70 ÉVES A DIÓSGYŐRI TERMÉSZETJÁRÁS

70 éves az egyesület!

Vajon sok- vagy kevés ez a hetven év?

Emberi mértékkel mérve lehet egy szép életút, - de történelmi mérték szerint egy porszem az idő végtelen tengerében. - De mégis - az emberi törekvés a szebbre, a jobbra vágyás, a jószándékú összefogás maradandó értékeket képes létrehozni.

Így történt ez akkor is, amikor 1929 április 3-án megalakult a "Magyar Turista Egyesület Diósgyőri Osztálya" a Kaszinó nagytermében, mintegy 50 fővel, melynek első elnöke Karai Aurél lett.

A célkitűzések között szerepelt:

A program meghirdetése nagy tetszést váltott ki a Vasgyár dolgozóinak körében. A létszám rövidesen 340 főre emelkedett. Ez és a gyár vezérkarának támogatása lehetővé tette, hogy 1929 decemberében megrendezhették a MTE felvidéki osztályának kongresszusát, valamint 1930. október 26-án már vendégeket fogadhatott a Bánkúti Menedékház. A kezdeti sikereken felbuzdulva tovább fokozódott az építési kedv, a forrásfoglalások, a kulturális és sportrendezvények szervezése.

A teljesség igénye nélkül - néhány jelentősebb esemény:

Ezt a lendületet törte meg a II. Világháború.

De épp, hogy elvonulnak a sötét fellegek, már 1945. januárjában megindul az élet és Jószerencse Dal- és Önképző Kör keretén belül megalakul a DVTK Turista Szakosztálya Balogh Ferenc elnökletével, aki 1951-ig vezeti a szakosztályt.

Megjelenik a szakosztály jelvénye, újraszerkesztik a túrakönyvet és az 1848-as szabadságharc 100. évfordulójára felépül a Petőfi Kilátó a Bálvány 956 m. csúcsán.

1950. április 8-10 között megrendezi a szakosztály az országos turista terepversenyt. Nagy segítséget nyújt és hatalmas munkát végez a tagság az Őskohó helyreállításánál, mely a környékünk legjelentősebb ipari műemléke.

Sajnos árnyékok is vetődnek a dicső múltra. Elveszik a szakosztálytól és a Turistaházakat Kezelő Nemzeti Vállalat kezelésébe adják a Bánkúti házat.

1951-ben három részre szakad a szakosztály és létrejött az LKM Természetjáró Szakosztálya Csiki Oszkár, DIMÁVAG-i szakosztály Szeghy Béla a Nehéz Szerszámgépgyári szakosztály Zsigmond József vezetésével.

1957-ben ismét egyesül a három szakosztály, a DVTK Sportegyesületének keretén belül. A szakosztály vezetője 1959-ig Dr. Gábor Béla lett. Megépült a Jókai emlékmű Örvénykőn, melynek domborművét Pléh Zoltán a szakosztály tagja készítette.

A taglétszám ekkor meghaladja a 800 főt. Ebben az időszakban megnőtt a minősítések iránti igény is, amit az is bizonyít, hogy a felújított Országos Kék túraútvonal első teljesítője Völgyi Flórián diósgyőri turista volt.

1960-tól haláláig - (1991. augusztus 4-ig) Lendeczky László lett a szakosztály vezetője. Irányításával a nagy munka folytatódik, a turista létesítmények, források foglalása, pihenőhelyek és turistaútvonalak kiépítése terén. Ebben az időben kerül sor a Homokkő-forrás, a Szinva-forrás, Andókút, Gyula-forrás, Szövetség-forrás, Ferenc-forrás és a Jubileumi-forrás kiépítésére.

Kiépült a 4 faházból és egy kőházból álló Természetbarát Pihenőhely Garadnán. 1963-ból 1989-ig a szakosztály vezetője egyben a BAZ megyei Természetbarát Szövetség elnöke is. Ebben az időszakban meghatározó szerepet játszik a szakosztály a megyei rendezvények, túramozgalmak szervezésében, táborozások előkészítésében, a turistautak kialakulásában és karbantartásában. A szakosztálynak a város vezetősége Miskolcért elismerő oklevelet és emlékplakettot adományozott.

1989-ben a szakosztály életét megörökített fényképekből kiállítást rendezett a szakosztály "Emlékek-képek" címmel, amely az eltelt 60 évet mutatta be. Az ünnepi közgyűlésen 340 fő vett részt.

1991. augusztusában a szakosztály tagjai Sopron környéki túrán vettek részt. A hazaérkező csoport nagy megdöbbenéssel értesült arról, hogy a tervekkel teli szakosztályvezető Lendeczky László augusztus 4-én 79 éves korában elhunyt. Az "Észak-Magyarország" c. napilap így írt róla: "Tudott lobogni, lelkesedni, égni, tudott másokra hatni, magával ragadni....". Emlékét ma a Lendeczky út - Lustavölgyi - Jávorkút közötti szakasza, a Lendeczky pihenőhely az általa létrehozott DVTK kegyeleti emlékhely őrzi. 1999. május 8-án avattuk fel a neki állított emlékoszlopot a Turista Pantheonban.

A halálát követő űrt nehezen vészelte át a szakosztály, amely egybeesett a nagy DVTK széthullásával és az önálló szakosztály létrehozásával. 1992. márciusában megalakul a Diósgyőri Természetbarát Sport Klub (DTSK) Gáspár András vezetésével, aki néhány hónap próbálkozás után lemondott. Még az év júniusában megválasztásra került az új elnökség: Béres Lajos, Kiss László, Lukács Gyuláné, Gáspár Erzsébet és Vas Imre vezetésével. A megfelelő munkaprogram kidolgozása után a szakosztály újra erőre kapott és folytatva az elődök által kijelölt utat, szervezi a kezdeti 40 főről 145 főre nőtt szakosztály munkáját. Építi és szépíti környezetét, fejleszti a Bükk turistakultúráját. Szervezi a honismereti túrákat kicsiny hazánk és történelmi múltunk megismerése érdekében.

Összefoglalva tesszük azt, amit kijelöltek elődeink 1929. április 3-án a Vasgyári Kaszinó nagytermében.
Béres Lajos
a DTSK elnökeÉszaki Tájakon 1999. május
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség honlapja
Szemelvények a turistaság történetéből
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja