Jártunk a fellegekben

és táncoltunk a pokol tornácán

Megyei tábor a Biharban

Nem csupán élményeket, csodálatos természet alkotta látnivalókat kívánok leírni, átadni az olvasónak, hanem elsősorban egy jó túraprogramot, mely széles skáláját nyújtja a természet érintetlen, merész alkotásainak felkeresésére. A történet ott kezdődött, hogy a borsod megyei természetjárók a Czárán Gyula emlékév megünneplését határozták el. A nagy elődre való méltó megemlékezés - többek között - a Bihar hegységben megtartott nyári közös táborozás keretében valósult meg. A sátortábor felállítására olyan helyet kerestünk, ahol nagyobb létszámú túrázó megfelelő körülmények között elhelyezhető. Erre a Boga-völgyében meghúzódó kis üdülőtelepet tartottuk a legalkalmasabbnak és utólag elmondhatom, hogy választásunk jónak bizonyult. Igaz, ezt nagyban elősegítette a nagyváradi barátaink gondoskodása és tapasztalata, melyre szükség is volt, mert itt a Biharban más körülmények közé csöppen a turista, mint amit elkényelmesedő világunkban megszokott. A Kukorica-patak partján frissen kaszált kis rét, a számunkra ácsolt asztal és pad, a 7 fokos patakvíz, a hevenyészett árnyékszék, a telep forrásainak ivóvize jelentette a komfortot. Igaz, a kényelmesebbje a telep néhány üdülőházánál nyert elhelyezést. Az alapvető ellátásunkat is sikerült barátaink segítsége révén megoldani, ez a belényesi napi beszerzésből és az esténkénti meleg egytálételek elkészítéséből állt, miközben mi jártuk a hegyeket.

A Boga-telepről számtalan lehetőség kínálkozik a Bihar kisebb és nagyobb csodáinak felkeresésére. Igaz az ismertebb, kötelező látnivalók, így a Csodavár, Szamos-bazár, a Galbena körút és mások csak egy-egy napi túrával kereshetők fel és ezek szinte mindig azzal kezdődnek, hogy elindulunk felfelé. De ez természetes, hiszen a Pádis-fennsík szélén, alig 600 méter magasan fekvő mély völgyből indulunk és a környező célpontok mind magasabban találhatók. Ez persze azt jelenti, hogy a túrák során a távolság mellett jelentős szintkülönbségekre is számíthatunk. A látnivalók, élmények azonban ezeket a fáradságokat bőven kárpótolják.
még mindig gazdagon lenne az út fáradalma megjutalmazva... szépségétől.

Más nehézséget jelent, hogy a Biharról nincs igazán turistatérkép, csak különböző útleírásokhoz mellékelt vázlatok, vagy átnézeti térképek. Ami van, azok nagy része is régi, elavult, szintvonalat alig, vagy nem látott. A hegység turistaútjairól is csupán vázlatos térképek vannak forgalomba. A turista jelzések az ismertebb látnivalókhoz elvezetnek ugyan, ha szerencsénk van, de a Czárán által kijelölt utak egy része már az idő és a nemtörődömség homályába veszet, a kiépített alkalmatosságokról nem is beszélve. Ezért a legkézenfekvőbb megoldás választottuk, a környék legjobb ismerőivel Egri Ferivel, Barkác Gabival és lelkes fiatal segítőtársaikkal kerestük fel a havasok ismert és rejtett látnivalóit. Ahol volt jelzett út azon, ahol nem, ott az Ő helyismeretük és ösztönük segített megtalálni a czáráni titkokat. És micsoda titkok ezek. Itt csak felsorolásszerű tartalomjegyzéket adhatok róluk, mert ezeket sorra fel kell kutatnia annak, aki valóban gyönyörködni akar a természet e nagyszerű alkotásaiban. Nagy, egésznapos túra során jártunk a Galbináriában. A Bogából a Galbina-patak bal partján indulva a Vizek-köze (Intre Ape), Pál-erdészház (Cantonul Pauleasa), Flóra-rét (Poiana Florilor) útvonalon, végig jelzett úton jutottunk el a Czárán által feltárt Galbina-kőköz (Cheia Galbina) vad vidékére. Az odavezető utat néhány meredek emelkedő és lejtő nehezíti, de az út során érintett Pál- és EKE-források vize segít a felüdülésben. A Galbina viszont egész embert, azaz turistát kíván. A pompás látnivalók - a zúgó Eminenciás-esés, a lenyűgöző Nagy Ablak, a kedves Minerva-zuhatag, a híres Galbina-vízkelet és persze a szédítő Pokol-tornáca és társaik - elérése meredek sziklapárkányok, lábnyomnyi ösvények, néhol kötél, vagy lánc biztosítás mentén lehetséges. Czárán szerint: ki ide belép, az elhagyja a földet és annak eleven világát; Bátorság, ügyesség szükséges ide, ja és a jéghideg vízzel való megbarátkozás úgy ruhástól, bakancsostól. De megérte. Még akkor is, ha hazafelé a mélyre bukó felhőzónában vándorolva felülről is eláztunk.

A táborból a Csodavár (Cetile Ponorului) felkeresése is 8-10 órás túrával lehetséges. Túravezetőink a Pádisra vezető kövesúttal közel párhuzamos jelzésen kalauzoltak fel a fennsík szélét jelentő Létrácskára (carita). Máris 600 méterrel magasabbról indulhattunk a természet és Czárán játékaként Ponor-cirkusznak (Izbuc Ponor) ismert látványos víziporondjának megtekintéséhez. Innen kisebb nyaktörő úton jutunk el az egyedülálló természeti jelenségek újabb tárházába, a Csodavárba. A szikladolinák peremén haladó szerpentinekről, kilátókról garantáltan mindenkit ámulatba ejt a két Várudvar, a Nagy Portálé és az Alvilág látnivalóinak egész sora. A név valóban találó, csodálatos ez a vár. A Bogából a Szamosbazár (Izvoarele Somesului Cald) is elérhető, így természetesen erre is volt vállalkozó. Bár az előbbieknél keményebb próbatételt jelentett, mivel Barkác Gabi és Horváth Laci takarékoskodva az úttal és főleg az idővel, a Horgashavas (Cirligatele 1640 m) gerincét célba véve, nagyrészt jelzés nélküli úttalan hegyoldalakon, keskeny sziklagerinc, meredek kaszálórétek mentén vezettek el e természeti szépségekben ugyancsak bővelkedő helyre. A czáráni elnevezés valóban illik a Meleg Szamos forrásvidékére. A látványos Aragyásza- barlang a Babilon kapujával, az 1342 m-es Belvedere-kilátó, az igéző Cukorsüveg, a borzasztó szép Moloch-torka a bőgő vízeséssel, a hangulatos Kis Tunnel, vagy a Fortuna-liget mind egy-egy örök emlék az odalátogatónak, de együtt valóban egy egész nagy vására a természet bőkezűségének. Mindet végigjárva az oda-vissza vezető úttal együtt a közel 10 órás, de 1000 méteres szintkülönbségű túra bizony túlszárnyalja az előzőeket. Mégis jó turistavásár ez a bazár.

Táborunk környéke eme nagy túrák mellett tele van szebbnél szebb olyan látnivalókkal is, melyek kisebb erő és idő ráfordítással is sok élményt, izgalmat adhatnak. Erről túravezetőink már az első napon meggyőztek bennünket, az üdülőtelepnek is nevet adó Boga-patak völgyében tett kis bemutató kirándulással.

Az alig félórai út során elérhető ötlépcsős Osel-(Oelu-)vízesés látványa önálló turista cél is lehet, de mi a Kanyar-barlang érintésével egészen a Boga-forrásig kapaszkodtunk fel. Az érintetlen vadságában is nyugalmat árasztó táj ott a Bogavár (Cetátea Boghii) sziklafala alatt, még a velünk túrázó Szabó Imre és Kalmár Laci lélegzetét is elállította. De lehet, hogy ezt a jéghideg patakon való többszöri mezítlábas átkelés okozta csak?

Másik napon igyekszünk tartani a lépést Egri Ferivel a Nyisztor-bércre vezető meredek ösvényen. Végre felérünk a szirttetőre. A völgy és a környék látványa csak Czárán szavaival adható vissza:
...magasabb lesz a magasság, mélyebb lesz a mélység; magasabb és mélyebb lesz a gyönyörűség...

Pedig a félnapos túra fő látványossága a Három-király (Bulbuci) vízesés még csak ezután következik. Gáspár, Menyhért és Boldizsár igazi természetjáró csemege lehet mindenki számára.

Mint, ahogy az lehet egy másik félnapi túraprogram is, amikor a tábor fölé emelkedő Farkasfog sziklahorhósán keresztül, a Bulz-vár (Cetatea Bulzului) felhőbe vesző sziklafala alatt egyensúlyozva ereszkedünk le az Oel zöld mohazománccal bevont festői forrásához. Czárán ezt az utat is kiépítette. Persze már se jelzés, se út. Egri Feri tapasztalata és a hozott kötél a biztosíték. A patakmederben haladva sorra felkeressük a víz munkáját igazoló, találóan Behemót-kádjainak nevezett kis medencéket, szűk sziklakanyonokat egészen addig míg a patak vízesés formájában fejest nem ugrik a szakadék szélén. A meredek lejtőn való ereszkedéstől remeg térdek és a ránk ereszkedő felhők ködszitálása ellenére is a látottakról röviden csak ennyit:
...szépet alkottál itten, jókedvű patakom...

Akinek még ez is sok, annak rövidebb utakat is javasolhatok. Hasonló látványokban és izgalmakban lehet része például a Pádisra vezető úton kényelmesen elérhető Pláj- (Piai-)völgyben. A patak völgyben felfelé haladó kíváncsi turistát vízkoptatta kövek, sziklák között, vízben való vándorlás, kis kanyonok, meredek lejtők, vízesés, "zuhany-fülke" fogadja. Aki még feljebb merészkedik, az néhány barlang, vagy kőfülke megtekintését is beiktathatja a 2-3 órás túraprogramjába. Ugyancsak kisebb erőkifejtést igényel a fő völgyben a Kukorica- (Rea) és a Boga-patak vizét egyesítő Köves-Körös zúgó habjai fölé emelkedő Bulz-kő (Piatrá Bulzului) felkeresése, ahonnan a völgy és szemben a Galbina-patakot rejtő Vizek közére nyílik szép kilátás. De felsétálhatunk a Kukorica-patak völgyén is a kis tavak mentén egészen a felhagyott bánya bejáratokig. Mi errefelé Kiss Anna túravezetővel málnaszedéssel összekötött túrákon vettünk részt.

A leírtakon túl további túrák, felfedezések is kínálkoznak e festői völgyből, melyet az átélt fogadtatás és élmények alapján mindenkinek javasolhatok, aki a természet titkainak felkutatásáért némi kényelmetlenséget elvisel. Mindenesetre a Boga és Egri Feriék szeretettel várnak mindenkit. A meghívás él. A rögtönzött kis búcsúest szamócaillatú melegében ez szemeikből is kiolvasható volt, s melyet a Mátyás Vilmos Bihar-hegység turistakalauzából idézett Buitia János belényesi tanár már 45 évvel ezelőtt így fogalmazott meg:
... s óhajtom teljes szívemből, hogy a Természet iránti szeretet sok magyar turistát hozzon közibünk a kikkel együtt gyönyörködhessünk havasaink szépségében, testvéri szeretettel, jó egyetértésbe gyakoroljuk a turistaságot, szívünk gyönyörködtetésére, s testeink edzésére.

Garadnay SándorTermészetbarát Híradó 1997. december
Úton: rövid túraleírások, élménybeszámolók
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Természetbarát Szövetség honlapja
Természetbarát Szövetség honlapja
Természetbarát Szövetség honlapja