblát emeltek.


FELHÍVÁS

Kedves Sportbarátaink ! Bizonyára ismeritek - használjátok - a Szövetség által kiadott "Természetbarát szálláshelyek" című összeállítást. Örömmel tudatjuk, hogy az 1996 májusában megjelent harmadik kiadásból már nem sok van. Valószínűleg az év közepére el fog fogyni. Ez esetben már több mint 10000 db szálláskönyv került az érdeklődők kezébe. A házbizottság feladata, munkája az új, most már a negyedik kiadás előkészítése, nyomdába adása. Az élet és a tapasztalat bizonyította, hogy a házbizottság munkatársai bármennyire is igyekeznek a "teljességre", - a helyi ismeretetek, tapasztalataitok, vagyis a segítségetek nélkül - mindig maradnak "fehér foltok", kimaradnak házak és szálláshelyek a jegyzékből. Itt szeretnénk megköszönni azoknak a szervezeteinknek segítségét, akik eddig is címeket adtak, vagy felhívták a figyelmünket a hiányosságokra.

Tisztelt Sportbarátaink!

Kérjük segítségeteket - szánjatok erre időt - a közös ügyünk érdekében. Nézzetek körül elsősorban a saját területeteken, de bárhol, ahol természetjárók, iskolák, túrázók, kirándulók részére megfelelő szálláshelyet tudtok, vagy túráitok során találtok. A szálláshely levelezési címét küldjétek be a Házbizottság részére lehetőleg írásban vagy faxon (I53-1930), esetleg telefonon kedden 16 - 18 között a 111-2467 számon, amikor a házbizottság ügyeletet tart. Ha a címet megkaptuk, akkor adatlapot küldünk részükre. Az adatlap kitöltésével és visszaküldésével lehet a jegyzékbe bekerülni. Vatószínűleg tudjátok, hogy a házak dímentesen kerülhetnek a szálláskönyvbe, csak egy feltétel van: az igazolt Természetbarát csoportoknak legkevesebb 10% kedvezményt kell adni a szállásdíjból. Amelyik címet április 20-ig megkapjuk, és ezt követően az adatlapot postafordultával visszaküldik, azok bekerülnek a negyedik kiadásba.

A segítségeteket köszönjük!

A házbizottság nevében Székely Tamás


KISVASUTAK TALÁLKOZÓJA

Néhány éve hagyomány, hogy február első szerdáján összegyűlnek a kisvasutakat üzemeltetők képviselők hogy beszámoljanak az elmúlt év eredményeiről, és jövőbeni terveikről. Nem kifejezetten turista esemény ez, de tekintettel arra, hogy a kisvasutak legfőbb "használói" éppen mi, természetjárók vagyunk, röviden beszámolunk az ülésről.A Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány 1992-ben alakult Gáspár János (a Közlekedési Múzeum Közművelődési Osztály vezetője) vezetésével és Rubik Ernő professzor úr elnökletével. Célul tűzték ki a Kárpát - medencében fellelhető közlekedési-műszaki emlékek feltárását, védelmét és népszerűsítését.

A "Mentsük meg a kisvasutakat" programsorozatot 1993-ban hirdették meg, amelynek keretében minden év telén egy találkozó, tavasztól őszig pedig u.n. "kisvasuti napok" szervezésével kívánták felhívni a figyelmet a meglévő kisvasutakra, társadalmi összefogást sürgetve az üzemeltetők által önerőből nem megoldható - elsősorban gazdasági jellegű- gondok rendezésére. Az évek során egyre több ilyen kisvasúti nap került megrendezésre, sőt a mozgalom kinőtte az országhatárokat, és a környező országbeli kisvasutak csatlakozását követően a "Kárpát-medencei kisvasutak napjai" nevet vette fel. Az Alapítvány tevékenységének és a lelkes támogatóknak (is) köszönhetően néhány kisvasút megmenekült a bezárástól, s ma már méltán mondhatjuk, hogy a kisvasúti mozgalom Magyarországon reneszánszát éli.

Az idei találkozónak a MÁV Rt. Vezérigazgatósága adott otthont. Az ülést a MÁV Rt. Vezérigazgató képviseletében Kacsari János Személyszállítási Vezérigazgató-helyettes azzal a kedvező hírrel nyitotta meg, hogy a MÁV a kisvasúti napokra utazóknak 50%-os alkalmi menettérti kedvezményt biztosít. Utána a turistatérképeket gyártó és forgalmazó cég képviselői további sokoldalú támogatásukról biztosították az egybegyűlteket(árkedvezmény a kisvasutaknak, kisvasút tájékoztató a térképek hátoldalán, a megszüntetett nyomvonalak megjelölése a térképeken stb). Ezekután a kisvasutak képviselőinek rövid felszólalásai következtek. Általánosságban feltűnő volt, hogy amíg tavaly még megszüntetés tervéről, üzemeltetési költség hiányáról hallhattunk néhány kisvasút esetében, addig idén szinte csak pozitív változásokról számoltak be az előadók. A gazdasági nehézségek ellenére vasáthosszabbítási tervekről (Pátháza, Csömödér, Almamellék, Nyírvidéki vasút), gőzmoz- donyok felújításáról (Lillafüred, Szilvásvárad), gyermekvasúttá szervezésről (Debrecen Zsuzsi) esett szó. A jelenlévők köszönő és elismerő szavakkal méltatták az Alapítvány és a MÁV Nosztalgia Kft. tevékenységét, amellyel jelentősen támogatták a kisvasutak ügyét.

A legtöbb figyelmet jelenleg talán az a páratlan kezdeményezés igényli, amelyet Berki Zoltán (akit egyébként a turistatérképek szerkesztőjeként ismerhetünk) ismertetett: környékbeli önkormányzatok, vállalkozók és büntetésvégrehajtási intézet képviselői létrehozták a "Nagybörzsöny-Nagyirtás-Márianosztra-Szob Erdei Kisvasútért Alapítvány"-t, amelynek célja az említett szakaszon visszaállítani a megszüntetett vonatforgalmat. Ezzel egy csodaszép és különleges vonalvezetésű, hangulatos kisvasutat kaphatnának vissza a természetbarátok. A kezdeményezés összhangban á!! a természetvédelmi érdekekkel - a Duna - Ipoly (Börzsöny) Nemzeti Park előkészítés alatt áll-, a közlekedési és területfejlesztési elképzelésekkel Nagyirtáspuszta Turistacentrum- is. A megvalósítás példaértékű lehet más megszüntetett kisvasutak újbóli üzembehelyezésére is. A megbeszélés végén Dallos László menetrendszerkesztő tett ígéretet arra, hogy a kisvasúti menetrendek továbbra is megjelennek a MÁV Hivatalos menetrendkönyvben, majd Nagy Lajos a budapesti Gyermekvasút üzletvezetője hívta meg a jelenlévőket (és minden érdeklődő vasútbarátot) a március 22-én tartandó "Gyermekvasút napjá"-ra, a kisvasúti napok hagyományos évadnyitó rendezvényére.

Füstös István


A KÁRPÁT-MEDENCEI KISVASUTAK NAPJAI 1997-ben

(Egész napos vasútbemutató programok)

Szavazzon Ön is a kisvasutakra!
Támogassa jelenlétével közös ügyünket!

03.22 Gyermekvasút Budapest
04.18. Almamelléki ÁEV
04.26. Debreceni Zsuzsi kisvasút
05.01. Mesztegnyői ÁEV
05.03. Börzsönyi ÁEV
05.10. Lillafüredi ÁEV
05.17. Kaszói Erdei Vasút
06.07. Felsőtárkányi ÁEV
06.21. Mátravasút
06.28. Csömödéri ÁEV
07.05. Feketebalogi kisvasút (Szlovákia)
07.12. Debrecen Vidámparki Gyermekvasút
08.02. Beregszászi kisvasút (Ukrajna)
08.09. Kecskeméti kisvasút
08.16. Pálházai ÁEV
08.20. Mecsek kisvasút
08.20. Tiszakécskei kisvasút
09.06. Balatonfenyvesi kisvasút
09.13. Nyírvidéki kisvasút
09.20. Gemenci ÁEV
09.20. Széchenyi Múzeumvasút Nagycenk
10.11. Szilvásváradi ÁEV

A MÁV Rt. a kisvasúti napokra utazóknak 50%-os alkalmi menettérti kedvezményt biztosít!A 100 legmagasabb hazai hegycsúcs - lásd külön lapon.


Kerékpáron Budapest körül (Dr. Nagy Sándor) - lásd külön lapon.
(Az Internet lapok olvasói Nagy Sándor kerékpáros túraajánlatait már 1996. novembere óta olvashatják - köszönet a szerzőnek, hogy az anyagot e-mailben elküldte szerkesztőségünknek)


Bihari napló (3.): Csodavár (Kalmár László) - lásd külön lapon.


A 6. ICF Elba-túra (Dr Garay Dénes) - lásd külön lapon.
(Az Internet lapok olvasói Dr Garay Dénes cikkét már teljes egészében élvezhetik, a nyomtatott Természetbarát Híradóban még csak az első rész szerepel.)


A Természetbarát Híradó (ISSN 1217-0194) a Magyar Természetbarát Szövetség tájékoztatója.
Kiadja a Szövetség Elnöksége.
Felelős kiadó: Szabó Imre
Levélcím: 1396 Budapest, Pf.: 483. Telefon: (1) 111-2467, fax: (1) 153-1930
Felelős szerkesztő: Kalmár László
(A Web változatot készíti: Szabó Zoltán)Események 1997. április
Természetjáró folyóiratok
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja