MTSZ

A Magyar Természetbarát Szövetség természetvédelmi tevékenysége

A Magyar Természetbarát Szövetség tagszervezetei közhasznú, közérdekű társadalmi célokat szolgálnak.

A szervezett természetbarátok a rendszeres, természetben történő mozgással fontos rekreációs, egészségmegőrző és betegség megelőző tevékenységet fejtenek ki.Eközben a nemzeti, történelmi, művelődéstörténeti hagyományok ápolásában jelentős, a honismeretet elősegítő országjárásaikat, túráikat végzik. Ezek a túrák döntő módon természeti és természetközeli tájakon történnek, ezért egyik legfontosabb tevékenységként vállalt feladatunk a TERMÉSZETVÉDELEM.

A Szövetség keretében működött, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, TERMÉSZETVÉDELMI SZOLGÁLAT (TeSz) a több évtizedes hagyományokkal rendelkező Társadalmi Erdei Szolgálat továbbfejlesztésével 1991-ben alakult. 1996-ban1302 felnőtt és 829 ifjúsági tagja volt. A felnőtt tagság 36 %-a a főváros kerületeiből, 64 %-a a 19 megyéből, az ifjúságiak 25%-a Budapestről, 75 %-a 13 megyéből került ki. Térítésmentesen rendszeres őrző, figyelő, ellenőrző monitoring szolgálatot tartottak a forgalmas kirándulóhelyeken és a természetvédelmi hatóságok által megjelölt területeken. A TeSz müködési feltételeit a Magyar Természetbarát Szövetség biztosította, koordinációját a TeSz Intéző Bizottsága látta el. A Szolgálat tagjai részére folyamatos továbbképző, az új tagok részére felkészítő tanfolyamokat rendeztünk.

1997-ben a Természetvédelmi Szolgálat átalakult "TESZ" Természetbarátok Természetőr Egyesületévé, önálló jogi személyiséggel. (lásd az egyesület Alapszabályát).

A szövetség országosan, évente 2-300 túravezetőt képez ki.Ökológiai tudatformálásukat kiemelkedően fontos feladatnak tekintjük, mert ismereteik és magatartásuk meghatározó az általuk vezetett túrázók természethez való viszonyának kialakításában, formálásában. Számunkra fontos, hogy milyen magatartású emberek járják a természetet. Képzésükhöz új, korszerű ismereteket nyújtó kiadványra van szükség.

A már működő túravezetők és egyesületi vezetők önképzésére szolgál a havonta megjelenő Természetbarát Híradó című tájékoztató.Rendszeres természetvédelmi rovatában folyamatosan közöl hasznosítható ökológiai ismereteket, tájékoztató jellegű információkat, cikkeket. 1997 őszén megindult a Természetőr , a TESZ Természetbarátok Természetőr Egyesületének lapja is.

Szövetségünk összetett tevékenysége között, a kor kihívásainak megfelelően, szeretnénk nagyobb hangsúlyt adni a környezeti nevelésnek, ökológiai tudat-formálásnak. Szervezettségünk, viszonylag magas taglétszámunk jó alapot jelent ehhez a munkához.Az MTSZ, mint szervezet
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
Magyar Természetbarát Szövetség honlapja