KIRÁNDUL A CSALÁD

BAKONY

Veszprém - Laczkó-forrás - Tekeres-völgy - Csatárhegy - Márkó

Jelzés: piros sáv, piros barlang, piros kereszt
Táv: 10 km, szintemelkedés: 180 m

Veszprémből az Óváros tértől a Sziklai, majd a Jókai utcán haladunk a piros sáv jelzésen. Elmegyünk a Viadukt alatt, majd a Séd völgyében a volt Vidámparkon keresztül. Távolabb a veszprémvölgyi görög apácák kolostorának romjait látjuk. A Séd-völgy dolomitsziklái mellett haladunk a Laczkó-forrásig. A forrást a veszprémi piarista szerzetesről, a múzeum igazgatójáról nevezték el.

A piros sáv jelzés átvisz a körgyűrű betonútján, majd a malomrom mellett nyugatra fordul. Feltűnik a hivatalosan Örödgrágta-kőnek, egyébként csak Ördögsziklának nevezett jellegzetes szikla. A Szent László nevében 1082-ben keltezett, de igaziból a XIII. sz. végéről származó birtokösszeíró levélen is szerepel "magnus lapis" (nagy szikla) néven. Északnyugat felé visz tovább a jelzés. A völgyperemre felkapaszkodva a Csatár-hegy házait is látjuk, célozzuk meg a legelő túlsó oldalán egy nagy koronájú fa alatti kőkeresztet. Innen a hegy felé a házak között megyünk, a piros barlang jelzés a nemrégiben feltárt Csatárhelyi-barlanghoz visz. A szilaüreg 30 m széles, 12 m mély, az Egyetemi Barlangkutató Egyesület gondozásában van. Csak vezetővel tekinthető meg.

A kápolna felé folytatjuk utunkat a karsztbokorerdőben. A hegy tetején a Cholnoky-kilátó található. 375 m magasról jól láthatók az Északi-Bakony vonulaton a bándi Eszeg-vár romjai, délnyugatra a Déli-Bakony tagjai. Visszaereszkedünk a kápolnához, és jobbra kitérünk a piros barlang, piros sáv sáv jelzéseken. A karsztbokorerdőt elhagyva lefelé vezető útra érünk, bekerülünk az alacsonyabban fekvő bükkösbe. Növénytani érdekességei, értékei miatt folyamatban van a Csatár-hegy védetté nyilvánítása. A szekérúton kiérünk az erdőből, majd a Séd mentén balra folytathatjuk a túrát. A patak a Malom-hegy lábánál halad egészen a Márkói Malomig. Ez ma panzió. Itt a piros kereszt jelzésen jobbra kanyarodunk, elhaladunk a murvabánya mellett és a falu egyetlen utcáján a templom melletti főútig megyünk. Itt a csárdánál vannak az autóbusz megállók, ahol Ajka, Pápa, illetve Veszprém irányába lehet buszra szállni.

Bélyegzési lehetőség: MárkóKirándul a család
Úton: rövid túraleírások, élménybeszámolók
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
honlapja
honlapja
honlapja