4.sz.melléklet

A versenyrendezés értékelésének szempontjai

(szövetségi ellenőr részére)

 

1. A versenykiírás tartalma, kivitele, időbeni kiküldése, nevezési díj, szolgáltatás

2. A verseny résztvevőinek száma ( csapatok száma, ezenbelül az összes versenyző száma )

3. A verseny rajtja, célja

4. A menetutasítás

5. A versenypálya:

6. Rendezés körülményei:

7. Eredményhirdetés:

8. Versenybíróság munkájának értékelése


5.sz.melléklet

A nem minősítő versenyeken alkalmazható kategóriák

A versenyeken a csapattagok kora, neme szerint a következő kategóriákban lehet a csapatokat (versenyzőket) nevezni. A kategóriákat, amelyekbe az adott versenyen a csapatok (versenyzők) benevezhetők a versenykiírásban közölni kell.

1. Összevont vegyes kategória (ÖV). Nevezhetők különböző korú és nemű versenyzők.

2. Felnőtt vegyes (FV). Legalább egy férfi és egy nő, korra tekintet nélkül.

3. Szenior vegyes 35 (SV-35). Mint FV, de legalább egy férfi 35 év felett.

4. Szenior vegyes 50 (SV-50). Mint FV, de legalább egy férfi 50 év felett.

5. Felnőtt férfi (FF). Férfiak, korra tekintet nélkül. Az FF kategóriában -amennyiben a versenykiírás másképp nem rendelkezik - korra és nemre tekintet nélkül bárki indítható.

6. Szenior férfi 35 (SF-35). Férfiak, legalább egy 35 éven felül.

7. Szenior férfi 50 (SF-50). Mint a SF, de legalább egy fő 50 év felett.

8. Veterán ( vegyes ) (S-65). Nemre tekintet nélkül 65 éven felüliek.

9. Felnőtt női (FN). Nők, korra tekintet nélkül. Ha a versenyen nincs FN, SN kategória, SV kategóriában indulhatnak.

10. Szenior női 35 (SN-35). Nők, legalább egy 35 év felett.

11. Szenior női 50 (SN-50). Nők, legalább egy 50 év felett.

12. Ifjúsági vegyes ( fiú és leány ) (IV-19). Legidősebb 19 éves lehet. Amennyiben a versenykiírás másképpen nem rendelkezik, nemre tekintet nélkül bármilyen összetételű csapat indítható. A korhatár betartandó.

13. Ifjúsági női (IN-19). A legidősebb 19 éves lehet.

14. Ifjúsági fiú (IF-19). A legidősebb 19 éves lehet.

15. Általános iskolás (ÁI). Gyerekek 6-14 éves korig.

16. Kisgyermekes családi (KCS). Mint ÁI, de legalább 1 fő 6 éves korig, szülő vezetésével.

17. Nagygyermekes családi (NCS). (Szülő + gyerek, legfeljebb 14 éves)

18. Speciális kategória (SP). (Versenykiírás szerint)

A kategóriák életkor szerint feltételét a következők szerint kell értelmezni:

Életkor = Tárgyév - Születési év.

A családi kategóriába sorolásnál a legkisebb gyermek életkora az irányadó.


Versenyszabályzat
Túrista ismeretek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja
>A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja