Dr Egri Kiss Tibor

Laborc - Ung - Latorca - Bodrog vízitúra

Nagymihály (Michalovce) - Tokaj
1999. augusztus 3-5.

Régi vágyam teljesült a nyáron, amikor sikerült Nagymihálytól (Michalovcétől) - Tokajig evezni. Nagymihály (Michalovce) hangulatos síkvidéki 25000 lakosú város, 115 m-en, a Zemplinska Siravától nyugatra, a Laborc (Laborec) 42-39 fkm-nél van. Érdemes megnézni a Sztáray-kastélytban a Múzeumot, a barokk plébánia templomot és a körülötte lévő parkot. A városban jól be lehet szerezni a vízitúrához szükséges élelmet. Szélmentes időben érdemes a Zemplinska Sirava-tón kezdeni a túrát. A Vihorlát-hegység déli részén duzzasztott Velencei-tó méretű víztározó, tájképileg szép, fürdésre alkalmas. Az északi partján válogathatunk a kempingek között. A keleti vége természetvédelmi terület, oda ne evezzünk be! Átemelni a 2,7 km-es kivezető-csatornába, a tó dél-nyugati végén lévő zsilip bal oldalán érdemes. Nem könnyű felvinni a kb. 5 m-es gátra a hajókat a nagy termésköveken, a külső oldalon már lépcsőn vihetjük le a csónakokat. Mi az esőre hajló szeles idő miatt Nagymihály déli szegélyén az 50 sz. műút hídjától délután indultunk a 39 fkm-től. Közvetlenül a híd felett jó volt a vízreszállás, meg a híd alatti zúgót sem akartuk kihagyni. A víz meleg és gyors. A fákkal, bokrokkal szegélyezett keskeny kanyargós folyót néhány fatorlasz és egy kiadós zápor tette érdekessé. Egy órányi evezés után értünk a 33 fkm-nél, Lasztomér (Lastomir) feletti 1 m-es zúgóhoz. A keresztgátat villanyvezetékről és az épületekről, no meg a hangjáról könnyű észrevenni. Kis víznél a teli hajót érdemesebb átemelni, mint összetörni. Mi is a szakadó esőben a meredek jobb parton a lépcsőnél húztuk fel a hajókat. Az eső elállt, ha már szárazon voltunk, hát ott táboroztunk. Fürdőzők nem, de néhány horgász járt arra, szerencsénkre, mert az elázott gyufa helyett tüzet kellett kérni. A kellemes keskeny füves parton jól aludtunk. Reggel szép napsütésre ébredtünk, a nagy köveken óvatosan szálltunk vízre. Hamar elértük a 30,8 fkm-nél a Lasztoméri hidat. A híd előtti régi cölöpmaradványok nem okoztak különösebb akadályt.

A híd alatt kikötöttünk, megnéztük a T 34 harckocsi emlékművet és reggelit vásároltunk. A továbbiakban is a mély medrű folyót a parti fák és az uszadékból képződött torlaszok tették érdekessé. Igazi komoly akadály nem volt, kis kinlódás igen. Átemelni sehol nem kellett. A folyási sebesség érezhetően csökkent, a lassuló víz duzzasztást jelzett, ezért kiszálltam és a csalánnal benőtt parton előre mentem. Egy lépcsőről jól meg lehetett szemlélni az alig ˝ m-es zúgót, amelyen az átevezés is könnyű volt a bal part közelében. Közeli híd 24 fkm-nél (Pályin) Palin határában van. Rövid kanyargós rész után gyérül a parti növényzet, az elmaradt akadályok miatt kezdett az evezés unalmassá válni a magas partú, keskeny egyenes Laborcon. A nap egyre melegebben sütött, a fürdés egyre jobban eset, de a sáros partok miatt a Bodrogon megszokott módszerrel a kajakból másztam a folyóba, mégpedig elől, mert hátul a kiskocsi volt. Kisszeretva (Stretavka) 105 m, határában a közúti híd a 22 fkm-nél van, utána már majdnem egyenes a folyó. A 19. Fkm-nél elértük a jóval szélesebb Ung-folyót. A duzzasztás miatt lassú és mély a víz, a parton irtják az erdőt. Ez a rész már teljesen olyan, mint otthon a Bodrog, fürödni is nyugodtan de a fent leírt módon érdemes.

A folyó felett már látszot az erőmű 2 hatalmas kéménye. A 15. fkm-nél a vasúti hidak alatt a 14 fkm-nél a közúti híd Vaján (Vojany) közelében van. Elértük a 12,5 fkm-nél a keresztgátat, mi a sáros jobb parton kötöttünk ki és ott emeltünk át délben. A kiskocsinak most nagy hasznát vettük, mert nem kellett a hajókat cipelni. Talán a lépcsők miatt a bal part előnyösebb lett volna az átemelésre?

A keresztgát alatt az erőművi ágon 40 oC víz jött be a folyóba, ezért nem fagy be a Bodrog, csak a leghidegebb teleken. A meleg víz miatt még többet fürödtünk, a parton a horgászok is megszaporodtak szinte mindenki beszél magyarul, Iski (Izkovce) magyarok lakta község. Mondták is, hogy nagyon lemaradtunk a csoporttól. Így tudtuk meg, hogy előttünk eveznek.

A 10 fkm-nél érdekes csőhidak alatt eveztünk át.

Abara (Oborin) után az 5 fkm-től erdő mellett haladtunk. A folyó gyorsult, 3 jelentősebb homokos kanyar után értünk a Latorca (Latorica) - folyóba, annak 9. fkm-jénél, 95 m-en. Innentől a Latorca is kanyarog, a partja fás és homokos. Több helyen láttunk fürdőzőket és horgászokat is. A jobb parton jó homokos tehén lejárón kikötöttünk a 4. Fkm-nél és a szép táj, a kaszált rét miatt ott táboroztunk. Ivóvizet a közeli 2 km-re lévő szivattyú telepről hoztunk. Jól látszottak Imreg (Brehov) mögötti hegyek. Éjjel sokan horgásztak lámpa fényénél, mi jól aludtunk nem zavartuk egymást. A reggeli napsütésben hamar száradt a harmatos sátrunk. Indulás után máris elértük az Ondova-folyó torkolatát, 95 m.

Véget ért a Latorca, mert a folyót innen Bodrognak hívják a határtól 15-, Tokajtól 65 fkm-re voltunk. Rövidesen kikötöttünk a bal parton lévő kitűnő homokos fövenyen a 12,5 fkm-nél. Felmentünk Zemplén (Zemplin) faluba. Híres régi, szép magyar település. A falu felett van a földvár, Árpád hadai itt kényszeríttették Zalánt futásra. A falu ódon házai között az utcán sátrazó csoporttal is találkoztunk. Velük szerettem vola átevezni a határon, de a csoportvezető nem vállalta, - pedig ismerős volt - mert nem volt vámpapírunk a hajókról. Annak ellenére, hogy 7 osztrák nem evezhetett át a határon, így Bodrogszerdahelyen hozzájuk csatlakozva mi is a közúton jöttünk haza. Hihetetlen, de a szlovákoknál még mindig kísért a szocialista múlt. Felsőbereckiben már rekkenő hőségben ebédeltünk, mire a csoport megérkezett a vízen. Jókat fürödtünk a kitünő homokas strandon. Megköszöntük a szállítást és tovább indultunk a már gyakran járt vízen. Déluán már Sárospatakon tömtük magunkat friss süteménnyel, sörrel, ahelyett, hogy a város nevezetességeit, Makovecz által tervezett Kultúrházat, Árpád gimnáziumot, vagy a várat és a régi, híres kollégiumot néztük volna meg. A várral szemben lévő strandon jót fürödtünk és a halászcsárdában söröztünk pedig már ott is voltunk néhányszor. Mivel szeretem az igazi nomád táborozást ezért a hajdani kisvasút hídja felett a bal parton a 34 fkm-nél táboroztunk egy gyönyörű csendes réten. Nehéz volt a térdig érő iszapban kikötni, az uszadék gallyakból kiépített "stégen". Másnap kitűnő időben eveztünk Tokajig. Kellemesen végződött a 115 km-es vízitúra

Nagyobb csoportok, ha a Zemplinszka Siraván is eveznek 20-30 km-t egy hét alatt kényelmesen megtehetik ezt a távot utazással együtt. A határ vízi átkelését is érdemes előre megszervezni, de jó tudni, hogy időben kötött és fizetni kell a szlovák és a magyar szerveknek egyaránt. Most az útleveleket a felsőberecki strandon közösen kezelték. Kisebb csoportoknak kényelmesebb és olcsóbb a közúton átlépni a határt oda - vissza. A szállító járműveket előre kell vinni Borsa / Borsi / Rákóczi kastélyhoz, mert azt érdemes megnézni, jó kikötni és a határ is közel van.

E túra nem igényel különleges felszerelést, közepes evezni tudás kell a fák kerülgetése miatt, útlevél némi szlovák pénz és egy Bodrog térkép jó ha van.Természetbarát Híradó 97. szám, 2000. április
Vizitúrázók információi
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja